Пребарување по активни огласи за продажба на недвижен имот

Untitled Document

Назад кон пребарување по активни огласи за продажба


Пребарување по недвижен имот

:

Пронајдени се : 1776  резултати.

Број на Оглас : 10697

Број на предмет: И.бр.299/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 4,229,051 денари.

Дата на продажба :2023-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10696

Број на предмет: И.бр.284/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4317м2 , со почетна цена : 151,130 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10695

Број на предмет: И.бр.1548/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 2,318,764 денари.

Дата на продажба :2023-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10694

Број на предмет: И.бр.961/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 359м2 , со почетна цена : 3,701,580 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10693

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10692

Број на предмет: И.бр.1134/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 2,265,750 денари.

Дата на продажба :2023-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10691

Број на предмет: И.бр.1173/09

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 199м2 , со почетна цена : 2,856,831 денари.

Дата на продажба :2023-04-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 21.04.2023 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10690

Број на предмет: И.бр.443/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 6,734,688 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: стан, ДП , земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10689

Број на предмет: И.бр.742/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2112м2 , со почетна цена : 68,437,640 денари.

Дата на продажба :2023-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10688

Број на предмет: И.бр.1344/2022

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Почетна цена 19.696,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10687

Број на предмет: И.бр.1468/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 85.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10686

Број на предмет: И.бр.1/2023

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 9,137,916 денари.

Дата на продажба :2023-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10685

Број на предмет: И.бр.1142/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 151м2 , со почетна цена : 11,404,333 денари.

Дата на продажба :2023-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10684

Број на предмет: И.бр.1912/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 15.634,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10683

Број на предмет: И.бр.281/22

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,828,887 денари.

Дата на продажба :2023-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10682

Број на предмет: И.бр.145/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 191м2 , со почетна цена : 6,112,485 денари.

Дата на продажба :2023-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10681

Број на предмет: И.бр.1500/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 254м2 , со почетна цена : 3,800,885 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 99м2, ДП од 32 м2 и земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10680

Број на предмет: И.бр.1869/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,005,434 денари.

Дата на продажба :2023-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10679

Број на предмет: И.бр.329/2023

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2977м2 , со почетна цена : 14,523,600 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10678

Број на предмет: И.бр.1519/2012

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 15.591,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10677

Број на предмет: И.бр.1024/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 1,470,012 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10676

Број на предмет: И.бр.159/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 894м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 56.640,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10675

Број на предмет: И.бр.792/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1015м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 65.096,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10674

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,504,411 денари.

Дата на продажба :2023-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10673

Број на предмет: И.бр.950/2019

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 3,345,000 денари.

Дата на продажба :2023-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10672

Број на предмет: И.бр.1010/22

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 4,855,963 денари.

Дата на продажба :2023-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10671

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 2067м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Дата на продажба :2023-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стамбено деловна зграда, земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10670

Број на предмет: И.бр.445/19

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 644м2 , со почетна цена : 19,366,418 денари.

Дата на продажба :2023-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП.Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2023 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10669

Број на предмет: И.бр.3678/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и друго.Почетна цена 32.136,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10668

Број на предмет: И.бр.1011/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 5,330,763 денари.

Дата на продажба :2023-04-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.04.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10667

Број на предмет: И.бр.1666/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 135м2 , со почетна цена : 134,948 денари.

Дата на продажба :2023-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10666

Број на предмет: И.бр.148/20

Извршител :Славица Крстевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 458,858 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки на заклучокот за усна јавна продажба И.бр.148/20 од 21.02.2023 година.Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10665

Број на предмет: И.бр.2689/21

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 4,713,040 денари.

Дата на продажба :2023-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10664

Број на предмет: И.бр.763/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 675м2 , со почетна цена : 102,703,013 денари.

Дата на продажба :2023-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште и деловен простор. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10663

Број на предмет: И.бр.342/22

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1507м2 , со почетна цена : 8,124,683 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10662

Број на предмет: И.бр.1030/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 7247м2 , со почетна цена : 105,407,628 денари.

Дата на продажба :2023-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10661

Број на предмет: И.бр.246/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 2,927,236 денари.

Дата на продажба :2023-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10660

Број на предмет: И.бр.1225/22

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,200,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10659

Број на предмет: И.бр.1598/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 11175м2 , со почетна цена : 48,508,090 денари.

Дата на продажба :2023-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10658

Број на предмет: И.бр.1964/22

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 16,902,544 денари.

Дата на продажба :2023-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10657

Број на предмет: И.бр.8/23

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 97.358,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10656

Број на предмет: И.бр.2332/13

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 1683м2 , со почетна цена : 74,040 денари.

Дата на продажба :2023-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10655

Број на предмет: И.бр.945/21

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10028м2 , со почетна цена : 1,370,857 денари.

Дата на продажба :2023-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10654

Број на предмет: И.бр.29/2023

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 3,417,409 денари.

Дата на продажба :2023-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10653

Број на предмет: И.бр.187/2015

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 2,727,033 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10652

Број на предмет: И.бр.375/22

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 526,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10651

Број на предмет: И.бр.483/21

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 5,633,462 денари.

Дата на продажба :2023-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10650

Број на предмет: И.бр.897/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 122м2 , со почетна цена : 8,847,805 денари.

Дата на продажба :2023-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10649

Број на предмет: И.бр.842/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 13,100,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор,земјиште и др.Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10648

Број на предмет: И.бр.450/20

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 14,313,818 денари.

Дата на продажба :2023-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10647

Број на предмет: И.бр.1381/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 35.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10646

Број на предмет: И.бр.281/20

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 1,918,713 денари.

Дата на продажба :2023-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10645

Број на предмет: И.бр.1398/22

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 4,270,437 денари.

Дата на продажба :2023-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Продажба на повеќе недвижности од кои : 1 (една) недвижност се наоѓа во Скопје и 8(осум) недвижности се наоѓаат во Битола.Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10644

Број на предмет: И.бр.41/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 6572м2 , со почетна цена : 3,159,401 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10643

Број на предмет: И.бр.148/20

Извршител :Славица Крстевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 458,858 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10642

Број на предмет: И.бр.2486/12

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 310.154,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10641

Број на предмет: И.бр.1551/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 4,829,300 денари.

Дата на продажба :2023-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10640

Број на предмет: И.бр.1468/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 85.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10638

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 789м2 , со почетна цена : 249,075 денари.

Дата на продажба :2023-03-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10637

Број на предмет: И.бр.477/21

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 2,080,278 денари.

Дата на продажба :2023-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10636

Број на предмет: И.бр.1275/17

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3007м2 , со почетна цена : 1,476,063 денари.

Дата на продажба :2023-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10635

Број на предмет: И.бр.8/22

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,646,541 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10634

Број на предмет: И.бр.100/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 2076м2 , со почетна цена : 5,745,614 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10633

Број на предмет: И.бр.2879/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 499м2 , со почетна цена : 1,161,662 денари.

Дата на продажба :2023-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10632

Број на предмет: И.бр.1134/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 3,387,973 денари.

Дата на продажба :2023-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10631

Број на предмет: И.бр.220/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 789м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10630

Број на предмет: И.бр.758/19

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 4020м2 , со почетна цена : 8,833,190 денари.

Дата на продажба :2023-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10629

Број на предмет: И.бр.1291/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 23394м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 13.904,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10628

Број на предмет: И.бр.1290/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 159м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 142.234,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10627

Број на предмет: И.бр.174/21

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 926,652 денари.

Дата на продажба :2023-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10626

Број на предмет: И.бр.1213/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 33,150,338 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10625

Број на предмет: И.бр.311/17

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 14238м2 , со почетна цена : 34,549,200 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10624

Број на предмет: И.бр.434/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,567,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10623

Број на предмет: И.бр.1912/22

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 23.450,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10622

Број на предмет: И.бр.1540/18

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 209м2 , со почетна цена : 12,305,842 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10621

Број на предмет: И.бр.6909/22

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 11.095,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10620

Број на предмет: И.бр.2150/16

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 159м2 , со почетна цена : 145,326 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10619

Број на предмет: И.бр.549/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 5,010,513 денари.

Дата на продажба :2023-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10618

Број на предмет: И.бр.436/17

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 1426м2 , со почетна цена : 1,572,291 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10617

Број на предмет: И.бр.436/17

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 1,433,285 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10616

Број на предмет: И.бр.1290/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 35.165,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 06.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10615

Број на предмет: И.бр.742/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2112м2 , со почетна цена : 69,443,968 денари.

Дата на продажба :2023-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10614

Број на предмет: И.бр.2465/18

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 92.675,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10613

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 3947м2 , со почетна цена : 30,320,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10612

Број на предмет: И.бр.573/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1474м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 50.116,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10611

Број на предмет: И.бр.807/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 236.037,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10610

Број на предмет: И.бр.30/19

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 197,620 денари.

Дата на продажба :2023-02-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10609

Број на предмет: И.бр.1124/21

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 6,638,194 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10608

Број на предмет: И.бр.1443/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 105м2 , со почетна цена : 8,453,000 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10606

Број на предмет: И.бр.7373/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3750м2 , со почетна цена : 9,327,497 денари.

Дата на продажба :2023-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата со непосредна спогодба ке се склучи по објавување на овој заклучок во дневниот весник Нова Македонија и електронски на веб страницата на Комората на Извршители на Република Северна Македонија.

Број на Оглас : 10605

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,504,411 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10604

Број на предмет: И.бр.1/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 3,700,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10603

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 726м2 , со почетна цена : 779,033 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10602

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 600м2 , со почетна цена : 30,277,314 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10601

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 6,514,179 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10600

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1477м2 , со почетна цена : 5,963,630 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10599

Број на предмет: И.бр.209/2011

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 619м2 , со почетна цена : 23,132,983 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10598

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 788,873 денари.

Дата на продажба :2023-02-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.02.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10597

Број на предмет: И.бр.1666/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 135м2 , со почетна цена : 202,421 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10596

Број на предмет: И.бр.842/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4351м2 , со почетна цена : 13,100,000 денари.

Дата на продажба :2023-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - станови, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10594

Број на предмет: И.бр.945/21

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10028м2 , со почетна цена : 1,370,857 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10593

Број на предмет: И.бр.107/20

Извршител :Дејан Костовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 2283м2 , со почетна цена : 3,424,500 денари.

Дата на продажба :2023-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10592

Број на предмет: И.бр.1344/22

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 28.568,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10591

Број на предмет: И.бр.462/18

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 2,800,000 денари.

Дата на продажба :2023-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10590

Број на предмет: И.бр.1690/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 491м2 , со почетна цена : 1,657,474 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10589

Број на предмет: И.бр.5/20

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 2,585,699 денари.

Дата на продажба :2023-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10588

Број на предмет: И.бр.1916/18

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,766,751 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10587

Број на предмет: И.бр.180/22

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,372,525 денари.

Дата на продажба :2023-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10586

Број на предмет: И.бр.41/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 6572м2 , со почетна цена : 3,159,401 денари.

Дата на продажба :2023-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10585

Број на предмет: И.бр.1502/21

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,211,468 денари.

Дата на продажба :2023-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10584

Број на предмет: И.бр.2293/18

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2099м2 , со почетна цена : 5,808,510 денари.

Дата на продажба :2023-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10583

Број на предмет: И.бр.461/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 766м2 , со почетна цена : 10,511,953 денари.

Дата на продажба :2023-02-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10582

Број на предмет: И.бр.1010/22

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 7,283,944 денари.

Дата на продажба :2023-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10581

Број на предмет: И.бр.1160/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 819м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор и др.Почетна цена 493.892,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10580

Број на предмет: И.бр.1551/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 7,243,866 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10579

Број на предмет: И.бр.1439/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 2485м2 , со почетна цена : 175,158 денари.

Дата на продажба :2023-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10578

Број на предмет: И.бр.272/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 2,454,693 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10577

Број на предмет: И.бр.1376/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 21,680,577 денари.

Дата на продажба :2023-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2023 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10576

Број на предмет: И.бр.3410/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 104.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10575

Број на предмет: И.бр.19/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 2,781,538 денари.

Дата на продажба :2023-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10574

Број на предмет: И.бр.3054/2008

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 811,390 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10572

Број на предмет: И.бр.1468/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 113.949,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10571

Број на предмет: И.бр.1225/22

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 2,769,365 денари.

Дата на продажба :2023-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10570

Број на предмет: И.бр.1381/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 44.218,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10569

Број на предмет: И.бр.4931/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 4,009,850 денари.

Дата на продажба :2023-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10568

Број на предмет: И.бр.1657/19

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 1,716,202 денари.

Дата на продажба :2023-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10567

Број на предмет: И.бр.1897/22

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 398м2 , со почетна цена : 491,132 денари.

Дата на продажба :2023-02-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.02.2023 година во 07:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10566

Број на предмет: И.бр.166/22

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10565

Број на предмет: И.бр.519/21

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 27.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10564

Број на предмет: И.бр.2009/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3411м2 , со почетна цена : 132,673 денари.

Дата на продажба :2023-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10563

Број на предмет: И.бр.1127/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 60.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10562

Број на предмет: И.бр.268/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 3,437,119 денари.

Дата на продажба :2023-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10561

Број на предмет: И.бр.168/22

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 2,929,644 денари.

Дата на продажба :2023-02-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10560

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,738,705 денари.

Дата на продажба :2023-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2023 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10559

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,905,825 денари.

Дата на продажба :2023-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10558

Број на предмет: И.бр.1095/19

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,714,360 денари.

Дата на продажба :2023-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2023 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10557

Број на предмет: И.бр.1143/21

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 9,318,461 денари.

Дата на продажба :2023-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10556

Број на предмет: И.бр.1089/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 546м2 , со почетна цена : 16,427,224 денари.

Дата на продажба :2023-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10555

Број на предмет: И.бр.727/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4598м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 3.081,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10554

Број на предмет: И.бр.110/15

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1828м2 , со почетна цена : 32,595 денари.

Дата на продажба :2023-02-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.02.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10553

Број на предмет: И.бр.2119/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 32.099,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 14.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10552

Број на предмет: И.бр.780/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3912м2 , со почетна цена : 182,560 денари.

Дата на продажба :2023-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10551

Број на предмет: И.бр.262/22

Извршител :Маријана Кацарска Могилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 2801м2 , со почетна цена : 314,685 денари.

Дата на продажба :2023-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10550

Број на предмет: И.бр.771/21

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 975,000 денари.

Дата на продажба :2023-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10549

Број на предмет: И.бр.1291/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 23394м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 20.856,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10548

Број на предмет: И.бр.1290/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 185м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 210.866,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10547

Број на предмет: И.бр.209/16

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 4,775,007 денари.

Дата на продажба :2023-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10546

Број на предмет: И.бр.434/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,567,000 денари.

Дата на продажба :2023-01-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10545

Број на предмет: И.бр.165/20

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 340,954 денари.

Дата на продажба :2023-02-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10544

Број на предмет: И.бр.805/18

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,858,115 денари.

Дата на продажба :2023-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10543

Број на предмет: И.бр.501/22

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 3697м2 , со почетна цена : 40,223,360 денари.

Дата на продажба :2023-01-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10542

Број на предмет: И.бр.983/22

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 92.446,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10541

Број на предмет: И.бр.637/19

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 12,546,487 денари.

Дата на продажба :2023-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10540

Број на предмет: И.бр.100/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 2067м2 , со почетна цена : 8,618,421 денари.

Дата на продажба :2023-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10539

Број на предмет: И.бр.227/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2124м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 14.459,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10538

Број на предмет: И.бр.1690/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 491м2 , со почетна цена : 2,486,211 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10537

Број на предмет: И.бр.281/20

Извршител :Соња Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 11,950,000 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10536

Број на предмет: И.бр.3410/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 156.718,38 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10535

Број на предмет: И.бр.69/21

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 1052м2 , со почетна цена : 16,198,903 денари.

Дата на продажба :2023-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10534

Број на предмет: И.бр.2008/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,248,842 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10533

Број на предмет: И.бр.1922/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 2,584,286 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10532

Број на предмет: И.бр.1253/20

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2096м2 , со почетна цена : 314,463 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10531

Број на предмет: И.бр.1376/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2192м2 , со почетна цена : 21,680,577 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10530

Број на предмет: И.бр.807/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-02-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 354.055,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 01.02.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10529

Број на предмет: И.бр.32/14

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 489м2 , со почетна цена : 9,160,476 денари.

Дата на продажба :2023-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10528

Број на предмет: И.бр.462/18

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 4,064,651 денари.

Дата на продажба :2023-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10527

Број на предмет: И.бр.278/22

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 16,009,840 денари.

Дата на продажба :2023-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10526

Број на предмет: И.бр.949/14

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 41.116,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10525

Број на предмет: И.бр.461/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 766м2 , со почетна цена : 10,511,953 денари.

Дата на продажба :2023-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10524

Број на предмет: И.бр.132/21

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,263,170 денари.

Дата на продажба :2023-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10522

Број на предмет: И.бр.69/21

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1137м2 , со почетна цена : 16,198,903 денари.

Дата на продажба :2023-01-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10521

Број на предмет: И.бр.424/20

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4939м2 , со почетна цена : 533,412 денари.

Дата на продажба :2023-01-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10520

Број на предмет: И.бр.7373/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3750м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Забелешка: Почетна цена 147.394,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10519

Број на предмет: И.бр.842/22

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4351м2 , со почетна цена : 14,533,681 денари.

Дата на продажба :2023-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10518

Број на предмет: И.бр.551/22

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 383м2 , со почетна цена : 2,872,644 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10517

Број на предмет: И.бр.1697/21

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2540м2 , со почетна цена : 47,672,242 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор. Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10516

Број на предмет: И.бр.1775/22

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 7,134,814 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10515

Број на предмет: И.бр.1916/18

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,766,751 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10514

Број на предмет: И.бр.4931/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 5,314,822 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10513

Број на предмет: И.бр.134/15

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 401м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 900.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10512

Број на предмет: И.бр.1502/21

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,817,202 денари.

Дата на продажба :2023-01-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10511

Број на предмет: И.бр.101/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 4,396,185 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10510

Број на предмет: И.бр.1363/12

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 7418м2 , со почетна цена : 296,720 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10509

Број на предмет: И.бр.263/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,199,720 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10508

Број на предмет: И.бр.1089/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 546м2 , со почетна цена : 24,640,836 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10507

Број на предмет: И.бр.771/21

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 1,462,443 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10506

Број на предмет: И.бр.757/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 3,633,472 денари.

Дата на продажба :2023-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2023 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10505

Број на предмет: И.бр.780/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3912м2 , со почетна цена : 273,840 денари.

Дата на продажба :2023-01-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10504

Број на предмет: И.бр.715/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 558м2 , со почетна цена : 11,246,142 денари.

Дата на продажба :2023-01-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 05.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10503

Број на предмет: И.бр.457/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 2,767,208 денари.

Дата на продажба :2023-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10502

Број на предмет: И.бр.268/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 3,437,119 денари.

Дата на продажба :2023-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2023 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10501

Број на предмет: И.бр.976/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 213м2 , со почетна цена : 151,157 денари.

Дата на продажба :2023-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10500

Број на предмет: И.бр.276/22

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,361,916 денари.

Дата на продажба :2023-01-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 09.01.2023 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10499

Број на предмет: И.бр.2009/22

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3411м2 , со почетна цена : 199,010 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10498

Број на предмет: И.бр.5/2020

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 2,585,699 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 11:45 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10497

Број на предмет: И.бр.686/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12097м2 , со почетна цена : 25,571,252 денари.

Дата на продажба :2023-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10496

Број на предмет: И.бр.993/20

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 5,993,241 денари.

Дата на продажба :2023-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10495

Број на предмет: И.бр.408/21

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 46.331,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 04.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10494

Број на предмет: И.бр.41/22

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 6572м2 , со почетна цена : 3,943,200 денари.

Дата на продажба :2023-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2023 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10493

Број на предмет: И.бр.2800/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 70.520,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10492

Број на предмет: И.бр.949/14

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,799,067 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки на заклучокот за усна јавна продажба И.бр.949/14 од 01.12.2022 година.Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10491

Број на предмет: И.бр.284/17

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 876,826 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10490

Број на предмет: И.бр.727/22

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4598м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2023-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 20.271,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2023 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10489

Број на предмет: И.бр.941/21

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 472м2 , со почетна цена : 5,140,481 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки на заклучокот за усна јавна продажба И.бр.941/21 од 23.11.2022 година.Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10488

Број на предмет: И.бр.2008/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,758,408 денари.

Дата на продажба :2022-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10487

Број на предмет: И.бр.573/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 99.220,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10486

Број на предмет: И.бр.573/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4880м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 202.784,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10485

Број на предмет: И.бр.1922/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 2,963,808 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10484

Број на предмет: И.бр.165/20

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 511,431 денари.

Дата на продажба :2023-01-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - подруми. Продажбата ќе се одржи на ден 05.01.2023 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10483

Број на предмет: И.бр.196/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 2669м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 548.126,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10482

Број на предмет: И.бр.629/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 244м2 , со почетна цена : 3,003,000 денари.

Дата на продажба :2023-01-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.01.2023 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10481

Број на предмет: И.бр.722/22

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 32м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 44.950,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10480

Број на предмет: И.бр.603/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 16350м2 , со почетна цена : 2,761,841 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10479

Број на предмет: И.бр.131/17

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,656,317 денари.

Дата на продажба :2023-01-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.01.2023 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10478

Број на предмет: И.бр.929/22

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,302,672 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10477

Број на предмет: И.бр.578/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 7,552,942 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10476

Број на предмет: И.бр.805/18

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 4,813,666 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10475

Број на предмет: И.бр.208/21

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 2,091,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10474

Број на предмет: И.бр.461/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3026м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 255.579,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10473

Број на предмет: И.бр.45/21

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 52.005,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10472

Број на предмет: И.бр.1347/21

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 227м2 , со почетна цена : 7,223,765 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10471

Број на предмет: И.бр.1775/22

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 10,702,220 денари.

Дата на продажба :2022-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10470

Број на предмет: И.бр.751/20

Извршител :Соња Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 13,183,400 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10469

Број на предмет: И.бр.281/20

Извршител :Соња Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 17,916,614 денари.

Дата на продажба :2022-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10468

Број на предмет: И.бр.774/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,868,876 денари.

Дата на продажба :2022-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10467

Број на предмет: И.бр.166/22

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,868,300 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10465

Број на предмет: И.бр.403/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 50.761,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10463

Број на предмет: И.бр.32/14

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 489м2 , со почетна цена : 11,450,595 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 15:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10462

Број на предмет: И.бр.475/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 3255м2 , со почетна цена : 2,090,796 денари.

Дата на продажба :2022-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10461

Број на предмет: И.бр.1580/19

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 607м2 , со почетна цена : 10,196,700 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10460

Број на предмет: И.бр.1774/15

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 4,243,500 денари.

Дата на продажба :2022-12-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10459

Број на предмет: И.бр.1391/21

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 7854м2 , со почетна цена : 9,686,600 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10458

Број на предмет: И.бр.1202/22

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,747,190 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10457

Број на предмет: И.бр.949/14

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 465м2 , со почетна цена : 3,799,067 денари.

Дата на продажба :2022-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10456

Број на предмет: И.бр.763/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 102,703,013 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10455

Број на предмет: И.бр.278/22

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 16,009,840 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10454

Број на предмет: И.бр.168/22

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 2,929,644 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10453

Број на предмет: И.бр.3750/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1838м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 653.705,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10452

Број на предмет: И.бр.434/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 120.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10451

Број на предмет: И.бр.434/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 120.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10450

Број на предмет: И.бр.134/15

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 401м2 , со почетна цена : 83,281,135 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10449

Број на предмет: И.бр.361/22

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,040,408 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10448

Број на предмет: И.бр.795/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 1181м2 , со почетна цена : 3,178,452 денари.

Дата на продажба :2022-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10447

Број на предмет: И.бр.1173/09

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 199м2 , со почетна цена : 2,856,831 денари.

Дата на продажба :2022-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10446

Број на предмет: И.бр.754/2016

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 3,143,730 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10445

Број на предмет: И.бр.1506/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 253м2 , со почетна цена : 23,065,150 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11:45 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10444

Број на предмет: И.бр.780/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3912м2 , со почетна цена : 49,490 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10443

Број на предмет: И.бр.1145/19

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 394м2 , со почетна цена : 30,419,315 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10442

Број на предмет: И.бр.88/10

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 479м2 , со почетна цена : 1,293,300 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10441

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 5,535,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10440

Број на предмет: И.бр.1285/22

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 513м2 , со почетна цена : 69,972,260 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10439

Број на предмет: И.бр.749/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 5,486,157 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор и земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10438

Број на предмет: И.бр.972/20

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 3,606,889 денари.

Дата на продажба :2022-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10437

Број на предмет: И.бр.493/22

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 344,391 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10436

Број на предмет: И.бр.02/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 311.043,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10435

Број на предмет: И.бр.424/20

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4939м2 , со почетна цена : 800,118 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10434

Број на предмет: И.бр.79/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 55м2 и 41м2. Почетна цен 28.880,00/ 21.043,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10433

Број на предмет: И.бр.7155/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 500м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цен 640.292,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10432

Број на предмет: И.бр.715/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 558м2 , со почетна цена : 16,498,396 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10431

Број на предмет: И.бр.4/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 142м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП и друго. Почетна цен 307.080,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10430

Број на предмет: И.бр.349/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 921м2 , со почетна цена : 2,763,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10429

Број на предмет: И.бр.971/22

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 4,312,522 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10428

Број на предмет: И.бр.343/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 285м2 , со почетна цена : 5,227,786 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10427

Број на предмет: И.бр.353/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2594м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цен 17.293,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10426

Број на предмет: И.бр.573/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4880м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и друго. Почетна цен 304.176,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10425

Број на предмет: И.бр.573/22

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 84м2, 64м2 и 75м2. Почетна цен 148.830,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10424

Број на предмет: И.бр.74/2015

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 1,960,497 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10422

Број на предмет: И.бр.276/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,361,916 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10421

Број на предмет: И.бр.363/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 342м2 , со почетна цена : 1,498,463 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10420

Број на предмет: И.бр.753/2019

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 432м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цен 57.652,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10419

Број на предмет: И.бр.196/2017

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цен 73.984,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10418

Број на предмет: И.бр.941/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 472м2 , со почетна цена : 5,140,481 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10417

Број на предмет: И.бр.757/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 305м2 , со почетна цена : 3,991,154 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10416

Број на предмет: И.бр.757/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 5,450,207 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10415

Број на предмет: И.бр.785/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 6,003,194 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10413

Број на предмет: И.бр.2060/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 11,466,306 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10412

Број на предмет: И.бр.1307/20

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 1,272,435 денари.

Дата на продажба :2022-12-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10411

Број на предмет: И.бр.833/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Почетна цен 71.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10410

Број на предмет: И.бр.1270/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 716м2 , со почетна цена : 6,107,963 денари.

Дата на продажба :2022-12-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10409

Број на предмет: И.бр.1594/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цен 51.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10408

Број на предмет: И.бр.282/21

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цен 16.004,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10407

Број на предмет: И.бр.101/22

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 286м2 , со почетна цена : 4,627,563 денари.

Дата на продажба :2022-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -деловен простор и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10406

Број на предмет: И.бр.945/21

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 7907м2 , со почетна цена : 4,350,497 денари.

Дата на продажба :2022-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10405

Број на предмет: И.бр.268/22

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 5,155,679 денари.

Дата на продажба :2022-12-19

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 19.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10404

Број на предмет: И.бр.276/13

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 925,662 денари.

Дата на продажба :2022-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10403

Број на предмет: И.бр.149/22

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 96.137,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10402

Број на предмет: И.бр.1363/12

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 7418м2 , со почетна цена : 296,720 денари.

Дата на продажба :2022-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10401

Број на предмет: И.бр.1500/22

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 1,660,632 денари.

Дата на продажба :2022-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10400

Број на предмет: И.бр.284/14

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 59.283,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10399

Број на предмет: И.бр.950/19

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 3,345,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10398

Број на предмет: И.бр.950/19

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 5,100,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште,деловен простор.Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10397

Број на предмет: И.бр.682/19

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 5977м2 , со почетна цена : 223,141 денари.

Дата на продажба :2022-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10396

Број на предмет: И.бр.1620/14

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 110.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10395

Број на предмет: И.бр.1776/19

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 1,662,644 денари.

Дата на продажба :2022-12-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10394

Број на предмет: И.бр.1776/19

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 3,500,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.12.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10393

Број на предмет: И.бр.1300/21

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 359,102 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10392

Број на предмет: И.бр.776/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,931,313 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10391

Број на предмет: И.бр.773/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 2,527,409 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10390

Број на предмет: И.бр.775/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 3,607,898 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10389

Број на предмет: И.бр.774/22

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,868,876 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10388

Број на предмет: И.бр.1082/2014

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 1,480,680 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10387

Број на предмет: И.бр.437/22

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 4,092,725 денари.

Дата на продажба :2022-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10386

Број на предмет: И.бр.337/08

Извршител :Зоран Ангеловски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70.2м2 , со почетна цена : 2,951,037 денари.

Дата на продажба :2022-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10385

Број на предмет: И.бр.196/2017

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот.Почетна цена 73.984,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10384

Број на предмет: И.бр.349/22

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 921м2 , со почетна цена : 2,763,000 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10383

Број на предмет: И.бр.196/17

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 73.984,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10382

Број на предмет: И.бр.1592/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 20м2 , со почетна цена : 2,836,380 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10381

Број на предмет: И.бр.408/21

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 51.479,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10380

Број на предмет: И.бр.267/20

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 745м2 , со почетна цена : 21,280,174 денари.

Дата на продажба :2022-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10379

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Почетна цена 40.500,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10378

Број на предмет: И.бр.929/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,302,672 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10377

Број на предмет: И.бр.1828/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1065м2 , со почетна цена : 4,330,139 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10376

Број на предмет: И.бр.789/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 839м2 , со почетна цена : 1,384,603 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10375

Број на предмет: И.бр.196/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 2669м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 822.189,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10374

Број на предмет: И.бр.2495/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 55.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10373

Број на предмет: И.бр.2495/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 55.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10372

Број на предмет: И.бр.227/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2124м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 21.688,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10371

Број на предмет: И.бр.344/11

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 3583м2 , со почетна цена : 27,760,500 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10370

Број на предмет: И.бр.433/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1219м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Пасиште.Почетна цена 14.267,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10369

Број на предмет: И.бр.434/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 133.040,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10368

Број на предмет: И.бр.168/22

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 2,929,644 денари.

Дата на продажба :2022-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10367

Број на предмет: И.бр.534/22

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 3,210,251 денари.

Дата на продажба :2022-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за продажба по пат на непосредна спогодба.Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10366

Број на предмет: И.бр.2002/22

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 70.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10365

Број на предмет: И.бр.45/21

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 57.783,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10364

Број на предмет: И.бр.1487/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,050,420 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10363

Број на предмет: И.бр.518/21

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 2390м2 , со почетна цена : 5,646,233 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10362

Број на предмет: И.бр.208/21

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 2,774,880 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10361

Број на предмет: И.бр.166/22

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 10,302,608 денари.

Дата на продажба :2022-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10360

Број на предмет: И.бр.573/21

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 3333м2 , со почетна цена : 134,970 денари.

Дата на продажба :2022-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10359

Број на предмет: И.бр.324/2022

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1507м2 , со почетна цена : 8,124,683 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10358

Број на предмет: И.бр.1121/18

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 842,550 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10357

Број на предмет: И.бр.1121/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 3,511,502 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 15:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10356

Број на предмет: И.бр.551/2022

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 2,872,644 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10355

Број на предмет: И.бр.439/2018

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4088м2 , со почетна цена : 114,464 денари.

Дата на продажба :2022-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10354

Број на предмет: И.бр.503/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 51.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10353

Број на предмет: И.бр.2435/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 149м2 , со почетна цена : 28,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10352

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 4582.06м2 , со почетна цена : 13,130,605 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10351

Број на предмет: И.бр.77/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2935м2 , со почетна цена : 119,818 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10350

Број на предмет: И.бр.406/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 1,010,183 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10349

Број на предмет: И.бр.971/2022

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 4,763,390 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10348

Број на предмет: И.бр.751/2020

Извршител :Соња Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,503,360 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10347

Број на предмет: И.бр.278/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 24,002,070 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10346

Број на предмет: И.бр.1202/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 5,620,784 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10345

Број на предмет: И.бр.1391/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 7854м2 , со почетна цена : 14,529,900 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10344

Број на предмет: И.бр.483/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 5,633,462 денари.

Дата на продажба :2022-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10343

Број на предмет: И.бр.733/2012

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 10,604,199 денари.

Дата на продажба :2022-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10342

Број на предмет: И.бр.930/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 7,565,300 денари.

Дата на продажба :2022-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -лоѓии,балкон,тераси.Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10341

Број на предмет: И.бр.363/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 2,247,694 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10340

Број на предмет: И.бр.2060/2022

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 17,199,459 денари.

Дата на продажба :2022-11-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10339

Број на предмет: И.бр.880/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,479,212 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10338

Број на предмет: И.бр.96/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 13.402,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10337

Број на предмет: И.бр.1180/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 2,282,697 денари.

Дата на продажба :2022-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10336

Број на предмет: И.бр.1365/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 224м2 , со почетна цена : 793,883 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10335

Број на предмет: И.бр.1619/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 152.29м2 , со почетна цена : 1,974,110 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10334

Број на предмет: И.бр.757/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1733м2 , со почетна цена : 861,775 денари.

Дата на продажба :2022-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10333

Број на предмет: И.бр.287/2016

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 902м2 , со почетна цена : 52,000 денари.

Дата на продажба :2022-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10332

Број на предмет: И.бр.507/2022

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1119.25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -земјиште,деловен простор и др.Почетна цена 1.106.840,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10331

Број на предмет: И.бр.626/2012

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 161м2 , со почетна цена : 2,394,875 денари.

Дата на продажба :2022-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10330

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 156м2 , со почетна цена : 3,252,025 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10329

Број на предмет: И.бр.74/11

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 241м2 , со почетна цена : 4,312,019 денари.

Дата на продажба :2022-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и објект. Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10328

Број на предмет: И.бр.2316/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 371м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 73.270,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10327

Број на предмет: И.бр.833/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 78.776,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10326

Број на предмет: И.бр.1145/2019

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 394м2 , со почетна цена : 30,419,315 денари.

Дата на продажба :2022-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10325

Број на предмет: И.бр.61/2022

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крушево

Квадратура: 2276.87м2 , со почетна цена : 738,000 денари.

Дата на продажба :2022-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10324

Број на предмет: И.бр.1178/2015

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1276м2 , со почетна цена : 1,061,653 денари.

Дата на продажба :2022-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10323

Број на предмет: И.бр.964/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 431м2 , со почетна цена : 18,263,337 денари.

Дата на продажба :2022-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10322

Број на предмет: И.бр.963/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3119м2 , со почетна цена : 90,959,193 денари.

Дата на продажба :2022-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 08:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10319

Број на предмет: И.бр.475/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 3,136,193 денари.

Дата на продажба :2022-11-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10318

Број на предмет: И.бр.1217/22

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 7299м2 , со почетна цена : 5,544,000 денари.

Дата на продажба :2022-11-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10317

Број на предмет: И.бр.1140/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3868.77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива.Почетна цена 33.551,33 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10316

Број на предмет: И.бр.526/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 7020м2 , со почетна цена : 234,027 денари.

Дата на продажба :2022-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10315

Број на предмет: И.бр.147/2013

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 288.361,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10314

Број на предмет: И.бр.1300/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 359,102 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10312

Број на предмет: И.бр.1053/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 402м2 , со почетна цена : 7,222,972 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10311

Број на предмет: И.бр.1703/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 9648м2 , со почетна цена : 193,028,173 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10310

Број на предмет: И.бр.353/2022

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2594м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 25.940,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10309

Број на предмет: И.бр.526/2019

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 183м2 , со почетна цена : 901,550 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10308

Број на предмет: И.бр.239/2021

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 1,079,664 денари.

Дата на продажба :2022-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10307

Број на предмет: И.бр.510/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,776,313 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10306

Број на предмет: И.бр.637/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 902м2 , со почетна цена : 12,546,487 денари.

Дата на продажба :2022-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10305

Број на предмет: И.бр.1620/2014

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 54м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 122.772,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10304

Број на предмет: И.бр.337/2008

Извршител :Зоран Ангеловски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 47.833,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10303

Број на предмет: И.бр.495/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 4000м2 , со почетна цена : 48,631,864 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10302

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 539м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 143.432,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10301

Број на предмет: И.бр.2698/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1530.87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште и деловен простор.Почетна цена 223.174,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10300

Број на предмет: И.бр.532/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2841м2 , со почетна цена : 33,999,883 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10299

Број на предмет: И.бр.406/2016

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5735м2 , со почетна цена : 4,225,789 денари.

Дата на продажба :2022-11-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10298

Број на предмет: И.бр.1828/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1065м2 , со почетна цена : 8,217,835 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки на Заклучокот за извршување И.бр.1828/21 од 20.09.2022 година.Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10297

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1875м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 60.811,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10296

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1838м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 653.705,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10295

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 7.680,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10294

Број на предмет: И.бр.974/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,067,093 денари.

Дата на продажба :2022-11-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.11.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10293

Број на предмет: И.бр.789/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 839.77м2 , со почетна цена : 2,076,904 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10292

Број на предмет: И.бр.2201/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 14.850,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10291

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,971,547 денари.

Дата на продажба :2022-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2022 година во 10:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10289

Број на предмет: И.бр.567/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 4,878,038 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10288

Број на предмет: И.бр.1270/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 7,258,645 денари.

Дата на продажба :2022-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10287

Број на предмет: И.бр.111/2016

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,696,864 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10286

Број на предмет: И.бр.344/2011

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 3583м2 , со почетна цена : 40,815,953 денари.

Дата на продажба :2022-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10285

Број на предмет: И.бр.324/2022

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1507м2 , со почетна цена : 12,187,025 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10284

Број на предмет: И.бр.1363/2012

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1512м2 , со почетна цена : 90,720 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10283

Број на предмет: И.бр.1363/2012

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1512м2 , со почетна цена : 90,720 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10282

Број на предмет: И.бр.1066/2019

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 104м2 , со почетна цена : 8,730,175 денари.

Дата на продажба :2022-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10281

Број на предмет: И.бр.158/2011

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 7337м2 , со почетна цена : 146,888 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Под зграда,двор.Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10280

Број на предмет: И.бр.804/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 3,236,901 денари.

Дата на продажба :2022-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10279

Број на предмет: И.бр.287/2016

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 902м2 , со почетна цена : 52,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10278

Број на предмет: И.бр.638/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 798м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 359.245,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10277

Број на предмет: И.бр.409/2021

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 136м2 , со почетна цена : 2,082,412 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10276

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 458м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 317.141,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 04.11.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10275

Број на предмет: И.бр.2378/2022

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1443м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор,градежно земјиште и др.Почетна цена 4.952.967,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10274

Број на предмет: И.бр.1828/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1065м2 , со почетна цена : 8,217,835 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за исправка на техничка грешка на налог И.бр.1828/2021 од 20.09.2022 година. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10273

Број на предмет: И.бр.1828/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1065м2 , со почетна цена : 8,217,835 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10272

Број на предмет: И.бр.1095/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 400м2 , со почетна цена : 6,503,019 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10271

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,035,384 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10270

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 2,344,220 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77 м2 и стан од 71 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12 часот и 45 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10269

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,714,360 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10268

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,738,705 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12 часот и 15 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10267

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,738,705 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10266

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 3,831,247 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11 часот и 45 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10265

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 3,942,298 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10264

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,905,825 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11 часот и 15 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10263

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 2,868,808 денари.

Дата на продажба :2022-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10262

Број на предмет: И.бр.437/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 289м2 , со почетна цена : 1,179,987 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10261

Број на предмет: И.бр.281/2020

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 1,918,713 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10260

Број на предмет: И.бр.30/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 18м2 , со почетна цена : 111,110 денари.

Дата на продажба :2022-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10259

Број на предмет: И.бр.316/2022

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 539м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 492.195,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10258

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4582м2 , со почетна цена : 13,130,605 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - земјиште, ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10257

Број на предмет: И.бр.476/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, деловни простории. Почетна цена 115.858,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10256

Број на предмет: И.бр.344/2016

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 290м2 , со почетна цена : 3,120,424 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10255

Број на предмет: И.бр.1809/18

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2379м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена изнесува 6.555,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10254

Број на предмет: И.бр.2495/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан од 100 м2, стан од 99 м2, стан од 98 м2 и стан од 81 м2. Почетна цена: изнесува вкупно 285.114,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10253

Број на предмет: И.бр.573/2021

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Пехчево

Квадратура: 6667м2 , со почетна цена : 134,970 денари.

Дата на продажба :2022-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - шума, нива, ливада. Недвижноста се наоѓа во Пехчево и Берово. Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10252

Број на предмет: И.бр.1121/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 1,263,039 денари.

Дата на продажба :2022-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловна зграда вон стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10251

Број на предмет: И.бр.1121/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 547м2 , со почетна цена : 5,262,817 денари.

Дата на продажба :2022-10-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 25.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10250

Број на предмет: И.бр.254/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена 60.573,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10249

Број на предмет: И.бр.670/17

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 130м2 , со почетна цена : 1,004,914 денари.

Дата на продажба :2022-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 31.10.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10248

Број на предмет: И.бр.564/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 1,931,716 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10247

Број на предмет: И.бр.1365/2022

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 224м2 , со почетна цена : 1,190,824 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10246

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 5,038,180 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10245

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 67.606,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10244

Број на предмет: И.бр.71/2021

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 2,788,333 денари.

Дата на продажба :2022-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10243

Број на предмет: И.бр.823/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 500м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште.Почетна цена 49.913,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10242

Број на предмет: И.бр.1542/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2650м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 425.504,01 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10241

Број на предмет: И.бр.964/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 431м2 , со почетна цена : 18,263,337 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10240

Број на предмет: И.бр.963/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3119м2 , со почетна цена : 90,959,193 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10239

Број на предмет: И.бр.1641/2019

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 35м2 , со почетна цена : 308,217 денари.

Дата на продажба :2022-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10238

Број на предмет: И.бр.159/2020

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,773,160 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10237

Број на предмет: И.бр.433/2019

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1219м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Пасиште.Почетна цена 21.400,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10236

Број на предмет: И.бр.406/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 1,515,274 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10235

Број на предмет: И.бр.1163/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4858м2 , со почетна цена : 45,195,458 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10234

Број на предмет: И.бр.2435/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1137.26м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Стан,гаража и др.Почетна цена 540.016,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10233

Број на предмет: И.бр.551/2022

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 383м2 , со почетна цена : 4,308,966 денари.

Дата на продажба :2022-10-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Градежно земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10232

Број на предмет: И.бр.21/2022

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,295,700 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор,гаража и др.Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10231

Број на предмет: И.бр.21/2022

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 668,833 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10230

Број на предмет: И.бр.507/2022

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1119.25м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Градежно земјиште,деловен простор и др.Почетна цена 1.362.437,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10229

Број на предмет: И.бр.2002/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 113.4м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Стан и земјиште.Почетна цена 80.426,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10224

Број на предмет: И.бр.230/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,722,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10223

Број на предмет: И.бр.1119/2022

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 922,500 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10222

Број на предмет: И.бр.2366/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 1,072,891 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10221

Број на предмет: И.бр.352/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3000м2 , со почетна цена : 1,060,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10220

Број на предмет: И.бр.38/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 343м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Почетна цена 27.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10219

Број на предмет: И.бр.526/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Демир Хисар

Квадратура: 7020м2 , со почетна цена : 351,040 денари.

Дата на продажба :2022-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 16 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10218

Број на предмет: И.бр.880/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,479,212 денари.

Дата на продажба :2022-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10217

Број на предмет: И.бр.311/2022

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 45.891,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10216

Број на предмет: И.бр.3688/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 18м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 45.548,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10215

Број на предмет: И.бр.1619/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 152м2 , со почетна цена : 2,336,820 денари.

Дата на продажба :2022-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10214

Број на предмет: И.бр.950/2019

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 5,011,435 денари.

Дата на продажба :2022-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10213

Број на предмет: И.бр.3750/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1838м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 817.129,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10212

Број на предмет: И.бр.3748/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 9.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10211

Број на предмет: И.бр.2698/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1530м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Почетна цена 334.760,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10210

Број на предмет: И.бр.294/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 51.951,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10209

Број на предмет: И.бр.294/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 44.001,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10207

Број на предмет: И.бр.1217/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 7299м2 , со почетна цена : 73,493,381 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земјиште, зграда. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10206

Број на предмет: И.бр.1284/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 90.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10205

Број на предмет: И.бр.147/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 288.361,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10204

Број на предмет: И.бр.212/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 4,065,600 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10203

Број на предмет: И.бр.495/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 4000м2 , со почетна цена : 72,947,796 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ресторант, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10202

Број на предмет: И.бр.1594/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-19

Забелешка: Почетна цена 51.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10201

Број на предмет: И.бр.1594/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 51.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10200

Број на предмет: И.бр.1580/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 607м2 , со почетна цена : 10,196,700 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10199

Број на предмет: И.бр.397/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 132м2 , со почетна цена : 26,833,127 денари.

Дата на продажба :2022-10-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10198

Број на предмет: И.бр.141/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 441.52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 32.300,00 евра. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10197

Број на предмет: И.бр.61/2022

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2276.87м2 , со почетна цена : 738,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10196

Број на предмет: И.бр.2144/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 1980м2 , со почетна цена : 97,969,500 денари.

Дата на продажба :2022-11-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10195

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 968м2 , со почетна цена : 3,606,889 денари.

Дата на продажба :2022-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10194

Број на предмет: И.бр.431/2012

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 1834м2 , со почетна цена : 55,079 денари.

Дата на продажба :2022-09-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10190

Број на предмет: И.бр.467/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 365м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 35.000,00 евра. Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10189

Број на предмет: И.бр.410/2020

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 56.200,00 евра. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10188

Број на предмет: И.бр.119/2017

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 1,033,204 денари.

Дата на продажба :2022-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10187

Број на предмет: И.бр.14/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 5250м2 , со почетна цена : 350,000 денари.

Дата на продажба :2022-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10186

Број на предмет: И.бр.596/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 427м2 , со почетна цена : 295,833 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 16:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10185

Број на предмет: И.бр.343/2022

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 285м2 , со почетна цена : 7,841,679 денари.

Дата на продажба :2022-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10184

Број на предмет: И.бр.362/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11м2 , со почетна цена : 224,882 денари.

Дата на продажба :2022-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10183

Број на предмет: И.бр.272/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 2,727,436 денари.

Дата на продажба :2022-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10182

Број на предмет: И.бр.12/2016

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 663,586 денари.

Дата на продажба :2022-10-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10181

Број на предмет: И.бр.1103/2009

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 253м2 , со почетна цена : 65,358 денари.

Дата на продажба :2022-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Лозје.Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10180

Број на предмет: И.бр.6200/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 400м2 , со почетна цена : 6,503,019 денари.

Дата на продажба :2022-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10178

Број на предмет: И.бр.337/2008

Извршител :Зоран Ангеловски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70.2м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 71.749,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10177

Број на предмет: И.бр.1654/2021

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор 58 м2 и деловен простор 112 м2.Почетна цена 163.806,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10176

Број на предмет: И.бр.1350/2019

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4146.76м2 , со почетна цена : 82,950 денари.

Дата на продажба :2022-10-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.10.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10175

Број на предмет: И.бр.281/2020

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 258.25м2 , со почетна цена : 1,918,713 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10174

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 2,665,107 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10173

Број на предмет: И.бр.4498/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 238м2 , со почетна цена : 10,295,098 денари.

Дата на продажба :2022-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Градежно изградено земјиште.Недвижноста се наоѓа во Прилеп. -Деловна просторија.Недвижноста се наоѓа во Скопје. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10172

Број на предмет: И.бр.294/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 6171м2 , со почетна цена : 185,130 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10171

Број на предмет: И.бр.2800/2019

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 93.305,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10170

Број на предмет: И.бр.151/2020

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 7.449,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10169

Број на предмет: И.бр.977/2021

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 434м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 1.388.058,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10168

Број на предмет: И.бр.1487/2019

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,668,408 денари.

Дата на продажба :2022-11-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.11.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10167

Број на предмет: И.бр.437/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 289м2 , со почетна цена : 1,179,987 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10166

Број на предмет: И.бр.467/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Почетна цена 35.000,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10165

Број на предмет: И.бр.410/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 56.200,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10164

Број на предмет: И.бр.287/2016

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 902м2 , со почетна цена : 55,466 денари.

Дата на продажба :2022-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10163

Број на предмет: И.бр.492/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена 247.860,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10162

Број на предмет: И.бр.205/2021

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 3,651,847 денари.

Дата на продажба :2022-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловни простории.Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10161

Број на предмет: И.бр.1163/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 892м2 , со почетна цена : 67,366,673 денари.

Дата на продажба :2022-09-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10160

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4582м2 , со почетна цена : 18,758,007 денари.

Дата на продажба :2022-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен простор и земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10159

Број на предмет: И.бр.66/2007

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 2932м2 , со почетна цена : 29,320 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10158

Број на предмет: И.бр.1010/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4693м2 , со почетна цена : 127,347 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10157

Број на предмет: И.бр.534/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 169м2 , со почетна цена : 3,210,251 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10156

Број на предмет: И.бр.658/2018

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,701,364 денари.

Дата на продажба :2022-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10155

Број на предмет: И.бр.919/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 321.89м2 , со почетна цена : 6,392,939 денари.

Дата на продажба :2022-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10154

Број на предмет: И.бр.781/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 593м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 46.000,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10153

Број на предмет: И.бр.2648/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 2084м2 , со почетна цена : 1,708,880 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10152

Број на предмет: И.бр.1389/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 2,880,465 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10151

Број на предмет: И.бр.1389/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 28м2 , со почетна цена : 7,096,672 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10150

Број на предмет: И.бр.1809/2018

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2379м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 6.555,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10149

Број на предмет: И.бр.726/2011

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 6,434,334 денари.

Дата на продажба :2022-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10148

Број на предмет: И.бр.114/2020

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3533м2 , со почетна цена : 222,579 денари.

Дата на продажба :2022-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10147

Број на предмет: И.бр.833/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена 72.092,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10146

Број на предмет: И.бр.647/2018

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 0м2 , со почетна цена : 3,915,787 денари.

Дата на продажба :2022-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Удел. Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10145

Број на предмет: И.бр.631/2020

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 145.27м2 , со почетна цена : 2,714,950 денари.

Дата на продажба :2022-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10144

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 18.24м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2022-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10143

Број на предмет: И.бр.1119/2022

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 1,257,798 денари.

Дата на продажба :2022-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10142

Број на предмет: И.бр.295/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 6,516,294 денари.

Дата на продажба :2022-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10141

Број на предмет: И.бр.107/19

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 643,972 денари.

Дата на продажба :2022-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10140

Број на предмет: И.бр.408/222

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 919,191 денари.

Дата на продажба :2022-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10139

Број на предмет: И.бр.1508/2020

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Пробиштип

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 6,027,000 денари.

Дата на продажба :2022-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10138

Број на предмет: И.бр.409/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 136м2 , со почетна цена : 5,013,582 денари.

Дата на продажба :2022-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10137

Број на предмет: И.бр.1366/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 2,783,982 денари.

Дата на продажба :2022-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10136

Број на предмет: И.бр.32/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 27,310,000 денари.

Дата на продажба :2022-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10135

Број на предмет: И.бр.212/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 4,065,600 денари.

Дата на продажба :2022-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10134

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 164.956,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10133

Број на предмет: И.бр.710/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 6,970,000 денари.

Дата на продажба :2022-09-19

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 19.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10132

Број на предмет: И.бр.665/2021

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 6,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10131

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 222,776 денари.

Дата на продажба :2022-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10130

Број на предмет: И.бр.78/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 22.018,00 евра во денарска противредност. Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10129

Број на предмет: И.бр.865/13

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 664м2 , со почетна цена : 163,779 денари.

Дата на продажба :2022-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10128

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 2,693,480 денари.

Дата на продажба :2022-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10127

Број на предмет: И.бр.12/16

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 995,379 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Згради во останато стопанство.Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10126

Број на предмет: И.бр.61/22

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крушево

Квадратура: 2276м2 , со почетна цена : 1,054,177 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10125

Број на предмет: И.бр.35/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 2,993,760 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10124

Број на предмет: И.бр.119/17

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 1,033,204 денари.

Дата на продажба :2022-09-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10123

Број на предмет: И.бр.1118/21

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 85.000,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10122

Број на предмет: И.бр.346/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 2,138,342 денари.

Дата на продажба :2022-09-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10121

Број на предмет: И.бр.1083/2022

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 5912м2 , со почетна цена : 1,360,466 денари.

Дата на продажба :2022-09-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10120

Број на предмет: И.бр.175/2014

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот.Почетна цена 65.315,00 евра во денарска противредност.Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10118

Број на предмет: И.бр.175/2014

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена 65.315,00 евра.Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10117

Број на предмет: И.бр.3415/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 615м2 , со почетна цена : 11,077,923 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10115

Број на предмет: И.бр.2144/2018

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 1980м2 , со почетна цена : 114,587,169 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10114

Број на предмет: И.бр.125/2022

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,522,467 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10113

Број на предмет: И.бр.111/2016

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 159м2 , со почетна цена : 3,696,861 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10112

Број на предмет: И.бр.1135/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 2,963,808 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10111

Број на предмет: И.бр.785/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 2,036,798 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10110

Број на предмет: И.бр.929/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,194,538 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10109

Број на предмет: И.бр.295/2022

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,482,465 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10108

Број на предмет: И.бр.2683/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 4,618,015 денари.

Дата на продажба :2022-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10107

Број на предмет: И.бр.362/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11м2 , со почетна цена : 337,323 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10106

Број на предмет: И.бр.151/2020

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 686,839 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10105

Број на предмет: И.бр.1127/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 60000 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10104

Број на предмет: И.бр.230/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,488,967 денари.

Дата на продажба :2022-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10103

Број на предмет: И.бр.141/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 2,984,716 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Згради во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10102

Број на предмет: И.бр.519/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 31.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10101

Број на предмет: И.бр.1524/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1762м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 425.504,01 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.09.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10100

Број на предмет: И.бр.263/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,587,905 денари.

Дата на продажба :2022-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10099

Број на предмет: И.бр.124/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,456,450 денари.

Дата на продажба :2022-09-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10098

Број на предмет: И.бр.1580/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 607м2 , со почетна цена : 15,295,050 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10097

Број на предмет: И.бр.4274/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 3,997,175 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10096

Број на предмет: И.бр.1610/2011

Извршител :Фанија Каламатиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 1,937,078 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10095

Број на предмет: И.бр.977/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 434м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 1.542.286,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10094

Број на предмет: И.бр.745/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 4,853,039 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10093

Број на предмет: И.бр.1350/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4146м2 , со почетна цена : 124,403 денари.

Дата на продажба :2022-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10092

Број на предмет: И.бр.272/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 2,727,436 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10091

Број на предмет: И.бр.658/2018

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,552,046 денари.

Дата на продажба :2022-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10090

Број на предмет: И.бр.6200/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 117,489.05 (евра) во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10089

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 4,370,000 денари.

Дата на продажба :2022-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10088

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 2,961,426 денари.

Дата на продажба :2022-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10087

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 3,606,889 денари.

Дата на продажба :2022-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10085

Број на предмет: И.бр.123/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 5.554,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10084

Број на предмет: И.бр.71/2022

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 5636м2 , со почетна цена : 112,417 денари.

Дата на продажба :2022-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10083

Број на предмет: И.бр.631/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 4,072,425 денари.

Дата на продажба :2022-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10082

Број на предмет: И.бр.796/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 2734м2 , со почетна цена : 50,777,907 денари.

Дата на продажба :2022-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10081

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 6,027,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10080

Број на предмет: И.бр.1/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 4,245,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10078

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 146.100,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10076

Број на предмет: И.бр.637/2017

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 703м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 297.901,5 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10075

Број на предмет: И.бр.2648/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 2084м2 , со почетна цена : 2,563,320 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10074

Број на предмет: И.бр.422/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 1,613,344 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10073

Број на предмет: И.бр.403/2019

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 380м2 , со почетна цена : 1,790,739 денари.

Дата на продажба :2022-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10072

Број на предмет: И.бр.410/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 84.244,45 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10071

Број на предмет: И.бр.737/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 56.736,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10070

Број на предмет: И.бр.1010/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2949м2 , со почетна цена : 181,924 денари.

Дата на продажба :2022-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10069

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 334,164 денари.

Дата на продажба :2022-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10068

Број на предмет: И.бр.66/2007

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 2932м2 , со почетна цена : 43,980 денари.

Дата на продажба :2022-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10067

Број на предмет: И.бр.919/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 9,589,409 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10066

Број на предмет: И.бр.1660/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1447м2 , со почетна цена : 33,783,057 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Згради во останатото стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10064

Број на предмет: И.бр.408/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 919,191 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10063

Број на предмет: И.бр.246/21

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 257м2 , со почетна цена : 3,923,483 денари.

Дата на продажба :2022-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10062

Број на предмет: И.бр.1508/2020

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Пробиштип

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 7,634,487 денари.

Дата на продажба :2022-08-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10061

Број на предмет: И.бр.456/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 384м2 , со почетна цена : 20,802,900 денари.

Дата на продажба :2022-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10060

Број на предмет: И.бр.484/2016

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 2029м2 , со почетна цена : 180,847 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10059

Број на предмет: И.бр.3415/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 615м2 , со почетна цена : 16,616,885 денари.

Дата на продажба :2022-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10058

Број на предмет: И.бр.697/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 331м2 , со почетна цена : 5,682,260 денари.

Дата на продажба :2022-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10057

Број на предмет: И.бр.1121/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 93,629,861 денари.

Дата на продажба :2022-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10056

Број на предмет: И.бр.574/2019

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 4,194,915 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10055

Број на предмет: И.бр.1315/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,886,915 денари.

Дата на продажба :2022-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10054

Број на предмет: И.бр.785/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 3,055,197 денари.

Дата на продажба :2022-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10053

Број на предмет: И.бр.929/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,758,408 денари.

Дата на продажба :2022-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10052

Број на предмет: И.бр.405/2013

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 721м2 , со почетна цена : 72,738,400 денари.

Дата на продажба :2022-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Зграда во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10051

Број на предмет: И.бр.534/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 4,012,814 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10050

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1931м2 , со почетна цена : 154,383 денари.

Дата на продажба :2022-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10049

Број на предмет: И.бр.1307/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 1,078,956 денари.

Дата на продажба :2022-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10048

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 789м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2022-08-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 15.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10047

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 2,693,480 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10046

Број на предмет: И.бр.519/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 38.452,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10045

Број на предмет: И.бр.665/2021

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 6,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10044

Број на предмет: И.бр.125/2022

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 2,283,701 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10043

Број на предмет: И.бр.307/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 1,413,524 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10042

Број на предмет: И.бр.124/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 9,651,995 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10041

Број на предмет: И.бр.1211/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 539м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 90.571,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10040

Број на предмет: И.бр.1118/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 104.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10039

Број на предмет: И.бр.78/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 22.018,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10038

Број на предмет: И.бр.1127/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 5,189,559 денари.

Дата на продажба :2022-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10037

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Дата на продажба :2022-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10036

Број на предмет: И.бр.3340/10

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 1130м2 , со почетна цена : 384,100 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10035

Број на предмет: И.бр.2465/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 8404.51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 128.931,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10034

Број на предмет: И.бр.291/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2895м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 3.134,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10033

Број на предмет: И.бр.1183/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 349м2 , со почетна цена : 8,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10032

Број на предмет: И.бр.32/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 36,125,332 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10031

Број на предмет: И.бр.515/2020

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-15

Забелешка: Почетна цена: 146.453,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10030

Број на предмет: И.бр.710/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 7,692,482 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10029

Број на предмет: И.бр.3541/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 8,228,435 денари.

Дата на продажба :2022-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10028

Број на предмет: И.бр.796/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 3336м2 , со почетна цена : 40,542,595 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10027

Број на предмет: И.бр.682/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 5977м2 , со почетна цена : 223,141 денари.

Дата на продажба :2022-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10026

Број на предмет: И.бр.262/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,002,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10025

Број на предмет: И.бр.1781/2015

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,622,977 денари.

Дата на продажба :2022-08-11

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 11.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10024

Број на предмет: И.бр.77/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2935м2 , со почетна цена : 119,818 денари.

Дата на продажба :2022-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10023

Број на предмет: И.бр.175/2014

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Гаражи и згради во останато стопанство. Почетна цена: 97.972,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10022

Број на предмет: И.бр.1180/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 2,281,032 денари.

Дата на продажба :2022-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Земјиште, стан и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2022 година во 15:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10021

Број на предмет: И.бр.1542/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2650м2 , со почетна цена : 39,377,183 денари.

Дата на продажба :2022-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10020

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Стан, земјиште и друго. Почетна цена: 146.100,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10019

Број на предмет: И.бр.263/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,587,905 денари.

Дата на продажба :2022-08-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10018

Број на предмет: И.бр.1508/2020

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Пробиштип

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 7,503,984 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10017

Број на предмет: И.бр.337/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 396м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште, објекти и др. Почетна цена: 47.994,8 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10016

Број на предмет: И.бр.123/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 8.330,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10015

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 89.900,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10014

Број на предмет: И.бр.3415/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 615м2 , со почетна цена : 16,616,885 денари.

Дата на продажба :2022-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10013

Број на предмет: И.бр.800/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 2,373,613 денари.

Дата на продажба :2022-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10012

Број на предмет: И.бр.828/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 1,672,105 денари.

Дата на продажба :2022-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10011

Број на предмет: И.бр.1/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 4,763,553 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10010

Број на предмет: И.бр.1373/2016

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 625м2 , со почетна цена : 906,914 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Помошни простории. Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10009

Број на предмет: И.бр.823/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 3,069,650 денари.

Дата на продажба :2022-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10008

Број на предмет: И.бр.484/2016

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 8996м2 , со почетна цена : 359,615 денари.

Дата на продажба :2022-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10007

Број на предмет: И.бр.431/2012

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 7267м2 , со почетна цена : 215,933 денари.

Дата на продажба :2022-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10006

Број на предмет: И.бр.706/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 981м2 , со почетна цена : 542,984 денари.

Дата на продажба :2022-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10005

Број на предмет: И.бр.207/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 65,034 денари.

Дата на продажба :2022-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10004

Број на предмет: И.бр.406/2016

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 11000м2 , со почетна цена : 284,083 денари.

Дата на продажба :2022-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10003

Број на предмет: И.бр.214/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,345,610 денари.

Дата на продажба :2022-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10002

Број на предмет: И.бр.213/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,020,880 денари.

Дата на продажба :2022-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10001

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 6,027,000 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10000

Број на предмет: И.бр.2091/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 185.891,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9999

Број на предмет: И.бр.305/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 6238м2 , со почетна цена : 1,455,533 денари.

Дата на продажба :2022-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Инт.лозје. Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9998

Број на предмет: И.бр.307/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 2,120,285 денари.

Дата на продажба :2022-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9997

Број на предмет: И.бр.147/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Згради во останато стопанство. Почетна цена: 288.361,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9996

Број на предмет: И.бр.4237/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 5,615,232 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9995

Број на предмет: И.бр.207/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Почетна цена: 65.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9994

Број на предмет: И.бр.336/2022

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 166м2 , со почетна цена : 10,539,212 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Згради во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9993

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 7678м2 , со почетна цена : 1,439,557 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9992

Број на предмет: И.бр.361/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 1,953,695 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9991

Број на предмет: И.бр.394/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 1,637,447 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9990

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1875м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Почетна цена: 60.811,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9989

Број на предмет: И.бр.196/20

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 155м2 , со почетна цена : 5,651,517 денари.

Дата на продажба :2022-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Згради во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9988

Број на предмет: И.бр.284/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,923,720 денари.

Дата на продажба :2022-07-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9987

Број на предмет: И.бр.1347/2021

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 204м2 , со почетна цена : 7,223,765 денари.

Дата на продажба :2022-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9986

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 3,419,939 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9985

Број на предмет: И.бр.884/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 2781м2 , со почетна цена : 2,529,311 денари.

Дата на продажба :2022-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9984

Број на предмет: И.бр.154/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 2,089,939 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9983

Број на предмет: И.бр.852/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 8814м2 , со почетна цена : 1,510,996 денари.

Дата на продажба :2022-07-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9982

Број на предмет: И.бр.6349/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 3,053,157 денари.

Дата на продажба :2022-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9981

Број на предмет: И.бр.976/13

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 307м2 , со почетна цена : 153,500 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Градина. Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9980

Број на предмет: И.бр.3320/2020

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 817м2 , со почетна цена : 4,170,037 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Градина. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9979

Број на предмет: И.бр.172/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2156м2 , со почетна цена : 3,196,571 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9978

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9977

Број на предмет: И.бр.221/2022

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,223,496 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9976

Број на предмет: И.бр.2465/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 8404.51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Почетна цена: 193.396,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9975

Број на предмет: И.бр.07/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена: 37.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9974

Број на предмет: И.бр.328/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 104м2 , со почетна цена : 5,205,732 денари.

Дата на продажба :2022-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9973

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 422м2 , со почетна цена : 4,370,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9972

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 968м2 , со почетна цена : 3,606,889 денари.

Дата на продажба :2022-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Викенд куќа со дворно место. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9971

Број на предмет: И.бр.855/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 1,164,200 денари.

Дата на продажба :2022-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9970

Број на предмет: И.бр.1535/18

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Забелешка: -Почетна цена: 94.959,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9969

Број на предмет: И.бр.974/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,067,093 денари.

Дата на продажба :2022-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2022 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9968

Број на предмет: И.бр.314/11

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена: 22.564,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9966

Број на предмет: И.бр.1181/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 1,303,800 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9965

Број на предмет: И.бр.77/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2935м2 , со почетна цена : 179,460 денари.

Дата на продажба :2022-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9964

Број на предмет: И.бр.86/2022

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 6449м2 , со почетна цена : 20,292,690 денари.

Дата на продажба :2022-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива. Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9963

Број на предмет: И.бр.129/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 834м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен објект на две нивоа приземје и кат, Згради во останато стопанство, стан во семејна зграда. Почетна цена: 72.186,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9962

Број на предмет: И.бр.584/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4598м2 , со почетна цена : 190,050 денари.

Дата на продажба :2022-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9961

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,605,211 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9960

Број на предмет: И.бр.361/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 2,683,706 денари.

Дата на продажба :2022-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9958

Број на предмет: И.бр.1307/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 1,618,434 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9957

Број на предмет: И.бр.1012/15

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 1,579,520 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9956

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 382м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Дата на продажба :2022-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште под зграда, нива, помошни површини и станбена куќа. Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9955

Број на предмет: И.бр.948/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 736м2 , со почетна цена : 9,714,270 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Згради во земјоделство и шумарство. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9954

Број на предмет: И.бр.1240/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 5,191,746 денари.

Дата на продажба :2022-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9953

Број на предмет: И.бр.1180/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 3,089,381 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9951

Број на предмет: И.бр.805/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 106,740,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за продажба на недвижност со непосредна спогодба. Цената утврдена на недвижноста за втората продажба со непосредна спогодба изнесува 106.740.000,00 денари, па се повикува купувачот – доверителот Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со ЕДБ 4030993252736 и ЕМБС 4646088 и седиште на ул.Максим Горки бр.6 да пристапи во канцеларијата на Извршителот Андреја Буневски од Скопје, ул.Њуделхиска бр.4-2/1 заради склучување на договорот за продажба со непосредна спогодба кој се склучува во писмена форма.

Број на Оглас : 9950

Број на предмет: И.бр.246/21

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 257м2 , со почетна цена : 3,923,483 денари.

Дата на продажба :2022-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9949

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 7678м2 , со почетна цена : 2,159,335 денари.

Дата на продажба :2022-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9948

Број на предмет: И.бр.238/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 2,691,456 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9947

Број на предмет: И.бр.974/2021

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 2,848,979 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9944

Број на предмет: И.бр.533/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 245м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 69.680,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9943

Број на предмет: И.бр.3340/10

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 1130м2 , со почетна цена : 576,123 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9941

Број на предмет: И.бр.13/22

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 2,596,011 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9940

Број на предмет: И.бр.42/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 2,035,770 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9939

Број на предмет: И.бр.1781/2015

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 105.36м2 , со почетна цена : 2,434,466 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9938

Број на предмет: И.бр.45/11

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 3583м2 , со почетна цена : 31,058,423 денари.

Дата на продажба :2022-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9937

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 50.248,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9936

Број на предмет: И.бр.489/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 4144м2 , со почетна цена : 671,328 денари.

Дата на продажба :2022-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Овоштарници. Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9935

Број на предмет: И.бр.1183/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 1311м2 , со почетна цена : 11,852,219 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9934

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 7,616,338 денари.

Дата на продажба :2022-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9933

Број на предмет: И.бр.89/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 397,536 денари.

Дата на продажба :2022-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9932

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3446.02м2 , со почетна цена : 530,687 денари.

Дата на продажба :2022-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9930

Број на предмет: И.бр.510/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,776,313 денари.

Дата на продажба :2022-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9929

Број на предмет: И.бр.823/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 74.870,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9928

Број на предмет: И.бр.194/2017

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3738м2 , со почетна цена : 887,700 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот Моника Муча од Скопје со седиште на Бул.Св.Климент Охридски бр.66/2-4 Скопје.

Број на Оглас : 9927

Број на предмет: И.бр.1682/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 15,912,302 денари.

Дата на продажба :2022-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2022 година во 11:30 часот во просториите на извршител Гордан Станковиќ на ул. Петар Попарсов бр.36А, тел 3239-631, 3216-909.

Број на Оглас : 9926

Број на предмет: И.бр.172/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2156м2 , со почетна цена : 3,409,915 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9925

Број на предмет: И.бр.1658/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 6,272,079 денари.

Дата на продажба :2022-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2022 година во 11:00 часот во просториите на извршител Гордан Станковиќ на ул. Петар Попарсов бр.36А, тел 3239-631, 3216-90

Број на Оглас : 9924

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,295,700 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9923

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 668,833 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9921

Број на предмет: И.бр.1331/2018

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 590,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9920

Број на предмет: И.бр.530/2018

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 1,727,460 денари.

Дата на продажба :2022-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9919

Број на предмет: И.бр.1347/2021

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 227м2 , со почетна цена : 10,835,648 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Деловен простор и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9918

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,099,600 денари.

Дата на продажба :2022-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9917

Број на предмет: И.бр.852/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 8814м2 , со почетна цена : 5,624,123 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9916

Број на предмет: И.бр.406/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 427м2 , со почетна цена : 198,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9913

Број на предмет: И.бр.361/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4694м2 , со почетна цена : 256,710 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9912

Број на предмет: И.бр.305/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 6238м2 , со почетна цена : 2,183,300 денари.

Дата на продажба :2022-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9911

Број на предмет: И.бр.950/2019

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 5,100,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 12 и 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9910

Број на предмет: И.бр.941/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 472м2 , со почетна цена : 5,600,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9909

Број на предмет: И.бр.2366/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 1,126,535 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9908

Број на предмет: И.бр.207/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 5,999,325 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 14 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9907

Број на предмет: И.бр.682/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 5977м2 , со почетна цена : 334,712 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9906

Број на предмет: И.бр.196/20

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 155м2 , со почетна цена : 5,651,517 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9905

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 13,470,361 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9904

Број на предмет: И.бр.993/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,200,070 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9903

Број на предмет: И.бр.1658/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 709м2 , со почетна цена : 14,564 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9902

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 747м2 , со почетна цена : 15,371,713 денари.

Дата на продажба :2022-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9901

Број на предмет: И.бр.919/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 321м2 , со почетна цена : 9,589,409 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9900

Број на предмет: И.бр.529/2016

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 141м2 , со почетна цена : 2,219,576 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9899

Број на предмет: И.бр.766/21

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 3,330,040 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9898

Број на предмет: И.бр.1893/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: 

Број на Оглас : 9897

Број на предмет: И.бр.336/2022

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 166м2 , со почетна цена : 10,539,212 денари.

Дата на продажба :2022-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 10:00 часот во просториите на извршител Ивана Нешовска од Скопје на ул. Никола Вапцаров бр.7/1-15.

Број на Оглас : 9896

Број на предмет: И.бр.1180/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 203м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.1180/19 од 19.05.2022 год. Тип на недвижнина: стан, земјиште. Почетна цена: 106.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9895

Број на предмет: И.бр.1516/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 397м2 , со почетна цена : 36,914,256 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за продажба на недвижност со непосредна спогодба. Продажната вредност на недвижноста е утврдена со Заклучок за утврдување на вредност од 14.12.2021 година и истата изнесува 36.914.256,00 денари а продажната цена за продажба со непосредна спогодба изнесува не помала од 430.000,00 евра во денарска противвредност, под која недвижноста не може да се продаде. Договорот за продажба на недвижноста со непосредна спогодба ќе се склучи на ден 31.05.2022 година во 12.00 часот во просториите на Извршител Весна Јакимовска.

Број на Оглас : 9894

Број на предмет: И.бр.284/21

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 5851м2 , со почетна цена : 164,909,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9893

Број на предмет: И.бр.3589/2013

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 5,813,890 денари.

Дата на продажба :2022-06-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9892

Број на предмет: И.бр.2204/2018

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14354м2 , со почетна цена : 4,115,220 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9891

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1875м2 , со почетна цена : 5,625,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9890

Број на предмет: И.бр.519/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 460м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 25.300,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9889

Број на предмет: И.бр.129/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 834м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, деловен објект, земјиште и др. Почетна цена: 75.799,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9888

Број на предмет: И.бр.990/2021

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10599м2 , со почетна цена : 1,163,162 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9887

Број на предмет: И.бр.154/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 3,134,908 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 18м2 и ДП од 19м2. Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9886

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,099,600 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77 м2 и стан од 56 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9885

Број на предмет: И.бр.07/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 43.639,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9884

Број на предмет: И.бр.238/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,037,183 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9883

Број на предмет: И.бр.578/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 23,785,330 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9882

Број на предмет: И.бр.1315/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,886,915 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9881

Број на предмет: И.бр.837/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 267м2 , со почетна цена : 43,582,938 денари.

Дата на продажба :2022-06-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9880

Број на предмет: И.бр.462/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 2,105,877 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9879

Број на предмет: И.бр.38/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 343м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 27.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9878

Број на предмет: И.бр.14/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 5250м2 , со почетна цена : 350,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9877

Број на предмет: И.бр.256/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1428м2 , со почетна цена : 533,120 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9876

Број на предмет: И.бр.958/21

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 484м2 , со почетна цена : 6,580,500 денари.

Дата на продажба :2022-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9875

Број на предмет: И.бр.406/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 427м2 , со почетна цена : 295,833 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9874

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 382м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Дата на продажба :2022-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9873

Број на предмет: И.бр.742/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2112м2 , со почетна цена : 69,443,968 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9872

Број на предмет: И.бр.930/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 7,565,300 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9871

Број на предмет: И.бр.197/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 5202м2 , со почетна цена : 25,388,195 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9870

Број на предмет: И.бр.147/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 288.361,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9869

Број на предмет: И.бр.4498/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 238м2 , со почетна цена : 10,295,098 денари.

Дата на продажба :2022-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП, земјиште. Недвижноста се наоѓа во Скопје и Прилеп. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9868

Број на предмет: И.бр.625/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 332м2 , со почетна цена : 29,802,876 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 13 станови и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9867

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 429м2 , со почетна цена : 23,922,222 денари.

Дата на продажба :2022-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9866

Број на предмет: И.бр.1097/2013

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 509м2 , со почетна цена : 1,114,641 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9865

Број на предмет: И.бр.1180/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 203м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 106.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9864

Број на предмет: И.бр.892/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,156,645 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9862

Број на предмет: И.бр.1641/2014

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 600м2 , со почетна цена : 400,000 денари.

Дата на продажба :2022-05-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9861

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 6988м2 , со почетна цена : 622,977 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9860

Број на предмет: И.бр.993/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,200,070 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9859

Број на предмет: И.бр.886/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 4,055,726 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9858

Број на предмет: И.бр.698/2020

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 895,854 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9857

Број на предмет: И.бр.805/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 184м2 , со почетна цена : 136,961,484 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Деловни простории, апартмани, гаражи и др. Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9856

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 6988м2 , со почетна цена : 622,977 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9855

Број на предмет: И.бр.1658/2019

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 709м2 , со почетна цена : 14,564 денари.

Дата на продажба :2022-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9854

Број на предмет: И.бр.941/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 472м2 , со почетна цена : 7,710,722 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9853

Број на предмет: И.бр.533/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 245м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 91.907,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9852

Број на предмет: И.бр.149/2017

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 993м2 , со почетна цена : 4,947,829 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9851

Број на предмет: И.бр.408/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 51.479,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9850

Број на предмет: И.бр.510/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,976,240 денари.

Дата на продажба :2022-05-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9849

Број на предмет: И.бр.89/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 596,304 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9848

Број на предмет: И.бр.948/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 736м2 , со почетна цена : 9,714,270 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9847

Број на предмет: И.бр.178/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 151м2 , со почетна цена : 6,253,369 денари.

Дата на продажба :2022-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9846

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1565м2 , со почетна цена : 15,371,713 денари.

Дата на продажба :2022-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2022 година8 во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9845

Број на предмет: И.бр.30/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 18м2 , со почетна цена : 216,070 денари.

Дата на продажба :2022-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - гаража од 17 м2 и гаража од 18 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2022 година8 во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9843

Број на предмет: И.бр.237/2018

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 173м2 , со почетна цена : 510,370 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 173 м2 и ДП од 41 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9842

Број на предмет: И.бр.205/2021

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 4,656,105 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Забелешка: - стан од 124 м2 и стан од 104 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9841

Број на предмет: И.бр.503/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 35.277,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9840

Број на предмет: И.бр.503/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 100.688,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9839

Број на предмет: И.бр.242/2017

Извршител :Емилија Бојаџиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 15486м2 , со почетна цена : 101,275 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9838

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,099,600 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77 м2 и стан од 56 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9836

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 1250м2 , со почетна цена : 3,953,485 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража и др. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9835

Број на предмет: И.бр.244/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 55.349,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9834

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1071м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена: 166.266,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9832

Број на предмет: И.бр.1461/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 120.085,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9831

Број на предмет: И.бр.415/2019

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 745м2 , со почетна цена : 6,216,206 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9830

Број на предмет: И.бр.1658/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 3244м2 , со почетна цена : 4,430,492 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9829

Број на предмет: И.бр.401/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3369м2 , со почетна цена : 192,033 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9828

Број на предмет: И.бр.969/2020

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 5,932,720 денари.

Дата на продажба :2022-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9827

Број на предмет: И.бр.694/2021

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 2,023,653 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9826

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,295,700 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловни простории: 22 м2, 35 м2, 22 м2, 20 м2, 66 м2 и 40 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9825

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 668,833 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловни простории: 24 м2, 24 м2, 27 м2 и 26 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9824

Број на предмет: И.бр.2366/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 1,609,336 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9823

Број на предмет: И.бр.128/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 994м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 750.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9821

Број на предмет: И.бр.735/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 37194м2 , со почетна цена : 16,028,854 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9820

Број на предмет: И.бр.1055/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1097м2 , со почетна цена : 15,810,459 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9819

Број на предмет: И.бр.134/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,842,733 денари.

Дата на продажба :2022-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9818

Број на предмет: И.бр.578/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 16,393,685 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - станови: 71 м2, 81 м2, 123 м2, 126 м2 и 105 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9817

Број на предмет: И.бр.578/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 23,785,330 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9815

Број на предмет: И.бр.886/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 4,059,000 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9814

Број на предмет: И.бр.42/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 374м2 , со почетна цена : 3,047,701 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9813

Број на предмет: И.бр.815/17

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 66м2 , стан од 88 м2 и друго. Почетна цена: 53.475,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9812

Број на предмет: И.бр.436/2016

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 395м2 , со почетна цена : 726,666 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9811

Број на предмет: И.бр.2065/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 333,379 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе гаражни места. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 9810

Број на предмет: И.бр.2065/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 2,613,585 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 9808

Број на предмет: И.бр.14/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 801м2 , со почетна цена : 480,600 денари.

Дата на продажба :2022-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 11,00 часот во просториите на Извршител Александар Кузмановски во Гостивар на ул.Браќа Ѓиноски бр.20-1/5/2.

Број на Оглас : 9806

Број на предмет: И.бр.1169/2015

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 7,307,860 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 10:00 часот во просториите на Извршител Благојче Кипровски од Скопје.

Број на Оглас : 9805

Број на предмет: И.бр.485/2021

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 191,361 денари.

Дата на продажба :2022-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2022 година во 11:30 часот во просториите на извршител Маја Гркова Караколева

Број на Оглас : 9803

Број на предмет: И.бр.997/2010

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,832,734 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 12:00 часот во просториите на извршителот Андреја Буневски на ул.Њуделхиска бр.4-2/1 во Скопје

Број на Оглас : 9801

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 2631м2 , со почетна цена : 405,237 денари.

Дата на продажба :2022-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2022 година во 09:30 часот во просториите на Извршител Васко Еленов, ул.Мито Х. Василев бр.36-1/1 во Кавадарци.

Број на Оглас : 9799

Број на предмет: И.бр.990/2021

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10599м2 , со почетна цена : 1,163,162 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9798

Број на предмет: И.бр.436/2016

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 395м2 , со почетна цена : 726,000 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9797

Број на предмет: И.бр.717/2020

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 351м2 , со почетна цена : 3,705,724 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9796

Број на предмет: И.бр.779/20

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 4,881,320 денари.

Дата на продажба :2022-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9795

Број на предмет: И.бр.63/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5088м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 917.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9793

Број на предмет: И.бр.4/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 142м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП и друго. Почетна цена: 307.080,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9792

Број на предмет: И.бр.5/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 26.523,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9791

Број на предмет: И.бр.578/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 23,785,330 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9790

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 23,700,751 денари.

Дата на продажба :2022-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9789

Број на предмет: И.бр.950/2019

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 6,954,650 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот и во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9786

Број на предмет: И.бр.698/2020

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 1,343,713 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9785

Број на предмет: И.бр.757/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4936м2 , со почетна цена : 861,775 денари.

Дата на продажба :2022-04-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9784

Број на предмет: И.бр.1180/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 203м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 139.430,80 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9783

Број на предмет: И.бр.178/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 151м2 , со почетна цена : 9,369,648 денари.

Дата на продажба :2022-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9781

Број на предмет: И.бр.1605/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Богданци

Квадратура: 263м2 , со почетна цена : 3,520,400 денари.

Дата на продажба :2022-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9780

Број на предмет: И.бр.2204/2018

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14354м2 , со почетна цена : 4,115,220 денари.

Дата на продажба :2022-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9777

Број на предмет: И.бр.243/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 5967м2 , со почетна цена : 249,515,463 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9775

Број на предмет: И.бр.266/2022

Извршител :Александар Чамовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 2,913,651 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9774

Број на предмет: И.бр.256/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1428м2 , со почетна цена : 799,680 денари.

Дата на продажба :2022-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - лозје. Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9773

Број на предмет: И.бр.1614/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 128м2 , со почетна цена : 3,398,549 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9772

Број на предмет: И.бр.51/20

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3007м2 , со почетна цена : 27,327,050 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9771

Број на предмет: И.бр.1284/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 90.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9770

Број на предмет: И.бр.781/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 593м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Почетна цена: 57.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9767

Број на предмет: И.бр.1477/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 34.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9765

Број на предмет: И.бр.148/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 54.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9764

Број на предмет: И.бр.196/20

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 155м2 , со почетна цена : 5,651,517 денари.

Дата на продажба :2022-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9763

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 1208м2 , со почетна цена : 4,392,761 денари.

Дата на продажба :2022-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9762

Број на предмет: И.бр.615/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 1,793,402 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9760

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 429м2 , со почетна цена : 35,883,293 денари.

Дата на продажба :2022-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9756

Број на предмет: И.бр.3320/2020

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 817м2 , со почетна цена : 4,170,037 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - градина. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9753

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1071м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена: 166.266,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9749

Број на предмет: И.бр.205/2021

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 5,477,770 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9747

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,733,507 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловни простории и гаражи. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9746

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,003,249 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 24 м2, ДП од 24 м2, ДП од 26 м2 и ДП од 27 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9744

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1071м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена: 166.266,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9742

Број на предмет: И.бр.694/2021

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 2,248,503 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9740

Број на предмет: И.бр.1064/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 511м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 152.609,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9739

Број на предмет: И.бр.587/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 76.587,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9738

Број на предмет: И.бр.220/12

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 3.056,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9737

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 3513м2 , со почетна цена : 12,391,950 денари.

Дата на продажба :2022-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9734

Број на предмет: И.бр.487/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 3,734,337 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9732

Број на предмет: И.бр.147/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,291,500 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9731

Број на предмет: И.бр.1065/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2970м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 76.013,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9730

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 16,587,552 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9729

Број на предмет: И.бр.1378/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 6.226,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9728

Број на предмет: И.бр.1461/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Почетна цена: 120.085,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9725

Број на предмет: И.бр.128/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 992м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 920.507,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9723

Број на предмет: И.бр.1513/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 51.011,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9722

Број на предмет: И.бр.1654/21

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 10,074,069 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 58 м2 и ДП од 112 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9721

Број на предмет: И.бр.956/18

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 212м2 , со почетна цена : 1,981,651 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9720

Број на предмет: И.бр.1078/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 267м2 , со почетна цена : 28,421,998 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9719

Број на предмет: И.бр.174/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 926,652 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9718

Број на предмет: И.бр.969/2020

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 5,932,720 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9717

Број на предмет: И.бр.665/2021

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 844м2 , со почетна цена : 6,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, стан и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9716

Број на предмет: И.бр.538/21

Извршител :Антонио Коштанов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 6,569,654 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9715

Број на предмет: И.бр.401/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3369м2 , со почетна цена : 192,033 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9714

Број на предмет: И.бр.187/20

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 170м2 , со почетна цена : 4,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9713

Број на предмет: И.бр.42/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 374м2 , со почетна цена : 3,047,701 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9712

Број на предмет: И.бр.990/2021

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10599м2 , со почетна цена : 1,163,162 денари.

Дата на продажба :2022-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9711

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,991,393 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - став од 77 м2 и стан од 56 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9709

Број на предмет: И.бр.1362/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 2,127,618 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9708

Број на предмет: И.бр.1325/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3100м2 , со почетна цена : 12,219,133 денари.

Дата на продажба :2022-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9707

Број на предмет: И.бр.41/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 385м2 , со почетна цена : 11,348,323 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9706

Број на предмет: И.бр.604/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 216м2 , со почетна цена : 11,273,442 денари.

Дата на продажба :2022-04-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 08.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9705

Број на предмет: И.бр.604/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 216м2 , со почетна цена : 11,273,442 денари.

Дата на продажба :2022-04-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9703

Број на предмет: И.бр.1658/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 3244м2 , со почетна цена : 4,430,492 денари.

Дата на продажба :2022-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9701

Број на предмет: И.бр.1198/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Почетна цена: 71.861,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9700

Број на предмет: И.бр.436/2016

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 846м2 , со почетна цена : 1,089,999 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9699

Број на предмет: И.бр.1169/2015

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 7,307,860 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9698

Број на предмет: И.бр.18/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 200м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште и др. Почетна цена: 58.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9697

Број на предмет: И.бр.650/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 5,721,478 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9696

Број на предмет: И.бр.649/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 3,769,999 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 28м2 и ДП од 81м2. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9695

Број на предмет: И.бр.648/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 9,830,126 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9694

Број на предмет: И.бр.1614/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 128м2 , со почетна цена : 3,398,549 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9693

Број на предмет: И.бр.92/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 65596м2 , со почетна цена : 18,200,039 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9692

Број на предмет: И.бр.255/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 1,387,479 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9691

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 110.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9690

Број на предмет: И.бр.1582/16

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 3,300,682 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 8 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9689

Број на предмет: И.бр.723/2019

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1091м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 341.523,87 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9688

Број на предмет: И.бр.238/2018

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3246м2 , со почетна цена : 3,373,706 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9687

Број на предмет: И.бр.42/2016

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 244м2 , со почетна цена : 825,474 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9686

Број на предмет: И.бр.232/2017

Извршител :Емилија Бојаџиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 251.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9685

Број на предмет: И.бр.4274/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,009,850 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9684

Број на предмет: И.бр.1444/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3026м2 , со почетна цена : 12,361,500 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште, магацин. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9682

Број на предмет: И.бр.1516/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 397м2 , со почетна цена : 29,028,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - магацини. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9681

Број на предмет: И.бр.910/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 700,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, викенд куќа. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9680

Број на предмет: И.бр.560/2021

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11787м2 , со почетна цена : 622,977 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9679

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3100м2 , со почетна цена : 18,328,700 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9671

Број на предмет: И.бр.4274/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,009,850 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9670

Број на предмет: И.бр.232/2017

Извршител :Емилија Бојаџиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 251.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9669

Број на предмет: И.бр.461/18

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 273,922 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9659

Број на предмет: И.бр.655/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 372м2 , со почетна цена : 5,049,146 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05/04/2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9658

Број на предмет: И.бр.492/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 247.860,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9657

Број на предмет: И.бр.134/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 2,521,500 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9656

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 35,551,127 денари.

Дата на продажба :2022-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9655

Број на предмет: И.бр.1036/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 5,879,141 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9654

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 231м2 , со почетна цена : 9,732,492 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9653

Број на предмет: И.бр.865/13

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 1328м2 , со почетна цена : 79,680 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9652

Број на предмет: И.бр.757/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4936м2 , со почетна цена : 889,275 денари.

Дата на продажба :2022-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9651

Број на предмет: И.бр.717/2020

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 351м2 , со почетна цена : 4,632,155 денари.

Дата на продажба :2022-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, станови и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9650

Број на предмет: И.бр.405/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 7208м2 , со почетна цена : 44,766,091 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, деловни простории и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9649

Број на предмет: И.бр.1683/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2460м2 , со почетна цена : 3,936,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, станови и гаражни места. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9648

Број на предмет: И.бр.1011/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 5,330,763 денари.

Дата на продажба :2022-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9647

Број на предмет: И.бр.230/21

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,890,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9646

Број на предмет: И.бр.846/20

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 5595м2 , со почетна цена : 627,225 денари.

Дата на продажба :2022-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9645

Број на предмет: И.бр.538/21

Извршител :Антонио Коштанов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 9,854,453 денари.

Дата на продажба :2022-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9644

Број на предмет: И.бр.742/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2067м2 , со почетна цена : 69,443,968 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9643

Број на предмет: И.бр.57/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 491м2 , со почетна цена : 1,888,299 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9642

Број на предмет: И.бр.73/2021

Извршител :Златко Пејовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 199м2 , со почетна цена : 668,400 денари.

Дата на продажба :2022-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9641

Број на предмет: И.бр.781/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 593м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 65.419,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9640

Број на предмет: И.бр.1806/2021

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 223м2 , со почетна цена : 26,019,007 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9639

Број на предмет: И.бр.967/19

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2422м2 , со почетна цена : 1,489,530 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9638

Број на предмет: И.бр.1695/09

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2357м2 , со почетна цена : 776,475 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9637

Број на предмет: И.бр.605/18

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 1566м2 , со почетна цена : 804,462 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9636

Број на предмет: И.бр.502/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 2,049,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9635

Број на предмет: И.бр.1378/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 1559м2 , со почетна цена : 15,144,322 денари.

Дата на продажба :2022-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9634

Број на предмет: И.бр.1378/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 9.339,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9633

Број на предмет: И.бр.1284/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 113.738,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9632

Број на предмет: И.бр.247/17

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 2,180,380 денари.

Дата на продажба :2022-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9631

Број на предмет: И.бр.790/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 280м2 , со почетна цена : 16,347,850 денари.

Дата на продажба :2022-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9630

Број на предмет: И.бр.41/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 385м2 , со почетна цена : 11,348,323 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9629

Број на предмет: И.бр.1325/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 380м2 , со почетна цена : 2,697,317 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9628

Број на предмет: И.бр.569/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 45.701,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9627

Број на предмет: И.бр.147/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 288.361,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9626

Број на предмет: И.бр.1088/2009

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 133м2 , со почетна цена : 5,934,811 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9625

Број на предмет: И.бр.105/2016

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 518,196 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9623

Број на предмет: И.бр.428/2019

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 1302м2 , со почетна цена : 800,281 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - овоштарник. Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9622

Број на предмет: И.бр.172/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 470м2 , со почетна цена : 672,265 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9621

Број на предмет: И.бр.102/2020

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12580м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 3.050.197,34 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9620

Број на предмет: И.бр.371/2020

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 4744м2 , со почетна цена : 3,814,662 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9619

Број на предмет: И.бр.174/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,389,977 денари.

Дата на продажба :2022-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9618

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9617

Број на предмет: И.бр.696/2019

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 4000м2 , со почетна цена : 48,690,904 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9616

Број на предмет: И.бр.1513/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 51.011,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9615

Број на предмет: И.бр.406/16

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 15304м2 , со почетна цена : 4,225,789 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.406/16 од 25.02.2022 година. Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9614

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 2529м2 , со почетна цена : 16,522,600 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9613

Број на предмет: И.бр.855/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 278м2 , со почетна цена : 7,087,152 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9612

Број на предмет: И.бр.1362/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 3,191,426 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9611

Број на предмет: И.бр.1055/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1097м2 , со почетна цена : 15,810,459 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9610

Број на предмет: И.бр.63/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5088м2 , со почетна цена : 84,652,421 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9609

Број на предмет: И.бр.5440/2013

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 4,200,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9608

Број на предмет: И.бр.105/2020

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1640м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 532.853,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9607

Број на предмет: И.бр.349/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2235м2 , со почетна цена : 275,754 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9605

Број на предмет: И.бр.806/2015

Извршител :Златко Пејовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 6404м2 , со почетна цена : 499,770 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9604

Број на предмет: И.бр.187/20

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 170м2 , со почетна цена : 4,709,751 денари.

Дата на продажба :2022-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9603

Број на предмет: И.бр.4235/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,558,062 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 69 м2,33 м2 и 36 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9602

Број на предмет: И.бр.2975/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 5,582,073 денари.

Дата на продажба :2022-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9601

Број на предмет: И.бр.188/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 546м2 , со почетна цена : 23,020,716 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9600

Број на предмет: И.бр.315/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 2294м2 , со почетна цена : 45,468 денари.

Дата на продажба :2022-03-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9599

Број на предмет: И.бр.113/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 37.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9598

Број на предмет: И.бр.4484/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 7,340,594 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9597

Број на предмет: И.бр.2683/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 4,618,015 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан од 74 м2 и стан од 67 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9596

Број на предмет: И.бр.595/19

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 268м2 , со почетна цена : 1,500,458 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9595

Број на предмет: И.бр.17/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 134м2 , со почетна цена : 3,516,996 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9594

Број на предмет: И.бр.800/18

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 1,599,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан од 72 м2 и стан од 63 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9593

Број на предмет: И.бр.1001/2020

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1284м2 , со почетна цена : 1,083,900 денари.

Дата на продажба :2022-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9592

Број на предмет: И.бр.595/19

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 268м2 , со почетна цена : 1,500,458 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9591

Број на предмет: И.бр.17/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 211м2 , со почетна цена : 3,516,996 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9590

Број на предмет: И.бр.461/18

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 410,882 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9589

Број на предмет: И.бр.1078/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 267м2 , со почетна цена : 28,421,998 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9588

Број на предмет: И.бр.961/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 359м2 , со почетна цена : 4,318,650 денари.

Дата на продажба :2022-03-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 11.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9587

Број на предмет: И.бр.1169/2015

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 7,307,860 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9586

Број на предмет: И.бр.1654/21

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 10,074,069 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9585

Број на предмет: И.бр.4274/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,542,968 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9584

Број на предмет: И.бр.201/2012

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,350,917 денари.

Дата на продажба :2022-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9583

Број на предмет: И.бр.6461/21

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 1/8 од недвижноста. Почетна цена: 6.379,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9582

Број на предмет: И.бр.2091/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП, земјиште, гаража. Почетна цена: 185.891,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9581

Број на предмет: И.бр.406/2016

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 15304м2 , со почетна цена : 4,225,789 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9580

Број на предмет: И.бр.910/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 1,014,801 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9579

Број на предмет: И.бр.550/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 1,017,210 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9578

Број на предмет: И.бр.783/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 783м2 , со почетна цена : 14,861,226 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9577

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 35,551,127 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9576

Број на предмет: И.бр.973/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9964м2 , со почетна цена : 168,584,460 денари.

Дата на продажба :2022-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9575

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11787м2 , со почетна цена : 889,967 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9574

Број на предмет: И.бр.1893/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 37.760,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9573

Број на предмет: И.бр.2065/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 2,613,585 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9572

Број на предмет: И.бр.142/21

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 3,498,243 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за продажба на недвижност со непосредна спогодба И.бр.142/21. Договорот за продажба на недвижност со непосредна спогодба ќе се склучи на ден 22.02.2022 година во 12,00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 9571

Број на предмет: И.бр.405/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 7208м2 , со почетна цена : 67,149,136 денари.

Дата на продажба :2022-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - повеќе ДП, земјиште,гаража и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9570

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 1,644,554 денари.

Дата на продажба :2022-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9569

Број на предмет: И.бр.1529/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 516м2 , со почетна цена : 2,136,132 денари.

Дата на продажба :2022-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, помошни простории и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9568

Број на предмет: И.бр.2267/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 561м2 , со почетна цена : 13,025,360 денари.

Дата на продажба :2022-02-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9567

Број на предмет: И.бр.1036/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 6,494,141 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9566

Број на предмет: И.бр.1059/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 307м2 , со почетна цена : 2,367,422 денари.

Дата на продажба :2022-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП со дворно место. Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9565

Број на предмет: И.бр.1516/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 471м2 , со почетна цена : 29,028,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, Магацини. Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9564

Број на предмет: И.бр.1695/09

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2357м2 , со почетна цена : 862,750 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9563

Број на предмет: И.бр.855/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 278м2 , со почетна цена : 10,630,729 денари.

Дата на продажба :2022-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП во комплекс и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9562

Број на предмет: И.бр.846/20

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 14793м2 , со почетна цена : 627,225 денари.

Дата на продажба :2022-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешк