Преглед на огласи

Untitled Document

Назад кон пребарување по активни огласи за продажба


:


Напредно пребарување по:

Бројна Оглас : 3059

Број на предмет: И.бр.1957/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Ровокопач HYUNDAI EXCAVATOR тип/модел ROBEX 450 LC-7A,со вредност од 25.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3058

Број на предмет: И.бр.1660/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Патничко моторно возило марка SKODA Kodiaq Ambition 2.0TDI 150Ks MT6 4x4со вредност од 18.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбата-Патничко моторно возило марка SKODA Kodiaq Ambition 2.0TDI 150Ks MT6 4x4со вредност од 18.000,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година (вторник) во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3053

Број на предмет: И.бр.1046/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: предмети по спецификација која е достапна во канцеларијата на Извршителот Љупчо Јованов кој ја врши продажбата-Почетната вредност на подвижните предмети заедно со почетната вредност на недвижностите изнесува 37.897.993,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на канцеларијата на Извршителот

Бројна Оглас : 3057

Број на предмет: И.бр.1474/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 5,674,407 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Работна машина подвижна дробилка со гасеници производител METSO LOCOTRAC, модел LT 1213 и други подвижни предметиПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3054

Број на предмет: И.бр.237/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Машина за чистење на моторни возила со вода со вграден мотор со уред за затоплувањемашина за издавање на жетони,производител TECON, тип каса за прием на пари,каса за исфрлање жетони идруги подвижни предмети-,со вкупна проценета вредност од 50.482,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 3055

Број на предмет: И.бр.237/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: 1 машина за издавање на жетони,производител TECON/UNIVERSAL Hopper,тип МК4,1 пумпа за восок, производител EMEC, тип PUMP KAPLUS 085.5FP и други подвижни предмети,со вкупна проценета вредност од 48.370,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3056

Број на предмет: И.бр.237/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -5 пиштоли за перење под висок притисок,производител Germany, тип ST-1500 идруги подвижни предмети со вкупна проценета вредност од 54.340,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3044

Број на предмет: И.бр.30/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Машина за најлон кеси- Бодиноз, модел 70 1.1.м двојна ширина идруги подвижни предмети вкупна цена од 36.955,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 г. во 10.00 часот во канцеларијата на Извршителот

Бројна Оглас : 3046

Број на предмет: И.бр.599/2020

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 246,972 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ПМВ марка VOLKSWAGEN TOURAN-Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 12,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3052

Број на предмет: И.бр.560/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 75,888 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ПМВ марка OPEL ASTRA,Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3051

Број на предмет: И.бр.360/2023

Извршител :Славица Крстевска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,747,422 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Машина за кроење(селко),парче 1,производител BIESSE,ПМВ прозводство PEUGEOT ,тип/модел PARTNER и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 27.11 2023 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3049

Број на предмет: И.бр.261/2023

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Линија за вафли (наполитанки) со капацитет од 5500кг/24 часа-Линија за кори за наполитанки-Дополнителна опрема - проценета вредност на опремата од 189.630,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,-Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 15,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3032

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,643,895 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Опрема во 4 комори во млекара (објект 1) и други подвижни предемти-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година, во 13,00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3042

Број на предмет: И.бр.1957/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: дробилка METSO тип/модел NW200GPCсо почетна вредност од 150.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата и други подвижни предмети,Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3043

Број на предмет: И.бр.842/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 492,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: товарна полуприколка ладилник видPOLUPRIKOLICA марка SCHMITZ тип SKO24/L-13.4, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3045

Број на предмет: И.бр.1213/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Спецификацијата на предметите кои се предмет на јавна продажба е достапна во канцеларијата на извршителот.-Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 12:30 часот во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 3047

Број на предмет: И.бр.1944/2022

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,152,664 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Комбајн JOHN DEERE W540, и други подвижни предмети-Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 во 11 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 3027

Број на предмет: И.бр.378/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ТЕХНОЛОШКА ЛИНИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЦЕРЕАЛИИ СО КАПАЦИТЕТ ОД 280кгр/ч, КОМПЛЕТ. Почетна вредност од 18.314,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларијата на Извршител

Бројна Оглас : 3040

Број на предмет: И.бр.738/2023

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 1,107,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Патничко моторно возило марка AUDI комерцијална ознака A8 4.2 V8 TDI QUATTROПродажбата ќе се одржи на ден 16.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3038

Број на предмет: И.бр.360/2023

Извршител :Славица Крстевска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,747,422 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Машина за кроење(селко),Машина за кантирање-Продажбата ќе се одржи на ден 15.11 2023 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3039

Број на предмет: И.бр.1509/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 181,056 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР СОСТАВЕН ОД DVR, 14 КАМЕРИ И ИНСТАЛАЦИЈА-Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 3037

Број на предмет: И.бр.560/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 151,776 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ПМВ марка OPEL ASTRA-Продажбата ќе се одржи на ден 13.11.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3048

Број на предмет: И.бр.505/2017

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 261,375 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ТМВ марка MERCEDES BENZ тип ATEGO и други подвижни предмети Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 во 12.00 часот во просториите наИзвршителот

Бројна Оглас : 3036

Број на предмет: И.бр.261/2023

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 18,954,324 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Линија за вафли (наполитанки) со капацитет од 5500кг/24 часа -Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 14,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3035

Број на предмет: И.бр.13407/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,245,324 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Спецификација на предметите кои се предмет на јавна продажба е достапна во канцеларијата на извршителотПродажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 3033

Број на предмет: И.бр.505/2017

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 522,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ТМВ марка MERCEDES BENZ тип ATEGO 615/42, ПМВ марка AUDI тип A6 3.0 TDI Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 во 12.00 часот во просториите нa Извршителот

Бројна Оглас : 3034

Број на предмет: И.бр.976/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 16,913 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Апарат за заварување WURTH ,Брусалица Milevatic Heavu duty и други подвижни предмети. Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 г.во 13.00 часот во канцеларија на извршителот

Бројна Оглас : 3030

Број на предмет: И.бр.107/2023

Извршител :Горан Манојлов линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 107,975 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Столбна трафостаница ,Rade Koncar,60 KVA и други подвижни предмети.Продажбата ќе се одржи на ден 06.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3031

Број на предмет: И.бр.949/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 768,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Т.М.В марка MAN TGM 18.280 4X2 BL-Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 3028

Број на предмет: И.бр.460/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,892,355 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: подвижен предмет, D1-Марка MAX TRAILER, D2-Тип :F-S43-1A1Y//M-0X48000A и други подвижни предметиПродажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година во 12,00 часот во просториите на Извршител Лазар Петровски од Куманово

Бројна Оглас : 3024

Број на предмет: И.бр.1509/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 226,320 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР СОСТАВЕН ОД DVR, 14 КАМЕРИ И ИНСТАЛАЦИЈА и други подвижни предмети .Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 3025

Број на предмет: И.бр.639/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: машини и опрема во локал ( поранешно ДЕЖА ВУ во ТЦ Капитол):- Пакет 1 составен од предмети од реден број 1 до реден број 77 по проценка од вешто лице по вкупна цена од 55.037,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Бројна Оглас : 3026

Број на предмет: И.бр.639/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: машини и опрема во локал ( поранешно ДЕЖА ВУ во ТЦ Капитол):- Пакет 1 составен од предмети од реден број 1 до реден број 77 по проценка од вешто лице по вкупна цена од 55.037,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот .

Бројна Оглас : 3029

Број на предмет: И.бр.325/2023

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 3,690 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Машина за шиење (равна), Производител – BROTHER, и други подвижни предметиПродажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот Чедомир Личковски

Бројна Оглас : 3013

Број на предмет: И.бр.434/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: АГРЕГАТНИ КОРПИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, КОМПЛЕТ – АСФАЛТНА БАЗА и други подвижни предмети проценета вредност од 280.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на канцеларијата на Извршителот.

Бројна Оглас : 3022

Број на предмет: И.бр.286/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 304,423 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Машина-преса за балирање на пластика и други подвижни предмети.Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3023

Број на предмет: И.бр.239/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,533,270 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: T.m.v. IVECO-DailyT.m.v. OPEL-Combo и други подвижни предмети Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 3020

Број на предмет: И.бр.1944/2022

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,305,329 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Комбајн JOHN DEERE W540,Хедер за комбајн 622R и други подвижни предмети.Продажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 во 11 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 3004

Број на предмет: И.бр.60/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Клима уред HISENSE AUW 48U6SP20,Фрижидер CANDY и друго,вкупна цена од 23.546,24 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 3010

Број на предмет: И.бр.13407/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,649,482 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: подвижни предмети сопственост на должникот Спецификација на предметите кои се предмет на јавна продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3015

Број на предмет: И.бр.959/2017

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,302 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  справаза вежбање, велосипед и други подвижни предмети.Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 3011

Број на предмет: И.бр.1774/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Тело на ацетатор, тип MI 150, 8000 L, со сериски број 02/22 со вредност од 23.400,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата и други подвижни предмети.Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 3014

Број на предмет: И.бр.37/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 133,325 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: подвижни предмети утврени со Записник за попис и процена на подвижни предмети врз основа на член 103 член 104 и член 105 од Закон за извршување од 22.08.2023 година Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3021

Број на предмет: И.бр.360/2023

Извршител :Славица Крстевска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,782,031 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Машина за кантирање,Филтер агрегатор-сушач на воздух,Репариран виљушкар каматсу,Продажбата ќе се одржи на ден 18.10 2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителot

Бројна Оглас : 3009

Број на предмет: И.бр.639/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Замрзнувачи - фрижидери ( вкупно 443 на број ) со стаклена врата за температура до -24*C вкупна вредност за сите 443 фрижидери во износ од 88.600,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3017

Број на предмет: И.бр.2319/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 567,640 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Патничко моторно возило, марка BMW, тип X70 SERIJA X5 3.0Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 3019

Број на предмет: И.бр.738/2023

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 1,231,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Патничко моторно возило марка AUDI комерцијална ознака A8 4.2 V8 TDI QUATTRO,Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3012

Број на предмет: И.бр.28/2023

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 308,450 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Патничко моторно возило Марка MERCEDES BENZ TIP – 164/B256K1/NYAA501. Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 3016

Број на предмет: И.бр.325/2023

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 49,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Машина за шиење (равна), Производител – BROTHER,Машина за шиење на ракави и пантолони Производител BАОYU ZHEJIANG и други подвиѓни предмети.Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3018

Број на предмет: И.бр.1356/2014

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 24,613 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ПМВ со ознаки: Автомобил марка AUDI година на производство 1999 г-Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 во 10,00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 3003

Број на предмет: И.бр.292/23

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -тенда,метална ограда,детски риквизит и др.Почетна цена 29.504,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 3007

Број на предмет: И.бр.692/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Хидраулична преса 32 тона, SAROGOZOGLU Izmir Turcija, почетната вредност на подвижниот предмет ќе изнесува 26.400 ЕВРА во денарска противвредност, по среден курс на НБРМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 3006

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,177,139 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Панел радијатори Gruppo ФенкојлерUNICO и другоПродажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 3008

Број на предмет: И.бр.134/2023

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 8,279,044 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: машина за стругање метал,столбна бормашина идруги подвижни ствари,Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 3005

Број на предмет: И.бр.1356/2014

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 49,226 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ПМВ со ознаки: Автомобил марка AUDI Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2998

Број на предмет: И.бр.599/20

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 246,976 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2997

Број на предмет: И.бр.639/23

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 60.066,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2999

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 44,581 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Спецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2983

Број на предмет: И.бр.378/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: технолошка линија ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЦЕРЕАЛИИ СО КАПАЦИТЕТ ОД 280кгр/ч, Почетна цена 18.314,00евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2986

Број на предмет: И.бр.1535/11

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 4.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2992

Број на предмет: И.бр.917/2017

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 309,935 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 3000

Број на предмет: И.бр.286/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 319,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 3001

Број на предмет: И.бр.950/2022

Извршител :Павел Томашевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 587,400 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Мелница за кафе, марка FIORENGATO Кафемат, марка EUROLAB INTERNATIONAL и две големи капсули ILLY и други подвижни ствари.Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 3002

Број на предмет: И.бр.239/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 5,066,370 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: T.m.v. MAN, T.m.v. IVECO-Daily ,P.m.v. VW-Caddy, T.m.v. CITROEN-Jumper и други подвижни ствари Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 09:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2991

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 5,003,025 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - опрема за млекара, автомобили и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2990

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 354,240 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Опрема – трафостаница. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2994

Број на предмет: И.бр.780/2023

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,630,980 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Линија за производство и полнење мармалад, Комплет котлара, Компресорска станица и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2995

Број на предмет: И.бр.28/2023

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 616,900 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2993

Број на предмет: И.бр.2930/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 158,814 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2985

Број на предмет: И.бр.697/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,059,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Хидрауличен багер-гасеничар, производител CASE, тип/модел CX700, Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2987

Број на предмет: И.бр.1015/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 700,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Градежна машина (вилушкар, утоварач). Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2989

Број на предмет: И.бр.1774/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Тело на ацетатор, дробилки за кора од портокал и Дестилационен апарат. Почетна цена 46.800,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2977

Број на предмет: И.бр.292/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Тенда пергола,надворешно детско игралиште Пиратски брод ,машина за конвертирање пари во жетони Почетна цена 29.504,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2984

Број на предмет: И.бр.1336/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,818,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Шљака од производство на фероникел, ГОТОВ ПРОИЗВОД НА ФЕРОНИКЕЛ СО 13% НИКЕЛ – 10 тони, и други подвижни предмети. Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2988

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,538,767 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Панел радијатори, бојлери за соларен систем, цевки, штрафови и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2982

Број на предмет: И.бр.639/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 110.073,00евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2980

Број на предмет: И.бр.3234/2023

Извршител :Александар Максимовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 73,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ПМВ марка RENAULT FLUENCE и други ПМВ Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2970

Број на предмет: И.бр.1531/2011

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: патничко моторно возило марка ‘PEUGEOT’ ,тип 508 Почетна цена 8.000,00евра во денарска противвредност -Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2973

Број на предмет: И.бр.917/2017

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 169,111 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  Рото Печка со место за горилник и други подвижни предметиПродажбата ќе се одржи на ден 30.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2974

Број на предмет: И.бр.341/2023

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 338,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Електро мотори 22 броја, Компресор, Дупчалка – бушач, Дребунг – струг за кајли и другоПродажбата ќе се одржи на ден 30.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2976

Број на предмет: И.бр.341/2023

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 627,738 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Роба во магацин согласно спецификација1. Електро мотори 22 броја и другоПродажбата ќе се одржи на ден 30.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2978

Број на предмет: И.бр.692/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Хидраулична преса 32 тона, производител SAROGOZOGLU Izmir Turcija, Почетна цена 26.400,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 2962

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 393,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Опрема – трафостаница, во деловен простор во с.Турново Продажбата ќе се одржи на ден29.08.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2972

Број на предмет: И.бр.540/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 36,996 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: КОМПЛЕТ ЛАДИЛНА ОПРЕМА ЗА КОМОРИТЕ Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2979

Број на предмет: И.бр.715/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 22,500,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Се информираат сите заинтересирани дека спецификацијата на предметите кои се предмет на усна јaвна продажба е достапна во канцелариjата на извршителот.Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2966

Број на предмет: И.бр.127/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 590,291 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: уделот- непаричен влог од вкупниот основачки влог од главнината на ТД Друштво за сообраќајни услуги ИСПИТЕН ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ДОО Велес-Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2967

Број на предмет: И.бр.127/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 302,442 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: уделот односно непаричен влог од вкупниот основачки влог во Друштво за трговија и услуги ВЕУС-ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ извоз-увоз ДОО Велес Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2971

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 26,971,010 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Опрема во 4 комори во млекара (објект 1), Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2981

Број на предмет: И.бр.1015/23

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 979,695 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -градежна машина( вилушкар,утоварач). Продажбата ќе се одржи на ден 22.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2968

Број на предмет: И.бр.715/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 43,842,805 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: спецификацијата на предметите кои се предмет на усна јaвна продажба е достапна во канцелариjата на извршителотПродажбата ќе се одржи на ден 14.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2969

Број на предмет: И.бр.1336/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,637,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ШЉАКА ОД ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕРОНИКЕЛ – 1200 тони и други подвижни предметиПродажбата ќе се одржи на ден 14.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2963

Број на предмет: И.бр.952/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 110,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ТМВ-VOLKSWAGEN и др тмвПродажбата ќе се одржи на ден11.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2964

Број на предмет: И.бр.951/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 44,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ТМВ VOLKSWAGEN CADDY и други ТМВПродажбата ќе се одржи на ден 11.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2965

Број на предмет: И.бр.98/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 350,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ТМВ VOLKSWAGEN CADDY и другиТМВПродажбата ќе се одржи на ден 11.08.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2960

Број на предмет: И.бр.20298/2022

Извршител :Катерина Кокина линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,088,668 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Дробилка Агломератор ...Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2961

Број на предмет: И.бр.341/2023

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 338,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Електро мотори 22 броја, 3ph 5.5KW/6P IP65 400V-50Hz и другоПродажбата ќе се одржи на ден 31.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2944

Број на предмет: И.бр.127/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,180,581 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: удел-непаричен влог-Друштво за сообраќајни услуги ИСПИТЕН ЦЕНТАР ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ ДОО ВелесПродажбата ќе се одржи на ден 28.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2945

Број на предмет: И.бр.127/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 604,883 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: удел-непаричен влог-Друштво за трговија и услуги ВЕУС-ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ извоз-увоз ДОО ВелесПродажбата ќе се одржи на ден 28.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2959

Број на предмет: И.бр.378/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Тех.линија за преработка на ЦЕРЕАЛИИ капацитет од 280кгр/ч, Опрема за преработка сусам -Почетна цена18.314,00евра во денарска противвредност -Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2939

Број на предмет: И.бр.440/2023

Извршител :Никола Богатинов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 108,885 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: удел 20%од основна главнина на-Рам Индусти Гоуп ДОО--Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2955

Број на предмет: И.бр.44/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 169,125 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Автобус на едно ниво – ЦА, марка Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2958

Број на предмет: И.бр.2319/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 567,640 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Патничко моторно возило, марка BMW,Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2949

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,512,900 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: опрема во 4комори во млекара,pmv ford focus,... Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2023 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2941

Број на предмет: И.бр.841/2022

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,014,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ТМВ MERCEDEZ – BENZ Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2950

Број на предмет: И.бр.540/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,810 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: колска вагаПродажбата ќе се одржи на ден 25.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2951

Број на предмет: И.бр.841/2022

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 1,014,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ТМВ MERCEDEZ – BENZ,тип AXOR 1833LПродажбата ќе се одржи на ден 25.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2946

Број на предмет: И.бр.461/2022

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 369,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  машини - опрема по спецификација-Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2957

Број на предмет: И.бр.839/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: машина кантерица, машина за вакумирањеПочетна цена1.550,00евра во денарска противвредност -Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2952

Број на предмет: И.бр.952/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 138,364 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: автомобилиПродажбата ќе се одржи на ден 21.07.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2953

Број на предмет: И.бр.951/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 73,794 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: автомобили, Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2954

Број на предмет: И.бр.98/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 138,364 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: товарни моторни возилаТМВ Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2947

Број на предмет: И.бр.1305/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 169,675 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: колска вагаПродажбата ќе се одржи на ден 18.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2956

Број на предмет: И.бр.687/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,259,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Транспортно средство ТОВАРНО-ТЕГНАЧ СО СЕДЛО Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2940

Број на предмет: И.бр.692/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  хидраулична преса - 32 тона. Почетна цена 26.400,00евра во денарска противвредност -Продажбата ќе се одржи на ден 17.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2938

Број на предмет: И.бр.2829/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  машина за дробење камен-Почетна цена 15.000,00евра во денарска противвредност -Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2926

Број на предмет: И.бр.378/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 22.500,00евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2927

Број на предмет: И.бр.379/23

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 38.411,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2937

Број на предмет: И.бр.123/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 186,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: клима уред, ПП апарат...Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2931

Број на предмет: И.бр.127/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,180,581 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -удел.Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2932

Број на предмет: И.бр.127/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 604,883 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -удел.Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2924

Број на предмет: И.бр.1305/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 169,675 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  колска вага Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2928

Број на предмет: И.бр.2319/22

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 709,550 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2929

Број на предмет: И.бр.44/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 338,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Автобус-Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2934

Број на предмет: И.бр.740/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 54,530 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  товарно возилоFURGON IVECO Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2933

Број на предмет: И.бр.1888/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 78,720 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2935

Број на предмет: И.бр.839/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  -машина за вакумирање, кантерица, дробилица-Почетна цена 5.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2920

Број на предмет: И.бр.7633/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  дробилка,багер Почетна цена 75.000,00евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2930

Број на предмет: И.бр.1336/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,818,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Шљака, готов производ од фероникел... Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2925

Број на предмет: И.бр.461/2022

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 640,727 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -опрема по спецификација-Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2923

Број на предмет: И.бр.639/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: фрижидери вкупен број 443 единечна вредност 200,00евра во денарска противредност -вкупна вредност 88.600,00 евра во денарска противредност Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2936

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 393,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: опрема-трафостаница во С.Турново Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2921

Број на предмет: И.бр.692/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,247,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: преса-Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2919

Број на предмет: И.бр.697/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 4,059,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  -Багер гасеничар-Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2922

Број на предмет: И.бр.123/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 373,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2911

Број на предмет: И.бр.348/2022

Извршител :Николина Стојковска линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 203,840 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  -OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI - Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2915

Број на предмет: И.бр.56/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: машина за конвертирање пари вожетони,надворешно детско игралиште-пиратски брод.Почетна цена 29,504.00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2916

Број на предмет: И.бр.56/2023

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: машина за конвертирање пари вожетони,надворешно детско игралиште-пиратски брод.Почетна цена 29,504.00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2910

Број на предмет: И.бр.687/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 319,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -систем за точење на гориво,канделабри за осветлување -Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2912

Број на предмет: И.бр.687/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,259,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: 

Бројна Оглас : 2914

Број на предмет: И.бр.1305/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 169,675 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  колска вага дигитално електрична Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2918

Број на предмет: И.бр.740/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 634,988 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -товарно возило FURGON- IVECO, BULDOZER-CATERPILLAR-Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2904

Број на предмет: И.бр.916/19

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2913

Број на предмет: И.бр.839/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - машини дробилица, кантерица машина за вакумирање- почетна цена 5.000,00 ЕВРА во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2917

Број на предмет: И.бр.639/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  фрижидери вкупен број 443 .Почетна цена 88.600,00евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2906

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 498,150 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 гаражни места.Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2905

Број на предмет: И.бр.1888/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 43,050 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -бушилица,циркулатор за метал и др. Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2907

Број на предмет: И.бр.1844/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  -багер гусеничар.Почетна цена 20.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2898

Број на предмет: И.бр.449/21

Извршител :Билјана Николовска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 5.800,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2909

Број на предмет: И.бр.1336/21

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,637,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -електро мотор,гумена трака и др.Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2890

Број на предмет: И.бр.348/22

Извршител :Николина Стојковска линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 305,760 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 2903

Број на предмет: И.бр.1305/22

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 169,675 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -колска вага( дигитално електрична) .Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2885

Број на предмет: И.бр.56/23

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -тенда пергола,метална ограда и др. Почетна цена 29.504,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 2902

Број на предмет: И.бр.259/16

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 875,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2900

Број на предмет: И.бр.380/23

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,180,980 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2896

Број на предмет: И.бр.7633/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -ровокопач,багер,дробилица и др. Почетна цена 85.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2887

Број на предмет: И.бр.687/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 системи за видео надзор и 16 канделабри за осветлување со лед светилки.Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 2888

Број на предмет: И.бр.687/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 системи за видео надзор и 16 канделабри за осветлување со лед светилки.Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 2892

Број на предмет: И.бр.687/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 3,259,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2893

Број на предмет: И.бр.1844/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -багер гусеничар.Почетна цена 40.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2875

Број на предмет: И.бр.916/19

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 12.968,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2881

Број на предмет: И.бр.234/23

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 60,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -товарно моторно возило.Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2023 година во 09:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2894

Број на предмет: И.бр.194/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 123,261 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2899

Број на предмет: И.бр.950/22

Извршител :Павел Томашевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 587,400 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -фрижидер,кафемат,мелница за кафе и др. Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2877

Број на предмет: И.бр.284/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Валандово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 200,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ, трактор и моторцикл. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2883

Број на предмет: И.бр.2930/22

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 202,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2891

Број на предмет: И.бр.82/23

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,198,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2882

Број на предмет: И.бр.39/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -патничко моторно возило автобус. Почетна цена 4.750,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2886

Број на предмет: И.бр.1250/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 849,376 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 2889

Број на предмет: И.бр.639/23

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -замрзнувачи фрижидери ( вкупно 443) .Почетна цена 117.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 2880

Број на предмет: И.бр.1878/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 17,837,969 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Подвижна дробилка со гасеници, Подвижно сито, Утоварач и Грејдер. Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2884

Број на предмет: И.бр.308/23

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -спецификација на вкупно 23 подвижни предмети достапна во канцеларијата на извршителот.Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2876

Број на предмет: И.бр.1305/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 493,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Машина за хидрогеолошки дупчења, Цистерна за гориво, Електро мотори и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2878

Број на предмет: И.бр.1124/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 129,150 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за шиење, пегли, котли и др. Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2879

Број на предмет: И.бр.194/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 246,521 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 Автобуси. Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2872

Број на предмет: И.бр.259/2016

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 1.750,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2874

Број на предмет: И.бр.348/22

Извршител :Николина Стојковска линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 305,760 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2864

Број на предмет: И.бр.119/23

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 12,785,850 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 6 (шест) ТМВ и градежни машини. Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2873

Број на предмет: И.бр.444/19

Извршител :Николина Стојковска линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,186,325 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -4 дупли пумпи за точење на гориво, три вкопани цистерни и др. Продажбата ќе се одржи на ден 25.04.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2868

Број на предмет: И.бр.1786/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 369,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - две половни возила за метење и чистење на улици со 3 четки. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2870

Број на предмет: И.бр.7633/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - дробилици, багер, ровокопачи, ваљак и друго. Почетна цена 170.000 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2865

Број на предмет: И.бр.1029/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,171,225 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Транспортери за дотур на тутун, машини и др. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2866

Број на предмет: И.бр.1283/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 108,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за шиење, машини за нитни, Калориферски систем за греење, шпорет и др. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2867

Број на предмет: И.бр.85/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,000,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за шиење, Трафостаница и др. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2869

Број на предмет: И.бр.1250/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 787,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ и Полуприколка. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2871

Број на предмет: И.бр.576/2021

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 109,445 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 2 ПМВ и скутер.Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2861

Број на предмет: И.бр.1305/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 987,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Машина за хидрогеолошки дупчења, Цистерна за гориво, Електро мотор и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2858

Број на предмет: И.бр.284/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ, Трактор и Моторцикл. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2860

Број на предмет: И.бр.1878/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 9,057,849 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Подвижна дробилка со гасеници, Подвижно сито(2), Утоварач и Грејдер. Продажбата ќе се одржи на ден 10.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2852

Број на предмет: И.бр.1691/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ, трактор, Мучар со приколка и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2855

Број на предмет: И.бр.19/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Крива Паланка

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 19,552,730 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Линија за вафли; Линија за кори за наполитанки и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2859

Број на предмет: И.бр.1691/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.1691/2022 од 21.03.2023 година. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2863

Број на предмет: И.бр.2098/2022

Извршител :Катерина Кокина линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,088,668 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Дробилка Агломератор, Упор машина за селектирање, Верикален полжав и Када за плакнење. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2862

Број на предмет: И.бр.2452/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 19,373 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - телевизори, виде камери, канцелариски бироа/столици,компјутери и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2843

Број на предмет: И.бр.112/21

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  Почетна цена 2.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2856

Број на предмет: И.бр.1459/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 276,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - кујна, биро, мермерни- гранитни плочки и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2851

Број на предмет: И.бр.2930/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 202,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2853

Број на предмет: И.бр.1731/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 150,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ и ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2854

Број на предмет: И.бр.5981/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - електродијагностички апарат и др. Почетна цена 5.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2849

Број на предмет: И.бр.7633/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - дробилици, багер, ровокопачи, ваљак и друго. Почетна цена 170.000 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2836

Број на предмет: И.бр.5/23

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 172,437 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2845

Број на предмет: И.бр.1786/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 738,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2850

Број на предмет: И.бр.119/23

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,571,700 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - шест ТМВ и градежни машини. Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2837

Број на предмет: И.бр.2238/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 49,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2838

Број на предмет: И.бр.654/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.03.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2846

Број на предмет: И.бр.1000/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,247,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2841

Број на предмет: И.бр.1029/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,101,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Транспортери за дотур на тутун, машини и др. Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2844

Број на предмет: И.бр.85/23

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 4,305,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -подлога за пеглање и трафостаница.Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2847

Број на предмет: И.бр.2098/22

Извршител :Катерина Кокина линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,088,668 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -дробилка,када за плакнење и др. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2830

Број на предмет: И.бр.2452/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 27,675 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -гарнитура за седење,5 канцелариски бироа и др. Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2848

Број на предмет: И.бр.1304/2022

Извршител :Сашо Перовски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,272,881 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Спецификација на предметите кои се предмет на јавна продажба е достапна во канцеларијата на Извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2839

Број на предмет: И.бр.1579/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 155,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2840

Број на предмет: И.бр.2300/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 18,450 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2842

Број на предмет: И.бр.830/22

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 307,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -метални рафтови,каса пулт и др. Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2831

Број на предмет: И.бр.39/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -автобус на едно ниво.Почетна цена 4.750,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2832

Број на предмет: И.бр.2434/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 1.325,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2818

Број на предмет: И.бр.19/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,982,190 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2834

Број на предмет: И.бр.1731/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 230,522 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 ТМВ.Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2835

Број на предмет: И.бр.933/22

Извршител :Павел Томашевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,851,664 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Спецификација на предметите кои се предмет на јавна продажба е достапна во канцеларијата на Извршителот.Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2833

Број на предмет: И.бр.144/13

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,300 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2023 година во 14:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2828

Број на предмет: И.бр.634/22

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 51,660 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -две иноксни кади. Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2812

Број на предмет: И.бр.112/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -две ПМВ. Почетна цена 17.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2822

Број на предмет: И.бр.1579/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 221,300 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2823

Број на предмет: И.бр.2802/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 11.475,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2826

Број на предмет: И.бр.5981/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 11.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2808

Број на предмет: И.бр.626/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,227,764 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2824

Број на предмет: И.бр.5/23

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 344,875 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2827

Број на предмет: И.бр.821/22

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,480,560 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2820

Број на предмет: И.бр.2238/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 27,675 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2821

Број на предмет: И.бр.654/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 27,900 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2829

Број на предмет: И.бр.660/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 46,610 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2799

Број на предмет: И.бр.1000/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 29.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2815

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 369,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  -мермер, гранит, плакари, столици, работно биро и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2819

Број на предмет: И.бр.144/13

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 8,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2825

Број на предмет: И.бр.912/22

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 650,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2806

Број на предмет: И.бр.241/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 1,164,627 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2813

Број на предмет: И.бр.3551/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -четири ТМВ и четири Приколки. Почетна цена 12.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2814

Број на предмет: И.бр.1274/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 315,853 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  -две ПМВ, машини за обработка на метал и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2816

Број на предмет: И.бр.795/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 240,591 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - ПМВ, виљушкар, дрвени маси, столици и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2817

Број на предмет: И.бр.3551/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки на заклучокот за втора продажба И.бр.3551/22 од 07.02.2023 година.Почетна цена 12.600,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2804

Број на предмет: И.бр.1375/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 5,543,746 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2809

Број на предмет: И.бр.203/22

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 409,590 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2805

Број на предмет: И.бр.5983/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -товарно моторно возило.Почетна цена 1.950,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2810

Број на предмет: И.бр.1265/2022

Извршител :Сашо Перовски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,816,992 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -ТМВ-ла, ПМВ-ла, Транспортери и др.Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2807

Број на предмет: И.бр.821/22

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,585,102 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2794

Број на предмет: И.бр.39/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 9.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2796

Број на предмет: И.бр.660/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 74,930 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -машина за сечење лим,термичка пегла и др. Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2797

Број на предмет: И.бр.2098/22

Извршител :Катерина Кокина линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,088,668 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -дробилка,машина за селектирање и др. Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2802

Број на предмет: И.бр.772/22

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 354,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -приколка-возило за специјална намена.Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2803

Број на предмет: И.бр.2802/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 15.300,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2793

Број на предмет: И.бр.534/21

Извршител :Владо Мицковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 660,049 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2798

Број на предмет: И.бр.643/22

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 103,320 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -две иноксни кади. Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2800

Број на предмет: И.бр.534/21

Извршител :Владо Мицковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 660,049 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -дополнување на Заклучокот за продажба на подвижни предмети И.бр.534/21.Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2801

Број на предмет: И.бр.972/20

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 738,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2792

Број на предмет: И.бр.2434/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 1.325,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 03.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2795

Број на предмет: И.бр.23/23

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,479,595 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -удел. Продажбата ќе се одржи на ден 03.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2788

Број на предмет: И.бр.414/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Кинески полукокс и колумбиски камен јаглен.Почетна цена 1.429.686,00 УСД со вклучен ДДВ во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 02.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2790

Број на предмет: И.бр.702/22

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,350,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Опрема за производство на пелети,ротациона сушара и др. Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2791

Број на предмет: И.бр.1274/22

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 616,900 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -електрозаварувач,автоматска машина за метал и др.Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2789

Број на предмет: И.бр.1458/22

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,708,105 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Удел.Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2785

Број на предмет: И.бр.795/22

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 351,662 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2778

Број на предмет: И.бр.1375/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,332,720 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2784

Број на предмет: И.бр.772/22

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 354,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2786

Број на предмет: И.бр.3551/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Приколка,товарно возило и полуприколка.Почетна цена 19.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2776

Број на предмет: И.бр.241/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 1,164,627 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2779

Број на предмет: И.бр.661/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -телевизор,лап топ,уметничи слики и др. Продажбата ќе се одржи на ден 23.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2783

Број на предмет: И.бр.806/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 1.300,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2782

Број на предмет: И.бр.203/22

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 409,590 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -ресторанска маса,столици,сепаре,округла маса и др. Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2777

Број на предмет: И.бр.2463/18

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 11.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2780

Број на предмет: И.бр.1283/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,463 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -4 машини за шиење,2 машини за нитни и др. Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2781

Број на предмет: И.бр.1284/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,311,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -машина за шиење,подлога за пеглање и трафостаница.Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2771

Број на предмет: И.бр.669/18

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 421,275 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 моталици,балансерка и др.Продажбата ќе се одржи на ден 13.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2775

Број на предмет: И.бр.2434/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 2.700,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2772

Број на предмет: И.бр.660/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,527,634 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2774

Број на предмет: И.бр.702/22

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,350,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2770

Број на предмет: И.бр.2098/22

Извршител :Катерина Кокина линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,360,835 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -дробилка,када за плакнење и др.Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2773

Број на предмет: И.бр.458/22

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 265,978 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -хоризонтална витрина,рафтови,пултови за каса .Продажбата ќе се одржи на ден 09.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2767

Број на предмет: И.бр.626/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,227,764 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -шатор,бина,лустери и др.Продажбата ќе се одржи на ден 04.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2762

Број на предмет: И.бр.687/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,889,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -3 приколки-полуприколки,1 приколка и 1 товарно тегнач со седла.Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2764

Број на предмет: И.бр.661/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 14,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -телевизор,мобилен телефон,лап топ и др.Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2765

Број на предмет: И.бр.458/22

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 379,968 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -хоризонтална витрина,рафтови и 2 пултови за каса.Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2766

Број на предмет: И.бр.1305/22

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 393,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 товарни возила.Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2757

Број на предмет: И.бр.241/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 37.755,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2759

Број на предмет: И.бр.197/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Технолошка линија за конзервирање на зеленчук и овошје по пат на замрзнување, линија за производство на полупржен компир и друго. Почетна цена 38.530,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2769

Број на предмет: И.бр.772/22

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 708,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -приколка-возило за специјална намена.Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2761

Број на предмет: И.бр.1088/19

Извршител :Соња Антовска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 10,850 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2763

Број на предмет: И.бр.1275/22

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,098,400 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 влекачи и 1 товарна полуприколка. Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2756

Број на предмет: И.бр.806/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Моторен ваљак за набивање асфалт. Почетна цена 1.440,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2760

Број на предмет: И.бр.2463/18

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -багер. Почетна цена 14.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2744

Број на предмет: И.бр.203/2022

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 259,325 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ресторански маси, фрижидери, витрини, судопер, тенда и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2758

Број на предмет: И.бр.2292/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -автобус. Почетна цена 27.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2749

Број на предмет: И.бр.1458/22

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,708,105 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -удел.Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2750

Број на предмет: И.бр.2434/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Почетна цена 2.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2751

Број на предмет: И.бр.1284/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,311,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -29 машини за шиење,1 подлога за пеглање и 1 трафостаница.Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2752

Број на предмет: И.бр.1283/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 217,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -4 машини за шиење,2 машини за нитни и др.Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2753

Број на предмет: И.бр.1670/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,599,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -виљушкар,багер и др.Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2754

Број на предмет: И.бр.264/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,916,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -3 автобуси.Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2741

Број на предмет: И.бр.669/2018

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 842,550 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - преса,балансерка, моталица. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2746

Број на предмет: И.бр.806/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Моторен ваљак за набивање асфалт. Почетна цена 9.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2747

Број на предмет: И.бр.596/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -млин чекичар,мешалка и др.Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2748

Број на предмет: И.бр.1720/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 955,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2743

Број на предмет: И.бр.1165/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -КРАН КУЛА КОМАНСА. Почетна цена 19.935,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2736

Број на предмет: И.бр.765/22

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,461,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -машина за автоматско заварување,придружен елемент и др.Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2742

Број на предмет: И.бр.702/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,350,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Опрема за производство на пелети, ротациона сушара, линија за пелетирање и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2745

Број на предмет: И.бр.822/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 441,315 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - линија за производство на ПВЦ Црева. Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2735

Број на предмет: И.бр.626/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,227,764 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -шатор со алуминиумска конструкција,лустери,бина и др.Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2727

Број на предмет: И.бр.197/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Спецификација кои се предмет на јавна продажба и е достапна во канцеларијата на Извршителот. Почетна цена 140.661,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2737

Број на предмет: И.бр.879/20

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 369,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -товарно моторно возило,виљушкар,работно биро и др.Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2734

Број на предмет: И.бр.2516/22

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 873,300 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2740

Број на предмет: И.бр.1088/2009

Извршител :Соња Антовска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 21,700 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -метален рафт,биро,слики во рамка и др.Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2729

Број на предмет: И.бр.1275/22

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,847,400 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -товарна полуприколка и др.Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2731

Број на предмет: И.бр.468/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 239,850 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2723

Број на предмет: И.бр.2829/18

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -3 товарни моторни возила.Почетна цена 53.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2724

Број на предмет: И.бр.1000/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,247,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2730

Број на предмет: И.бр.579/20

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 71,599 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -машини за садење,трактор и др. Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2732

Број на предмет: И.бр.1000/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Почетна цена 29.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2733

Број на предмет: И.бр.1000/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Почетна цена 29.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2728

Број на предмет: И.бр.736/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 11,591,100 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - вино.Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2706

Број на предмет: И.бр.505/2022

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -мерен уред за точење гориво,плинска станица и др. Почетна цена 71.980,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2713

Број на предмет: И.бр.280/2012

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 23,100 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -столици,уметничка слика и др.Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2720

Број на предмет: И.бр.806/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Почетна цена 11.500,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2726

Број на предмет: И.бр.1670/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,198,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -виљушкар,багер и др.Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2708

Број на предмет: И.бр.416/2022

Извршител :Александар Максимовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 99,900 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2022 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2719

Број на предмет: И.бр.977/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 357,835 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -товарно моторно возило.Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2701

Број на предмет: И.бр.1458/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 9,416,210 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -удел.Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2717

Број на предмет: И.бр.460/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,242,261 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -удел.Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2718

Број на предмет: И.бр.461/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,854,377 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -удел.Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2721

Број на предмет: И.бр.2316/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -кран со кабина,рото стега и др.Почетна цена 56.482,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2722

Број на предмет: И.бр.1720/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 1,094,700 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2703

Број на предмет: И.бр.264/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,916,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -4 автобуси.Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2714

Број на предмет: И.бр.2377/2022-2

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 55,518 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -монтажна наставка,контратегови и др.Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2715

Број на предмет: И.бр.2377/22-1

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -товарно моторно возило.Почетна цена 48.443,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2716

Број на предмет: И.бр.2377/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -бункери за гранулат,мешалка за бетон и др.Почетна цена 123.900,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2697

Број на предмет: И.бр.1124/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,537,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Приколка хедер и др.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2700

Број на предмет: И.бр.613/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 10,915,079 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -4 приколки/полуприколки и 8 товарни моторни возила.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2707

Број на предмет: И.бр.829/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 496,693 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -мешалка агитатор,хидропулпер и др.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2709

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 11.160,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2710

Број на предмет: И.бр.596/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 50,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -млин чекичар,мешалка и др.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2693

Број на предмет: И.бр.626/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 375,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Бина(шатор),лустери стаклени и др.Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2702

Број на предмет: И.бр.702/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,150,152 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -опрема за производство на пелети,ротациона сушара и др.Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2704

Број на предмет: И.бр.765/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,798,023 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2705

Број на предмет: И.бр.468/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,936,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - градежна механизација и товарни моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2711

Број на предмет: И.бр.879/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 843,530 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -виљушкар,работно биро,печатар и др.Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2690

Број на предмет: И.бр.1165/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Кран кула КОМАНСА.Почетна цена 39.870,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2698

Број на предмет: И.бр.761/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 799,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -7 автобуси.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2694

Број на предмет: И.бр.613/2022

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,100,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Продажба на удел.Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2681

Број на предмет: И.бр.1078/2019

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,996,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Багер Гусеничар.Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2695

Број на предмет: И.бр.2414/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Пумпа,мешалка и др.Почетна цена 130.000,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2696

Број на предмет: И.бр.2414/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Асфалтна база.Почетна цена 497.677,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2680

Број на предмет: И.бр.1000/2021

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,247,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Хидраулична преса.Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2688

Број на предмет: И.бр.1671/2021

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 52,275 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2689

Број на предмет: И.бр.1671/2021

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 52,275 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Разладна витрина.Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2691

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 багера.Почетна цена 54.600,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2672

Број на предмет: И.бр.977/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 553,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2683

Број на предмет: И.бр.1776/2021

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 391,680 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Трактор и двобразден 12 инчи плуг.Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2687

Број на предмет: И.бр.680/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 737,940 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2679

Број на предмет: И.бр.2377/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Опрема( канцелариски мебел) .Почетна цена 318.963,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2682

Број на предмет: И.бр.1037/2021

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 246,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Етажна печка за тесто,ламинатор за тесто и др.Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2686

Број на предмет: И.бр.46/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 591,582 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Оперативен микроскоп,инструменти и др.Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2684

Број на предмет: И.бр.1076/2019

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,275,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Камион.Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2685

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -10 возила.Почетна цена 18.500,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2668

Број на предмет: И.бр.1164/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,544,542 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2670

Број на предмет: И.бр.460/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,242,261 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - удел. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2671

Број на предмет: И.бр.461/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,854,377 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - удел. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2674

Број на предмет: И.бр.2414/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 3 ТМВ, мешалка, 2 пумпи и кран. Почетна цена 195.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2677

Број на предмет: И.бр.2377/2022-1

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -три товарни моторни возила.Почетна цена 58.132,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2678

Број на предмет: И.бр.2377/2022-2

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 100,973 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Агрегат за струја,кабина со команден пулт и др.Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2675

Број на предмет: И.бр.2414/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - КОМПЛЕТНА АСФАЛТНА БАЗА. Почетна цена 622.096,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2676

Број на предмет: И.бр.2377/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Бункери,мешалка за бетон,компресор и др.Почетна цена 123.900,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2669

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 24.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2673

Број на предмет: И.бр.2316/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Нагазна перфорирана платформа направена од алуминиумски лим и друго. Почетна цена 80.688,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2663

Број на предмет: И.бр.767/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 227,056 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2664

Број на предмет: И.бр.768/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 261,089 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2667

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 82.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2666

Број на предмет: И.бр.761/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 799,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - седум автобуси на едно ниво. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2662

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 6 ТМВ, автобус, 3 комбиња, виљушкар и др. Почетна цена 69.800,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2665

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - фреза за асфалт, багери, агрегати, виљушкари, компресор, булдожер и др. Почетна цена 280.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2659

Број на предмет: И.бр.1671/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 104,550 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - разладна витрина. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2658

Број на предмет: И.бр.613/2022

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 81,287 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - удел. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2661

Број на предмет: И.бр.2004/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - печатарска машина, машина за снимање на плочи за печатење и др. Почетна цена 35.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2656

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ и ТМВ. Почетна цена: 294.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2657

Број на предмет: И.бр.1076/19

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,539,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 4 камиони. Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2022 година во 8:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2655

Број на предмет: И.бр.471/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - автобус. Почетна цена: 6.121,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2651

Број на предмет: И.бр.700/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 462,675 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Машина за обработка на метал,автоматска машина за метал и др.Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2648

Број на предмет: И.бр.1164/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 5,064,176 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Машини и опрема.Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2652

Број на предмет: И.бр.694/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  2 ТМВ, бушилица и др. Почетна цена: 3.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2654

Број на предмет: И.бр.1398/2017

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Машина и опрема за чистење на површини под притисок Aqua - Dyne SAD.Почетна цена: 13.267,00 евра во денарска противвредност. -Моторно возило марка JEEP GRAND CHEROKEE.Почетна цена: 3.652,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2645

Број на предмет: И.бр.302/21

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 420,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Унигран мермер. Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2647

Број на предмет: И.бр.761/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,599,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -7 автобуси. Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2640

Број на предмет: И.бр.471/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Автобус на едно ниво. Почетна цена: 12.242,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2646

Број на предмет: И.бр.115/2020

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 821,900 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -ТОВАРНО-МИКСЕР, ПРИКОЛКА-ЦИСТЕРНА И ТОВАРНО-ТЕГНАЧ СО СЕДЛО. Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2649

Број на предмет: И.бр.767/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 454,112 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Товарно моторно возило.Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2650

Број на предмет: И.бр.768/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 522,177 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Товарно моторно возило.Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2637

Број на предмет: И.бр.704/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 799,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  Почетна цена: 799.500,00 денари. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2634

Број на предмет: И.бр.2004/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 70.000,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2641

Број на предмет: И.бр.579/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 143,198 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -2 трактори, машина за нижење тутун, машина за садење и др. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2642

Број на предмет: И.бр.858/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 90,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2643

Број на предмет: И.бр.2145/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,281,650 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВOДСТВО И ПОЛНЕЊЕ НА МАРМЕЛАД, ЛИНИЈА ЗА ПРЖЕЊЕ, МЕЛЕЊЕ И ПАКУВАЊЕ НА КАФЕ, ПОГОН ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН и др. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2635

Број на предмет: И.бр.345/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  -линија за производство на кекси и пецива,котлара и др. Почетна цена: 85.550,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.09.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2639

Број на предмет: И.бр.215/22

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 593,002 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Ласерски рамњач, тракторска приколка, дискова брана, клинеста брана и др. Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2638

Број на предмет: И.бр.700/22

Извршител :Влатко Лалков линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 710,669 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Машина за обработка на метал,компресор и др.Почетна цена 710.669,00 денари.Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2632

Број на предмет: И.бр.694/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 2 ТМВ, машини и др. Почетна цена: 6.500,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2636

Број на предмет: И.бр.1035/2021

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 708,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Приколка. Почетна цена: 708.000,00 денари. Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2633

Број на предмет: И.бр.2145/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,074,798 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВOДСТВО И ПОЛНЕЊЕ НА МАРМЕЛАД, ЛИНИЈА ЗА ПРЖЕЊЕ, МЕЛЕЊЕ И ПАКУВАЊЕ НА КАФЕ и др. Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2630

Број на предмет: И.бр.1661/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 759,465 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комплет систем за ладење и греење, комплет столбна бетонска трафостаница, комплет систем за видео надзор и др. Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2624

Број на предмет: И.бр.466/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 307,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2625

Број на предмет: И.бр.215/22

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 821,333 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Тракторска приколка, ласерски рамњач, ѓубрерастурач и др. Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2627

Број на предмет: И.бр.613/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 10,915,079 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - 4 приколки и 10 ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2628

Број на предмет: И.бр.1939/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 30,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Рачен вилушкар и дрвени палети. Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2629

Број на предмет: И.бр.280/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 46,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 2 троседи, теписи, уметнички слики и др. Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2626

Број на предмет: И.бр.345/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВРДИ КЕКСИ И МЕКИ ПЕЦИВА, ТЕХНОЛОШКА ЛИНИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЦЕРЕАЛИИ, ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА СУСАМ и др. Почетна цена: 140.000,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2631

Број на предмет: И.бр.865/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 843,530 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Виљушкар, краталица, фреза, мермер и гранит, ТМВ и др. Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2622

Број на предмет: И.бр.942/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ И 2 ковачки чекани. Почетна цена: 1.645,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2619

Број на предмет: И.бр.1297/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 59,300 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Метална сталажа за закачалки, дрвени рафтови за кукли, стаклени бироа, закачалки за гардероба и др. Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2620

Број на предмет: И.бр.302/21

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 590,886 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Унигран мермер. Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2621

Број на предмет: И.бр.973/2021

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 739,386 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Товарно возило и приклучно возило. Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2616

Број на предмет: И.бр.1035/21

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 600,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Приколка - Возило за специјална намена. Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2618

Број на предмет: И.бр.466/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 375,150 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2597

Број на предмет: И.бр.609/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 350,550 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2617

Број на предмет: И.бр.317/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,650,348 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Вино за дестилација. Продажбата ќе се одржи на ден 13.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2614

Број на предмет: И.бр.1348/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Багер гусеничар. Почетна цена: 55.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2610

Број на предмет: И.бр.1655/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 197,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата по пат на спогодба ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 13 часот во просториите на Извршител Павел Томашевски од Скопје ул.11 Октомври бр.23 А-2/4 Скопје .

Бројна Оглас : 2604

Број на предмет: И.бр.2463/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Половен компактор. Почетна цена: 12.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2605

Број на предмет: И.бр.2829/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 4 ТМВ. Почетна цена: 50.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2612

Број на предмет: И.бр.7/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 48,825 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Трактор. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2613

Број на предмет: И.бр.986/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 273,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Комора за замрзнување-ладење. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2611

Број на предмет: И.бр.631/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 230,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2600

Број на предмет: И.бр.1995/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 118,531 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2601

Број на предмет: И.бр.130/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: 2 врати на лизгање со греачи, 2 врати на лизгање со опрема,1 електрична разводна табла, 1 колска вага и др. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2607

Број на предмет: И.бр.942/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ, 2 ковачки чекани и машина за сечење железо. Почетна цена: 2.350,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2609

Број на предмет: И.бр.339/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Машина утоварувач, виљушкар и машина ровокопач. Почетна цена: 35.772,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2608

Број на предмет: И.бр.1297/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 118,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Метална сталажа за закачалки, дрвени рафтови за кукли, стаклени бироа, закачалки за гардероба и др. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2602

Број на предмет: И.бр.155/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,478,658 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 11 трактори, 4 комбајни, 4 сеалки и 9 плуга. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2606

Број на предмет: И.бр.834/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Автобус. Почетна цена: 12.242,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2603

Број на предмет: И.бр.973/2021

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 922,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Товарно возило, тегнач со седло, приклучно возило – Полуприколка и др. Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2599

Број на предмет: И.бр.7/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 97,650 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Трактор. Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2593

Број на предмет: И.бр.1363/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Профили за пвц столарија, оков за столарија, материјали за изработка на алуминиумски ролетни и гаражни врати и мотори за ролетни. Почетна цена: 35.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2594

Број на предмет: И.бр.822/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 441,315 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Линија за производство на ПВЦ Црева. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2598

Број на предмет: И.бр.986/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 547,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Комора за замрзнување-ладење. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2596

Број на предмет: И.бр.1348/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -БАГЕР ГУСЕНИЧАР Почетна цена: 55.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2589

Број на предмет: И.бр.5/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 98,720 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: ПМВ, маси, шанк, клима, лустери и др. Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2595

Број на предмет: И.бр.631/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 620,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Виљушкар, рачен виљушкар, мермер и гранит, ТМВ и др. Продажбата ќе се одржи на ден 16.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2586

Број на предмет: И.бр.30/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Автобус. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2588

Број на предмет: И.бр.157/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 3 ТМВ, 4 приколки и 1 полуприколка. Почетна цена: 25.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2591

Број на предмет: И.бр.155/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,131,097 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 11 трактори, 4 комбајни, 4 сеалки и 9 плуга. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2590

Број на предмет: И.бр.317/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 11,026,008 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Залиха на вино во цистерни и вино за дестилација. Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2585

Број на предмет: И.бр.834/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 2 автобуси. Почетна цена: 12.242,00 евра/ 14.585,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2584

Број на предмет: И.бр.130/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комплетна ладилна опрема за комори, колска вага. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2587

Број на предмет: И.бр.964/18

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 114,136 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - вилушкар, камера, телевизор, лаптоп, сеф и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2582

Број на предмет: И.бр.125/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 9,057,849 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Работна машина -подвижна дробилка со гасеници, Подвижно сито, Утоварач, Грејдер. Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2580

Број на предмет: И.бр.836/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 433,521 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - садопер, маси, столици, плакари, рекламни табли и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.06.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2583

Број на предмет: И.бр.1050/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 6,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2573

Број на предмет: И.бр.98/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 345,937 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ладилни комори, дизел агрегат, комплет систем за ладење- греење и др. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2575

Број на предмет: И.бр.19/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,982,190 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - линија за вафли; за кори за наполитанки и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2579

Број на предмет: И.бр.1398/17

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,223,850 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Машина и опрема за чистење на површини под притисок и Моторно возило. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2581

Број на предмет: И.бр.1453/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 555,849 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за шиење, преси, маси за пеглање, машини за намотување конец и други подвижни предмети. Спецификација достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2577

Број на предмет: И.бр.497/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,537,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -КОМПЛЕТНА ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОДЛОШКИ ЗА ЈАЈЦА и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2567

Број на предмет: И.бр.805/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,133,876 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Спецификација на предметите кои се предмет на јавна продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2578

Број на предмет: И.бр.132/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 553,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2568

Број на предмет: И.бр.5/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 71,572 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ, маси, шанк, клима, лустери и др. Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2576

Број на предмет: И.бр.1363/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Спецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот Васко Блажевски. Подвижните предмети се продаваат во пакет, со вредност од 64.140,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбата, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2566

Број на предмет: И.бр.822/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 882,630 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - линија за производство на ПВЦ Црева. Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2564

Број на предмет: И.бр.297/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Линија за производство на тврди кекси и меки пецива; Опрема за: производство, пакување, преработка; кондиторска опрема и друго. Почетна цена: 188.571,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2569

Број на предмет: И.бр.1078/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,091,400 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 5 ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2571

Број на предмет: И.бр.964/18

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 114,136,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - вилушкар, камера, телевизор, лаптоп, сеф и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2572

Број на предмет: И.бр.497/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 1.190,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2574

Број на предмет: И.бр.631/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 843,530 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ, виљушкар, мермер и гранит и др. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2570

Број на предмет: И.бр.157/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 2 ТМВ, влекач, полуприколка и 4 приколки. Почетна цена: 25.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2562

Број на предмет: И.бр.1453/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 617,610 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за шиење, преси, маси за пеглање, машини за намотување конец и други подвижни предмети. Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2555

Број на предмет: И.бр.6/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 3 ПМВ. Почетна цена: 45.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2563

Број на предмет: И.бр.51/2021

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 225,700 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 1 ТМВ и 2 ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2558

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 156,738 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: HP ЛАТЕКС ПРИНТЕР L26500,ПЕЧАТАР GRANDJET 3.00M. Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 10:00 часот во просториите на Извршител Игор Антевски од Скопје, на адреса ул. 8-ма Ударна Бригада” бр.20-А/1-2

Бројна Оглас : 2560

Број на предмет: И.бр.1050/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 69,540 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2561

Број на предмет: И.бр.1264/2013

Извршител :Павел Томашевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Продажбата по пат на спогодба ќе се одржи на 09.05.2022 година во 13,00 часот во просториите на Извршител Павел Томашевски.

Бројна Оглас : 2551

Број на предмет: И.бр.836/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 867,035 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - садопер, маси, столици, плакари, рекламни табли и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2556

Број на предмет: И.бр.64/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини и опрема, технолошка линија за производство на масло за јадење. Почетна цена: 565.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2559

Број на предмет: И.бр.497/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,537,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Кoмплетна линија за производство на подлошки за јајца, компресор, водени пумпи и друго.Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2557

Број на предмет: И.бр.58/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 1,500,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Офсет машина за печатење во бои. Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2552

Број на предмет: И.бр.1287/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,930,275 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Метални сталажи за палети. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2553

Број на предмет: И.бр.435/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 555,210 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ, вилушкар, Баварски дрвени маси и столчиња. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2544

Број на предмет: И.бр.98/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,702,102 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ладилни комори, дизел агрегат, комплет систем за ладење- греење и др. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2545

Број на предмет: И.бр.1008/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 139,471 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комора за замрзнување, Комора за одржување на месо, машина за мелење, иноксни маси и др. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2547

Број на предмет: И.бр.30/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Автобус. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2554

Број на предмет: И.бр.497/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 1.700,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2549

Број на предмет: И.бр.297/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Линија за производство на тврди кеси и меки пецива, Технолошка линија за преработка на цереалии, опрема за преработка на сусам и друго. Почетна цена: 235.714,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2543

Број на предмет: И.бр.63/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - -една кутија преса и опрема за балирање на волна/памук/фибер. Почетна цена: 15.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2542

Број на предмет: И.бр.232/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 145,431 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - каси за промет, компјутери, монитори, сталажи, алармен систем и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2546

Број на предмет: И.бр.219/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 74,028 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - тракторска приколка и приклучна машина за обработка на земја. Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2550

Број на предмет: И.бр.10/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Товарно возило. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2535

Број на предмет: И.бр.51/2021

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 338,607 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 1 ТМВ и 2 ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2539

Број на предмет: И.бр.5144/2012

Извршител :Моника Муча линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 810,540 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Хартија за фотокопирање и кутии за архивски материјал. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2540

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 694,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2536

Број на предмет: И.бр.58/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,152,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Офсет машина за печатење во бои. Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2538

Број на предмет: И.бр.5144/21

Извршител :Александар Максимовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 73,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2528

Број на предмет: И.бр.3841/2020

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,933 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 1 влекач, 3 приклучни. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2537

Број на предмет: И.бр.1287/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,395,413 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Метални сталажи за палети. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2541

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 231,480 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Соларен систем за производство на електрична енергија и Станица за прочистување на вода. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2508

Број на предмет: И.бр.19/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Крива Паланка

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,982,190 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - линија за вафли; за кори за наполитанки и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2523

Број на предмет: И.бр.92/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 20,573,398 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Спрецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2529

Број на предмет: И.бр.92/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 20,573,398 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Спрецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2531

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 156,738 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - принтер, печатар, копир и др. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2525

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 289,050 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Трактор. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2527

Број на предмет: И.бр.33/14

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 3,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2534

Број на предмет: И.бр.219/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 243,630 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - трактор, приколка, приклучна машина. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2524

Број на предмет: И.бр.1008/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 139,471 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комора за замрзнување, Комора за одржување на месо, машина за мелење, иноксни маси и др. Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2532

Број на предмет: И.бр.98/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 691,875 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ладилни комори, дизел агрегат и др. Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2509

Број на предмет: И.бр.559/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 37,020 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Бонсек, рамнилка, Струг за обработка на дрво, Шлајферка, Циркуларна кратилица,Фреза, дребонг за обработка на метал

Бројна Оглас : 2522

Број на предмет: И.бр.559/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 376,370 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Бонсек, рамнилка, Струг за обработка на дрво, Шлајферка, Циркуларна кратилица,Фреза, дребонг за обработка на метал. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2526

Број на предмет: И.бр.559/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 376,370 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: : Бонсек, рамнилка, Струг за обработка на дрво, Шлајферка, Циркуларна кратилица,Фреза, дребонг за обработка на метал. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2530

Број на предмет: И.бр.44/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - 3 ТМВ и 2 полуприколки. Почетна цена: 23.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2507

Број на предмет: И.бр.1013/2012

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 8,831,400 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Постројка за обликување на блокови, Вагони за сушара и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 2506

Број на предмет: И.бр.852/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - ТМВ. Почетна цена: 7.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2501

Број на предмет: И.бр.64/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 66,610,256 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини и опрема.Технолошка линија за производство на масло за јадење. Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2492

Број на предмет: И.бр.3841/2020

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 802,035 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - влекач и 3 приклучни. Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2504

Број на предмет: И.бр.30/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Автобус. Почетна цена: 12.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2505

Број на предмет: И.бр.314/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - три ТМВ. Почетна цена: 35.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2503

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 308,640 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ, трактор, полуприколка, четирицикл, соларен систем за производство на електрична енергија и станица за прочистување на вода. Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2496

Број на предмет: И.бр.243/2013

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 217,400 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Дампер гуми. Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2502

Број на предмет: И.бр.358/2021

Извршител :Станислав Тасески линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 270,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2497

Број на предмет: И.бр.1769/2012

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машина за производство на храна за риби и друго. Почетна цена: 500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2499

Број на предмет: И.бр.219/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 384,283 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - трактор, приколка и приклучна машина за обработка на земја. Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2500

Број на предмет: И.бр.1008/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 209,206 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комора за замрзнување, Комора за одржување на месо, машина за мелење, иноксни маси и др. Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2498

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 313,476 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - принтер, печатар, копир и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2490

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 289,050 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Трактор. Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2488

Број на предмет: И.бр.1013/2012

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 17,662,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Постројка за обликување на блокови, Вагони во печка и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2491

Број на предмет: И.бр.1029/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 108,695,471 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - залихи на тутун и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2493

Број на предмет: И.бр.30/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Автобус. Почетна цена: 31.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2494

Број на предмет: И.бр.488/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 1.510,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2495

Број на предмет: И.бр.1056/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,319,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 2 ТМВ и градежни машини. Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2485

Број на предмет: И.бр.443/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комплетна технолошка линија за производство на пластичен гранулат во боја и друго. Почетна цена: 320.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2489

Број на предмет: И.бр.379/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ. Почетна цена: 5.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2482

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,173,418 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Трактори, вилушкар, селектор за жито, приколка, ваги и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2487

Број на предмет: И.бр.497/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,537,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Кoмплетна линија за производство на подлошки за јајца и друго.Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2479

Број на предмет: И.бр.450/11

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 123,390 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2483

Број на предмет: И.бр.1076/19

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,150,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - градежна механизација. Продажбата ќе се одржи на ден 11.02.2022 година во 9 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2480

Број на предмет: И.бр.1955/14

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 67,650 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ПМВ и Градежна машина утоварач.Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2486

Број на предмет: И.бр.1056/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,319,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 2 ТМВ и 3 градежни машини- дампер. Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2478

Број на предмет: И.бр.243/2013

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 434,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Дампер гуми, марка MICHELIN. Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2484

Број на предмет: И.бр.1769/2012

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - линијата за производство на храна за риби (машини и друго). Почетна цена: 1.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2481

Број на предмет: И.бр.2801/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 199,875 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 04.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2477

Број на предмет: И.бр.314/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - три ТМВ. Почетна цена: 35.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.02.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2476

Број на предмет: И.бр.513/2018

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 16,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2475

Број на предмет: И.бр.1056/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,319,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 3 градежни машини и 2 ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2473

Број на предмет: И.бр.358/2021

Извршител :Станислав Тасески линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 541,200 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2466

Број на предмет: И.бр.83/2017

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 150,550 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2474

Број на предмет: И.бр.488/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 3.020,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2470

Број на предмет: И.бр.753/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 14,097,953 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини, комплетна линија за мозаик плочки, скалници и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 21.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2468

Број на предмет: И.бр.1161/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Машина за пелени за доенчиња. Почетна цена: 22.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2471

Број на предмет: И.бр.2665/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Aвтобус. Почетна цена: 7.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2472

Број на предмет: И.бр.458/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Aвтобус. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2460

Број на предмет: И.бр.1583/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 93,585 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ.Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2467

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,105,021 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Трактори, вилушкар, приколка, ваги и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2469

Број на предмет: И.бр.1076/19

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 12,127,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Пневматска дупчалка. Продажбата ќе се одржи на ден 14.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2465

Број на предмет: И.бр.173/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 5.310,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 04.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2463

Број на предмет: И.бр.1029/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 108,695,471 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - залихи од тутун. Продажбата ќе се одржи на ден 31.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2464

Број на предмет: И.бр.1028/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,165,479 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - залихи од тутун. Продажбата ќе се одржи на ден 31.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2451

Број на предмет: И.бр.872/2020

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,647,340 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2452

Број на предмет: И.бр.874/2020

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,474,767 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - мебел, монтажер контенер, опрема, уметнички предмети. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2459

Број на предмет: И.бр.545/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ. Почетна цена: 1.400,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2461

Број на предмет: И.бр.443/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комплетна технолошка линија за производство на пластичен гранулат во боја. Почетна цена: 320.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2457

Број на предмет: И.бр.645/20

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 120,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - генератор. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2462

Број на предмет: И.бр.1041/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 30,847 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2450

Број на предмет: И.бр.83/2017

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 150,550 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2454

Број на предмет: И.бр.679/2021

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 300,022 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - две ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2455

Број на предмет: И.бр.2801/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2458

Број на предмет: И.бр.502/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 23.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2456

Број на предмет: И.бр.1340/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 130,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -комбајн, трактор и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2446

Број на предмет: И.бр.1161/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  Почетна цена: 22.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2449

Број на предмет: И.бр.753/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 28,195,905 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: плочки, машини, комплет линија за обработка на камен и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2448

Број на предмет: И.бр.468/15

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 26,475,557 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Спецификација за подвижните предмети кои се предмет на јавната продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2453

Број на предмет: И.бр.1361/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ и 4 полуприколки. Почетна цена: 36.677,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2445

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 694,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2436

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,344,975 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2438

Број на предмет: И.бр.294/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 18,089,390 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Спецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2432

Број на предмет: И.бр.877/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,377,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Градежна машина за асфалт. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2443

Број на предмет: И.бр.2110/13

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 36,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Бункер и дупчалка за пластични шишиња, работно биро и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2440

Број на предмет: И.бр.723/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машина за сладолед, вградени комори за ладење, фрижидери и друго. Почетна цена: 4.907,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2444

Број на предмет: И.бр.1041/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 61,695 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2441

Број на предмет: И.бр.502/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 32.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2442

Број на предмет: И.бр.698/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 597,679 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -машина за чистење пченица, машина за перење пченица, силос и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2447

Број на предмет: И.бр.173/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - 2 ПМВ и 1 ТМВ. Почетна цена: 12.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2435

Број на предмет: И.бр.83/2017

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 150,550 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2439

Број на предмет: И.бр.679/2021

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 300,022 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - две ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2433

Број на предмет: И.бр.160/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 40 ПМВ. Почетна цена: 91.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2434

Број на предмет: И.бр.2802/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комплетна линија за производство на полистерски цевки, машина за сечење дрво и др. Почетна цена: 56.202,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2425

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 15,209,384 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Гатер за мермер и мермер. Продажбата ќе се одржи на ден 03.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2431

Број на предмет: И.бр.499/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Тип на движен: 2 ТМВ и 3 машини. Почетна цена: 4.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2437

Број на предмет: И.бр.2110/13

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 72,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Бункер и дупчалка за пластични шишиња, сет за седење од еко кожа и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2430

Број на предмет: И.бр.545/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Товарно моторно возило. Почетна цена: 1.750,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2423

Број на предмет: И.бр.882/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 111,803 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2426

Број на предмет: И.бр.443/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Комплетна технолошка линија за производство на пластичен гранулат во боја, Машина за дробење на пластика и друго. Почетна цена: 413.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2424

Број на предмет: И.бр.458/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Aвтобус. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2427

Број на предмет: И.бр.965/2021

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 240,240 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - две Товарни моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2429

Број на предмет: И.бр.1340/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 230,739 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Трактор, 2 комбајни, 2 работни машини и хедер за комбајн. Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2422

Број на предмет: И.бр.877/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 4,674,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - градежна машина за асфалт. Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2428

Број на предмет: И.бр.1361/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - едно ТМВ- камион влекач и 4 приколки. Почетна цена: 42.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2420

Број на предмет: И.бр.673/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Спецификација за подвижните предмети за кои е определена оваа прва усна јавна продажба со нивна поединечна вредност и нивна вкупна вредност е достапна во канцеларијата на извршителот во Гостивар на ул.Браќа Ѓиноски бр.20-1/5/2. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2419

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 694,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2415

Број на предмет: И.бр.698/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 597,679 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Машина за чистење пченица, Силос,Гриз машина, Полжавест транспортер, Цевна инсталација и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 12.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2416

Број на предмет: И.бр.741/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 215,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2417

Број на предмет: И.бр.499/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 2 ТМВ; машина за вакумирање, дробилица и кантерица. Почетна цена: 6.700,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2418

Број на предмет: И.бр.160/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 40 ПМВ.Почетна цена: 128.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2421

Број на предмет: И.бр.171/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 19,816,363 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - вакум пумпа, воздушен туш, 720 лед сијалици, комплет систем за одржување на влага, маси, столици, бироа и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2410

Број на предмет: И.бр.610/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Манипулациски транспортер за грозје, резервоар, сад за чување вино, залихи на вино во цистерни и друго. Почетна цена: 213.080,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2414

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 21,727,691 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Гатер за мермер и мермер. Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2407

Број на предмет: И.бр.905/2017

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,236,240 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини, опрема, информатички средства и залихи.Спецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 04.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2406

Број на предмет: И.бр.459/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 821,810 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - десет патнички моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2411

Број на предмет: И.бр.758/21

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 711,637 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2412

Број на предмет: И.бр.171/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 39,632,726 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - вакум пумпа, воздушен туш, маси, столици, бироа и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2413

Број на предмет: И.бр.170/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 21,263,734 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - систем за ладење, греење, климатизација и вентилација; систем за видео надзор; дизел електричен агрегат и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2408

Број на предмет: И.бр.882/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 181,683 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - две ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2409

Број на предмет: И.бр.883/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 740,322 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Багер. Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2400

Број на предмет: И.бр.458/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - автобус. Почетна цена: 35.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2401

Број на предмет: И.бр.22/2017

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 15,119,775 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - машини за производство на сладолед, машина за мелење јаткасти плодови, фрижидери и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2405

Број на предмет: И.бр.2534/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 239,850 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2399

Број на предмет: И.бр.2665/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 7.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2404

Број на предмет: И.бр.170/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 42,527,468 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Систем за ладење, греење, климатизација и вентилација; Систем за подготовка на санитарна топла вода; Систем за видео надзор; Систем за детекција и дојава на пожар; опрема за снабдување со елетрична енергија и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2397

Број на предмет: И.бр.198/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 622,688 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ладилни комори, дизел агрегат и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2398

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 694,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2395

Број на предмет: И.бр.610/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Манипулациски транспортер за грозје, резервоар, сад за чување вино и друго. Почетна цена: 426.159,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2402

Број на предмет: И.бр.115/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 215,250 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2393

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 10,629,109 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Габер за мермер, мермер и др. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2396

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 10,629,109 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.86/2019 од 29.09.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2392

Број на предмет: И.бр.459/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 821,810 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - десет патнички моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2389

Број на предмет: И.бр.905/2017

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -машини, опрема, информатички средства и залихи. Спецификација на подвижните предметите за кои е определена прва усна јавна продажба е достапна во канцеларија на извршителот Премтим Ќерими од Куманово. Продажбата ќе се одржи на ден 08.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2387

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 16,165,210 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Котлара, компресорска станица со дизел агрегат, лабораторија и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2394

Број на предмет: И.бр.750/21

Извршител :Наташа Катова линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 419,738 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Трактор и миксер за сточна храна. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2390

Број на предмет: И.бр.882/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 363,365 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - две ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2391

Број на предмет: И.бр.883/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,110,482 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Багер. Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2385

Број на предмет: И.бр.22/2017

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 4,059,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за производство на сладолед, машина за мелење јаткасти плодови, фрижидери и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2388

Број на предмет: И.бр.200/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 3 ПМВ, компресор, фрижидери и друго. Почетна цена: 140.475,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2384

Број на предмет: И.бр.2665/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 14.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2386

Број на предмет: И.бр.2/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 8,785,648 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за свиткување лим, профили од железо, виљушкар и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2383

Број на предмет: И.бр.198/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 691,875 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ладилни комори, товарен лифт, коплет систем за вентилација, за ладење и топлење и др. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2382

Број на предмет: И.бр.264/20

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 140,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - автобус. Продажбата ќе се одржи на ден 10.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2381

Број на предмет: И.бр.95/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 326,742 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - ПМВ, телевизор, уметнички слики и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2378

Број на предмет: И.бр.18/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - апарат за точење гориво, ТМВ, приклучно возило и др. Почетна цена: 135.650,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.08.2021 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2380

Број на предмет: И.бр.294/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Гевгелија

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 550,830 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: 1. Машина за перење и боење на куќишта за неонски светилки, со комплет приклучни машини, количина 1 2. Преса 40 ТН, количина 1 3. Хидраулична преса 200 TH, количина 1 4. Пакер машина за пакување на палети во фолии, количина 1 5. Преса за виткање, количина 1 Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2021 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2373

Број на предмет: И.бр.879/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 492,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за шиење/ везење, професионални парни пегли и др. Продажбата ќе се одржи на ден 17.08.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2379

Број на предмет: И.бр.781/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Колска вага 60 тони MAKMERA -399.750,00 ден. -Компјутер Пентиум 1 парче P4 -2.153.00 ден. Компјутер пентиум 4 1 парче P4 - 2.153.00 ден. Компјутер пентиум 4 1 парче P4 - 2.153.00 ден. Алармен систем NIKVISON 1 пар.-17.220,00ден Печатач DCP 1512 Е - 1.538.00 ден. Електрична греалка – панел АIRELEC -1.538,00 ден. Систем за вода (резервоар за 40м3(8,5м со Ф2,5м),пумпи и сл) - 369.000,00 ден Печка за печење на леб и бели пецива- 338.250,00ден. Комора за одржув. 5м3(немонтирана компресор , панели) HRISTEMP - 67.650,00 ден. Канцелариска опрема – 3.690,00 ден Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2371

Број на предмет: И.бр.789/2019

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 647,798 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за одлагање на извршување И.бр.789/2019 од 09.07.2021 година. Тип на недвижен имот: Вилушкар, ТМВ, дигалка. Продажбата закажана за ден 12.07.2021 година во 11 часот, се одложува по барање од доверител и ќе се одржи на ден 11.08.2021 година во 11 часот, во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2376

Број на предмет: И.бр.294/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,101,660 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Технолошка опрема за производство на лежишта за неонски светилки. Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2372

Број на предмет: И.бр.2521/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 222,453 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - целулоза. Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2375

Број на предмет: И.бр.200/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - агрегат дизел, фрижидери, печки, 3 автомобили и др. Почетна цена: 140.475,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2374

Број на предмет: И.бр.951/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 364,572 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - две Товарни моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2359

Број на предмет: И.бр.616/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 975,079 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - седумнаесет ТМВ и осум приколки. Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2368

Број на предмет: И.бр.264/20

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 190,650 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2365

Број на предмет: И.бр.748/2016

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 141,450 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2362

Број на предмет: И.бр.18/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 1,222,697 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2358

Број на предмет: И.бр.982/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,579,875 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комплет линија за замрзнато ламинирано лиснато тесто и кроасани и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2367

Број на предмет: И.бр.828/2019

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,357,400 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Секач на гранитни блокови, машини, сушара и др. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2369

Број на предмет: И.бр.982/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,579,875 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот, И.бр.982/2020 од 09.07.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2364

Број на предмет: И.бр.21/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: 

Бројна Оглас : 2366

Број на предмет: И.бр.789/2019

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 647,798 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Вилушкар, ТМВ, дигалка. Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2355

Број на предмет: И.бр.2521/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 550,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - целулоза, брисачи, тоалетна хартија, машина за хартија и др. Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2021 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2361

Број на предмет: И.бр.2012/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - линија за изработка на 5 слоен картон, вилушкар, машини, пили и друго. Почетна цена: 443.520,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2354

Број на предмет: И.бр.190/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 29.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2356

Број на предмет: И.бр.789/2019

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 925,425 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - две ТМВ, виљушкар и дигалка. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2352

Број на предмет: И.бр.192/20

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Град :Струга

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,429,600 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - овошни стебла. Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2351

Број на предмет: И.бр.1635/2020

Извршител :Дашмир Саити линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 260,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - З А К Л У Ч О К за продавање на подвижни предмети по пат на непосредна спогодба.

Бројна Оглас : 2350

Број на предмет: И.бр.828/2019

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,714,800 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -сечач на гранитни блокови, машини. Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2353

Број на предмет: И.бр.503/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Град :Ресен

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 757,663 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2346

Број на предмет: И.бр.616/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,950,157 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: 17 ТМВ и 8 приколки. Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2347

Број на предмет: И.бр.114/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 739,633 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 10 ПМВ . Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2348

Број на предмет: И.бр.982/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 15,159,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комплет линија за замрзнато ламинирано лиснато тесто и кроасани и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2349

Број на предмет: И.бр.1153/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 448,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2343

Број на предмет: И.бр.610/2014

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 336,828 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - опрема од 4 хали за производство на пилиња. Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2344

Број на предмет: И.бр.610/2014

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,804,433 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - опрема од 12 хали за производство на кокошки носилки. Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2342

Број на предмет: И.бр.190/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 40.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2345

Број на предмет: И.бр.2966/2019

Извршител :Моника Муча линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,629,597 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2338

Број на предмет: И.бр.930/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,515,475 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - вентилатори, агрегат за воздух, хомогенизатор, дигалки и др. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2021 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2339

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 401.960,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2340

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - резервоари за нафта, транспортни траки и др. Почетна цена: 401.960,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2335

Број на предмет: И.бр.109/20

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Товарно моторно возило. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2341

Број на предмет: И.бр.60/2021

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 271,436 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Распрскувач, Приколка со кула и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2337

Број на предмет: И.бр.114/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 821,810 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - десет ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 21.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2334

Број на предмет: И.бр.617/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 273,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комора за замрзнување-ладење. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2336

Број на предмет: И.бр.470/2020

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 568,260 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - Машина за палети за огрев. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2327

Број на предмет: И.бр.1034/18

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 191,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Товарно моторно возило. Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2330

Број на предмет: И.бр.1446/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - машини за шиење, машини за нитни, клима уред и др. Почетна цена: 8.042,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2331

Број на предмет: И.бр.1445/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 17.650,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2333

Број на предмет: И.бр.423/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 1.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2323

Број на предмет: И.бр.303/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Струга

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 153,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2324

Број на предмет: И.бр.930/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 13,030,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2325

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - резервоар за нафта и друго. Почетна цена: 551.654,34 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2328

Број на предмет: И.бр.1/15

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,725,080 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 34 Товарни моторни возила и две ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2329

Број на предмет: И.бр.807/2020

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 299,300 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2332

Број на предмет: И.бр.2966/2019

Извршител :Моника Муча линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 5,253,189 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2326

Број на предмет: И.бр.617/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 547,500 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Комора за замрзнување. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2322

Број на предмет: И.бр.652/18

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 51,014,179 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - резервоари, филтер за вино, полнач на сокови. Продажбата ќе се одржи на ден 22.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2320

Број на предмет: И.бр.423/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 2.400,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2321

Број на предмет: И.бр.470/2020

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 710,325 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Машина за пелети за огрев. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2314

Број на предмет: И.бр.46/11

Извршител :Петре Темелков линк...

Град :Радовиш

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 800,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Резервоар за мазут со котлара, ваги и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2318

Број на предмет: И.бр.789/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 56,721 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2319

Број на предмет: И.бр.337/2018

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 604,562 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Влекач марка SCANIA. Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2312

Број на предмет: И.бр.1905/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена: 221.761,00 евра во денарска противвредност. Опремата се наоѓа во Кочани и Скопје. Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2315

Број на предмет: И.бр.1034/18

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 381,300 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2316

Број на предмет: И.бр.1445/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 1,604,952 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - штанц машини, рачна машина за кожа и др. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2317

Број на предмет: И.бр.1446/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 741,674 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - машини за шиење, клима уред и др. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2310

Број на предмет: И.бр.303/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 153,750 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.04.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2311

Број на предмет: И.бр.39/17

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 638,312 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: -Вилушкар електричен. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2313

Број на предмет: И.бр.807/2020

Извршител :Александар Чамовски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 448,950 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2308

Број на предмет: И.бр.1/15

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,445,557 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - 35 ТМВ и 1 ПМВ. Сите возила се продаваат во пакет. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2309

Број на предмет: И.бр.66/21

Извршител :Крум Коцарев линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 915,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - две ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2301

Број на предмет: И.бр.517/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 498,150 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: - Автобус и ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 02.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2302

Број на предмет: И.бр.835/16

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 81,000 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - два автобуси. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2303

Број на предмет: И.бр.835/16

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 268,765 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка:  - автобус. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 2363

Број на предмет: И.бр.21/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: 

Бројна Оглас : 3041

Број на предмет: И.бр.949/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 384,375 денари.

Објавен на:

Дата на продажба :

Забелешка: Т.М.В марка MAN TGM 18.280 4X2 BL,Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 24

Број на предмет: И.бр.942/11

Извршител :Јовица Анѓеловски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 181,733 денари.

Објавен на:2013-06-12

Дата на продажба :

Забелешка: 

Бројна Оглас : 25

Број на предмет: И.бр.1629/12

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 82,196 денари.

Објавен на:2013-06-12

Дата на продажба :

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2013 година

Бројна Оглас : 26

Број на предмет: И.бр.434/13

Извршител :Јовица Анѓеловски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 295,200 денари.

Објавен на:2013-06-13

Дата на продажба :

Забелешка: продажбата на подвижни предмети - опрема во склоп на Бензинска пумпа за точење на гориво ќе се одржи на ден 28.06.2013 година

Бројна Оглас : 28

Број на предмет: И.бр.2430/2012

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Струга

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 981,540 денари.

Објавен на:2013-06-17

Дата на продажба :

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2013 г.

Бројна Оглас : 29

Број на предмет: И.бр.1211/12

Извршител :Јовица Анѓеловски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 94,464 денари.

Објавен на:2013-06-18

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2013 година

Бројна Оглас : 30

Број на предмет: И.бр.1761/12

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 308,959 денари.

Објавен на:2013-06-18

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2013 година

Бројна Оглас : 31

Број на предмет: И.бр.433/12

Извршител :Јулита Ѓорѓиева линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 381,300 денари.

Објавен на:2013-06-19

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2013 година

Бројна Оглас : 32

Број на предмет: И.бр.818/12

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-06-19

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2013 година со почетна цена 4.260,00 евра

Бројна Оглас : 33

Број на предмет: И.бр.3796/12

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Гевгелија

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 3,326,400 денари.

Објавен на:2013-06-19

Дата на продажба :

Забелешка:  И З В Р Ш И Т Е Л Благој Бањански именуван за подрачјето на Основните судови И.бр.3796/12 Велес,Гевгелија,Кавадарци и Неготино ул. Фемо Кулаков бр.15/1-1 тел. 043 370-111 Извршителот Благој Бањански од Неготино врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Шпаркасе банка Македонија АД Скопје од Скопје со седиште на ул.,, Македонија,, бр.9-11, засновано на извршната исправа ОДУ бр.552/2010 од 25.10.2010 година на Нотар Ѓорѓи Николов Гевгелија, против должникот Друштво за производство,трговија,градежништво,трговија и услуги „КОНСТРАКШН ТРЕЈДИНГ СИСТЕМС експорт импорт ДООЕЛ Гевгелија со седиште на Ул.Индустриска бб и заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ГЕМА-ПЛАСТ-КМ експорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија-во стечај застапувана преку стечаен управник Ацо Петров од Скопје, со седиште на ул.„Индустриска“ бб, за спроведување на извршување, на ден 18.06.2013 година го донесува следниот: : З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: -Трефостаница количина 1, производител: EMO Ohrid, тип: EGN 630-10/04, сместена на КП 29, дел 3, во КО Мрзенци, година на производство 2006; со сериски број 12270, моќност 250 КVА составена од : -метално блиндирано куќиште со бетонско постолје; -високо напонски дел со трафо и доводно-изводен дел за висок напон; -ниско напонски дел со доводно-разводен дел со шина; -трансформаторски дел; -систем на врски помеѓу високонапонскиот и нисконапонскиот дел; -Универзална глодалица за метал, количина 1, производител: ALG 200 Prvomajska, тип: GUK-1P, сериски број: 07283696; година на производство 1983 година (за обработка на метални делови, канали, ланчаници, жлебови, бушење дупки, рамни плочи) -Паралелна Брусалица, количина 1, тип: URB-1000A, сериски број:7591; година на производство 1988 година (за брусење на плочи метални делови); -Универзален Струг, количина 1, тип: ЗММ, година на производство 1988 година; (за брусање на округли Фи делови); -Рендесалка паралелна до 500мм, количина 1, година на производство 1988 година (за грубо рендисување на метални делови), -Бонсек до F350mm, количина 1, сериски број 9120014, година на производство 1991 година, сопственост на ГЕМА-ПЛАСТ-КМ експорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија-во стечај, со вредност од 3.326.400,oo денари, вредност која претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Подвижните предмети се оптоварени со Нотарски Акт ОДУ бр.552/2010 во корист на доверителот Шпаркасе банка Македонија АД Скопје. Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2013 во 10:00 часот во просториите на Извршител Благој Бањански од Неготино. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник „УТРИНСКИ ВЕСНИК“. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вредност на предметното возило. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај Друштво за производство, трговија и услуги ГЕМА-ПЛАСТ-КМ експорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија-во стечај. И З В Р Ш И Т Е Л Благој Бањански

Бројна Оглас : 34

Број на предмет: И.бр.1761/12

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 308,959 денари.

Објавен на:2013-06-20

Дата на продажба :

Забелешка:  И З В Р Ш И Т Е Л Снежана Андреевска именуван за подрачјето И.бр.1761/12 на Основните судови И.бр.1762/12 Скопје 1 и Скопје 2 И.бр.1878/12 Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/5-11 тел. 02 246 3026 Извршителот Снежана Андреевска од Скопје врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Друштво за трговија и услуги ВБИ БУС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје од Скопје со ЕДБ 4080010510234 и седиште на ул.Френклин Рузвелт бр.50а/2-18, засновано на извршната исправа Солемнизација - Договор за лизинг ОДУ бр.734/11 од 22.11.11 на Нотар Катерина Митревска од Скопје и извршна исправа И.бр.1762/12, доверителот Друштво за производство, трговија и услуги ЏИВИ ДОО импорт-експорт Гевгелија со ЕДБ 4006992103143 и седиште на ул.Железничка бб засновано на извршна исправа Решение УПДР бр.850/12 на Нотар Љубица Стефкова Начевска, против должникот Друштво за енергетска ефикасност и чиста енергија ЕСКО - ФОНКО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје од Скопје со ЕДБ 4030006588256 и седиште на ул.Скупи бр.3А, со ЕДБ 4080010510234, на ден 14.06.2013 година го составува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: red. edin. nova nab. proceneta proceneta broj merka kom. opis na osnovnoto sredstvo proizvoditel tip / model ed. cena vrednost edin.cena vrednost (vkupna) MKD MKD MKD 1 par. 5 KOTUR CEVKA-od bakar F6 2,100.00 1,470.00 7,350.00 2 par. 3 KOTUR CEVKA-od bakar F8 710.00 497.00 1,491.00 3 par. 1 KOTUR CEVKA-od bakar F10 5,760.00 4,032.00 4,032.00 4 par. 1 KOTUR CEVKA-od bakar F12 730.00 511.00 511.00 5 par. 3.50 KOTUR CEVKA-od bakar F15 3,700.00 2,590.00 9,065.00 6 par. 1.50 KOTUR CEVKA-od bakar F18 1,140.00 798.00 1,197.00 7 par. 2.50 BAKARNA CEVKA F35 3,000.00 2,100.00 5,250.00 8 par. 1 BAKARNA CEVKA F22 2,850.00 1,995.00 1,995.00 9 kesa. 19 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKAREN T-[TIK F15 200.00 80.00 1,520.00 10 kesa. 7 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKAREN T-[TIK F18 210.00 84.00 588.00 11 kesa. 1 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKAREN T-[TIK F28 220.00 88.00 88.00 12 kesa. 14 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKAREN T-[TIK F12 230.00 92.00 1,288.00 13 kesa. 45 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKARNO KOLENO F22 240.00 96.00 4,320.00 14 kesa. 4 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKARNO KOLENO F28 250.00 100.00 400.00 15 par. 164 BAKAREN T-[TIK F22 30.00 12.00 1,968.00 16 par. 9 ANTIVIBRACISKO CREVO F22 800.00 320.00 2,880.00 17 par. 5 ANTIVIBRACISKO CREVO F28 900.00 630.00 3,150.00 18 kesa. 19 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKARNO KOLENO F15 200.00 140.00 2,660.00 19 kesa. 1 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKARNO KOLENO F18 210.00 84.00 84.00 20 kesa. 15 PAKUVAWE OD 6 PAR^IWA BAKAREN REDUCIR F28-22 220.00 88.00 1,320.00 21 kesa. 31 PAKUVAWE OD 10 PAR^IWA BAKAREN REDUCIR F18-15 230.00 92.00 2,852.00 22 par. 2 PUMPA ZA VODA WILO TOP-S25/5 6,000.00 2,400.00 4,800.00 23 par. 2 RA^NA KOLI^KA ZA TOVAR 5,500.00 2,200.00 4,400.00 24 par. 1 SKALA METALNA NA SKLOPUVAWE 7,500.00 3,000.00 3,000.00 25 par. 165 MESING REDUCIR S18/1/2F 250.00 175.00 28,875.00 26 par. 455 MS-SPOJNI MESING 18/1/2F 270.00 189.00 85,995.00 27 par. 1 VAKUM PUMPA REFCO PLUS12 5,300.00 2,120.00 2,120.00 28 par. 1 BORMA[INA SO DR`A^ HITACHI 6,000.00 2,400.00 2,400.00 29 par. 1 KABEL PRODOL`EN VO KOTUR 2,500.00 1,000.00 1,000.00 30 par. 1 KUTIJA SO ALAT - HILTA DE WALT 6,500.00 2,600.00 2,600.00 31 par. 1 KUTIJA SO BORMA[INA MAKITA 6280 DWALE 11,000.00 4,400.00 4,400.00 32 par. 1 KUTIJA SO HILTA MAKITA HR2470T 15,000.00 6,000.00 6,000.00 33 par. 1 ELEKTRI^NA BRUSALKA 4,000.00 1,600.00 1,600.00 34 par. 1 KOMPRESOR ZA VODA ZA ^ISTEWE ELEKTROMASCHINEN HOEm1800 11,000.00 4,400.00 4,400.00 35 kuti. 2 SITEN ALAT I BURGII 2,000.00 800.00 1,600.00 36 par. 1 BRUSALKA BERNER 1multimetar 10,000.00 4,000.00 4,000.00 37 par. 1 APARAT ZA ZAVARUVAWE CEBORA 3,098,064 3,000.00 1,200.00 1,200.00 38 par. 1 [LEM 600.00 240.00 240.00 39 par. 2 MANOMETAR 1,200.00 480.00 960.00 40 par. 5 BRENER 2,000.00 800.00 4,000.00 41 par. 2 KOMPLET KLU^EVI ZA VENTIL 3,000.00 1,200.00 2,400.00 42 par. 1 POTOPNA PUMPA OFFICINE DI TREVI 4,000.00 1,600.00 1,600.00 43 par. 1 POTOPNA PUMPA AL-KO 4,000.00 1,600.00 1,600.00 44 par. 1 KLE[TA ZA VITKAWE OD 1/2" RFA-364-28 1,200.00 480.00 480.00 45 par. 2 KLE[TA ZA VITKAWE OD 1/2" MFX510QI 1,200.00 480.00 960.00 46 kuti. 1 ALAT ZA PRAVEWE KONUS VO BAKARNA CEVKA 2,600.00 1,040.00 1,040.00 47 kuti. 1 BORMA[INA METABO 3,900.00 1,560.00 1,560.00 48 kuti. 1 ALAT LETKUM 1,800.00 720.00 720.00 49 kuti. 1 PI[TOL ZA LETKUM POWER PLUS 2,000.00 800.00 800.00 50 par. 1 STABILNA DUP^ALKA BÜLLE 42,820 40,000.00 16,000.00 16,000.00 51 par. 1 GEOTERMALNA PUMPA FONKO FONKO 035LG 3,000.00 1,200.00 1,200.00 52 par. 6 FENKOJLER SABIANA FSC13MV 15,000.00 10,500.00 63,000.00 SE VKUPNO: 308,959.00 или вкупно 308.959,00 денари, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Предметите се продаваат зaедно и поединечно. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2013 во 13.30 часот во часот во просториите на Извршител Снежана Андреевска со адреса бул. Кузман Јосифовски Питу бр.28/5-11 Скопје. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. На продажбата може да учествуваат лица кои претходно положиле гаранција од 1/10 од утврдената вредност на подвижниот предмет освен лицата кои според закон се ослободени од плаќање на гаранција. Гаранцијата треба да се уплати на т-ска со број 210065586400209 која се води кај НЛБ Тутунска банка АД Скопје на Извршител Снежана Андреевска. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, 3 (три) дена по заклучувањето на наддавањето. Понудувачот чија понуда не е прифатена гранцијата му се враќа веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај доверителот. (магацин на Слобода Превоз, Качанички пат) Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање. И З В Р Ш И Т Е Л Снежана Андреевска Д.-на: - должник - доверители

Бројна Оглас : 35

Број на предмет: И.бр.628/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 1,520,000 денари.

Објавен на:2013-06-20

Дата на продажба :

Забелешка: И.бр.628/2013 Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Охридска Банка АД Охрид од Охрид со седиште на ул. Булевар Македонски Просветители бр.19, засновано на извршната исправа ОДУ.бр.363/2010 од 28.06.2010- година и ОДУ.бр.96/2011 од 15.03.2011 година на Нотар Јован Стојчев од Радовиш, против должниците ДТУ ЕМИ ПЕТРОЛ ПОСТОЛОВ ДОО увоз извоз од Радовиш со ЕДБ 4023994108330 и седиште на Ванчо Прќе бр.3 Радовиш и ДПТУ ЕКО-ПРОФИЛ-АМ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш со ЕМБС 6272355 и седиште на Бул. Александар Македонски бб Радовиш за спроведување на извршување во вредност 33.245.382,00 ден., на ден 19.06.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: -Опрема, машини за ткаење и разбои, сопственост на должникoт ДТУ ЕМИ ПЕТРОЛ ПОСТОЛОВ ДОО увоз извоз Радовиш и тоа: 1.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium,, модел GTX-8-J. фабрички број 229657 и година на производство 1993 година, со вредност од 1.520.000,00 денари 2.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium, Серијски број 229884 и година на производство 1993 година, со вредност од 1.520.000,00 денари 3.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium, Серијски број 229861 и година на производство 1993 година, со вредност од 1.520.000,00 денари 4.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium, Серијски број 229885 и година на производство 1993 година, со вредност од 1.520.000,00 денари 5.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium, Серијски број 226892 и година на производство 1993 година со вредност од 1.520.000,00 денари 6.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium, Серијски број 229853 и година на производство 1993 година со вредност од 1.520.000,00 денари 7.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium, Серијски број 226923 и година на производство 1993 година, со вредност од 1.520.000,00 денари 8.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium, Серијски број 229656 и година на производство 1993 година, со вредност од 1.520.000,00 денари 9.Машина за ткаење (разбој) марка PICANOL, модел GTX-8-J, ширина на ткаење 190 см, со жакард марка STAUBLI тип CX 860, поставен на 4-столбна платформа од INP профил, производител Picanol NV, 8900 leper Belgium, Серијски број нема идентиф.плочка и година на производство 1993 година, со вредност од 300.000,00 денари 10.Машина за ткаење (разбој) марка GUSKEN, модел GMV 90, ширина на ткаење 175 см, со жакард, поставен на платформа од INP профил, производител Wielhelm GUSKEN GmbH & Co.KG, Viersen, Germany, Серијски број 30894 и година на производство 1993 година, со вредност од 990.000,00 денари 11.Машина за ткаење (разбој) марка GUSKEN, модел GMV 90, ширина на ткаење 175 см, со жакард, поставен на платформа од INP профил, производител Wielhelm GUSKEN GmbH & Co.KG, Viersen, Germany, Серијски број 30818 и година на производство 1993 година, со вредност од 990.000,00 денари 12.Машина за ткаење (разбој) марка GUSKEN, со жакард, поставен на платформа од INP профил, производител Wielhelm GUSKEN GmbH & Co.KG, Viersen, Germany и Серијски број 24000 , со вредност од 990.000,00 денари 13.Машина за ткаење (разбој) марка GUSKEN, со жакард, поставен на платформа од INP профил, производител Wielhelm GUSKEN GmbH & Co.KG, Viersen, Germany и Серијски број 24771, со вредност од 990.000,00 денари 14.Машина за ткаење (разбој) марка GUSKEN, со жакард, поставен на платформа од INP профил, производител Wielhelm GUSKEN GmbH & Co.KG, Viersen, Germany, Серијски број 23996 и година на производство 1986 година, со вредност од 990.000,00 денари 15.Сновалка за 1600 калеми со гатер и година на производство 2009 година, со вредност од 600.000,00 денари 16.Машина за врзување на краеви марка Oskar Fischer тип PU CRG/PU-ELA-DKU, производител Oskar Fischer, Germany, Сериски број 39601198 и година на производство 1999 година, со вредност од 90.000,00 денари 17.Завоен компресор за воздух, марка DALGAKIRAN модел TIDY 25 притисок 7,5 bari, производство 3.1 м3/мин, моќ 18,5 KW, со сепаратор на влага и резервоар за компримиран воздух, производител DALGAKIRAN Istambul, Turkey, Серијски број 26741 и година на производство 2008 година, со вредност од 250.000,00 денари 18.Уред за воздушно греење марка Dantherm, модел KA 110/130, со горилник и вентилатор, производител Dantherm, Skive, Denmark и година на производство 1985 година, со вредност од 120.000,00 денари Патнилко моторно возило, сопственост на должникoт ДТУ ЕМИ ПЕТРОЛ ПОСТОЛОВ ДОО увоз извоз Радовиш -ПМВ марка AUDI, тип А7, број на шасија WAUZZZ4G4BN004032, број на мотор CDU003537, година на производство 2010, сила на моторот 180 KW, со регистарски таблици ST-111-IT,со вредност од 2.488.660,00 денари подвижни предмети сопственост на должникoт ДПТУ ЕКО-ПРОФИЛ-АМ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш и тоа: А.Машини за обработка на ALU I PVC профили, 1. Електропневматска копирна глодарка со два агрегати,производител BERMA M , година на производство 2007, со вредност од 265.000,00 денари 2. Едноглава секачка машина , производител BEST M, година на производство 2007, со вредност од 225.000,00 денари 3. Челна глодарка, производител PHOBOS 210, година на производство 2007, со вредност од 165.000,00 денари 4. Машина за заварување (лепење) PVC профили, производител CLONIX I,модел вар 0,5-2мм 30°-180°, година на производство 2007, со вредност од 355.000,00 денари 5.Автоматска чистачка со четири глодала и два ножа, производител SIBOX 4, година на производство 2007, со вредност од 520.000,00 денари 6. Пила за лајсна, производител ALCOR M, година на производство 2007, со вредност од 240.000,00 денари 7. Двоглава кружна пила, производител ZЕTA HP 400, година на производство 2007, со вредност од 575.000,00 денари Б.Машински инсталации, помошен алат и опрема, 8. Електрични грејни тела-тајфун, , производител Clima Super 12000, модел KS 12.0, јачина 380÷220 V, моќмост 12.000 W, број – 3 со поединечна вредност од по 6.000,00 денари од број 9. Подвижен компресор за компримиран воздух,производител Elektro Mashine, модел REM E 500/9/200, јачина 400 V, моќност 5,5kW 7,5 HP, капацитет 200 I, притисок 9 bar, фабрички број 09038, година на производство 2009, број -1, со вредност од 105.000,00 денари 10. Автомати за вода за пиење, производител FILA, Модел HSM-59 LB, 3 броја, година на производство 2007, со поединечна вредност од по 3.000,00 денари од број 11. Рачна дупчалка, производител METABO, модел UH E20, јачина 230 V, моќност 705 W, број -1, година на производство 2007, со вредност 6.000,00 денари 12. Рачна дупчалка, производител EXTOL, модел HDS 550 CA, моќност 550 W, број -2, година на производство 2007, со поединечна вредност од по 2.500,00 денари од број 13. Рачна брусилка, производител EXTOL, модел AG 230 S, јачина 230 V, моќност 220 W, вртежи 6000 rpm, број -1, година на производство 2007, со вредност од 1.000,00 денари 14. Рачна брусалка, производител BOSCH, модел PWS 10-125 CE, 2 броја, година на производство 2007, со поединечна вредност од по 5.000,00 денари од број 15. Комплет мобилен рачен алат, производител BOSCH, модел PSR 12 VE-2, 5 броја, година на производство 2007, со поединечна вредност од по 2.500,00 денари од број 16. Помошна работна маса со димензии 230х200х90, модел, за склопување 4 броја, година на производство 2007, со поединечна вредност од по 8.000,00 денари од број 17. Помошна работна маса со димензии 360х110х85, модел, за склопување,година на производство 2007, 1број, со вредност од 15.000,00 денари 18. Помошна работна маса – вертикална, со димензии 500х100х400,модел, за склопување , година на производство 2007, 1број , со вредност од 30.000,00 денари 19. Помошни вертикални полици за алат со димензии 100х50х200,година на производство 2007, 2броја, со поединечна вредност од по 1.000,00 денари од број 20. Метални ормари- гардеробери, трокрилен, 2 броја , година на производство 2007, со поединечна вредност од по 5.000,00 денари од број, кои што вредности претставуват почетни цени за првото усно јавно наддавање. Предметите се оптоварени со залог од прв ред во корист на доверителот АД ОХРИДСКА БАНКА по чие што барање се спроведува ова извршување, како и забелешки наместо попис за други доверители. Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2013 во 13,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева, Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. . На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на предметите. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на предметот е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Овој заклучок ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должниците на ,Ул.Александар Македонски бб Радовиш. И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 36

Број на предмет: И.бр.505/11

Извршител : линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-06-20

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2013 година со почетна цена од 6.356,66 евра

Бројна Оглас : 37

Број на предмет: И.бр.121/2013

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 339,480 денари.

Објавен на:2013-06-24

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2013 година

Бројна Оглас : 38

Број на предмет: И.бр.334/13

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 314,160 денари.

Објавен на:2013-06-24

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2013 година

Бројна Оглас : 39

Број на предмет: И.бр.402/13

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-06-24

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2013 година со почетна цена од 212.162,00 евра

Бројна Оглас : 40

Број на предмет: И.бр.428/2012

Извршител :Владо Мицковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 308,350 денари.

Објавен на:2013-06-26

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.07.2013 година

Бројна Оглас : 41

Број на предмет: И.бр.30/2013

Извршител :Владо Мицковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 401,700 денари.

Објавен на:2013-06-26

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2013 година

Бројна Оглас : 42

Број на предмет: И.бр.241/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 236,160 денари.

Објавен на:2013-06-26

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2013 година

Бројна Оглас : 43

Број на предмет: И.бр.1407/10

Извршител :Биљана Мартиновска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-06-26

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2013 година со почетна цена од 5.000 евра

Бројна Оглас : 44

Број на предмет: И.бр.4328/12

Извршител :Славица Ацовска линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-06-27

Дата на продажба :

Забелешка:  Образец бр.17 И З В Р Ш И Т Е Л М-р Славица Ацовска именуван за подрачјето на Основниoт суд И.бр.4328/12 Тетово ул. Илинденска бр. 71 тел. 044 333-102 Извршителот М-р Славица Ацовска од Тетово врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот ПроКредит банка АД Скопје од Скопје ул.Бул Ј.Сандански бр.109а, засновано на извршната исправа ОДУ.бр.185/10 од 28.05.2010 на Нотар Снежана Ѓорѓеска Видоеска, против должникот/заложен должник Друштво за производство,трговија и услуги АЛПИНА ШУС ДООЕЛ с.Стримница,Желино од Тетово со ЕДБ 4028007152732 и со седиште во с.СТРИМНИЦА бб и должник/заложен должник Иљаз Исени од Тетово со ЕМБГ 0403953470028 и живеалиште во с.Стримница, за спроведување на извршување во вредност 567.872,55 ден. денари, на ден 27.06.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА втора продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: -Професионална машина за шиење на кожа, марка ZOJE, модел ZJ9910, со работна маса и погонски електромотор, производител: ZOJE SEWING MACHINE CO.LTD., China, сериски број SN/960801090, година на производство 2008, по изјава на сопственост, согласно чл. 98 став чл.4 ЗИ на предлог на доверител почетна цена за втора продажба е определена на 360,00 евра, по среден курс на НБРМ на ден на продажба. -Професионална машина за шиење на кожа, марка ZOJE, модел ZJ9910, со работна маса и погонски електромотор, производител: ZOJE SEWING MACHINE CO.LTD., China, сериски број SN/970701004, година на производство 2008, по изјава на сопственост, за согласно чл. 98 став чл.4 ЗИ на предлог на доверител почетна цена за втора продажба е определена на 360,00 евра, по среден курс на НБРМ на ден на продажба. -Професионална машина за шиење на кожа, марка ZOJE, модел ZJ9910, со работна маса и погонски електромотор, производител: ZOJE SEWING MACHINE CO.LTD., China, сериски број SN/679701003, година на производство 2008, по изјава на сопственост, согласно чл. 98 став чл.4 ЗИ на предлог на доверител почетна цена за втора продажба е определена на 360,00 евра, по среден курс на НБРМ на ден на продажба. -Професионална машина за шиење на кожа, марка ZOJE, модел ZJ9910, со работна маса и погонски електромотор, производител: ZOJE SEWING MACHINE CO.LTD., China, сериски број SN/061101008, година на производство 2008, по изјава на сопственост, согласно чл. 98 став чл.4 ЗИ на предлог на доверител почетна цена за втора продажба е определена на 360,00 евра, по среден курс на НБРМ на ден на продажба. Односно вкупна вредност од 1440,00 евра, по среден курс на НБРМ на ден на продажба, која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наддавање. Предметите се наоѓаат во владение на должникот на Друштво за производство,трговија и услуги АЛПИНА ШУС ДООЕЛ с.Стримница,Желино од Тетово, на ул. 29 Ноември бр. бб, Тетово. Предметите се оптоварени со следните товари: рачна залога од прв ред согласно извршната исправа ОДУ.бр.185/10 од 28.05.2010 на Нотар Снежана Ѓорѓеска Видоеска во корист на Прокредит Банка АД Скопје, и заложно право-регистриран невладетелски залог од ВТОР РЕД со својство на извршна исправа во корист на Капитал Банка АД Скопје ОДУ бр. 77/12 од 15.03.2013 на Нотар Весна Масловариќ. Продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2013 година (вторник) во 10:00 часот, во просториите на извршителот на ул. Илинденска бр. 71, Тетово. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десеттина) од вредност на подвижниот предмет. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на сметката од извршителот со бр. 290100000083563 која се води кај ТТК Банка АД Скопје и даночен број 5028007133065. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот Друштво за производство,трговија и услуги АЛПИНА ШУС ДООЕЛ с.Стримница,Желино на ул. 29 Ноември бр.бб Тетово по предходен договор со извршителот. Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање. И З В Р Ш И Т Е Л М-р Славица Ацовска Д.-на: -Прокредит Банка АД Скопје, -Капитал Банка АД Скопје, -Друштво за производство,трговија и услуги АЛПИНА ШУС ДООЕЛ с.Стримница,Желино, - Иљаз Исени, с. Стримница, Желино -дневниот весник Нова Македонија -архива на извршител

Бројна Оглас : 45

Број на предмет: И.бр.858/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,780,000 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Капитал Банка АД Скопје од Скопје со ЕДБ 4030996254241 и седиште на ул.Филип Втори Македонаки бр.3 кат 6 ТЦ Соравиа, засновано на извршната исправа ОДУ.бр.549/12 од 08.11.2012 година на Нотар Јован Стојчев од Радовиш, против должникот ДТУ ЕМИ ПЕТРОЛ ПОСТОЛОВ и други ДОО увоз извоз од Радовиш со ЕМБС 4908279 со ЕДБ 4023994108330 и седиште на Ванчо Прќе бр.3 Радовиш, за спроведување на извршување во вредност 4.889.580,00 ден., на ден 27.06.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРВА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: а) ВОЗИЛА и тоа, 1. ТМВ, Вид - VLEKAC, - Марка - RENO, - Тип – MAGNUM AE 500, - Број на шасија – VF611GV100000339, - Број на мотор – CE 9-502-58655-PI, - Година на производство – 1991 - Рег.таблици ST-277-IK - Број на сообраќајна дозвола, МК 1212100, издадена од ОВР-Радовиш, боја бела , со вредност од 615.000,00 денари 2. ТМВ Вид – специјална товарна полуприколка - цистерна, - Марка - UTVA, - број на мотор CPP33A3BG, - Број на шасија – V2YPC33MFS012243, - Година на производство – 1995 - Рег.таблици ST-739-IN - Број на сообраќајна дозвола, МК 1673156, издадена од ОВР-Радовиш,боја бела, со вредност од 861.000,00 денари 3.ТМВ Вид – специјална товарна полуприколка - цистерна, - Марка – LAG/GAUSENS, - Тип – Модел GS-30-BA, - Број на шасија – 4868, - Година на производство – 1984 - Рег.таблици ST-862-IM - Број на сообраќајна дозвола, МК 1116073, издадена од ОВР-Радовиш,боја бела, со вредност од 344.400,00 денари б) ОПРЕМА ЗА ТКАЕЊЕ И ДОРАБОТКА НА МЕБЕЛ И ШТОФ и тоа, 1.Машина-разбој за ткаење килими мебел штоф број 2 со сите работни делови, - Производител – PICANOL NV Belgium, -Тип-Модел-Широчина на ткаенината до 1500мм, -Година на производство 1995 година, со вредност од 356.700,00 денари 2.Машина за доработка на исткаениот мебел штоф, - Производител – GOKKUISACI-Turcija, ја пострижува ткаенината -Година на производство 1996 година, со вредност од 282.900,00 денари Или вкупна вредност на опремата износ од 639.600,00 денари в) ДИЗЕЛ ГОРИВО во количина од 60000 литра (шеесет илјади литра), со вредност од по 63,00 денари од 1 литар или вкупна вредност во износ од 3.780.000,00 денари кои што вредности претставуват почетна цена за првото усно јавно наддавање. Предметите се оптоварени со залог од прв ред во корист на Заложниот доверител КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, по чие што барање се спроведува ова извршување. Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2013 во 11,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева, Ул.Ленинова, ГТЦ бр.13/1-14 Струмица. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција , која изнесува 10% од проценетата вредност на предметот.Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на предметот е должен да ја положи вкупната цена , во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Овој заклучок ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот во Радовиш на Бул.Александар Македонски бб . И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 46

Број на предмет: И.бр.894/2012

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 234,500 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Штедилница ПЕОН ДОО Струмица со ЕДБ 4027996103480 и седиште на Бул.Маршал тито бб Струмица, засновано на извршната исправа Пл.I.бр.5379/10 од 07.12.2010 година на Основен суд Струмица, против должникот Благој Дончев од Струмица од Струмица со живеалиште на ул.Браќа Миладинови бр.45 Струмица, за спроведување на извршување во вредност 689.144,00 ден., на ден 28.06.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРВА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: -ПМВ, марка CITROEN C4 x 1.4i–16V,број на шасија VF7LCKFUC74684268, број на мотор 10FE040440891,сила на мотор 65kw/88ks,зафатнина на мотор 1360 cc, седишта 5, боја MOYL,тежина на празно возило 1182 кг., со вредност од 237.500,00 денари,која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2013 година во 11,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева ,Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на возилото. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на возилото е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Овој заклучок ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија Предметното возило што се изложува на продажба може да се разгледа кај должникот. И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 47

Број на предмет: И.бр.182/11

Извршител :Биљана Мартиновска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 181,425 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2013 година

Бројна Оглас : 48

Број на предмет: И.бр.46/12

Извршител :Антонио Коштанов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 145,000 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2013 година

Бројна Оглас : 49

Број на предмет: И.бр.337/08

Извршител :Зоран Ангеловски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 120,000 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2013 година

Бројна Оглас : 50

Број на предмет: И.бр.54/2011

Извршител :Јане Митрески линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 28,700 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2013 година

Бројна Оглас : 51

Број на предмет: И.бр.620/12

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Град :Гевгелија

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2013 година

Бројна Оглас : 52

Број на предмет: И.бр.439/2007

Извршител :Димитар Стаменков линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,163,040 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2013 година

Бројна Оглас : 53

Број на предмет: И.бр.1828/12

Извршител :Крсте Трајковски линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,143,596 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2013 година

Бројна Оглас : 55

Број на предмет: И.бр.1639/13

Извршител :Горан Манојлов линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 1,654,657 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2013

Бројна Оглас : 56

Број на предмет: И.бр.522/13

Извршител : линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 1,960 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2013

Бројна Оглас : 57

Број на предмет: И.бр.3767/2012

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 146,600 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2013

Бројна Оглас : 58

Број на предмет: И.бр.1208/12

Извршител :Станка Кулакова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 282,966 денари.

Објавен на:2013-07-01

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2013

Бројна Оглас : 59

Број на предмет: И.бр.1503/2012

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 246,800 денари.

Објавен на:2013-07-02

Дата на продажба :

Забелешка:  И.бр.1503/2012 Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот ДПТУ Бенз Оил ДОО Струмица од Струмица со ЕМБС 6756301 со ЕДБ 4027012515537 и седиште на ул.Ленинова бб ГТЦ кат 2, засновано на извршната исправа ОДУ.бр.346/12 од 21.03.2012 на Нотар Верица Панова - Стефкова од Струмица, против должниците Александар Постолов од Радовиш со живеалиште на ул.Ванчо Прќе бр.3, Љупчо Постолов од Радовиш со живеалиште на Ул.Ванчо Прќе бр.3 Радовиш и ДТУ ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други ДОО Радовиш, со ЕМБС 4908279 и ЕДБ 4027012515537 со седиште на Ул.Ванчо Прќе бр.3 Радовишза спроведување на извршување во вредност 14.354.849,00 ден., на ден 01.07.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРВА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: 1.ПМВ марка FIAT DOBLO, со рег.број RA-0036-AB, број на шасија ZFA22300005273761, број на мотор SR312506, година на производство 2004, со вредност од 246.800,00 денари 2.ПМВ марка AUDI AUDI Q7, со рег.број ST-555-IP, број на шасија WAUZZZ4LX7D105828, број на мотор BUG062054, година на производство 2007, со вредност од 1.399.400,00 денари -сопственост на должникот ДТУ ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други ДОО Радовиш; 3.Моторцикал марка YIYING YY150TT, со рег.број ST-079-II, број на шасија LD5TW03CK5N040008, број на мотор 157QNJ25120241, година на производство 2005, со вредност од 111.200,00 денари 4.Моторцикал марка GILERA NEXUS 500 IE, со рег.број ST-303-II, број на шасија ZAPM3510000005679, број на мотор M351M0006694, година на производство 2004, со вредност 96.800,00 денари -сопственост на должникот Александар Постолов од Радовиш, 5.ПМВ марка SUZUKI MARUTI 800 MB 308 FL, со рег.број ST-343-IN, број на шасија MA3ECA11S00943744, број на мотор F8BIN901170, година на производство 1994, со вредност од 47.000,00 денари, -сопственост на должникот Љупчо Постолов од Радовиш. која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2013 година во 12,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева, Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на предметот. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на предметот е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Овој заклучок ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должниците во Радовиш. И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 60

Број на предмет: И.бр.46/12

Извршител :Антонио Коштанов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 145,000 денари.

Објавен на:2013-07-03

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Антончо Коштанов од Скопје врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Николче Санев од Скопје со ЕМБГ 2811954450029 и живеалиште на ул.Сава Михајлов бр.80, засновано на извршната исправа Пресуда РО.бр.1142/08 од 10.12.2008 на Основен суд Скопје 2 Скопје, против должникот Агросервис Автокуќа АД увоз-извоз Скопје од Скопје со ЕДБ 4030989251571 и седиште на ул. „Антон Попов“ б.б., за спроведување на извршување во вредност 117.544,00 ден., на ден 27.06.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА втора повторена продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: 1.машина за егализирање на вратила за лесни возила производител MATRA Германија тип 312500000001 фабрички број 540 попишана со број 387, со вредност 145.000.00 денари; 2.машина за егализирање на вратила за теретни возила производител BERCO Италија тип BTM-280 2000 фабрички број 118B со налепница број 388, со вредност 299.000,00 денари; 3.метални конструкции со полици 3 прегради со 6 полици со димензии 450*80*305 со налепница број 393, со вредност 4.150,00 денари; 4.метални конструкции со полици со 3 прегради со 7 полици со димензии 450*80*80 со налепница број 394. со вредност 4.150,00 денари; која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наддавање. Предметите се оптоварени со следните товари:Заложно право на доверителите Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2013 година во 10.30 часот во просториите на Извршител Антончо Коштанов од Скопје лоцирани на ул:Орце Николов 52/1-2 (поранешна Скопска 9-1/2) во Скопје. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот лоцирани на бул.Антон Попов бб во Скопје со претходна согласнот од Извршителот. Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање. Заинтересираните учесници треба да уплатат гаранција во висина од 10% од подвижниот предмет за кој лицитираат на жиро сметка со број 270 00000 106 36 86 при ХАЛК Банка АД Скопје со цел на дознака гаранција за И.бр.46/12. И З В Р Ш И Т Е Л Антончо Коштанов

Бројна Оглас : 61

Број на предмет: И.бр.134/2013

Извршител :Јане Митрески линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 138,375 денари.

Објавен на:2013-07-03

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2013 година

Бројна Оглас : 62

Број на предмет: И.бр.279/2013

Извршител :Јане Митрески линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 430,500 денари.

Објавен на:2013-07-03

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.07.2013 година

Бројна Оглас : 63

Број на предмет: И.бр.7/13

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Гевгелија

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 334,752 денари.

Објавен на:2013-07-03

Дата на продажба :

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2013 година

Бројна Оглас : 65

Број на предмет: И.бр.347/10

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,214,000 денари.

Објавен на:2013-07-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.07.2013

Бројна Оглас : 66

Број на предмет: И.бр.611/12

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 60,000 денари.

Објавен на:2013-07-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2013

Бројна Оглас : 67

Број на предмет: И.бр.222/12

Извршител :Јовица Анѓеловски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 17 денари.

Објавен на:2013-07-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2013

Бројна Оглас : 68

Број на предмет: И.бр.336/12

Извршител : линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-07-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2013 година со почетна цена од 20.488,00 евра

Бројна Оглас : 69

Број на предмет: И.бр.02/13

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,381,475 денари.

Објавен на:2013-07-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2013

Бројна Оглас : 71

Број на предмет: И.бр.2023/10

Извршител :Драган Кочовски линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-07-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2013 со почетна цена од 11.000,00 евра

Бројна Оглас : 72

Број на предмет: И.бр.593/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 146,450 денари.

Објавен на:2013-07-08

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2013

Бројна Оглас : 73

Број на предмет: И.бр.1824/2011

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 8,480 денари.

Објавен на:2013-07-11

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2013 година

Бројна Оглас : 75

Број на предмет: И.бр.493/13

Извршител :Биљана Мартиновска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-07-11

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.07.2013 година со почетна цена од 4.900,00 евра

Бројна Оглас : 76

Број на предмет: И.бр.330/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 200,000 денари.

Објавен на:2013-07-11

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2013

Бројна Оглас : 77

Број на предмет: И.бр.070/2011

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 25,791,280 денари.

Објавен на:2013-07-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2013

Бројна Оглас : 78

Број на предмет: И.бр.1764/12

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 154,250 денари.

Објавен на:2013-07-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2013 година

Бројна Оглас : 79

Број на предмет: И.бр.334/13

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 185,000 денари.

Објавен на:2013-07-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2013

Бројна Оглас : 80

Број на предмет: И.бр.1211/12

Извршител :Јовица Анѓеловски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 47,232 денари.

Објавен на:2013-07-17

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Јовица Анѓеловски од Куманово врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот ДПХПТ ХЕПРОКОМ-ХЕМИКАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, засновано на извршната исправа-Решение УПДР.бр.6501/12 од 18.09.2012 година на Нотар Драган Георгиев од Куманово, против должникот Новица Денковски од с. Тромеѓа, Куманово, за спроведување на извршување во вредност 269.785,00 денари, на ден 12.07.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со второ усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: - ПМВ Форд Фиеста 1.3, година на производство 1997, во исправна состојба, со вредност од 47.232,00 денари - ТМВ ТАМ 2001, година на производство 1973, во исправна состојба, со вредност од 46.125,00 денари која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2013 година во 10,00 часот во просториите на Извршител Јовица Анѓеловски, на ул. Maршал Тито бр.1-1/3, Куманово. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметот, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Поблиски информации за можноста од разгледување на предметот на телефон: 031-414-161. Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање. Извршител М-р Јовица Анѓеловски

Бројна Оглас : 81

Број на предмет: И.бр.241/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 157,440 денари.

Објавен на:2013-07-18

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2013 година

Бројна Оглас : 82

Број на предмет: И.бр.962/13

Извршител :Славица Ацовска линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 868,810 денари.

Објавен на:2013-07-18

Дата на продажба :

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2013

Бројна Оглас : 83

Број на предмет: И.бр.864/2009

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 405,900 денари.

Објавен на:2013-07-18

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2013

Бројна Оглас : 84

Број на предмет: И.бр.278/11

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 271,095 денари.

Објавен на:2013-07-19

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2013 година

Бројна Оглас : 85

Број на предмет: И.бр.182/11

Извршител :Биљана Мартиновска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 120,950 денари.

Објавен на:2013-07-19

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2013 година

Бројна Оглас : 86

Број на предмет: И.бр.428/2012

Извршител :Владо Мицковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 215,850 денари.

Објавен на:2013-07-19

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2013 година

Бројна Оглас : 87

Број на предмет: И.бр.402/13

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-07-19

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.08.2013 година со почетна цена од 90.000,00 евра

Бројна Оглас : 88

Број на предмет: И.бр.1022/11

Извршител :Горан Манојлов линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 124,765 денари.

Објавен на:2013-07-19

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2013 година

Бројна Оглас : 89

Број на предмет: И.бр.81/13

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 243,597 денари.

Објавен на:2013-07-19

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.07.2013 година

Бројна Оглас : 90

Број на предмет: И.бр.15/13

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 166,427 денари.

Објавен на:2013-07-22

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Васко Еленов од Кавадарци врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Милица Стафидова со живеалиште на Ул.Скопска бб во Гевгелија, преку полномошник адвокат Александар Стојанов од Гевгелија, засновано на извршната исправа П1.бр.337/11 од 01.03.2012 година на Основен суд Гевгелија, против должникот Милчо Чакалов од Богданци со живеалиште на Ул.Олга Петрушева бр.26, за спроведување на извршување заради наплата на долг во вредност од 92.250,00 денари, на ден 18.07.2013 година го издава следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА ПРВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: • ПМВ RENAULT CLIO, регистарски број VE 473 VG, број на шасија VF1CBOFCF29199394, број на мотор F352051, сила на моторот 43 KW, произведено во Франција 2003 година со проценета вредност од 166.427,00 денари, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 31.07.2013 во 12:00 часот во просториите на Извршител Васко Еленов, Ул.Маршал Тито бр.134- 1/1 во Гевгелија. Заинтересираните купувачи се должни на име гаранција, најдоцна пред почетокот на усното и јавно наддавање да уплатат 1/10 од почетната цена на предметот, на сметка на Извршител Васко Еленов бр.280109101730348 при Алфа банка АД Скопје. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Продажбата се врши по принципот видено- купено и извршителот не одговара за евентуални технички недостатоци на предметите. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот на ден 30.07.2013 година од 12:00 до 14:00 часот со претходна најава кај извршителот. Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање. И З В Р Ш И Т Е Л Васко Еленов Д.-на:- должник - доверител

Бројна Оглас : 91

Број на предмет: И.бр.181/13

Извршител :Даница Страчкова линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 788,511 денари.

Објавен на:2013-07-22

Дата на продажба :

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 01.08.2013 година

Бројна Оглас : 92

Број на предмет: И.бр.92/2013

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 10,000 денари.

Објавен на:2013-07-22

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2013 година

Бројна Оглас : 93

Број на предмет: И.бр.1208/12

Извршител :Станка Кулакова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 188,644 денари.

Објавен на:2013-07-22

Дата на продажба :

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2013

Бројна Оглас : 94

Број на предмет: И.бр.268/2011

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 4,769,300 денари.

Објавен на:2013-07-25

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Стопанска банка АД Скопје со ЕМБС 4065549 со ЕДБ 4030996116744 и седиште на Ул.11-ти Октомври бр.7 Скопје, засновано на извршната исправа ОДУ.бр.342/2007 од 15.11.2007 година на Нотар Јован Стојчев од Радовиш, против должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз РАДОВИШКИ ПАЗАР ДОО Радовиш од Радовиш со ЕМБС 4250273 со ЕДБ 4023991105748 и седиште на ул.8 ми Септември бр.2 Радовиш, за спроведување на извршување во вредност 58.342,00 Евра , на ден 25.07.2013 година го донесува следниот З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: Машина за картонска амбалажа составена од : -Двобоен флексибилен штампач -Дел за лепење -Дел за исфрлување на картонската амбалажа -Опсег на машината 914х2175 -Максимален капацитет 200 листа во минута , производител ISOWA, тип PS-5B Со вредност од 4.769.300,00 денари која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Предметите се оптоварени со заложно право од прв ред во корист на Заложниот доверител АД Стопанска банка по чие што барање се спроведува ова извршување. Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2013 година во 11,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева, Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на машината. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на машината е должен да ја положи вкупната цена, во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Машината што се изложуваа на продажба може да се разгледа кај должникот во магазинските простори на Ул.Индустриска бб Радовиш, позади објектот на СУПЕР ХИТ Радовиш. И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 95

Број на предмет: И.бр.862/2012

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 14,400 денари.

Објавен на:2013-07-25

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот ТДППУ Актиз ДОО увоз-изоз од Скопје со ЕДБ 4030992151243 и седиште на ул.Саса бр.4 Пинтија, засновано на извршната исправа УПДР.бр.513/12 од 28.05.2012 година на Нотар Јован Стојчев од Радовиш, против должникот ДПТУ увоз-извоз УРБАН-ТЕК ДООЕЛ Радовиш од Радовиш со ЕДБ 4023006116803 и седиште на ул.Плачковица бр.35, за спроведување на извршување во вредност 145.140,00 ден., на ден 25.07.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ПРВА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: 1.9 Палети сив камен-необработен со вредност од по 4.500,00 денари од палета или вкупно 40.500,00 денари 2.1 Палета сив обработен камен од 20 реда , со вредност по 800,00 денари од ред или вкупно 16.000,00 денари 3. 1 Палета сив обработен камен од 14,5 реда , со вредност по 800,00 денари од ред или вкупно 11.600,00 денари 4. 1 Палета сив обработен правоаголен камен од 15 реда , со вредност по 900,00 денари од ред или вкупно 13.500,00 денари 5.1 Палета сив обработен камен од 18 реда , со вредност по 800,00 денари од ред или вкупно 14.400,00 денари која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2013 во 14,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева, Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот во неговото седиште на 20-ти километар Неготино. И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 96

Број на предмет: И.бр.894/2012

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 118,750 денари.

Објавен на:2013-07-25

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот Штедилница ПЕОН ДОО Струмица со седиште на Бул.Маршал Тито бб, Струмица, засновано на извршната исправа Пл.I.бр.5379/10 од 07.12.2010 година на Основен суд Струмица, против должникот Благој Дончев од Струмица од Струмица со живеалиште на ул.Браќа Миладинови бр.45 Струмица, за спроведување на извршување во вредност 689.144,00 ден., на ден 25.07.2013 година го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ВТОРА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: -ПМВ, марка CITROEN C4 x 1.4i–16V,број на шасија VF7LCKFUC74684268, број на мотор 10FE040440891,сила на мотор 65kw/88ks,зафатнина на мотор 1360 cc, седишта 5, боја MOYL,тежина на празно возило 1182 кг., со вредност од 118.750,00 денари,која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2013 година во 12,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева ,Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на возилото. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на возилото е должен да ја положи вкупната цена на во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Овој заклучок ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија Предметното возило што се изложува на продажба може да се разгледа кај должникот. И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 97

Број на предмет: И.бр.190/13

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 338,000 денари.

Објавен на:2013-07-31

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2013 година

Бројна Оглас : 98

Број на предмет: И.бр.193/13

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 1,620,702 денари.

Објавен на:2013-07-31

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2013 година

Бројна Оглас : 99

Број на предмет: И.бр.316/13

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Богданци

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 31,185 денари.

Објавен на:2013-07-31

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.08.2013 година

Бројна Оглас : 100

Број на предмет: И.бр.135/13

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Гевгелија

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 167,376 денари.

Објавен на:2013-07-31

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.08.2013

Бројна Оглас : 101

Број на предмет: И.бр.1503/2012

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 123,400 денари.

Објавен на:2013-07-31

Дата на продажба :

Забелешка: Извршителот Саветка Георгиева од Струмица врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот ДПТУ Бенз Оил ДОО Струмица од Струмица со ЕМБС 6756301 со ЕДБ 4027012515537 и седиште на ул.Ленинова бб ГТЦ кат 2, засновано на извршната исправа ОДУ.бр.346/12 од 21.03.2012 на Нотар Верица Панова - Стефкова од Струмица, против должниците Александар Постолов од Радовиш со живеалиште на ул.Ванчо Прќе бр.3, Љупчо Постолов од Радовиш со живеалиште на Ул.Ванчо Прќе бр.3 Радовиш и ДТУ ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други ДОО Радовиш, со ЕМБС 4908279 и ЕДБ 4027012515537 со седиште на Ул.Ванчо Прќе бр.3 Радовиш за спроведување на извршување во вредност 14.354.849,00 денари, на ден 29.07.2013 година, го донесува следниот: З А К Л У Ч О К ЗА ВТОРА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: 1.ПМВ марка FIAT DOBLO, со рег.број RA-0036-AB, број на шасија ZFA22300005273761, број на мотор SR312506, година на производство 2004, со вредност од 123.400,00 денари 2.ПМВ марка AUDI AUDI Q7, со рег.број ST-555-IP, број на шасија WAUZZZ4LX7D105828, број на мотор BUG062054, година на производство 2007, со вредност од 699.700,00 денари -сопственост на должникот ДТУ ЕМИ ПЕТРОЛ Постолов и други ДОО Радовиш; 3.Моторцикал марка YIYING YY150TT, со рег.број ST-079-II, број на шасија LD5TW03CK5N040008, број на мотор 157QNJ25120241, година на производство 2005, со вредност од 55.600,00 денари 4.Моторцикал марка GILERA NEXUS 500 IE, со рег.број ST-303-II, број на шасија ZAPM3510000005679, број на мотор M351M0006694, година на производство 2004, со вредност 48.400,00 денари -сопственост на должникот Александар Постолов од Радовиш, 5.ПМВ марка SUZUKI MARUTI 800 MB 308 FL, со рег.број ST-343-IN, број на шасија MA3ECA11S00943744, број на мотор F8BIN901170, година на производство 1994, со вредност од 23.500,00 денари, -сопственост на должникот Љупчо Постолов од Радовиш. која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2013 година во 11,30 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева, Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на предметот. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на предметот е должен да ја положи вкупната цена , во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Овој заклучок ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот. И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 102

Број на предмет: И.бр.205/13

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 215,600 денари.

Објавен на:2013-08-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.08.2013 година во 10 часот во просториите на извршител Слободанка Балгурова

Бројна Оглас : 103

Број на предмет: И.бр.696/2013

Извршител :Џемајљи Арифи линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 154,052 денари.

Објавен на:2013-08-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2013 година во 10 часот во просториите на извршителот Џемајљи Арифи

Бројна Оглас : 104

Број на предмет: И.бр.297/2012

Извршител :Сашо Ѓоргиев линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 484,440 денари.

Објавен на:2013-08-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2013 година во просториите на извршителот Сашо Ѓоргиев

Бројна Оглас : 105

Број на предмет: И.бр.1639/13

Извршител :Горан Манојлов линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 1,202,760 денари.

Објавен на:2013-08-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2013 година во 11 часот во просториите на извршителот Горан Манојлов во Кочани

Бројна Оглас : 106

Број на предмет: И.бр.1447/12

Извршител :Крсте Трајковски линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-08-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2013 година во 11 часот во просториите на извршителот Крсте Трајковски

Бројна Оглас : 110

Број на предмет: И.бр.456/12

Извршител :Антонио Коштанов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-08-06

Дата на продажба :

Забелешка: ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: 1.Моторно возило Шкода Фелиција со рег.бр.SK 383-FZ, бела боја, непозната година на производство, неутврдена километража, налепница со број 424, со вредност 83.655,00 денари; 2.Моторно возило Лада 2104 со рег.бр. SK 650-GL, црвена боја, непозната година на производство, неутврдена километража, налепница со број 425, со вредност 55.710,00 денари; 3.Моторно возило Југо Корал 55 со рег.бр. SK 496-BG, темно плава, непозната година на производство, неутврдена километража, налепница со број 426, со вредност 44.550,00 денари; 4.Моторно возило Лада 2104 со рег.бр. SK 429-MG, бела, неупотреблива без тркала, непозната година на производство, неутврдена километража, налепница со број 427, со вредност 19.500,00 денари; 5.Моторно возило Шкода Фелиција со рег.бр. SK 119-FO, бела боја, непозната година на производство, неутврдена километража налепница со број 428, со вредност 83.655,00 денари; 6.Булдожер марка Радоје Дакич 180, хаварисан, жолта боја налепница со број 429, со вредност 205.020,00 денари; 7.Резервоар за катран на две тркала, неисправен, налепница со број 430, со вредност 7.000,00 денари; 8.Ваљак, тип DVV 11B, производител 14 October, жолта боја, неисправен налепница со број 431, со вредност 230.250,00 денари; 9.Товарно моторно возило марка ТАМ, тип 75 Т3, жолта боја, хаварисан со рег. бр. SK 991-EJ непозната година на производство, неутврдена километража налепница со број 432, со вредност 59.330,00 денари; 10.Лопата за чистење снег, неисправна со инвентарен број 2669, налепница со број 433, со вредност 1.500,00 денари; 11.Инка за ризла со инвентарен број 2822 во неисправна состојба, налепница со број 434, со вредност 8.000,00 денари; 12.Ротациона лопата за чистење на снег, марка SCHMIDT, тип VF-2, со фаб.бр.185213-6-48-3-008, 1540kg, со инвентарен број 001576 во неисправна состојба, налепница со број 435, со вредност 15.400,00 денари; 13.Ротациона лопата за чистење на снег, марка SCHMIDT, тип VF – 3 со фаб.бр.1099, произведен 1987 год., 1200kg во неисправна состојба, налепница со број 436, со вредност 12.000,00 денари; 14.Ваљак во неисправна состојба со инвентарен број 2186, марка STT, налепница со број 437, со вредност 70.000,00 денари; 15.Подвижен компресор, марка Фаграм со инвентарен број 2341 во неисправна состојба, налепница со број 438, со вредност 50.000,00 денари; 16.Инка за ризла со инвентарен број 2141 во неисправна состојба, налепница со број 439, со вредност 10.000,00 денари; 17.Блок од мотор во неисправна состојба со налепница 440, со вредност 5.000,00 денари; 18.Инка за ризла со ознака број 12 во неисправна состојба, налепница со број 441, со вредност 10.000,00 денари; 19.Лопата за чистење во неисправна состојба, со налепница број 442 со инвентарен број 002668, со вредност 10.000,00 денари; 20.Старо железо (добоши и други авто делови), со вредност 10.000,00 денари; 21.Старо железо(банкина), со налепница број 443, 30 парчиња 3 метри х 30см, со вредност 3.000,00 денари; 22.Старо железо(профили округли) со Фи 80, 30 парчиња, со вредност 4.500,00 денари; 23.Старо Железо(челична мрежа) 50kg, со вредност 500,00 денари; 24.Старо Железо(буриња) 9 парчиња, со вредност 900,00 денари; 25.Приколка марка Брако во неисправна состојба двоосовинска со рег.бр.ТV 720-AO со налепница со број 444, со вредност 1.700,00 денари; 26.Камион со цистерна за вода со рег.бр.SK 179-UM, марка FAP1314 со инвентарен број 2647 со налепница со број 445, во неисправна состојба. со вредност 289.377,00 денари; 27.Моторно возило, марка SEAT, тип ALHAMBRA, со рег бр.SK 648-KB, во неисправна состојба непозната година на производство, неутврдена километража налепница со број 446, со вредност 269.610,00 денари; 28.Товарно моторно возило, марка FAP1314, со рег.бр.SK 642-DE, жолта боја во неисправна состојба со инвентарен број 002257 непозната година на производство, неутврдена километража налепница со број 447, со вредност 235.170,00 денари; 29.Моторно возило, марка Југо Темпо 55 AX, црвена боја со рег.бр. SK 487-KE, во неисправна состојба непозната година на производство, неутврдена километража,со налепница со број 448, со вредност 14.850,00 денари; 30.Товарно моторно возило (пикап), марка ZASTAVA Југо Скала со рег.бр. SK 405-PR, црвена боја со километража 13.217 km, непозната година на производство, налепница со број 449, со вредност 45.480,00 денари; 31.Ваљак марка BOMAG тип BW-16 P, со фаб.бр.22505, год.на прозиводство 1974, жолта боја во неисправна состојба налепница со број 450, со вредност 4.856.100,00 денари; 32.Инка за ризла во неисправна состојба без инвентарен број налепница со број 451, со вредност 10.000,00 денари; 33.Отпадни гуми за товарни возила 60 парчиња и oтпадни гуми за патнички возила 30 парчиња со налепница со број 452, со вкупна вредност 21.033,00 денари. Предметите се оптоварени со следните товари:Заложно право на доверителите Продажбата ќе се одржи на ден 22.08.2013 година во 10.30 часот во просториите на Извршител Антончо Коштанов од Скопје лоцирани на ул.Орце Николов 52/1-2 (поранешна Скопска 9-1/2) во Скопје. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот лоцирани на ул. Благоја Стефковски бб во Скопје со претходна согласнот од Извршителот. Овој заклучок ќе се достави до доверителите на нивно барање. Заинтересираните учесници треба да уплатат гаранција во висина од 10% од подвижниот предмет за кој лицитираат на жиро сметка со број 270 00000 106 36 86 при ХАЛК Банка АД Скопје со цел на дознака гаранција за И.бр.456/12.

Бројна Оглас : 114

Број на предмет: И.бр.864/2009

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 405,900 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.08.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Гордан Станковиќ

Бројна Оглас : 115

Број на предмет: И.бр.703/13

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 20,646,497 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.08.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Ангел Костадиновски во Кавадарци

Бројна Оглас : 116

Број на предмет: И.бр.1764/12

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 111,600 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.08.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Андреја Буневски

Бројна Оглас : 117

Број на предмет: И.бр.15/13

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Гевгелија

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 110,700 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2013 година во 11 часот и 30 минути во просториите на извршител Васко Еленов во Гевгелија

Бројна Оглас : 118

Број на предмет: И.бр.875/13

Извршител :Горан Манојлов линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 252,255 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.09.2013 година во 13 часот во просториите на извршител Горан Манојлов во Кочани

Бројна Оглас : 119

Број на предмет: И.бр.704/13

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,020,561 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.08.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Ангел Костадиновски во Кавадарци

Бројна Оглас : 120

Број на предмет: И.бр.278/13

Извршител :Милица Николовска линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 33,000 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Милица Николовска

Бројна Оглас : 121

Број на предмет: И.бр.279/2013

Извршител :Јане Митрески линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 430,500 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Јане Митрески

Бројна Оглас : 122

Број на предмет: И.бр.228/13

Извршител :Јулита Ѓорѓиева линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 276,971 денари.

Објавен на:2013-08-12

Дата на продажба :

Забелешка: З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следниот подвижен предмет: -Патничко моторно возило марка MITSUBISHI, тип Lanser 1.5, година на производство 2008, со работна зафатнина на моторот 1499 ссм, сила на мотор 80kw, со број на мотор 4A910090625, број на шасија JMBSNCY2A8U018534, со број на патнички места 5 и боја на каросерија-темна сива металик, со регистерски ознаки SK-575-SJ ,сопственост на должникот-заложен должник Сашо Костовски од Скопје, со вредност од 276.971,00 денари, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Предметот е оптоварен со следните товари: нема други товари. Продажбата ќе се одржи на ден 21.08.2013 во 12:00 часот во просториите на Извршител Јулита Ѓорѓиева на ул.Даме Груев бр.1/4-3 ,Скопје. Продажбата на предметoт ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од вредностa на подвижниот предмет-возилото, определена за ова прво јавно наддавање. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр.300000002318724 која се води кај Комерцијална Банка АД Скопје и даночен број МК5030006240695. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметот во рок од 3 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Сите евентуални јавни давачки од спроведената купопродажба паѓаат на товар на купувачот. Предметот што се изложува на продажба може да се разгледа во Аукциска куќа М, ул.Првомајска бб Скопје, во кругот на Охис, со претходна дозвола од извршителот. Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање.

Бројна Оглас : 123

Број на предмет: И.бр.505/11

Извршител : линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-08-13

Дата на продажба :

Забелешка:  З А К Л У Ч О К ЗА ВТОРА ПОВТОРЕНА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВТОРА ПОВТОРЕНА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: -Моторно возило VOLVO Влекач тип FH12, рег.број ОН-388-ВR, број на шасија YV2A4DAAO1A534494, број на мотор 241141, сила на мотор 309 KW, година на производство 2001, со почетна вредност од 19.070,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата утврдена со Заклучок на извршителот Алберто Ребула И.бр.505/11 од 17.01.2013 година, се намалува за 2/3 од вредноста на првото усно јавно наддавање и се утврдува на износ од 6.356,66 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата, како почетна цена за второто повторено усно јавно наддавање -Полуприколка SCHMITZ, рег.број ОН-813-ВE со почетна вредност од 6.782,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата утврдена со Заклучок на извршителот Алберто Ребула И.бр.505/11 од 17.01.2013 година, се намалува за 2/3 од вредноста на првото усно јавно наддавање и се утврдува на износ од 2.260,66 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата, како почетна цена за второто повторено усно јавно наддавање -Товарно моторно возило VOLVO тип FХ12, рег.број ОН-482-ВК, број на шасија YV2A4DAC31A534474, број на мотор 241121, сила на мотор 309 KW година на производство 2001, со почетна вредност од 19.070,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата утврдена со Заклучок на извршителот Алберто Ребула И.бр.505/11 од 17.01.2013 година, се намалува за 2/3 од вредноста на првото усно јавно наддавање и се утврдува на износ од 6.356,66 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата, како почетна цена за второто повторено усно јавно наддавање -Приколка SCHMITZ, тип ZPR18, рег.број ОН-802-ВE, број на шасија WSMS6320000490935со почетна вредност од 6.782,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата утврдена со Заклучок на извршителот Алберто Ребула И.бр.505/11 од 17.01.2013 година, се намалува за 2/3 од вредноста на првото усно јавно наддавање и се утврдува на износ од 2.260,66 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата, како почетна цена за второто повторено усно јавно наддавање Предметите не се оптоварени со товари. Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2013 во 11:00 часот во просториите на извршител Алберто Ребула од Скопје на ул.Ленинова бр.44/1 во Скопје. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на подвижните предмети по која ќе се продаваат на второто усно јавно наддавање. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на сметката на извршителот бр.210061163100105, депонент НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, ЕДБ 5030006240768. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата се враќа веднаш по заклучувањето на наддавањето. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметот во рок од 3 дена по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложува на продажба може да се разгледаат кај должникот Трговско друштво за транспорт шпедиција и трговија увоз-извоз Ераковиќ Ивица МТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Охрид ДООЕЛ на ул.Туристичка бр.102, Охрид. Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање.

Бројна Оглас : 124

Број на предмет: И.бр.962/13

Извршител :Славица Ацовска линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-08-13

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.08.2013 година во 10 часот во просториите на извршител Славица Ацовска.

Бројна Оглас : 125

Број на предмет: И.бр.182/11

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,896,849 денари.

Објавен на:2013-08-14

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.08.2013 година, во просториите на извршител Весна Јакимовска.

Бројна Оглас : 126

Број на предмет: И.бр.250/2012

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-08-15

Дата на продажба :

Забелешка:  З А К Л У Ч О К ЗА ПРВА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: 1.Компјутер ТПХЦ со вредност 24.000,00 денари; 2.Фискален апарат со вредност 25.000,00 денари; 3.Електронска вага со вредност 15.000,00 денари; 4.Машина за режење месо со вредност 3.000,00 денари; 5.Прашок за перење AXAL од 3кг, 4 вреќи со вредност од по 200,00 денари од вреќа =800,00 денари; 6.Прашок за перење од 6 кг BONUS , 2 вреки со вредност од по 500 денари=1.000,00 денари и 4 вреќи од 3 кг со вредност од по 210,00 денари=840,00 денари, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. 7.Прашок за перење од 3кг ARIEL , 2 вреќи со вредност од по 400,00 денари=800,00 денари Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2013 во 13,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева, Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот во с.Добрејци бр.250.

Бројна Оглас : 127

Број на предмет: И.бр.837/11

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 25,000 денари.

Објавен на:2013-08-15

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.08.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Весна Јакимовска.

Бројна Оглас : 130

Број на предмет: И.бр.18/13

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 2,470 денари.

Објавен на:2013-08-20

Дата на продажба :

Забелешка: З А К Л У Ч О К ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следниoт подвижен предмет: - Патничко моторно возило,марка VOLKSWAGEN,тип 1J Golf ,година на производство 1999, ,сила на мотор KW 66,број на мотор ALH253095,број на шасија WVWZZZ1JZYW652070,број на патнички места 5,боја MET.SIVA 7f, сопственост на должникот со вредност од 2.470,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на продажбата, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Предметите се оптоварени со следните товари: / Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2013 година во 10.00 часот во просториите на Извршител Игор Ромевски со адреса ул. Владимир Комаров бр.1А-5/23 Скопје . Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. На продажбата може да учествуваат лица кои претходно положиле гаранција од 1/10 од утврдената вредност на подвижниот предмет освен лицата кои според закон се ослободени од плаќање на гаранција. Гаранцијата треба да се уплати на т-ска со број 210068435140247 која се води кај НЛБ Тутунска банка АД Скопје на Извршител Игор Ромевски . Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, 3 (три) дена по заклучувањето на наддавањето. Понудувачот чија понуда не е прифатена гранцијата му се враќа веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај ЕУМОБИЛЕ МОД ДООЕЛ Скопје на ул. Борис Трајковски б.б., по претходна најава кај Извршител Игор Ромевски. Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање.

Бројна Оглас : 131

Број на предмет: И.бр.202/13

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 86,100 денари.

Објавен на:2013-08-21

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Емилија Павловска.

Бројна Оглас : 132

Број на предмет: И.бр.2565/12

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 58,733 денари.

Објавен на:2013-08-26

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Златко Пејовски.

Бројна Оглас : 133

Број на предмет: И.бр.491/13

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 65,436 денари.

Објавен на:2013-08-26

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Златко Пејовски

Бројна Оглас : 152

Број на предмет: И.бр.268/2011

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Радовиш

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,384,650 денари.

Објавен на:2013-08-30

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Саветка Георгиева.

Бројна Оглас : 153

Број на предмет: И.бр.696/2013

Извршител :Џемајљи Арифи линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-08-30

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.09.2013 година во 10 часот во просториите на извршител Џемајљи Арифи.

Бројна Оглас : 154

Број на предмет: И.бр.332/13

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 712,243 денари.

Објавен на:2013-08-30

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2013 година во 13 часот во просториите на извршител Весна Јакимовска.

Бројна Оглас : 155

Број на предмет: И.бр.1430/13

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 338,731 денари.

Објавен на:2013-08-30

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2013 година во 14 часот и 30 минути во просториите на извршител Весна Јакимовска.

Бројна Оглас : 156

Број на предмет: И.бр.193/13

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,620,702 денари.

Објавен на:2013-08-30

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2013 година во 11 часот и 30 минути во просториите на извршител Николина Иванова.

Бројна Оглас : 157

Број на предмет: И.бр.4255/2013

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 1,198,161 денари.

Објавен на:2013-08-30

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.09.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Гордан Станковиќ.

Бројна Оглас : 158

Број на предмет: И.бр.902/2007

Извршител :Димитар Стаменков линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 48,000 денари.

Објавен на:2013-08-30

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Димитар Стаменков.

Бројна Оглас : 159

Број на предмет: И.бр.484/13

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 233,700 денари.

Објавен на:2013-09-02

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2013 година во 10 часот во просториите на извршител Љупчо Јованов.

Бројна Оглас : 160

Број на предмет: И.бр.181/13

Извршител :Даница Страчкова линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-02

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната цена е 10.000евра.Продажбата ќе се одржи на ден 02.09.2013 година во 10 часот и 30 минути во просториите на извршител Даница Страчкова.

Бројна Оглас : 161

Број на предмет: И.бр.275/13

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Гевгелија

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 800,000 денари.

Објавен на:2013-09-02

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Томислав Џумеркоски.

Бројна Оглас : 162

Број на предмет: И.бр.1152/12

Извршител :Роза Родиќ линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 630,000 денари.

Објавен на:2013-09-02

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Роза Родиќ.

Бројна Оглас : 163

Број на предмет: И.бр.2213/13

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 584,250 денари.

Објавен на:2013-09-02

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Андреја Буневски.

Бројна Оглас : 164

Број на предмет: И.бр.439/11

Извршител :Благоја Николовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 143,910 денари.

Објавен на:2013-09-02

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Благоја Николовски.

Бројна Оглас : 165

Број на предмет: И.бр.4106/10

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 124,000 денари.

Објавен на:2013-09-02

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Весна Јакимовска.

Бројна Оглас : 166

Број на предмет: И.бр.441/13

Извршител :Зоран Стоиловски линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,808,725 денари.

Објавен на:2013-09-03

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Зоран Стоиловски во Делчево.

Бројна Оглас : 167

Број на предмет: И.бр.3920/09

Извршител :Зоран Стоиловски линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 73,800 денари.

Објавен на:2013-09-03

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2013 година во 10 часот во просториите на извршител Зоран Стоиловски во Делчево.

Бројна Оглас : 168

Број на предмет: И.бр.132/13

Извршител :Драган Кочовски линк...

Град :Демир Капија

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-03

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната цена на секоја машина е определена во заклучокот за продажба на подвижни предмети со усно јавно надавање.Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2013 година во 10 часот во просториите на извршител Драган Кочовски во Велес.

Бројна Оглас : 169

Број на предмет: И.бр.385/2012

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 9,000 денари.

Објавен на:2013-09-03

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2013 година во 13 часот во просториите на извршител Сузана Гилевска.

Бројна Оглас : 170

Број на предмет: И.бр.608/13

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 531,800 денари.

Објавен на:2013-09-03

Дата на продажба :

Забелешка: З А К Л У Ч О К ЗА ПРВА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: -Товарно моторно возило,марка MERCEDES 2232,година на производство 1974, број на шасија 7610920868,број на мотор 8018700744 и регистрација SR-192-BK,сопственост на должникот ДЗПТ ЈОХАН-ПРОМЕТ ДООЕЛ с.Моноспитово, со вредност 531.800,00 денари, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2013 во 12,00 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева, Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на возилото. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на возилото е должен да ја положи вкупната цена на возилото, во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај должникот во с.Моноспитово бр.373. И З В Р Ш И Т Е Л Саветка Георгиева

Бројна Оглас : 173

Број на предмет: И.бр.323/2013

Извршител :Јане Митрески линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 4,566,375 денари.

Објавен на:2013-09-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2013 година во 10 часот во просториите на извршител Јане Митрески.

Бројна Оглас : 174

Број на предмет: И.бр.134/2013

Извршител :Јане Митрески линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 90,000 денари.

Објавен на:2013-09-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2013 година во 11 часот во просториите на извршител Јане Митрески.

Бројна Оглас : 175

Број на предмет: И.бр.202/13

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 43,000 денари.

Објавен на:2013-09-05

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2013 година во 12 часот во просториите на извршител Емилија Павловска.

Бројна Оглас : 176

Број на предмет: И.бр.505/11

Извршител : линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-05

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 6356 евра.Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2013 година во 09 часот во просториите на извршител Алберто Ребула.

Бројна Оглас : 177

Број на предмет: И.бр.894/2012

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 118,750 денари.

Објавен на:2013-09-05

Дата на продажба :

Забелешка:  З А К Л У Ч О К ЗА ВТОРА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети: -ПМВ, марка CITROEN C4 x 1.4i–16V,број на шасија VF7LCKFUC74684268, број на мотор 10FE040440891,сила на мотор 65kw/88ks,зафатнина на мотор 1360 cc, седишта 5, боја MOYL,тежина на празно возило 1182 кг., со вредност од 118.750,00 денари,која вредност претставува почетна цена за второто усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2013 година во 13,30 часот во просториите на Извршител Саветка Георгиева ,Ул.Ленинова, ГТЦ бр.14/1-13 Струмица. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на возилото. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка Струмица и даночен број 5027006113099 , На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на возилото е должен да ја положи вкупната цена на во рок од 8 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Овој заклучок ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија Предметното возило што се изложува на продажба може да се разгледа кај должникот.

Бројна Оглас : 178

Број на предмет: И.бр.456/12

Извршител :Антонио Коштанов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 235,170 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.09.2013 година во 10 часот и 30 минути во просториите на извршител Антонио Коштанов.

Бројна Оглас : 179

Број на предмет: И.бр.1460/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 867,150 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2013 година во 14 часот во просториите на извршител Саветка Георгиева.

Бројна Оглас : 180

Број на предмет: И.бр.2490/12

Извршител :Крсте Трајковски линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 129,150 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2013 година во 10 часот во просториите на извршител Крсте Трајковски.

Бројна Оглас : 11417

Број на предмет: И.бр.755/07

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 6315м2 , со почетна цена : 776,745 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.475 за КО Хаме Кривци Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11420

Број на предмет: И.бр.145/2021

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 6,112,485 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ 76608 за КО Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11431

Број на предмет: И.бр.1241/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 336,648 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11432

Број на предмет: И.бр.771/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ бр.85570 КО Карпош -Почетната вредност на недвижноста изнесува 105.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11433

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ бр.96001 КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче -Почетната вредност на недвижностаизнесува 120.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11434

Број на предмет: И.бр.301/2017

Извршител :Крум Коцарев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 4,379,353 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.75363 Катастарска општина Карпош -Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11419

Број на предмет: И.бр.595/2018

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 107362 за КО Кисела Вода 2 -Почетната вредност на недвижностаизнесува 144.750,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11429

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1703м2 , со почетна цена : 2,662,453 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ бр. 72419 за КО КумановоИЛ бр. 72488 за КО КумановоИЛ бр. 72420 за КО Куманово ИЛ бр. 72750 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршител

Бројна Оглас : 11430

Број на предмет: И.бр.307/2017

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.4426 за КО Неготино ,Имотен лист бр.1291 за КО Неготино-почетната вредност на недвижноста ќе изнесува 21.347,оо ЕВРА во денарска противвредност на денот на уплатата-Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11414

Број на предмет: И.бр.1273/2014

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 501м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста-износ од 146.100,00 Евра-Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2023 година во 14,00 часот, во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 11427

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.5984 за КО Неготино -Почетната вредност на недвижноста,изнесува 40.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11393

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.8368 за КО Ѓорче Петров 4 – ВЛАЕ Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 12,00 часот во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 11398

Број на предмет: И.бр.1971/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.94875 за КО Ѓорче Петров 3 – Дексион- Почетната вредност на недвижностаизнесува 96.328,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11411

Број на предмет: И.бр.2026/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 117м2 , со почетна цена : 11,895,593 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист бр. 84407 за КО КАРПОШ Имотен Лист бр. 88491 за КО- KAРПОШ -Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11416

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,460,594 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 15523 КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 09:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11423

Број на предмет: И.бр.311/2009

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 207м2 , со почетна цена : 11,622,393 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист 1611 за КО Велешта -Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 13.30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11424

Број на предмет: И.бр.2034/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 575м2 , со почетна цена : 10,542,608 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист 200 за КО ЛЕСКОЕЦ Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11390

Број на предмет: И.бр.1261/2021

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,578,017 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.189КО МАЛО ТУРЧАНЕ при АКН Гостивар -Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11421

Број на предмет: И.бр.1552/2023

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 189,800 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.463 КО Зубовце при АКН Гостивар - Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11422

Број на предмет: И.бр.95/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4209м2 , со почетна цена : 252,540 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.91, КО ЕДНОКУЌЕВО-имотен лист бр.147, КО МУРТИНО-ВОНГРАД-Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11425

Број на предмет: И.бр.1084/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 11175м2 , со почетна цена : 15,426,180 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.79403 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11428

Број на предмет: И.бр.186/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: згради во останато стопанство Имотен лист бр.41290 за КО Центар 1 Продажбата ќе се одржи на ден 18.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11392

Број на предмет: И.бр.196/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1363м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.574 за КО ГлишиќИмотен лист бр.1735 за КО Глишиќ -Почетната вредност на недвижностаизнесува 548.126,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на канцеларија на Извршител

Бројна Оглас : 11373

Број на предмет: И.бр.807/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Богданци

Квадратура: 1268м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист 11938 за КО БОГДАНЦИ Почетната вредност на недвижностаизнесува 236.037,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11385

Број на предмет: И.бр.78/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: почетна вредност износ од 22.018,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023година во 10,00часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11386

Број на предмет: И.бр.489/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 38,130 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр. 100005 за КО Бороец,Имотен лист бр. 100008 за КО Бороец ,Имотен лист бр. 4903 за КО Стругаимотен лист 1238 за КО Бороец,имотен лист 1344 за КО Бороец-Вонград - Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023го.во 13:00часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11401

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Ефинска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,504,411 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.2203 во КО Струмица Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11405

Број на предмет: И.бр.1131/2022

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1785м2 , со почетна цена : 32,650,140 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: оранжерии и други објекти на земјоделско земјиште-Имотен лист бр.527 КО Прдејци-Продажбата ќе се одржи на ден 15. 12 2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 11410

Број на предмет: И.бр.365/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 223,860 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.94554 за КО Ѓорче Петров 6-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11418

Број на предмет: И.бр.710/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 1,112,108 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.146, КО СТОЈАКОВО при АКН-Гевгелија-Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11404

Број на предмет: И.бр.1480/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 18,663,588 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист број 464 КО Карпош- Имотен лист 21889 КО Карпош-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11409

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2293м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.1345 КО Марино-вонград Почетната вредност на недвижностаизнесува 61.150,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11415

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 3,200,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.83357КО Радовиш Имотен лист бр.8982 КО Радовиш-Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11374

Број на предмет: И.бр.1051/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,649,605 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ бр.1821 за КО Мак.брод -ИЛ бр.3129 за КО Македонски Брод -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11375

Број на предмет: И.бр.1047/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 42м2 , со почетна цена : 2,635,398 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.1821 за КО Македонски Брод -Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Брод-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 13.00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11377

Број на предмет: И.бр.1050/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1000м2 , со почетна цена : 2,367,597 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.1289 за КО ДРУГОВО -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12.30 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11378

Број на предмет: И.бр.1132/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1149м2 , со почетна цена : 2,720,369 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.27 за КО Другово -имотен лист бр.1821 за КО Мак.Брод- Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Брод -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11.30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11379

Број на предмет: И.бр.1134/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 140м2 , со почетна цена : 6,136,931 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.1821 за КО Македонски Брод Имотен лист бр.3129 за КО Македонски Бродимотен лист бр.91637 за КО Битола имотен лист бр.915 за КО ДРУГОВО имотен лист бр.1307 за КО ДРУГОВО имотен лист бр.1338 имотен лист бр.1292 за КО ДРУГОВОПродажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11391

Број на предмет: И.бр.1800/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.105399 за КО ЦЕНТАР 1 Почетната вредност на недвижностаизнесува 55.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11397

Број на предмет: И.бр.1785/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 11,500,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.38902 за КО Тетово 2 -Имотен лист бр.34518 за КО Тетово 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11402

Број на предмет: И.бр.337/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 320м2 , со почетна цена : 7,200,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.1590 за КО Романовце – Вонград- Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 14:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11403

Број на предмет: И.бр.648/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 3,123,983 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 735 при АКН Струмица за КО Ангелци-Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11326

Број на предмет: И.бр.615/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 9,121,680 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11362

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 64.530,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11382

Број на предмет: И.бр.615/2023

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 5,130,213 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист 4722 за КО Центар2-Имотен лист 1986 за КО Центар2- Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11387

Број на предмет: И.бр.277/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист бр. 95852 за КО Ѓорче Петров 6,Почетната вредност на недвижностаизнесува 43.832,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на ден на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10,00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11399

Број на предмет: И.бр.1803/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.106353 КО Кисела Вода 2 Почетната вредност на недвижностаизнесува 40.395,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11400

Број на предмет: И.бр.414/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 16,531,971 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 1091 за КО Старо Нагоричане- Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11412

Број на предмет: И.бр.185/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната вредност на недвижностаизнесува 259.159,33 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11413

Број на предмет: И.бр.236/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.89495 за КО Карпош Почетната вредност на недвижноста, изнесува 180.979,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11407

Број на предмет: И.бр.1047/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 398м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.366 за КО Кавадарци-ВОНГРАД Имотен лист бр.673 за КО РожденИмотен лист бр.674 за КО Рожден Имотен лист бр.413 за КО РесаваИмотен лист број 673 за КО ВозарциИмотен лист број 634 за КО Шивец Почетната вредност на недвижноста и заедно со вредност на подвижните предмети изнесува 37.897.993,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11408

Број на предмет: И.бр.1071/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 24,648,131 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) Продажбата ќе се одржи на ден 11.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11396

Број на предмет: И.бр.1071/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 24,648,131 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.106507 за КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 08.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11370

Број на предмет: И.бр.515/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 5433м2 , со почетна цена : 1,300,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист 8312 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11384

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 4,697,123 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 76129КО Карпош Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 12.00 часот во канцеларија на Извршител

Бројна Оглас : 11389

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 3,252,025 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.916 КО Ангелци,имотен лист бр.13900 КО Струмица -Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година, во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11394

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 1759м2 , со почетна цена : 6,587,387 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка -Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 15:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11395

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 326м2 , со почетна цена : 1,337,279 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка-Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2023 година во 15:30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11363

Број на предмет: И.бр.146/2014

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 7,626,868 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  имотен лист бр. 4762 за КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11365

Број на предмет: И.бр.977/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 681м2 , со почетна цена : 1,416,278 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.1648 за КО ТРНОВО-ВОН Г.Р-Лист за предбележување на градба бр. 1715 за КО ТРНОВО-ВОНГРАДПродажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителoт

Бројна Оглас : 11366

Број на предмет: И.бр.978/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,153,522 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр. 1649 за КО ТРНОВО-ВОН Г.Р.-Лист за предбележување на градба број 1713 за ТРНОВО-ВОН Г.Р.Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11367

Број на предмет: И.бр.1852/2022

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 7219м2 , со почетна цена : 220,180 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11368

Број на предмет: И.бр.182/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 499м2 , со почетна цена : 778,950 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11381

Број на предмет: И.бр.1492/2019

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 234м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.49425 КО Центар 1 -почетна цена за првото усно јавно наддавање во износ од 584.005,00 евра, во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11383

Број на предмет: И.бр.1407/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,414,500 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист 9288 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11388

Број на предмет: И.бр.886/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 2,706,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.37047 за КО Битола -Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2023 година во 13:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11369

Број на предмет: И.бр.462/2008

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 1,710,823 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11336

Број на предмет: И.бр.6200/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 32м2 , со почетна цена : 6,503,019 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11349

Број на предмет: И.бр.918/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.48028, КО Центар 1, со почетна вредност во вкупен износ од 320.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 04.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11361

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 229м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ бр.1965 КО Марино-Вонград -Почетната вредност на недвижноста изнесува 81.734,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11364

Број на предмет: И.бр.2319/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 9,135,680 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист бр.100283 за КО Ѓорче Петров 4-Влае Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11346

Број на предмет: И.бр.2208/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3340м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста запишана на Имотен лист бр.49 КО ДОЛНО СОЊЕ – ВОНГРАД изнесува 66.795,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11352

Број на предмет: И.бр.1241/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 504,972 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.108672 за КО Кисела Вода 2 Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11355

Број на предмет: И.бр.1277/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3м2 , со почетна цена : 92,243 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Помошна просторија – подрум, имотен лист бр.43066 за КО Центар 1 -Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:30 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11357

Број на предмет: И.бр.192/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 300м2 , со почетна цена : 1,200,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 634 КО Љубаништа-Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11359

Број на предмет: И.бр.547/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 4,275,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број. 1828 за КО НЕГОТИНО-ИМОТЕН ЛИСТ број. 666 за КО СОПОТ-Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11335

Број на предмет: И.бр.1509/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 239м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната вредност на недвижностаизнесува 208.975,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија

Бројна Оглас : 11356

Број на предмет: И.бр.214/2022

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 1889м2 , со почетна цена : 141,575 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: И.Л.бр.824 КО Горни Подлог-И.Л.бр.16543 КО Кочани Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11371

Број на предмет: И.бр.202/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 5112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Имотен лист бр.275 за КО СТАР ДОЈРАНПочетната вредност на недвижностаизнесува 980.426,60 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11307

Број на предмет: И.бр.444/2022

Извршител :Фросина Петровиќ Стојмановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 4,976,480 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11332

Број на предмет: И.бр.1542/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2650м2 , со почетна цена : 26,251,479 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11340

Број на предмет: И.бр.771/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста е утврдена со заклучок на извршителот и изнесува 115.100,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11342

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 134.650,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11344

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,035,384 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 10 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11350

Број на предмет: И.бр.186/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: згради во останато стопанство Имотен лист бр.41290 за КО Центар 1- Почетната вредност изнесува 117.088,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11358

Број на предмет: И.бр.899/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 142,673,272 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.7147 за КО Виница-Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11372

Број на предмет: И.бр.148/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: почетна цена за продажба на недвижноста-вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 2.726,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 27.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11406

Број на предмет: И.бр.148/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) и. број 148/2023 -почетна цена за продажба на недвижноста-вредноста на предметната недвижност се утврдува на износ од 2.726,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 27.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11314

Број на предмет: И.бр.581/2018

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,676,321 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11325

Број на предмет: И.бр.310/2023

Извршител :Силвана Митевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 2,646,304 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.165 при АКН на СМ – ОДД за катастар Штип за КО Штип 3-Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11331

Број на предмет: И.бр.1121/2011

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 832,396 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11333

Број на предмет: И.бр.742/2020

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 515м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетната вредност на недвижноста изнесува 1.109.200,00 Евра во денарска противредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 14,00 часот, во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11338

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 162,259 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителoт

Бројна Оглас : 11341

Број на предмет: И.бр.837/2022

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 24,458,802 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 12.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11343

Број на предмет: И.бр.1087/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 339м2 , со почетна цена : 194,684 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2023 година во 10,00часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11297

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 12,923,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: СЕМЕЈНА КУЌА И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-производна хала, со дворно место,ДЕЛОВЕН ПРОСТОР-МЛЕКАРА, со дворно место-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11317

Број на предмет: И.бр.470/2022

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 5,505,933 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број 157023 за КО ОХРИД 2 ,Имотен лист бр. 8274 за КО ОХРИД 2-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 14:00 часот, во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11320

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 14м2 , со почетна цена : 12,305,842 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.102920 КО Тетово-1 Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11321

Број на предмет: И.бр.1306/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 486м2 , со почетна цена : 15,870,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 656 КО Раброво-ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 10641 КО Валандово-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11323

Број на предмет: И.бр.307/2017

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,876,959 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11328

Број на предмет: И.бр.316/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 861,984 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ЗГРАДИ ВО ОСТАНАТО СТОПАНСТВО-имотен лист бр.8746 КО Гази Баба-Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 09:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11351

Број на предмет: И.бр.185/2023

Извршител :Зорица Симиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.40024 за КО КИСЕЛА ВОДА 2, Почетната вредност изнесува 388.739,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11353

Број на предмет: И.бр.249/2023

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 371м2 , со почетна цена : 2,283,468 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  имотен лист број 1992 КО ВИЗБЕГОВО. -Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11279

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  стамбено деловен објект-имотен лист 136 за КО СУВОДОЛ при АКН – ОКН Македонски брод ,Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11305

Број на предмет: И.бр.570/2023

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 685м2 , со почетна цена : 58,798,674 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 51563 за КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023г. година во 12 часот во просториите на на извршителот

Бројна Оглас : 11308

Број на предмет: И.бр.276/2022

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 159м2 , со почетна цена : 82,635,175 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ 30, КАТАСТАРСКА ОПШТИНА НЕГОТИНО-Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11312

Број на предмет: И.бр.1264/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 5,675,257 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.59146 за КО Центар 2,Имотен лист бр.56684 за КО Центар 2 - Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11322

Број на предмет: И.бр.931/2023

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 695,673 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11327

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,974,894 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 34836 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 11,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11330

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,005,434 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 99445 КО Гостивар 1 - Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 14.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11337

Број на предмет: И.бр.1703/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 9648м2 , со почетна цена : 33,479,397 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2023 година во 12.00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11304

Број на предмет: И.бр.1695/2009

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 500м2 , со почетна цена : 776,475 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2023г. година во 12 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11316

Број на предмет: И.бр.1785/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 11,500,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.38902 за КО Тетово 2 Имотен лист бр.34518 за КО Тетово 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11354

Број на предмет: И.бр.567/2023

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 3,266,757 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 12138 КО Карпош-Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11311

Број на предмет: И.бр.1803/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.106353 КО Кисела Вода 2 Почетната вредност на недвижноста, изнесува 60.592,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата-Продажбата ќе се одржи на ден 20.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11318

Број на предмет: И.бр.330/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 1759м2 , со почетна цена : 6,587,387 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист 2724 за КО Крива Паланка -Продажбата ќе се одржи на ден 20.11.2023 година во 13:30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11324

Број на предмет: И.бр.545/2021

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 743м2 , со почетна цена : 3,343,500 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.11.2023 година во 07:30 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11306

Број на предмет: И.бр.365/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 319,800 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.94554 за КО Ѓорче Петров 6-Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11310

Број на предмет: И.бр.634/2023

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 5,707,794 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11278

Број на предмет: И.бр.1131/2022

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1785м2 , со почетна цена : 48,975,200 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.527 КО ПрдејциПродажбата ќе се одржи на ден 16. 11 2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11295

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 4,602,491 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.83357 при АКН-Радовиш-Имотен лист бр.8982 при АКН-РадовишПродажбата ќе се одржи на ден 16.11.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11301

Број на предмет: И.бр.53/2020

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 104м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист број 107160 за КО Кисела Вода 2,-Почетната вредност на недвижноста, изнесува 110.693 Евра во денарска противредност на еврото на денот на трансакцијата, во кој износ е вклучен и ДДВ, како почетна цена за продажба на недвижноста.Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2023 година, во 13.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11302

Број на предмет: И.бр.1208/2015

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 6,683,013 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ.бр. 17847 за КО Кисела Вода 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11303

Број на предмет: И.бр.1480/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 26,286,744 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: -Имотен лист број 464 Карпош- Имотен лист 21889 Ко Карпош-Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11315

Број на предмет: И.бр.52/2023

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 2177м2 , со почетна цена : 37,047 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2023 година во 13:00 во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11360

Број на предмет: И.бр.1480/2023

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 26,286,744 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучокза поправање на грешки во актите на извршителот(врз основа на член 10 став (1) од Законот за извршување и член 331 од Законот за парничната постапка) од 10.11.2023година Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2023 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11293

Број на предмет: И.бр.1001/2022

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,423,796 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.21571 при АКН на СМ – ЦКН Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11296

Број на предмет: И.бр.1456/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,267,372 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 09,00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11298

Број на предмет: И.бр.426/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 1045м2 , со почетна цена : 28,090,059 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотниот лист бр.900 КО Стамер-Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 12,00 часот, во просториите на на Извршителот

Бројна Оглас : 11299

Број на предмет: И.бр.723/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 5090м2 , со почетна цена : 441,300 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  имотен лист бр 7306 КО Виница-имотен листбр 1116 КО Зрновци-Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11300

Број на предмет: И.бр.796/2021

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 347,475 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: И. лист 70872 за КО Битола - Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 11 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11334

Број на предмет: И.бр.1456/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,267,372 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2023 година во 09,00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11292

Број на предмет: И.бр.337/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 320м2 , со почетна цена : 7,943,726 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.1590 за КО Романовце – Вонград Продажбата ќе се одржи на ден 13.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11294

Број на предмет: И.бр.43/2019

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3148м2 , со почетна цена : 428,261 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 801 КО Турново при АКН во Град Струмица-Продажбата ќе се одржи на ден 13.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11291

Број на предмет: И.бр.1055/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 15,810,459 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 1128 за КО Штип 3 -Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2023 година во 12.00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11274

Број на предмет: И.бр.726/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 8,610,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист 10124 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11277

Број на предмет: И.бр.41/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 6572м2 , со почетна цена : 3,149,738 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр. 11131 за КО ДИХОВО – ВОН Г.Р.,Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11281

Број на предмет: И.бр.192/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 300м2 , со почетна цена : 1,200,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 634 КО Љубаништа.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11284

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 4,697,123 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 76129 и имотен лист бр. 76129 КО КАРПОШ Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2023 година во 12.00 часот во канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11309

Број на предмет: И.бр.13406/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 106,633,931 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ЗАКЛУЧОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБАчл. 181 став 4 и 187 став 2 од ЗИ-се повикува купувачот – доверителот Универзална Инвестициона Банка АД Скопје на ден 10.11.2023 година да пристапи во канцеларијата на Извршителот Андреја Буневски од Скопје, ул.Њуделхиска бр.4-2/1 заради склучување на договорот за продажба со непосредна спогодба кој се склучува во писмена форма .

Бројна Оглас : 11270

Број на предмет: И.бр.515/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 5433м2 , со почетна цена : 1,673,364 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Имотен лист бр.8312 КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11282

Број на предмет: И.бр.422/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист број 96799 за КО Ѓорче Петров 6- Имотен лист број 96887 за КО Ѓорче Петров6, Имотен лист број 95852 за КО Ѓорче Петров6, -Почетната вредност на недвижностаизнесува вкупно 72.170,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на денот на плаќање-Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2023 година во 10,00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11260

Број на предмет: И.бр.1226/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 3,381,024 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.19898 за КО Кисела Вода 2 Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11283

Број на предмет: И.бр.1391/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 6,650,472 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.98875 КО Гостивар 1 Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 12.00 часот во канцеларија на извршителот

Бројна Оглас : 11287

Број на предмет: И.бр.1407/2023

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,659,643 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист бр 9288 за КО Куманово -Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11288

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,460,594 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 15523 КО Охрид 2 -Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2023 година во 08:30 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11262

Број на предмет: И.бр.977/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 681м2 , со почетна цена : 1,416,278 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.1648 за КО ТРНОВО-ВОН Г.РЛист за предбележување на градба бр. 1715 за КО ТРНОВО-ВОНГРАДПродажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11263

Број на предмет: И.бр.978/2023

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,153,522 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр. 1649 за КО ТРНОВО-ВОН Г.РЛист за предбележување на градба број 1713 за ТРНОВО-ВОН Г.РПродажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11269

Број на предмет: И.бр.462/2008

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 2,566,235 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист 36927 за КО Куманово Имотен Лист 36927 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11276

Број на предмет: И.бр.13141/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 318м2 , со почетна цена : 42,717,596 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.57607 за КО Центар 2имотен лист бр.16032 за КО Центар 2 ... Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршител

Бројна Оглас : 11286

Број на предмет: И.бр.108/2023

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 8,701,160 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.2020 за КО Пехчево,Имотен лист 3124 за КО Зрновци-Продажбата ќе се одржи на ден 06.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11290

Број на предмет: И.бр.366/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 1,464,992 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: недвижноста предбележана во Лист за предбележување број 97766 за КО Ѓорче Петров 6-Продажбата ќе се одржи на ден 06.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11271

Број на предмет: И.бр.918/2023

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.48028, КО Центар 1,почетна цена за во вкупен износ од 320.000,00 евра во денарска противвредност сметано по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11272

Број на предмет: И.бр.1800/2022

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.105399 за КО ЦЕНТАР 1 ,Почетната вредност на недвижноста изнесува 55.000,00 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11275

Број на предмет: И.бр.358/2022

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 234м2 , со почетна цена : 10,456,071 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 1755 КО Охрид 1 Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11280

Број на предмет: И.бр.821/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 3195м2 , со почетна цена : 135,681 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  имотниот лист бр. 11934 КО Делчево и имотниот лист бр. 3474 КО Град.Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11250

Број на предмет: И.бр.141/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број 6163 за КО Неготино Згради во останато стопанствоИМОТЕН ЛИСТ број 6162 за КО НеготиноПочетната вредност на недвижноста, изнесува 32.300,00 ЕВРА во денарска противвредност по среден крус на Народна Банка на РСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11264

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 481,442 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.83, за КО МИТРАШИНЦИПродажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11268

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ бр.1965 КО Марино-Вонград ,Почетната вредност на недвижноста изнесува 81.734,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата,Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11273

Број на предмет: И.бр.202/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист број 31662 за КО Кисела Вода 1 Почетната вредност на недвижноста изнесува 121.530,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБ на РСМ на денот на плаќањеПродажбата ќе се одржи на ден 02.11.2023 година во 10,00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11244

Број на предмет: И.бр.1869/2022

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,005,434 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 99445 КО Гостивар 1 Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2023 година во 14.00 часот во просториите на извршителoт

Бројна Оглас : 11246

Број на предмет: И.бр.1500/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 1,107,088 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: во Имотен лист бр.1821 за КО МАКЕДОНСКИ БРОД,Имотен лист бр.3129 за КО МАКЕДОНСКИ БРОД Продажбата ќе се одржи на 01.11.2023 година во 11.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11248

Број на предмет: И.бр.135/2020

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 8,507,687 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.110271 за КО Центар 1, Имотен лист бр.110275 за КО Центар 1,Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2023 година во 09 часот и 30 минути во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11249

Број на предмет: И.бр.547/2023

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 222м2 , со почетна цена : 6,411,798 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број. 1828 за КО НЕГОТИНОво ИМОТЕН ЛИСТ број. 666 за КО СОПОТ Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11258

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 5,591,126 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.42155 за КО Чаир Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11234

Број на предмет: И.бр.1693/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 3029м2 , со почетна цена : 31,048 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист 17795имотен лист 17698 имотен лист 17629 имотен лист 17629 за КО ОЗДОЛЕНИ Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11240

Број на предмет: И.бр.484/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 230м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 69469 за КО МаџариПродажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11251

Број на предмет: И.бр.2204/2018

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 6573м2 , со почетна цена : 2,743,480 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист бр.1101 за КО КАТЛАНОВО .Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11257

Број на предмет: И.бр.123/2019

Извршител :Николчо Саздов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 1029м2 , со почетна цена : 35,342,987 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.7 при АКН на РМ – ЦКН Свети Николе Продажбата ќе се одржи на ден година во 31.10.2023 година во 12 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11261

Број на предмет: И.бр.686/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12097м2 , со почетна цена : 16,129,333 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.70519 за КО Битола 5Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11265

Број на предмет: И.бр.785/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 4,003,270 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: во имотен лист бр. 6521 за КО Кумановоимотен лист бр. 75860 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11266

Број на предмет: И.бр.945/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1636м2 , со почетна цена : 3,048,850 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист бр.626 за КО Младо НагоричанеИмотен Лист бр.1670 за КО Младо Нагоричане Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11267

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.5984 за КО Неготино ,Почетната вредност на недвижностаизнесува 40.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11256

Број на предмет: И.бр.1121/2011

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 1,248,594 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.55765, КО СТРУМИЦА,во имотен лист бр.42, КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 30.10.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11231

Број на предмет: И.бр.1819/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 3,300,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  згради во останато стопанство игаражиИмотен лист бр.108093 за КО Центар 1Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11247

Број на предмет: И.бр.68/2023

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,875,180 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 56565 КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11252

Број на предмет: И.бр.310/2023

Извршител :Силвана Митевска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 3,969,456 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.165 за КО Штип 3 Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот .

Бројна Оглас : 11253

Број на предмет: И.бр.658/2018

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 1,701,364 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист број 3205 за КО-Прилеп,Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2023 година во 13,00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11208

Број на предмет: И.бр.931/2023

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 993,819 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11217

Број на предмет: И.бр.1030/2021

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 3348м2 , со почетна цена : 52,900,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Имотен лист бр10501 КО ДелчевоПродажбата ќе се одржи на ден 26.10.2023 година во 13:00 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11238

Број на предмет: И.бр.1264/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 6,305,841 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист 59146 за КО Центар 2 , имотен лист број 56684 за КО Центар 2Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11254

Број на предмет: И.бр.479/2023

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 3,835,769 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.10423 КО Валандово,Имотен лист бр.862 КО Валандово.Продажбата ќе се одржи на ден 26. 10. 2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршителoт

Бројна Оглас : 11196

Број на предмет: И.бр.457/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 3,136,500 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11218

Број на предмет: И.бр.526/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 7020м2 , со почетна цена : 234,027 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.77 за КО Смилево при АКН на РСМ, Одделение за катастар Демир ХисарПродажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11221

Број на предмет: И.бр.316/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 1,292,976 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.8746 КО Гази Баба при АКН РСМ Скопје,Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11222

Број на предмет: И.бр.1306/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 486м2 , со почетна цена : 18,868,355 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 656 КО РабровоИМОТЕН ЛИСТ БРОЈ 10641 КО Валандово,Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11224

Број на предмет: И.бр.433/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.941 за КО Доброшане-вонград Имотен лист бр.706 за КО Доброшане-вонград Почетната вредност на недвижноста изнесува 162.408,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбатаПродажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11.00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11226

Број на предмет: И.бр.1785/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 15,149,116 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.38902 за КО Тетово 2, Земјиште Имотен лист бр.34518 за КО Тетово 2 Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11232

Број на предмет: И.бр.551/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4580м2 , со почетна цена : 3,943,380 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 16975 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 13,00 часот во просториите на Извршителотот

Бројна Оглас : 11233

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2293м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.1345 КО Марино-вонград. Почетната вредност на недвижноста, изнесува 61.150,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11236

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист 60582 за КО Охрид 3 имотен лист 60578 за КО Охрид 3 Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11241

Број на предмет: И.бр.644/2022

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2692м2 , со почетна цена : 109,200 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист број 412 за КО ДЕЉАДРОВЦИ ПРИ АКН НА РСМ ИЛИНДЕН Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во часот 12 часот во Канцеларија на извршителот

Бројна Оглас : 11243

Број на предмет: И.бр.269/2023

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 6,238,621 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 4231 КО СтрумицаПродажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11255

Број на предмет: И.бр.470/2022

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 8,258,899 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист бр. 157023 за КО Охрид 2Имотен лист бр. 8274 КО ОХРИД 2 Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во 12:00 часот, во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11289

Број на предмет: И.бр.644/2022

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2692м2 , со почетна цена : 109,200 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот член 10 ст.1 одЗИ и чл331 од ЗПП-Имотен лист број 412 за КО ДЕЉАДРОВЦИ ПРИ АКН НА РСМ ИЛИНДЕН Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2023 година во часот 12 часот во Канцеларија на извршителот

Бројна Оглас : 11198

Број на предмет: И.бр.617/2023

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 4,624,817 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Недвижноста запишана имотен лист бр. 44579КО ЦЕНТАР 1 и земјиште во КО КУЧЕВИШТЕ - ВОНГРАД, Продажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11230

Број на предмет: И.бр.723/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 13104м2 , со почетна цена : 661,950 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 10,00 часот во просториите на Извршител

Бројна Оглас : 11235

Број на предмет: И.бр.438/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 16694м2 , со почетна цена : 947,962 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист 2307 за КО Мислешево Вонград Продажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 10.00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11242

Број на предмет: И.бр.362/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11м2 , со почетна цена : 224,882 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.13334 за КО Кочанизгради во останато стопанствоПродажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11245

Број на предмет: И.бр.426/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 1045м2 , со почетна цена : 42,135,088 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотниот лист бр.900 КО СтамерПродажбата ќе се одржи на ден 24.10.2023 година во 12,00 часот, во просториите на на Извршител

Бројна Оглас : 11194

Број на предмет: И.бр.439/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 45.943,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11223

Број на предмет: И.бр.13406/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 125,465,955 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.47401 за КО Центар 1, земјиште Имотен лист бр.105799 за КО Центар 1- Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11227

Број на предмет: И.бр.583/2014

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 224м2 , со почетна цена : 51,001,466 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: стан, помошни простории помошни површнини земјиште и деловен простор запишани во Имотен лист 187 за КО Охрид 3 Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11215

Број на предмет: И.бр.1401/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 925м2 , со почетна цена : 23,054,370 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.8263 за КО Виница Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11228

Број на предмет: И.бр.510/2023

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 2690м2 , со почетна цена : 941,500 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.345 за КО Мартолци при АКН на ОКН Велес Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2023 година во 11:30 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11183

Број на предмет: И.бр.425/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 8651м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 95.761,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11185

Број на предмет: И.бр.146/2014

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 8,431,343 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: - стан, ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11190

Број на предмет: И.бр.880/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,479,212 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: стан во идна градба запишан во ЛПГ 96739 КО Ѓорче Петров 6 ,Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11195

Број на предмет: И.бр.631/22

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 18495м2 , со почетна цена : 369,900 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11202

Број на предмет: И.бр.952/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,974,894 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 34836 при АКН КО Прилеп Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11212

Број на предмет: И.бр.1087/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 441м2 , со почетна цена : 194,648 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 946 КО Арангел , имотен лист бр. 862 КО Арангел. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2023 година во 12,00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11191

Број на предмет: И.бр.996/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 20м2 , со почетна цена : 172,414 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11192

Број на предмет: И.бр.725/12

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 135.437,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11205

Број на предмет: И.бр.1001/2022

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,423,796 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.21571 при АКН на СМ – ЦКН Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11209

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 866м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 36.372,00,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11210

Број на предмет: И.бр.1556/2023

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 2,481,716 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.51821 КО СТРУМИЦА Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11211

Број на предмет: И.бр.723/2023

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 644м2 , со почетна цена : 336,519 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: 45/714 идеален дел имотен лист бр. 1205 КО Маврово Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2023 година во 09 :00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11204

Број на предмет: И.бр.718/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 471,872 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист 1574 КО МАРЕНА Имотен Лист 620 КО СОПОТ,Имотен Лист 851 КО МАРЕНАПродажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11207

Број на предмет: И.бр.1278/2022

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 1,818,790 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 7:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11213

Број на предмет: И.бр.727/2022

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.37286 за КО Велес, Почетна цена 28.707,2 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата.Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 11:30 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11216

Број на предмет: И.бр.366/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 2,092,845 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Лист за предбележување број 97766 за КО Ѓорче Петров 6-Ѓорче Петров Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11219

Број на предмет: И.бр.467/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за продажба со непосредна спогодба И.Л бр. 1873 за КО Кочани.Цена од 35.000,оо Евра во денарска противредност според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата. Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11225

Број на предмет: И.бр.217/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок со непосредна спогодба -имотен лист бр.7766 КО Центар 2 за цена од 21.030,00 ЕУР во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ на денот на уплатата. Продажбата ќе се одржи на ден 16.10.2023 година во 10:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11171

Број на предмет: И.бр.2/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  - ДП од 21 м2, стан од 48 м2 и стан од 59 м2. Почетна цена 62.040,00 евра// 41.652,00 евра// 51.031,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11197

Број на предмет: И.бр.642/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 600м2 , со почетна цена : 30,131,765 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  деловна зграда вон стопанство и земјиште Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11229

Број на предмет: И.бр.99/2022

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,877,575 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: двор, земјиште и стан ,нива и лозје во Имотен лист 283 за КО ОРОВНИК Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2023 год. во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11162

Број на предмет: И.бр.166/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 213м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: -стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11199

Број на предмет: И.бр.576/2021

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 7м2 , со почетна цена : 74,543 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: 1/6 идеален дел -деловна просторија имот.лист бр. 12585 КО Делчево.Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11203

Број на предмет: И.бр.1564/2022

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 465,822 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 10321 КО Делчево,Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11174

Број на предмет: И.бр.299/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 3,806,146 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11181

Број на предмет: И.бр.1602/23

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 122.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11193

Број на предмет: И.бр.422/213

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 72.170,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11182

Број на предмет: И.бр.1712/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 700м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 15.058,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11187

Број на предмет: И.бр.627/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1855м2 , со почетна цена : 321,645 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр. 1005 за КО Арбиново Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 10:)) часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11188

Број на предмет: И.бр.945/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 3,048,850 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.10.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11170

Број на предмет: И.бр.918/23

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 375.310,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11172

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 64.530,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11164

Број на предмет: И.бр.1800/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 68.051,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11169

Број на предмет: И.бр.1314/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: - стан од 70 м2 и стан од 85м2. Почетна цена 125.694,00 евра// 156.687,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11186

Број на предмет: И.бр.494/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,660,230 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11200

Број на предмет: И.бр.434/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: заклучок за продажба со непосредна спогодба член187 од ЗИ по цена од 75.500,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на плаќањето Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11201

Број на предмет: И.бр.468/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: заклучок за продажба со непосредна спогодба член187 од ЗИ по цена од 64.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на плаќањето Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11157

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 5,591,126 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11176

Број на предмет: И.бр.358/2022

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 346м2 , со почетна цена : 15,286,966 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11163

Број на предмет: И.бр.631/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 379м2 , со почетна цена : 2,714,950 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: -стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11180

Број на предмет: И.бр.3008/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 295м2 , со почетна цена : 2,806,632 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11168

Број на предмет: И.бр.983/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 41.668,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11173

Број на предмет: И.бр.950/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 837,820 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11175

Број на предмет: И.бр.804/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 8,003,437 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11178

Број на предмет: И.бр.1693/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 6460м2 , со почетна цена : 397,290 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.10.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11154

Број на предмет: И.бр.32/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: - ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11158

Број на предмет: И.бр.207/2009

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 33,544,189 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11161

Број на предмет: И.бр.2425/2022

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,410,800 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11179

Број на предмет: И.бр.32/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот на Заклучокот за усна јавна продажба од 29.08.2023 година.Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11184

Број на предмет: И.бр.2142/2014

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 969м2 , со почетна цена : 32,000,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11124

Број на предмет: И.бр.425/2023

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 4345м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 95.761,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11127

Број на предмет: И.бр.433/2023

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 735м2 , со почетна цена : 27,872,034 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ЛИСТ ЗА ПРЕДБЕЛЕЖУВАЊЕ бр.2654 КО Стар Дојран при АКН Гевгелија. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11144

Број на предмет: И.бр.41/18

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 304м2 , со почетна цена : 1,050,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11147

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена 146.100,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11160

Број на предмет: И.бр.859/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1641м2 , со почетна цена : 25,327,115 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: -куќа, ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11206

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: -Заклучок за исправка на грешки во актите на извршителот од 20.09.2023 година. Тип на недвижнина: стан, земјиште и друго. Почетна цена 146.100,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11121

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11141

Број на предмет: И.бр.165/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 9200м2 , со почетна цена : 905,362 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11151

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 4,602,491 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11155

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2500м2 , со почетна цена : 9,364,456 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: - ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11159

Број на предмет: И.бр.2144/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 1980м2 , со почетна цена : 76,416,210 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11165

Број на предмет: И.бр.882/14

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 362м2 , со почетна цена : 445,260 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11125

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 259м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: стамбено-деловена зграда -Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11136

Број на предмет: И.бр.785/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 2,036,798 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11145

Број на предмет: И.бр.272/2012

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 476м2 , со почетна цена : 12,381,726 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11150

Број на предмет: И.бр.438/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 16694м2 , со почетна цена : 1,421,942 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11166

Број на предмет: И.бр.878/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 279м2 , со почетна цена : 601,630 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2023 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11133

Број на предмет: И.бр.346/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,425,338 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11134

Број на предмет: И.бр.346/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 1,425,338 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11143

Број на предмет: И.бр.1602/2023

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2295м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 91.720,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11149

Број на предмет: И.бр.1063/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 3,354,825 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11156

Број на предмет: И.бр.576/2021

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 7м2 , со почетна цена : 111,814 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11189

Број на предмет: И.бр.1009/2023

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,311,509 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: закажаната продажба на недвижен имот на должникот Нури Адемовски и Селда Адемовска на ден 22.09.2023 годинаво 11:00час, нема да се одржи поради тоа што должникот го намири долгот кон доверителот.

Бројна Оглас : 11131

Број на предмет: И.бр.1009/23

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,311,509 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на извршителот.

Бројна Оглас : 11138

Број на предмет: И.бр.983/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 954м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: - лозја. Почетна цена 138.330,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11146

Број на предмет: И.бр.217/23

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,255,960 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11152

Број на предмет: И.бр.611/2016

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 1,068,538 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11108

Број на предмет: И.бр.1401/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 925м2 , со почетна цена : 28,817,962 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.8263 за КО Виница Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11115

Број на предмет: И.бр.4663/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 5,230,061 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11119

Број на предмет: И.бр.303/2022

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 59.529,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11129

Број на предмет: И.бр.439/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Лист за предбележување на градба бр. 96739 за КО Ѓорче Петров 6 Почетна цена 51.048,00 евра во денарска противвредност-Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11135

Број на предмет: И.бр.434/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 80.400,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11137

Број на предмет: И.бр.468/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 77.300,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11140

Број на предмет: И.бр.948/18

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 505м2 , со почетна цена : 4,354,503 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11126

Број на предмет: И.бр.408/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 612,749 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број 977 за КО Демир Капија Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11130

Број на предмет: И.бр.284/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 799,486 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ бр. 15334 КО Битола 5 и ИМОТЕН ЛИСТ бр.50600 КО Битола 5 Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11142

Број на предмет: И.бр.315/2023

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,460,594 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2023 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11106

Број на предмет: И.бр.1411/2017

Извршител :Крум Коцарев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 4,800,998 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: дел од недвижноста 1/2 од имотен лист бр. 43499 КО КАРПОШ . Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11107

Број на предмет: И.бр.718/2021

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 707,807 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: земјиште И.Л1574 КО МАРЕНАИ.Л 851 КО МАРЕНА,И.Л. 620 КО СОПОТ. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11117

Број на предмет: И.бр.1119/2022

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 922,500 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11153

Број на предмет: И.бр.1853/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 317м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 388.739,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11120

Број на предмет: И.бр.147/2013

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: згради во останато стопанство Почетна цена 288.361,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11123

Број на предмет: И.бр.727/2022

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Почетна цена 43.060,08 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11128

Број на предмет: И.бр.1278/2022

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 2,728,185 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 18.09.2023 година во 7:30 часот во просториите на канцеларија на Извршителот

Бројна Оглас : 11088

Број на предмет: И.бр.1809/2018

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2379м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  имотен лист број 401 КО Д.Коњари Почетна цена 6555,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11096

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2578м2 , со почетна цена : 1,439,557 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.14453, КО СТРУМИЦА,имотен лист бр.59355, КО СТРУМИЦАПродажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година, во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11097

Број на предмет: И.бр.470/2022

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 8,258,889 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИМОТЕН ЛИСТ број : 157023 за КО ОХРИД 2 Имотен Лист број: 8274, за КО Охрид 2 Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 12:00 часот, во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11105

Број на предмет: И.бр.99/2022

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 5,816,362 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: двор, земјиште и стан Имотен лист 283 за КО ОРОВНИК, нива и лозјеИмотен лист 283 за КО ОРОВНИК Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 год. во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11110

Број на предмет: И.бр.627/2023

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1855м2 , со почетна цена : 482,468 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр. 1005 за КО Арбиново Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 год. год, во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11114

Број на предмет: И.бр.642/2023

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1477м2 , со почетна цена : 54,182,312 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: деловна зграда вон стопанство,Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11132

Број на предмет: И.бр.99/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 5,816,362 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во работата на извршителот И.бр.99/22 од 22.08.2023 година.Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11084

Број на предмет: И.бр.1712/2022

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 700м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.100460 КО Нов Дојран Почетна цена 15.058,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11089

Број на предмет: И.бр.949/2014

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: земјиште Ил.бр 43639,Ил.бр7836 КО Куманово Почетна цена 41.116,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11118

Број на предмет: И.бр.284/2023

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 13м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка:  гаражни места во затворен простор. Почетна цена 5.030,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11139

Број на предмет: И.бр.63/19

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 494м2 , со почетна цена : 1,033,200 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2023 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Бројна Оглас : 11087

Број на предмет: И.бр.495/2021

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 271м2 , со почетна цена : 198,414 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.153 за КО БС,Имотен лист бр.146 за КО БС Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11098

Број на предмет: И.бр.386/2013

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 2,783,398 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен Лист бр. 132 за КО Охрид 3Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 12,00 часот, во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11099

Број на предмет: И.бр.1194/2012

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 197м2 , со почетна цена : 4,880,825 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: зфгради во останато стопанство имотен лист со број 72 за КО КАВАДАРЦИ Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2023 година во 10:00 часот, во просториите на извршителот

Бројна Оглас : 11148

Број на предмет: И.бр.1194/2012

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 197м2 , со почетна цена : 4,880,825 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: - Заклучок за одлагање на извршување И.бр.1194/2012 од 05.09.2023 година на извршител Васко Еленов.

Бројна Оглас : 11086

Број на предмет: И.бр.1261/2021

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,578,017 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11104

Број на предмет: И.бр.216/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 456,846 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: 1/2 од недвижноста СТАН на КП 869/1, на адреса ПАТЕРИЦА и помошни површини . Продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на извршителот.

Бројна Оглас : 11113

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот член 10ст 1од ЗИ и чл 331 од ЗПП продажбата ќе се одржи на ден 11.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11066

Број на предмет: И.бр.39/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 34м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист број 43727 за КО Кисела Вода 2 Почетна цена 71.700,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11075

Број на предмет: И.бр.398/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,213,640 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: гаражно местоПродажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11103

Број на предмет: И.бр.583/2014

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 211м2 , со почетна цена : 51,008,200 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Земјиште, деловен простор Имотен лист 187 за КО Охрид 3,Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11065

Број на предмет: И.бр.479/2023

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 103м2 , со почетна цена : 3,835,769 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: земјиште Имотен лист бр.10423 Имотен лист бр.862заКО Валандово, Имотен лист бр.832 КО Пирава ВонградПродажбата ќе се одржи на ден06.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11092

Број на предмет: И.бр.1389/2018

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 8210м2 , со почетна цена : 131,360 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.205, за КО ДАМЈАН при АКН-Радовиш, Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година во 13:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11093

Број на предмет: И.бр.668/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 4,602,491 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.83357 за КО Радовиш, Имотен лист бр.8982, за КО Радовиш.Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 12.00 часот, во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11094

Број на предмет: И.бр.494/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,206,962 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.10293, за КО СтрумицаПродажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 14:00 часот, во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11095

Број на предмет: И.бр.1424/2022

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 2,767,275 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 92794 за КО Битола 4, имотен лист бр. 43680 за КО Битола 4. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година, во 11:00 часот, во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11116

Број на предмет: И.бр.73/2023

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 9703м2 , со почетна цена : 1,940,571 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2023 година во 12:00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11076

Број на предмет: И.бр.486/2023

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 610,588 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ 104547 за КО Кисела Вода Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11083

Број на предмет: И.бр.475/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 4207м2 , со почетна цена : 114,990 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист 337 за КО Мороишта. Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11068

Број на предмет: И.бр.950/2023

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,256,726 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.25896 за КО Центар 1, згради во останато стопанство,Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11070

Број на предмет: И.бр.217/2023

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 4,884,392 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.7766 КО Центар 2 Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11081

Број на предмет: И.бр.804/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 8,892,707 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.56184 за КО Центар 2 Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11082

Број на предмет: И.бр.1817/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 18,757,500 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: земјиште имотен лист 341, имотен лист 356имотен лист 1126КО ЕЛШАНИ Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11091

Број на предмет: И.бр.530/2021

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 24680м2 , со почетна цена : 40,394,430 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен л.бр. 213 за КО Веселчани,имотен л. бр. 674 за КО Тополчани, лист за предбележување на градба со број 240 за КО Веселчани Продажбата ќе се одржи на ден 04.09.2023 година во 11:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11067

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.48022 КО БардовциПродажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11085

Број на предмет: И.бр.170/2023

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 2372м2 , со почетна цена : 14,265 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: лист бр. 689 КО Црник Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11090

Број на предмет: И.бр.2142/2014

Извршител :Благоја Бакрачевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1196м2 , со почетна цена : 42,814,552 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 18137 КО ЦЕНТАР 2,имотен лист бр. 56223 КО ЦЕНТАР 2, Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот.

Бројна Оглас : 11049

Број на предмет: И.бр.2425/2022

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 2,116,115 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.5844 КО Чаир Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11053

Број на предмет: И.бр.207/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 33,544,189 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.110320 за КО Тетово 1 Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11071

Број на предмет: И.бр.7987/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 0 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: ИЛ бр.112453 КО Центар 1, ИЛ бр.54850 КО Центар 1 Почетна цена 1.003.000,00 евра во денарска противвредност- Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11080

Број на предмет: И.бр.3008/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 295м2 , со почетна цена : 2,806,632 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.66660 при АКН КО Прилеп.Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11112

Број на предмет: И.бр.62/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 4,428,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2023 година во 10:00 часот во просториите на Извршителот

Бројна Оглас : 11060

Број на предмет: И.бр.1819/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 4,120,734 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: Имотен лист бр.48733 Имотен лист бр.108093 за КО Центар 1 згр. во останато стопанство и гаражиПродажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11063

Број на предмет: И.бр.1030/2021

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 549м2 , со почетна цена : 6,531,300 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: намена на зграда П,ИЛ 10501 КО Делчево,Продажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11069

Број на предмет: И.бр.149/2023

Извршител :Николчо Саздов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 184826м2 , со почетна цена : 6,674,780 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист 355 за К.О Таринци, Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11109

Број на предмет: И.бр.165/2023

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9200м2 , со почетна цена : 1,358,043 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: 1/2 идеален дел од имотен лист бр. 421 при АКН КО Миладиновци-Вонград Продажбата ќе се одржи на ден30.08.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11037

Број на предмет: И.бр.221/2023

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 145м2 , со почетна цена : 10,404,951 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.629, за КО ТУРНОВО-Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11072

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 3,900,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.74610 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11073

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 747м2 , со почетна цена : 1,800,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.29027 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11074

Број на предмет: И.бр.349/2023

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 90м2 , со почетна цена : 5,900,000 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр.38422 за КО Куманово Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Бројна Оглас : 11054

Број на предмет: И.бр.878/2020

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 279м2 , со почетна цена : 902,446 денари.

Објавен на:2013-09-06

Дата на продажба :

Забелешка: имотен лист бр. 968 при АКН Гостивар Продажбата ќе се одржи на ден 28.08.2023 година во 12:00 часот во кан