June  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Provim

back-to-school_fixed_red

Sondazhet

Dizajni i ri i ueb faqes është:

Shikoj

Loading ... Loading ...

Misioni dhe Vizioni

VIZIONI I DHPRM

Dhoma e përmbaruesve të RM është një organizatë stabile nga aspekti financiar, e kompletuar nga aspekti teknik, me strukturë cilësore dhe kuadro profesionale, me një imazh të plotë dhe tipik në RM dhe në planin ndërkombëtar, e cila me mënyrën e të vepruarit kujdeset për nderin dhe reputacionin e anëtarëve të saj, duke siguruar pjesëmarrje të anëtarëve të saj në sjelljen e rregullativës ligjore që ka të bëj me ushtrimin e detyrës së përmbaruesit, është në hap me praktikën gjyqësore dhe praktikën e përmbarimit dhe siguron edukime të vazhdueshme për përmbaruesit.

MISIONI I DHPRM

DHPRM është një organizatë në të cilën, në përputhje me ligjin, marrin pjesë të gjithë përmbaruesit dhe zëvendësit e tyre, e cila kujdeset për mbrojtjen e statusit dhe reputacionit të përmbaruesve, duke pasur për qëllim rritjen e besimit të qytetarëve në sistemin e jurisprudencës.

DHPRM arrin qëllimet kryesore nëpërmjet pjesëmarrjes në përpilimin e rregullativës ligjore, me edukimet e vazhdueshme të anëtarëve të saj, me ndjekjen e praktikës gjyqësore dhe praktikës së përmbaruesve, por edhe nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet e sistemit dhe organizatat e ngjashme ndërkombëtare.

Listimet për Shitje

lupa 6

Lajm

Gjeni një përmbaruesi

mapa_mk

Pyetje të Bëra Shpesh (F.A.Q.)

prasalnik 2
akademik_conference_banner 300x150

Anëtar i Këshillit të Biznesit

uacs_logo
logoALakademika
QRCode