Пребарување по огласи за продажба на подвижни предмети

Untitled Document

Назад кон пребарување по активни огласи за продажба


Пребарување по подвижни предмети

:

Пронајдени се : 306  резултати.

Број на Оглас : 2634

Број на предмет: И.бр.2004/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 70.000,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2632

Број на предмет: И.бр.694/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 2 ТМВ, машини и др. Почетна цена: 6.500,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2633

Број на предмет: И.бр.2145/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,074,798 денари.

Дата на продажба :2022-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВOДСТВО И ПОЛНЕЊЕ НА МАРМЕЛАД, ЛИНИЈА ЗА ПРЖЕЊЕ, МЕЛЕЊЕ И ПАКУВАЊЕ НА КАФЕ и др. Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2630

Број на предмет: И.бр.1661/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 759,465 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комплет систем за ладење и греење, комплет столбна бетонска трафостаница, комплет систем за видео надзор и др. Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2624

Број на предмет: И.бр.466/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 307,500 денари.

Дата на продажба :2022-08-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2625

Број на предмет: И.бр.215/22

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 821,333 денари.

Дата на продажба :2022-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Тракторска приколка, ласерски рамњач, ѓубрерастурач и др. Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2627

Број на предмет: И.бр.613/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 10,915,079 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - 4 приколки и 10 ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2628

Број на предмет: И.бр.1939/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 30,750 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Рачен вилушкар и дрвени палети. Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2629

Број на предмет: И.бр.280/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 46,200 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 2 троседи, теписи, уметнички слики и др. Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2626

Број на предмет: И.бр.345/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВРДИ КЕКСИ И МЕКИ ПЕЦИВА, ТЕХНОЛОШКА ЛИНИЈА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЦЕРЕАЛИИ, ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА СУСАМ и др. Почетна цена: 140.000,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2631

Број на предмет: И.бр.865/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 843,530 денари.

Дата на продажба :2022-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Виљушкар, краталица, фреза, мермер и гранит, ТМВ и др. Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2622

Број на предмет: И.бр.942/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ПМВ И 2 ковачки чекани. Почетна цена: 1.645,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2619

Број на предмет: И.бр.1297/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 59,300 денари.

Дата на продажба :2022-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Метална сталажа за закачалки, дрвени рафтови за кукли, стаклени бироа, закачалки за гардероба и др. Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2620

Број на предмет: И.бр.302/21

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 590,886 денари.

Дата на продажба :2022-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Унигран мермер. Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2621

Број на предмет: И.бр.973/2021

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 739,386 денари.

Дата на продажба :2022-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Товарно возило и приклучно возило. Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2616

Број на предмет: И.бр.1035/21

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 600,000 денари.

Дата на продажба :2022-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Приколка - Возило за специјална намена. Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2618

Број на предмет: И.бр.466/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 375,150 денари.

Дата на продажба :2022-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2597

Број на предмет: И.бр.609/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 350,550 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2617

Број на предмет: И.бр.317/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,650,348 денари.

Дата на продажба :2022-07-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Вино за дестилација. Продажбата ќе се одржи на ден 13.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2614

Број на предмет: И.бр.1348/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Багер гусеничар. Почетна цена: 55.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2610

Број на предмет: И.бр.1655/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 197,000 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата по пат на спогодба ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 13 часот во просториите на Извршител Павел Томашевски од Скопје ул.11 Октомври бр.23 А-2/4 Скопје .

Број на Оглас : 2604

Број на предмет: И.бр.2463/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Половен компактор. Почетна цена: 12.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2605

Број на предмет: И.бр.2829/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 4 ТМВ. Почетна цена: 50.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2612

Број на предмет: И.бр.7/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 48,825 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Трактор. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2613

Број на предмет: И.бр.986/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 273,750 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Комора за замрзнување-ладење. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2611

Број на предмет: И.бр.631/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 230,000 денари.

Дата на продажба :2022-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2600

Број на предмет: И.бр.1995/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 118,531 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2601

Број на предмет: И.бр.130/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,250 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: 2 врати на лизгање со греачи, 2 врати на лизгање со опрема,1 електрична разводна табла, 1 колска вага и др. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2607

Број на предмет: И.бр.942/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ПМВ, 2 ковачки чекани и машина за сечење железо. Почетна цена: 2.350,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2609

Број на предмет: И.бр.339/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Машина утоварувач, виљушкар и машина ровокопач. Почетна цена: 35.772,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2608

Број на предмет: И.бр.1297/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 118,600 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Метална сталажа за закачалки, дрвени рафтови за кукли, стаклени бироа, закачалки за гардероба и др. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2602

Број на предмет: И.бр.155/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,478,658 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 11 трактори, 4 комбајни, 4 сеалки и 9 плуга. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2606

Број на предмет: И.бр.834/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Автобус. Почетна цена: 12.242,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2603

Број на предмет: И.бр.973/2021

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 922,500 денари.

Дата на продажба :2022-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Товарно возило, тегнач со седло, приклучно возило – Полуприколка и др. Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2599

Број на предмет: И.бр.7/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 97,650 денари.

Дата на продажба :2022-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Трактор. Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2593

Број на предмет: И.бр.1363/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Профили за пвц столарија, оков за столарија, материјали за изработка на алуминиумски ролетни и гаражни врати и мотори за ролетни. Почетна цена: 35.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2594

Број на предмет: И.бр.822/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 441,315 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Линија за производство на ПВЦ Црева. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2598

Број на предмет: И.бр.986/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 547,500 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Комора за замрзнување-ладење. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2596

Број на предмет: И.бр.1348/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -БАГЕР ГУСЕНИЧАР Почетна цена: 55.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2589

Број на предмет: И.бр.5/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 98,720 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: ПМВ, маси, шанк, клима, лустери и др. Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2595

Број на предмет: И.бр.631/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 620,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Виљушкар, рачен виљушкар, мермер и гранит, ТМВ и др. Продажбата ќе се одржи на ден 16.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2586

Број на предмет: И.бр.30/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Автобус. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2588

Број на предмет: И.бр.157/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 3 ТМВ, 4 приколки и 1 полуприколка. Почетна цена: 25.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2591

Број на предмет: И.бр.155/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,131,097 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 11 трактори, 4 комбајни, 4 сеалки и 9 плуга. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2590

Број на предмет: И.бр.317/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 11,026,008 денари.

Дата на продажба :2022-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Залиха на вино во цистерни и вино за дестилација. Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2585

Број на предмет: И.бр.834/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 2 автобуси. Почетна цена: 12.242,00 евра/ 14.585,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2584

Број на предмет: И.бр.130/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,250 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комплетна ладилна опрема за комори, колска вага. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2587

Број на предмет: И.бр.964/18

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 114,136 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - вилушкар, камера, телевизор, лаптоп, сеф и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2582

Број на предмет: И.бр.125/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 9,057,849 денари.

Дата на продажба :2022-06-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Работна машина -подвижна дробилка со гасеници, Подвижно сито, Утоварач, Грејдер. Продажбата ќе се одржи на ден 06.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2580

Број на предмет: И.бр.836/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 433,521 денари.

Дата на продажба :2022-06-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - садопер, маси, столици, плакари, рекламни табли и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.06.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2583

Број на предмет: И.бр.1050/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 6,250 денари.

Дата на продажба :2022-06-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2573

Број на предмет: И.бр.98/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 345,937 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ладилни комори, дизел агрегат, комплет систем за ладење- греење и др. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2575

Број на предмет: И.бр.19/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,982,190 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - линија за вафли; за кори за наполитанки и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2579

Број на предмет: И.бр.1398/17

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,223,850 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Машина и опрема за чистење на површини под притисок и Моторно возило. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2581

Број на предмет: И.бр.1453/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 555,849 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини за шиење, преси, маси за пеглање, машини за намотување конец и други подвижни предмети. Спецификација достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2577

Број на предмет: И.бр.497/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,537,500 денари.

Дата на продажба :2022-05-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -КОМПЛЕТНА ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОДЛОШКИ ЗА ЈАЈЦА и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2567

Број на предмет: И.бр.805/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,133,876 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Спецификација на предметите кои се предмет на јавна продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2578

Број на предмет: И.бр.132/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 553,950 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2568

Број на предмет: И.бр.5/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 71,572 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ПМВ, маси, шанк, клима, лустери и др. Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2576

Број на предмет: И.бр.1363/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Спецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот Васко Блажевски. Подвижните предмети се продаваат во пакет, со вредност од 64.140,00 евра, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, на денот на продажбата, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2566

Број на предмет: И.бр.822/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 882,630 денари.

Дата на продажба :2022-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - линија за производство на ПВЦ Црева. Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2564

Број на предмет: И.бр.297/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Линија за производство на тврди кекси и меки пецива; Опрема за: производство, пакување, преработка; кондиторска опрема и друго. Почетна цена: 188.571,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2569

Број на предмет: И.бр.1078/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,091,400 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 5 ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2571

Број на предмет: И.бр.964/18

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 114,136,000 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - вилушкар, камера, телевизор, лаптоп, сеф и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2572

Број на предмет: И.бр.497/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 1.190,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2574

Број на предмет: И.бр.631/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 843,530 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ТМВ, виљушкар, мермер и гранит и др. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2570

Број на предмет: И.бр.157/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 2 ТМВ, влекач, полуприколка и 4 приколки. Почетна цена: 25.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2562

Број на предмет: И.бр.1453/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 617,610 денари.

Дата на продажба :2022-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини за шиење, преси, маси за пеглање, машини за намотување конец и други подвижни предмети. Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2563

Број на предмет: И.бр.51/2021

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 225,700 денари.

Дата на продажба :2022-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 1 ТМВ и 2 ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2555

Број на предмет: И.бр.6/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 3 ПМВ. Почетна цена: 45.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2560

Број на предмет: И.бр.1050/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 69,540 денари.

Дата на продажба :2022-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2558

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 156,738 денари.

Дата на продажба :2022-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: HP ЛАТЕКС ПРИНТЕР L26500,ПЕЧАТАР GRANDJET 3.00M. Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 10:00 часот во просториите на Извршител Игор Антевски од Скопје, на адреса ул. 8-ма Ударна Бригада” бр.20-А/1-2

Број на Оглас : 2561

Број на предмет: И.бр.1264/2013

Извршител :Павел Томашевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Продажбата по пат на спогодба ќе се одржи на 09.05.2022 година во 13,00 часот во просториите на Извршител Павел Томашевски.

Број на Оглас : 2551

Број на предмет: И.бр.836/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 867,035 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - садопер, маси, столици, плакари, рекламни табли и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2556

Број на предмет: И.бр.64/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини и опрема, технолошка линија за производство на масло за јадење. Почетна цена: 565.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2559

Број на предмет: И.бр.497/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,537,500 денари.

Дата на продажба :2022-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Кoмплетна линија за производство на подлошки за јајца, компресор, водени пумпи и друго.Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2557

Број на предмет: И.бр.58/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 1,500,000 денари.

Дата на продажба :2022-05-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Офсет машина за печатење во бои. Продажбата ќе се одржи на ден 03.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2552

Број на предмет: И.бр.1287/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,930,275 денари.

Дата на продажба :2022-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Метални сталажи за палети. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2553

Број на предмет: И.бр.435/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 555,210 денари.

Дата на продажба :2022-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ПМВ, вилушкар, Баварски дрвени маси и столчиња. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2544

Број на предмет: И.бр.98/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,702,102 денари.

Дата на продажба :2022-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ладилни комори, дизел агрегат, комплет систем за ладење- греење и др. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2545

Број на предмет: И.бр.1008/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 139,471 денари.

Дата на продажба :2022-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комора за замрзнување, Комора за одржување на месо, машина за мелење, иноксни маси и др. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2547

Број на предмет: И.бр.30/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Автобус. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2554

Број на предмет: И.бр.497/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 1.700,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2549

Број на предмет: И.бр.297/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Линија за производство на тврди кеси и меки пецива, Технолошка линија за преработка на цереалии, опрема за преработка на сусам и друго. Почетна цена: 235.714,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2543

Број на предмет: И.бр.63/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - -една кутија преса и опрема за балирање на волна/памук/фибер. Почетна цена: 15.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2542

Број на предмет: И.бр.232/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 145,431 денари.

Дата на продажба :2022-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - каси за промет, компјутери, монитори, сталажи, алармен систем и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2546

Број на предмет: И.бр.219/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 74,028 денари.

Дата на продажба :2022-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - тракторска приколка и приклучна машина за обработка на земја. Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2550

Број на предмет: И.бр.10/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Товарно возило. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2535

Број на предмет: И.бр.51/2021

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 338,607 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 1 ТМВ и 2 ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2539

Број на предмет: И.бр.5144/2012

Извршител :Моника Муча линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 810,540 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Хартија за фотокопирање и кутии за архивски материјал. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2540

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 694,950 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2536

Број на предмет: И.бр.58/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,152,500 денари.

Дата на продажба :2022-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Офсет машина за печатење во бои. Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2538

Број на предмет: И.бр.5144/21

Извршител :Александар Максимовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 73,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2528

Број на предмет: И.бр.3841/2020

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 215,933 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 1 влекач, 3 приклучни. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2537

Број на предмет: И.бр.1287/2021

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,395,413 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Метални сталажи за палети. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2541

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 231,480 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Соларен систем за производство на електрична енергија и Станица за прочистување на вода. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2508

Број на предмет: И.бр.19/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Крива Паланка

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 25,982,190 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - линија за вафли; за кори за наполитанки и дополнителна опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2523

Број на предмет: И.бр.92/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 20,573,398 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Спрецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2529

Број на предмет: И.бр.92/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Град :Свети Николе

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 20,573,398 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Спрецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2531

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 156,738 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - принтер, печатар, копир и др. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2525

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 289,050 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Трактор. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2527

Број на предмет: И.бр.33/14

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 3,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2534

Број на предмет: И.бр.219/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 243,630 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - трактор, приколка, приклучна машина. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2524

Број на предмет: И.бр.1008/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 139,471 денари.

Дата на продажба :2022-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комора за замрзнување, Комора за одржување на месо, машина за мелење, иноксни маси и др. Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2532

Број на предмет: И.бр.98/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 691,875 денари.

Дата на продажба :2022-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ладилни комори, дизел агрегат и др. Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2509

Број на предмет: И.бр.559/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 37,020 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Забелешка: Бонсек, рамнилка, Струг за обработка на дрво, Шлајферка, Циркуларна кратилица,Фреза, дребонг за обработка на метал

Број на Оглас : 2522

Број на предмет: И.бр.559/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 376,370 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Бонсек, рамнилка, Струг за обработка на дрво, Шлајферка, Циркуларна кратилица,Фреза, дребонг за обработка на метал. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2526

Број на предмет: И.бр.559/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 376,370 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: : Бонсек, рамнилка, Струг за обработка на дрво, Шлајферка, Циркуларна кратилица,Фреза, дребонг за обработка на метал. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2530

Број на предмет: И.бр.44/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - 3 ТМВ и 2 полуприколки. Почетна цена: 23.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2507

Број на предмет: И.бр.1013/2012

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 8,831,400 денари.

Дата на продажба :2022-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Постројка за обликување на блокови, Вагони за сушара и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 2506

Број на предмет: И.бр.852/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ТМВ. Почетна цена: 7.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2501

Број на предмет: И.бр.64/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 66,610,256 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини и опрема.Технолошка линија за производство на масло за јадење. Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2492

Број на предмет: И.бр.3841/2020

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 802,035 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - влекач и 3 приклучни. Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2504

Број на предмет: И.бр.30/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Автобус. Почетна цена: 12.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2505

Број на предмет: И.бр.314/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - три ТМВ. Почетна цена: 35.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2503

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 308,640 денари.

Дата на продажба :2022-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ПМВ, трактор, полуприколка, четирицикл, соларен систем за производство на електрична енергија и станица за прочистување на вода. Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2496

Број на предмет: И.бр.243/2013

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 217,400 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Дампер гуми. Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2502

Број на предмет: И.бр.358/2021

Извршител :Станислав Тасески линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 270,600 денари.

Дата на продажба :2022-03-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2497

Број на предмет: И.бр.1769/2012

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машина за производство на храна за риби и друго. Почетна цена: 500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2499

Број на предмет: И.бр.219/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 384,283 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - трактор, приколка и приклучна машина за обработка на земја. Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2500

Број на предмет: И.бр.1008/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 209,206 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комора за замрзнување, Комора за одржување на месо, машина за мелење, иноксни маси и др. Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2498

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 313,476 денари.

Дата на продажба :2022-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - принтер, печатар, копир и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2490

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 289,050 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Трактор. Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2488

Број на предмет: И.бр.1013/2012

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 17,662,800 денари.

Дата на продажба :2022-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Постројка за обликување на блокови, Вагони во печка и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2491

Број на предмет: И.бр.1029/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 108,695,471 денари.

Дата на продажба :2022-02-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - залихи на тутун и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2493

Број на предмет: И.бр.30/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Автобус. Почетна цена: 31.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2494

Број на предмет: И.бр.488/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 1.510,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2495

Број на предмет: И.бр.1056/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,319,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 2 ТМВ и градежни машини. Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2485

Број на предмет: И.бр.443/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комплетна технолошка линија за производство на пластичен гранулат во боја и друго. Почетна цена: 320.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2489

Број на предмет: И.бр.379/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ТМВ. Почетна цена: 5.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2482

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,173,418 денари.

Дата на продажба :2022-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Трактори, вилушкар, селектор за жито, приколка, ваги и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2487

Број на предмет: И.бр.497/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,537,500 денари.

Дата на продажба :2022-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Кoмплетна линија за производство на подлошки за јајца и друго.Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2479

Број на предмет: И.бр.450/11

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 123,390 денари.

Дата на продажба :2022-02-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2483

Број на предмет: И.бр.1076/19

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,150,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - градежна механизација. Продажбата ќе се одржи на ден 11.02.2022 година во 9 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2480

Број на предмет: И.бр.1955/14

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 67,650 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ПМВ и Градежна машина утоварач.Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2486

Број на предмет: И.бр.1056/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,319,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 2 ТМВ и 3 градежни машини- дампер. Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2478

Број на предмет: И.бр.243/2013

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 434,800 денари.

Дата на продажба :2022-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Дампер гуми, марка MICHELIN. Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2484

Број на предмет: И.бр.1769/2012

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: - линијата за производство на храна за риби (машини и друго). Почетна цена: 1.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2481

Број на предмет: И.бр.2801/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 199,875 денари.

Дата на продажба :2022-02-04

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 04.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2477

Број на предмет: И.бр.314/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - три ТМВ. Почетна цена: 35.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.02.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2476

Број на предмет: И.бр.513/2018

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 16,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2475

Број на предмет: И.бр.1056/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,319,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 3 градежни машини и 2 ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2473

Број на предмет: И.бр.358/2021

Извршител :Станислав Тасески линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 541,200 денари.

Дата на продажба :2022-01-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2466

Број на предмет: И.бр.83/2017

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 150,550 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2474

Број на предмет: И.бр.488/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Покуќнина

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 3.020,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2470

Број на предмет: И.бр.753/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 14,097,953 денари.

Дата на продажба :2022-01-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини, комплетна линија за мозаик плочки, скалници и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 21.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2468

Број на предмет: И.бр.1161/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Машина за пелени за доенчиња. Почетна цена: 22.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2471

Број на предмет: И.бр.2665/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Aвтобус. Почетна цена: 7.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2472

Број на предмет: И.бр.458/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Aвтобус. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2460

Број на предмет: И.бр.1583/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 93,585 денари.

Дата на продажба :2022-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ТМВ.Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2467

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,105,021 денари.

Дата на продажба :2022-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Трактори, вилушкар, приколка, ваги и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2469

Број на предмет: И.бр.1076/19

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Кичево

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 12,127,800 денари.

Дата на продажба :2022-01-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Пневматска дупчалка. Продажбата ќе се одржи на ден 14.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2465

Број на предмет: И.бр.173/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 5.310,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 04.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2463

Број на предмет: И.бр.1029/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 108,695,471 денари.

Дата на продажба :2021-12-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - залихи од тутун. Продажбата ќе се одржи на ден 31.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2464

Број на предмет: И.бр.1028/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Делчево

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,165,479 денари.

Дата на продажба :2021-12-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - залихи од тутун. Продажбата ќе се одржи на ден 31.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2451

Број на предмет: И.бр.872/2020

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,647,340 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2452

Број на предмет: И.бр.874/2020

Извршител :Зоран Петрески линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,474,767 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - мебел, монтажер контенер, опрема, уметнички предмети. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2459

Број на предмет: И.бр.545/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ТМВ. Почетна цена: 1.400,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2461

Број на предмет: И.бр.443/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комплетна технолошка линија за производство на пластичен гранулат во боја. Почетна цена: 320.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2457

Број на предмет: И.бр.645/20

Извршител :Благој Бањански линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 120,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - генератор. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2462

Број на предмет: И.бр.1041/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 30,847 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2450

Број на предмет: И.бр.83/2017

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 150,550 денари.

Дата на продажба :2021-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2454

Број на предмет: И.бр.679/2021

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 300,022 денари.

Дата на продажба :2021-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - две ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2455

Број на предмет: И.бр.2801/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Дата на продажба :2021-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2458

Број на предмет: И.бр.502/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 23.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2456

Број на предмет: И.бр.1340/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 130,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: -комбајн, трактор и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2446

Број на предмет: И.бр.1161/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 22.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2449

Број на предмет: И.бр.753/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 28,195,905 денари.

Дата на продажба :2021-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: плочки, машини, комплет линија за обработка на камен и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2448

Број на предмет: И.бр.468/15

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 26,475,557 денари.

Дата на продажба :2021-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Спецификација за подвижните предмети кои се предмет на јавната продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2453

Број на предмет: И.бр.1361/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ТМВ и 4 полуприколки. Почетна цена: 36.677,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2445

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 694,950 денари.

Дата на продажба :2021-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2436

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,344,975 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2438

Број на предмет: И.бр.294/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 18,089,390 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Спецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2432

Број на предмет: И.бр.877/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,377,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Градежна машина за асфалт. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2443

Број на предмет: И.бр.2110/13

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 36,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Бункер и дупчалка за пластични шишиња, работно биро и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2440

Број на предмет: И.бр.723/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машина за сладолед, вградени комори за ладење, фрижидери и друго. Почетна цена: 4.907,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2444

Број на предмет: И.бр.1041/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 61,695 денари.

Дата на продажба :2021-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2441

Број на предмет: И.бр.502/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 32.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2442

Број на предмет: И.бр.698/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 597,679 денари.

Дата на продажба :2021-12-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -машина за чистење пченица, машина за перење пченица, силос и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2447

Број на предмет: И.бр.173/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - 2 ПМВ и 1 ТМВ. Почетна цена: 12.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2435

Број на предмет: И.бр.83/2017

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 150,550 денари.

Дата на продажба :2021-12-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2439

Број на предмет: И.бр.679/2021

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 300,022 денари.

Дата на продажба :2021-12-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - две ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2433

Број на предмет: И.бр.160/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 40 ПМВ. Почетна цена: 91.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2434

Број на предмет: И.бр.2802/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комплетна линија за производство на полистерски цевки, машина за сечење дрво и др. Почетна цена: 56.202,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2425

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 15,209,384 денари.

Дата на продажба :2021-12-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Гатер за мермер и мермер. Продажбата ќе се одржи на ден 03.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2431

Број на предмет: И.бр.499/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Тип на движен: 2 ТМВ и 3 машини. Почетна цена: 4.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2437

Број на предмет: И.бр.2110/13

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 72,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Бункер и дупчалка за пластични шишиња, сет за седење од еко кожа и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2430

Број на предмет: И.бр.545/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Товарно моторно возило. Почетна цена: 1.750,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2423

Број на предмет: И.бр.882/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 111,803 денари.

Дата на продажба :2021-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2426

Број на предмет: И.бр.443/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Комплетна технолошка линија за производство на пластичен гранулат во боја, Машина за дробење на пластика и друго. Почетна цена: 413.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2424

Број на предмет: И.бр.458/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Aвтобус. Почетна цена: 21.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2427

Број на предмет: И.бр.965/2021

Извршител :Лазар Петровски линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 240,240 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - две Товарни моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2429

Број на предмет: И.бр.1340/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 230,739 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Трактор, 2 комбајни, 2 работни машини и хедер за комбајн. Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2422

Број на предмет: И.бр.877/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 4,674,000 денари.

Дата на продажба :2021-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - градежна машина за асфалт. Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2428

Број на предмет: И.бр.1361/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - едно ТМВ- камион влекач и 4 приколки. Почетна цена: 42.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2420

Број на предмет: И.бр.673/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Спецификација за подвижните предмети за кои е определена оваа прва усна јавна продажба со нивна поединечна вредност и нивна вкупна вредност е достапна во канцеларијата на извршителот во Гостивар на ул.Браќа Ѓиноски бр.20-1/5/2. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2419

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 694,950 денари.

Дата на продажба :2021-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2415

Број на предмет: И.бр.698/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 597,679 денари.

Дата на продажба :2021-11-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Машина за чистење пченица, Силос,Гриз машина, Полжавест транспортер, Цевна инсталација и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 12.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2416

Број на предмет: И.бр.741/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 215,250 денари.

Дата на продажба :2021-11-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2417

Број на предмет: И.бр.499/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 2 ТМВ; машина за вакумирање, дробилица и кантерица. Почетна цена: 6.700,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2418

Број на предмет: И.бр.160/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 40 ПМВ.Почетна цена: 128.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2421

Број на предмет: И.бр.171/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 19,816,363 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - вакум пумпа, воздушен туш, 720 лед сијалици, комплет систем за одржување на влага, маси, столици, бироа и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2410

Број на предмет: И.бр.610/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Манипулациски транспортер за грозје, резервоар, сад за чување вино, залихи на вино во цистерни и друго. Почетна цена: 213.080,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2414

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 21,727,691 денари.

Дата на продажба :2021-11-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Гатер за мермер и мермер. Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2407

Број на предмет: И.бр.905/2017

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 4,236,240 денари.

Дата на продажба :2021-11-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини, опрема, информатички средства и залихи.Спецификацијата на предметите кои се предмет на продажба е достапна во канцеларијата на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 04.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2406

Број на предмет: И.бр.459/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 821,810 денари.

Дата на продажба :2021-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - десет патнички моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2411

Број на предмет: И.бр.758/21

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 711,637 денари.

Дата на продажба :2021-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2412

Број на предмет: И.бр.171/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 39,632,726 денари.

Дата на продажба :2021-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - вакум пумпа, воздушен туш, маси, столици, бироа и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2413

Број на предмет: И.бр.170/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 21,263,734 денари.

Дата на продажба :2021-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - систем за ладење, греење, климатизација и вентилација; систем за видео надзор; дизел електричен агрегат и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2408

Број на предмет: И.бр.882/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 181,683 денари.

Дата на продажба :2021-10-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - две ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2409

Број на предмет: И.бр.883/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 740,322 денари.

Дата на продажба :2021-10-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Багер. Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2400

Број на предмет: И.бр.458/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - автобус. Почетна цена: 35.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2401

Број на предмет: И.бр.22/2017

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 15,119,775 денари.

Дата на продажба :2021-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - машини за производство на сладолед, машина за мелење јаткасти плодови, фрижидери и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2405

Број на предмет: И.бр.2534/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 239,850 денари.

Дата на продажба :2021-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2399

Број на предмет: И.бр.2665/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 7.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2404

Број на предмет: И.бр.170/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 42,527,468 денари.

Дата на продажба :2021-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Систем за ладење, греење, климатизација и вентилација; Систем за подготовка на санитарна топла вода; Систем за видео надзор; Систем за детекција и дојава на пожар; опрема за снабдување со елетрична енергија и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2397

Број на предмет: И.бр.198/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 622,688 денари.

Дата на продажба :2021-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ладилни комори, дизел агрегат и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2398

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 694,950 денари.

Дата на продажба :2021-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2395

Број на предмет: И.бр.610/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Неготино

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Манипулациски транспортер за грозје, резервоар, сад за чување вино и друго. Почетна цена: 426.159,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2402

Број на предмет: И.бр.115/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 215,250 денари.

Дата на продажба :2021-10-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2393

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 10,629,109 денари.

Дата на продажба :2021-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Габер за мермер, мермер и др. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2396

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 10,629,109 денари.

Дата на продажба :2021-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.86/2019 од 29.09.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2392

Број на предмет: И.бр.459/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 821,810 денари.

Дата на продажба :2021-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - десет патнички моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2389

Број на предмет: И.бр.905/2017

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: -машини, опрема, информатички средства и залихи. Спецификација на подвижните предметите за кои е определена прва усна јавна продажба е достапна во канцеларија на извршителот Премтим Ќерими од Куманово. Продажбата ќе се одржи на ден 08.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2387

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 16,165,210 денари.

Дата на продажба :2021-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Котлара, компресорска станица со дизел агрегат, лабораторија и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2394

Број на предмет: И.бр.750/21

Извршител :Наташа Катова линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 419,738 денари.

Дата на продажба :2021-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Трактор и миксер за сточна храна. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2390

Број на предмет: И.бр.882/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 363,365 денари.

Дата на продажба :2021-10-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - две ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2391

Број на предмет: И.бр.883/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,110,482 денари.

Дата на продажба :2021-10-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Багер. Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2385

Број на предмет: И.бр.22/2017

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 4,059,000 денари.

Дата на продажба :2021-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини за производство на сладолед, машина за мелење јаткасти плодови, фрижидери и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2388

Број на предмет: И.бр.200/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 3 ПМВ, компресор, фрижидери и друго. Почетна цена: 140.475,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2384

Број на предмет: И.бр.2665/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 14.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2386

Број на предмет: И.бр.2/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 8,785,648 денари.

Дата на продажба :2021-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини за свиткување лим, профили од железо, виљушкар и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2383

Број на предмет: И.бр.198/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 691,875 денари.

Дата на продажба :2021-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ладилни комори, товарен лифт, коплет систем за вентилација, за ладење и топлење и др. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2382

Број на предмет: И.бр.264/20

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 140,000 денари.

Дата на продажба :2021-09-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - автобус. Продажбата ќе се одржи на ден 10.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2381

Број на предмет: И.бр.95/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 326,742 денари.

Дата на продажба :2021-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ПМВ, телевизор, уметнички слики и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2378

Број на предмет: И.бр.18/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-20

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - апарат за точење гориво, ТМВ, приклучно возило и др. Почетна цена: 135.650,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.08.2021 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2380

Број на предмет: И.бр.294/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Гевгелија

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 550,830 денари.

Дата на продажба :2021-08-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1. Машина за перење и боење на куќишта за неонски светилки, со комплет приклучни машини, количина 1 2. Преса 40 ТН, количина 1 3. Хидраулична преса 200 TH, количина 1 4. Пакер машина за пакување на палети во фолии, количина 1 5. Преса за виткање, количина 1 Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2021 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2373

Број на предмет: И.бр.879/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 492,000 денари.

Дата на продажба :2021-08-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини за шиење/ везење, професионални парни пегли и др. Продажбата ќе се одржи на ден 17.08.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2379

Број на предмет: И.бр.781/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Дата на продажба :2021-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Колска вага 60 тони MAKMERA -399.750,00 ден. -Компјутер Пентиум 1 парче P4 -2.153.00 ден. Компјутер пентиум 4 1 парче P4 - 2.153.00 ден. Компјутер пентиум 4 1 парче P4 - 2.153.00 ден. Алармен систем NIKVISON 1 пар.-17.220,00ден Печатач DCP 1512 Е - 1.538.00 ден. Електрична греалка – панел АIRELEC -1.538,00 ден. Систем за вода (резервоар за 40м3(8,5м со Ф2,5м),пумпи и сл) - 369.000,00 ден Печка за печење на леб и бели пецива- 338.250,00ден. Комора за одржув. 5м3(немонтирана компресор , панели) HRISTEMP - 67.650,00 ден. Канцелариска опрема – 3.690,00 ден Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2371

Број на предмет: И.бр.789/2019

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 647,798 денари.

Дата на продажба :2021-08-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за одлагање на извршување И.бр.789/2019 од 09.07.2021 година. Тип на недвижен имот: Вилушкар, ТМВ, дигалка. Продажбата закажана за ден 12.07.2021 година во 11 часот, се одложува по барање од доверител и ќе се одржи на ден 11.08.2021 година во 11 часот, во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2376

Број на предмет: И.бр.294/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,101,660 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Технолошка опрема за производство на лежишта за неонски светилки. Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2372

Број на предмет: И.бр.2521/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 222,453 денари.

Дата на продажба :2021-08-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - целулоза. Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2375

Број на предмет: И.бр.200/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - агрегат дизел, фрижидери, печки, 3 автомобили и др. Почетна цена: 140.475,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2374

Број на предмет: И.бр.951/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 364,572 денари.

Дата на продажба :2021-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - две Товарни моторни возила. Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2359

Број на предмет: И.бр.616/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 975,079 денари.

Дата на продажба :2021-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - седумнаесет ТМВ и осум приколки. Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2368

Број на предмет: И.бр.264/20

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 190,650 денари.

Дата на продажба :2021-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2365

Број на предмет: И.бр.748/2016

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 141,450 денари.

Дата на продажба :2021-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2362

Број на предмет: И.бр.18/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 1,222,697 денари.

Дата на продажба :2021-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2358

Број на предмет: И.бр.982/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,579,875 денари.

Дата на продажба :2021-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комплет линија за замрзнато ламинирано лиснато тесто и кроасани и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2367

Број на предмет: И.бр.828/2019

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,357,400 денари.

Дата на продажба :2021-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Секач на гранитни блокови, машини, сушара и др. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2369

Број на предмет: И.бр.982/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 7,579,875 денари.

Дата на продажба :2021-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот, И.бр.982/2020 од 09.07.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2364

Број на предмет: И.бр.21/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: 

Број на Оглас : 2366

Број на предмет: И.бр.789/2019

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 647,798 денари.

Дата на продажба :2021-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Вилушкар, ТМВ, дигалка. Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2355

Број на предмет: И.бр.2521/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 550,000 денари.

Дата на продажба :2021-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - целулоза, брисачи, тоалетна хартија, машина за хартија и др. Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2021 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2361

Број на предмет: И.бр.2012/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - линија за изработка на 5 слоен картон, вилушкар, машини, пили и друго. Почетна цена: 443.520,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2354

Број на предмет: И.бр.190/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 29.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2356

Број на предмет: И.бр.789/2019

Извршител :Златко Пејовски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 925,425 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - две ТМВ, виљушкар и дигалка. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2352

Број на предмет: И.бр.192/20

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Град :Струга

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,429,600 денари.

Дата на продажба :2021-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - овошни стебла. Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2351

Број на предмет: И.бр.1635/2020

Извршител :Дашмир Саити линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 260,000 денари.

Дата на продажба :2021-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - З А К Л У Ч О К за продавање на подвижни предмети по пат на непосредна спогодба.

Број на Оглас : 2350

Број на предмет: И.бр.828/2019

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Град :Тетово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 2,714,800 денари.

Дата на продажба :2021-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -сечач на гранитни блокови, машини. Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2353

Број на предмет: И.бр.503/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Град :Ресен

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 757,663 денари.

Дата на продажба :2021-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2346

Број на предмет: И.бр.616/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,950,157 денари.

Дата на продажба :2021-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: 17 ТМВ и 8 приколки. Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2347

Број на предмет: И.бр.114/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 739,633 денари.

Дата на продажба :2021-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 10 ПМВ . Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2348

Број на предмет: И.бр.982/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 15,159,750 денари.

Дата на продажба :2021-06-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комплет линија за замрзнато ламинирано лиснато тесто и кроасани и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2349

Број на предмет: И.бр.1153/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 448,950 денари.

Дата на продажба :2021-06-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2343

Број на предмет: И.бр.610/2014

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 336,828 денари.

Дата на продажба :2021-06-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - опрема од 4 хали за производство на пилиња. Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2344

Број на предмет: И.бр.610/2014

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,804,433 денари.

Дата на продажба :2021-06-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - опрема од 12 хали за производство на кокошки носилки. Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2342

Број на предмет: И.бр.190/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 40.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2345

Број на предмет: И.бр.2966/2019

Извршител :Моника Муча линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 2,629,597 денари.

Дата на продажба :2021-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2338

Број на предмет: И.бр.930/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 6,515,475 денари.

Дата на продажба :2021-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - вентилатори, агрегат за воздух, хомогенизатор, дигалки и др. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2021 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2339

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 401.960,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2340

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - резервоари за нафта, транспортни траки и др. Почетна цена: 401.960,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2335

Број на предмет: И.бр.109/20

Извршител :Игор Ромевски линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 399,750 денари.

Дата на продажба :2021-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Товарно моторно возило. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2341

Број на предмет: И.бр.60/2021

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Град :Велес

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 271,436 денари.

Дата на продажба :2021-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Распрскувач, Приколка со кула и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2337

Број на предмет: И.бр.114/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 821,810 денари.

Дата на продажба :2021-05-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - десет ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 21.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2334

Број на предмет: И.бр.617/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 273,750 денари.

Дата на продажба :2021-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комора за замрзнување-ладење. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2336

Број на предмет: И.бр.470/2020

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 568,260 денари.

Дата на продажба :2021-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Машина за палети за огрев. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2327

Број на предмет: И.бр.1034/18

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 191,000 денари.

Дата на продажба :2021-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Товарно моторно возило. Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2330

Број на предмет: И.бр.1446/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - машини за шиење, машини за нитни, клима уред и др. Почетна цена: 8.042,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2331

Број на предмет: И.бр.1445/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 17.650,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2333

Број на предмет: И.бр.423/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 1.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2323

Број на предмет: И.бр.303/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Струга

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 153,750 денари.

Дата на продажба :2021-05-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.05.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2324

Број на предмет: И.бр.930/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 13,030,950 денари.

Дата на продажба :2021-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2325

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - резервоар за нафта и друго. Почетна цена: 551.654,34 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2328

Број на предмет: И.бр.1/15

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 1,725,080 денари.

Дата на продажба :2021-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 34 Товарни моторни возила и две ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2329

Број на предмет: И.бр.807/2020

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 299,300 денари.

Дата на продажба :2021-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2332

Број на предмет: И.бр.2966/2019

Извршител :Моника Муча линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 5,253,189 денари.

Дата на продажба :2021-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - опрема. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2326

Број на предмет: И.бр.617/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 547,500 денари.

Дата на продажба :2021-04-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Комора за замрзнување. Продажбата ќе се одржи на ден 27.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2322

Број на предмет: И.бр.652/18

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 51,014,179 денари.

Дата на продажба :2021-04-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - резервоари, филтер за вино, полнач на сокови. Продажбата ќе се одржи на ден 22.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2320

Број на предмет: И.бр.423/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 2.400,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2321

Број на предмет: И.бр.470/2020

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Град :Штип

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 710,325 денари.

Дата на продажба :2021-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Машина за пелети за огрев. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2314

Број на предмет: И.бр.46/11

Извршител :Петре Темелков линк...

Град :Радовиш

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 800,000 денари.

Дата на продажба :2021-04-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Резервоар за мазут со котлара, ваги и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2318

Број на предмет: И.бр.789/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 56,721 денари.

Дата на продажба :2021-04-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2319

Број на предмет: И.бр.337/2018

Извршител :Васко Еленов линк...

Град :Кавадарци

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 604,562 денари.

Дата на продажба :2021-04-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Влекач марка SCANIA. Продажбата ќе се одржи на ден 16.04.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2312

Број на предмет: И.бр.1905/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Град :Кочани

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 221.761,00 евра во денарска противвредност. Опремата се наоѓа во Кочани и Скопје. Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2315

Број на предмет: И.бр.1034/18

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Град :Прилеп

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 381,300 денари.

Дата на продажба :2021-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ТМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2316

Број на предмет: И.бр.1445/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 1,604,952 денари.

Дата на продажба :2021-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - штанц машини, рачна машина за кожа и др. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2317

Број на предмет: И.бр.1446/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Град :Куманово

Тип на подвижен предмет :Машини

Почетна цена : 741,674 денари.

Дата на продажба :2021-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - машини за шиење, клима уред и др. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2310

Број на предмет: И.бр.303/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Град :Охрид

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 153,750 денари.

Дата на продажба :2021-04-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.04.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2311

Број на предмет: И.бр.39/17

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 638,312 денари.

Дата на продажба :2021-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Вилушкар електричен. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2313

Број на предмет: И.бр.807/2020

Извршител :Александар Чамоски линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 448,950 денари.

Дата на продажба :2021-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2308

Број на предмет: И.бр.1/15

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Град :Струмица

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 3,445,557 денари.

Дата на продажба :2021-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 35 ТМВ и 1 ПМВ. Сите возила се продаваат во пакет. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2309

Број на предмет: И.бр.66/21

Извршител :Крум Коцарев линк...

Град :Скопје

Тип на подвижен предмет :Автомобил

Почетна цена : 915,000 денари.

Дата на продажба :2021-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - две ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2301

Број на предмет: И.бр.517/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Град :Битола

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2021-04-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Автобус и ПМВ. Продажбата ќе се одржи на ден 02.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2302

Број на предмет: И.бр.835/16

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 81,000 денари.

Дата на продажба :2021-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - два автобуси. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 2303

Број на предмет: И.бр.835/16

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Град :Гостивар

Тип на подвижен предмет :Друго

Почетна цена : 268,765 денари.

Дата на продажба :2021-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - автобус. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Преводот на содржините е целосно автоматизиран

Translation


Партнерства и соработка

Јавни објави за достава

Logotype1111

2022/1303
Извршител: Саветка Георгиева
Име/назив на странката: Љупчо Богатинов
Позната адреса: ул.Крушевска Република бр.6 - Струмица
Бр.на предмет: И.бр.66/2007
Рок: во рок од 1 (еден ден) сметано од денот на објавување на огласот

2022/1302
Извршител: Билјана Николовска
Име/назив на странката: Драган Богдановски
Позната адреса: ул.Фетка Наскова бр.бр.18/2-6 Куманово
Бр.на предмет: И.бр.945/21
Рок: 1 ден

2022/1301
Извршител: Васко Блажевски
Име/назив на странката: Тамара Брајковска
Позната адреса: ул.Ленинградска бр.118, Скопје
Бр.на предмет: И.бр.1692/19
Рок: во рок од 1 ден

2022/1300
Извршител: Гордана Џутеска
Име/назив на странката: Снежана Маџункова од Гевгелија
Позната адреса: ул.Питу Гули бр.21
Бр.на предмет: И.бр.2648/2016
Рок: 16.08.2022

2022/1299
Извршител: Данче Чурлинова
Име/назив на странката: Даниела Балева, Костаќе Балев
Позната адреса: с. Баница бр. 51
Бр.на предмет: И бр. 221/2022
Рок: 1 ден

Продажба на имот

 

НЕДВИЖЕН ИМОТ


  362/2022
Тип недвижност: Друго
Извршител: Горан Манојлов
Датум продажба: 2022-09-06
 Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Почетна цена: 337,323
Квадратура: 11
Град: Кочани


  151/2020
Тип недвижност: Стан
Извршител: Павел Томашевски
Датум продажба: 2022-09-06
 Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот
Почетна цена: 686,839
Квадратура: 64
Град: Виница


  1127/21
Тип недвижност: Стан
Извршител: Жанета Пријевиќ
Датум продажба: 2022-09-07
 Почетна цена: 60000 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот
Почетна цена: 0
Квадратура: 59
Град: Битола


  230/22
Тип недвижност: Стан
Извршител: Слободанка Колоска
Датум продажба: 2022-09-21
 Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот
Почетна цена: 2,488,967
Квадратура: 62
Град: Охрид


  141/2022
Тип недвижност: Друго
Извршител: Васко Еленов
Датум продажба: 2022-09-06
 - Згради во останато стопанство.
Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Почетна цена: 2,984,716
Квадратура: 139
Град: Неготино


ПОДВИЖЕН ИМОТ


 2004/2022
Движнина: Машини
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2022-09-06
  Почетна цена: 70.000,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Скопје


 2145/2018
Движнина: Друго
Извршител: Емилија Павловска
Датум на продажба: 2022-08-24
  ЛИНИЈА ЗА ПРОИЗВOДСТВО И ПОЛНЕЊЕ НА МАРМЕЛАД, ЛИНИЈА ЗА ПРЖЕЊЕ, МЕЛЕЊЕ И ПАКУВАЊЕ НА КАФЕ и др.
Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 4,074,798
Град: Штип


 694/2021
Движнина: Друго
Извршител: Весна Деловска
Датум на продажба: 2022-08-30
  - 2 ТМВ, машини и др. Почетна цена: 6.500,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Почетна цена: 0
Град: Скопје


 865/2020
Движнина: Друго
Извршител: Саветка Георгиева
Датум на продажба: 2022-08-04
  Виљушкар, краталица, фреза, мермер и гранит, ТМВ и др. Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 843,530
Град: Струмица


 1661/2022
Движнина: Друго
Извршител: Емилија Павловска
Датум на продажба: 2022-08-19
  - Комплет систем за ладење и греење, комплет столбна бетонска трафостаница, комплет систем за видео надзор и др. Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.
Почетна цена: 759,465
Град: Штип

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2

bannerbg_main

usaid

Најчести прашања

prasalnik 2

26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

usaid

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
август 2022
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031