Пребарување по активни огласи за продажба на недвижен имот

Untitled Document

Назад кон пребарување по активни огласи за продажба


Пребарување по недвижен имот

:

Пронајдени се : 1212  резултати.

Број на Оглас : 10109

Број на предмет: И.бр.295/2022

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,482,465 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10108

Број на предмет: И.бр.2683/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 4,618,015 денари.

Дата на продажба :2022-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10107

Број на предмет: И.бр.362/2022

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11м2 , со почетна цена : 337,323 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10106

Број на предмет: И.бр.151/2020

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 64м2 , со почетна цена : 686,839 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10105

Број на предмет: И.бр.1127/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 60000 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10104

Број на предмет: И.бр.230/22

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,488,967 денари.

Дата на продажба :2022-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10103

Број на предмет: И.бр.141/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 139м2 , со почетна цена : 2,984,716 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Згради во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10102

Број на предмет: И.бр.519/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 31.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10101

Број на предмет: И.бр.1524/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1762м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 425.504,01 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.09.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 10100

Број на предмет: И.бр.263/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,587,905 денари.

Дата на продажба :2022-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10099

Број на предмет: И.бр.124/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 6,456,450 денари.

Дата на продажба :2022-09-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10098

Број на предмет: И.бр.1580/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 607м2 , со почетна цена : 15,295,050 денари.

Дата на продажба :2022-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10097

Број на предмет: И.бр.4274/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 3,997,175 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10096

Број на предмет: И.бр.1610/2011

Извршител :Фанија Каламатиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 1,937,078 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10095

Број на предмет: И.бр.977/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 434м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 1.542.286,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10094

Број на предмет: И.бр.745/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 4,853,039 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10093

Број на предмет: И.бр.1350/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4146м2 , со почетна цена : 124,403 денари.

Дата на продажба :2022-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10092

Број на предмет: И.бр.272/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 2,727,436 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10091

Број на предмет: И.бр.658/2018

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 39м2 , со почетна цена : 2,552,046 денари.

Дата на продажба :2022-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10090

Број на предмет: И.бр.6200/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 117,489.05 (евра) во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10089

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 118м2 , со почетна цена : 4,370,000 денари.

Дата на продажба :2022-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10088

Број на предмет: И.бр.925/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 2,961,426 денари.

Дата на продажба :2022-08-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10087

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 3,606,889 денари.

Дата на продажба :2022-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10085

Број на предмет: И.бр.123/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 5.554,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10084

Број на предмет: И.бр.71/2022

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 5636м2 , со почетна цена : 112,417 денари.

Дата на продажба :2022-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10083

Број на предмет: И.бр.631/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 4,072,425 денари.

Дата на продажба :2022-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10082

Број на предмет: И.бр.796/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 2734м2 , со почетна цена : 50,777,907 денари.

Дата на продажба :2022-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10081

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 6,027,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10080

Број на предмет: И.бр.1/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 4,245,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10078

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 146.100,00 Евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10076

Број на предмет: И.бр.637/2017

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 703м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 297.901,5 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10075

Број на предмет: И.бр.2648/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 2084м2 , со почетна цена : 2,563,320 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10074

Број на предмет: И.бр.422/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 1,613,344 денари.

Дата на продажба :2022-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10073

Број на предмет: И.бр.403/2019

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 380м2 , со почетна цена : 1,790,739 денари.

Дата на продажба :2022-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10072

Број на предмет: И.бр.410/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 84.244,45 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10071

Број на предмет: И.бр.737/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 45м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 56.736,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10070

Број на предмет: И.бр.1010/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2949м2 , со почетна цена : 181,924 денари.

Дата на продажба :2022-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10069

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 334,164 денари.

Дата на продажба :2022-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10068

Број на предмет: И.бр.66/2007

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 2932м2 , со почетна цена : 43,980 денари.

Дата на продажба :2022-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10067

Број на предмет: И.бр.919/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 9,589,409 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10066

Број на предмет: И.бр.1660/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1447м2 , со почетна цена : 33,783,057 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Згради во останатото стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10064

Број на предмет: И.бр.408/2022

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 919,191 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10063

Број на предмет: И.бр.246/21

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 257м2 , со почетна цена : 3,923,483 денари.

Дата на продажба :2022-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10062

Број на предмет: И.бр.1508/2020

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Пробиштип

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 7,634,487 денари.

Дата на продажба :2022-08-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10061

Број на предмет: И.бр.456/2022

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 384м2 , со почетна цена : 20,802,900 денари.

Дата на продажба :2022-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10060

Број на предмет: И.бр.484/2016

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 2029м2 , со почетна цена : 180,847 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10059

Број на предмет: И.бр.3415/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 615м2 , со почетна цена : 16,616,885 денари.

Дата на продажба :2022-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10058

Број на предмет: И.бр.697/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 331м2 , со почетна цена : 5,682,260 денари.

Дата на продажба :2022-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10057

Број на предмет: И.бр.1121/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 93,629,861 денари.

Дата на продажба :2022-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10056

Број на предмет: И.бр.574/2019

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 4,194,915 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10055

Број на предмет: И.бр.1315/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,886,915 денари.

Дата на продажба :2022-09-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.09.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10054

Број на предмет: И.бр.785/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 3,055,197 денари.

Дата на продажба :2022-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10053

Број на предмет: И.бр.929/2022

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,758,408 денари.

Дата на продажба :2022-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10052

Број на предмет: И.бр.405/2013

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 721м2 , со почетна цена : 72,738,400 денари.

Дата на продажба :2022-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Зграда во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10051

Број на предмет: И.бр.534/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 4,012,814 денари.

Дата на продажба :2022-08-31

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10050

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1931м2 , со почетна цена : 154,383 денари.

Дата на продажба :2022-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10049

Број на предмет: И.бр.1307/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 1,078,956 денари.

Дата на продажба :2022-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10048

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 789м2 , со почетна цена : 498,150 денари.

Дата на продажба :2022-08-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 15.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10047

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 2,693,480 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10046

Број на предмет: И.бр.519/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 38.452,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10045

Број на предмет: И.бр.665/2021

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 121м2 , со почетна цена : 6,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10044

Број на предмет: И.бр.125/2022

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 2,283,701 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10043

Број на предмет: И.бр.307/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 1,413,524 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10042

Број на предмет: И.бр.124/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 9,651,995 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10041

Број на предмет: И.бр.1211/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 539м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 90.571,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10040

Број на предмет: И.бр.1118/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 104.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10039

Број на предмет: И.бр.78/2021

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 22.018,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10038

Број на предмет: И.бр.1127/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 5,189,559 денари.

Дата на продажба :2022-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10037

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Дата на продажба :2022-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10036

Број на предмет: И.бр.3340/10

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 1130м2 , со почетна цена : 384,100 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10035

Број на предмет: И.бр.2465/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 8404.51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 128.931,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10034

Број на предмет: И.бр.291/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2895м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 3.134,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10033

Број на предмет: И.бр.1183/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 349м2 , со почетна цена : 8,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10032

Број на предмет: И.бр.32/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 782м2 , со почетна цена : 36,125,332 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 13:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10031

Број на предмет: И.бр.515/2020

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-15

Забелешка: Почетна цена: 146.453,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10030

Број на предмет: И.бр.710/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 7,692,482 денари.

Дата на продажба :2022-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10029

Број на предмет: И.бр.3541/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 8,228,435 денари.

Дата на продажба :2022-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10028

Број на предмет: И.бр.796/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 3336м2 , со почетна цена : 40,542,595 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10027

Број на предмет: И.бр.682/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 5977м2 , со почетна цена : 223,141 денари.

Дата на продажба :2022-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10026

Број на предмет: И.бр.262/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,002,000 денари.

Дата на продажба :2022-08-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10025

Број на предмет: И.бр.1781/2015

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 1,622,977 денари.

Дата на продажба :2022-08-11

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 11.08.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10024

Број на предмет: И.бр.77/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2935м2 , со почетна цена : 119,818 денари.

Дата на продажба :2022-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10023

Број на предмет: И.бр.175/2014

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Гаражи и згради во останато стопанство. Почетна цена: 97.972,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10022

Број на предмет: И.бр.1180/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 194м2 , со почетна цена : 2,281,032 денари.

Дата на продажба :2022-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Земјиште, стан и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2022 година во 15:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10021

Број на предмет: И.бр.1542/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2650м2 , со почетна цена : 39,377,183 денари.

Дата на продажба :2022-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10020

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Стан, земјиште и друго. Почетна цена: 146.100,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10019

Број на предмет: И.бр.263/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,587,905 денари.

Дата на продажба :2022-08-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10018

Број на предмет: И.бр.1508/2020

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Пробиштип

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 7,503,984 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10017

Број на предмет: И.бр.337/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 396м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште, објекти и др. Почетна цена: 47.994,8 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10016

Број на предмет: И.бр.123/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 8.330,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10015

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 89.900,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10014

Број на предмет: И.бр.3415/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 615м2 , со почетна цена : 16,616,885 денари.

Дата на продажба :2022-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10013

Број на предмет: И.бр.800/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 2,373,613 денари.

Дата на продажба :2022-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10012

Број на предмет: И.бр.828/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 102м2 , со почетна цена : 1,672,105 денари.

Дата на продажба :2022-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10011

Број на предмет: И.бр.1/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 99м2 , со почетна цена : 4,763,553 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10010

Број на предмет: И.бр.1373/2016

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 625м2 , со почетна цена : 906,914 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Помошни простории. Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10009

Број на предмет: И.бр.823/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 3,069,650 денари.

Дата на продажба :2022-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10008

Број на предмет: И.бр.484/2016

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 8996м2 , со почетна цена : 359,615 денари.

Дата на продажба :2022-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10007

Број на предмет: И.бр.431/2012

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 7267м2 , со почетна цена : 215,933 денари.

Дата на продажба :2022-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10006

Број на предмет: И.бр.706/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 981м2 , со почетна цена : 542,984 денари.

Дата на продажба :2022-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10005

Број на предмет: И.бр.207/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 65,034 денари.

Дата на продажба :2022-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10004

Број на предмет: И.бр.406/2016

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 11000м2 , со почетна цена : 284,083 денари.

Дата на продажба :2022-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2022 година во 09:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10003

Број на предмет: И.бр.214/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 2,345,610 денари.

Дата на продажба :2022-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10002

Број на предмет: И.бр.213/2022

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,020,880 денари.

Дата на продажба :2022-07-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10001

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 6,027,000 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 10000

Број на предмет: И.бр.2091/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 185.891,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9999

Број на предмет: И.бр.305/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 6238м2 , со почетна цена : 1,455,533 денари.

Дата на продажба :2022-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Инт.лозје. Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9998

Број на предмет: И.бр.307/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 94м2 , со почетна цена : 2,120,285 денари.

Дата на продажба :2022-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9997

Број на предмет: И.бр.147/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Згради во останато стопанство. Почетна цена: 288.361,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9996

Број на предмет: И.бр.4237/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 5,615,232 денари.

Дата на продажба :2022-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9995

Број на предмет: И.бр.207/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Почетна цена: 65.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9994

Број на предмет: И.бр.336/2022

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 166м2 , со почетна цена : 10,539,212 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Згради во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9993

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 7678м2 , со почетна цена : 1,439,557 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9992

Број на предмет: И.бр.361/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 1,953,695 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9991

Број на предмет: И.бр.394/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 1,637,447 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9990

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1875м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Почетна цена: 60.811,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9989

Број на предмет: И.бр.196/20

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 155м2 , со почетна цена : 5,651,517 денари.

Дата на продажба :2022-07-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Згради во останато стопанство. Продажбата ќе се одржи на ден 18.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9988

Број на предмет: И.бр.284/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,923,720 денари.

Дата на продажба :2022-07-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9987

Број на предмет: И.бр.1347/2021

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 204м2 , со почетна цена : 7,223,765 денари.

Дата на продажба :2022-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9986

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 3,419,939 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 11:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9985

Број на предмет: И.бр.884/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 2781м2 , со почетна цена : 2,529,311 денари.

Дата на продажба :2022-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2022 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9984

Број на предмет: И.бр.154/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 2,089,939 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9983

Број на предмет: И.бр.852/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 8814м2 , со почетна цена : 1,510,996 денари.

Дата на продажба :2022-07-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9982

Број на предмет: И.бр.6349/2019

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 3,053,157 денари.

Дата на продажба :2022-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9981

Број на предмет: И.бр.976/13

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 307м2 , со почетна цена : 153,500 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -Градина. Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9980

Број на предмет: И.бр.3320/2020

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 817м2 , со почетна цена : 4,170,037 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Градина. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9979

Број на предмет: И.бр.172/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2156м2 , со почетна цена : 3,196,571 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9978

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2022-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2022 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9977

Број на предмет: И.бр.221/2022

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,223,496 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9976

Број на предмет: И.бр.2465/2018

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 8404.51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - Почетна цена: 193.396,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9975

Број на предмет: И.бр.07/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена: 37.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9974

Број на предмет: И.бр.328/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 104м2 , со почетна цена : 5,205,732 денари.

Дата на продажба :2022-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9973

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 422м2 , со почетна цена : 4,370,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9972

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 968м2 , со почетна цена : 3,606,889 денари.

Дата на продажба :2022-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Викенд куќа со дворно место. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9971

Број на предмет: И.бр.855/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 1,164,200 денари.

Дата на продажба :2022-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9970

Број на предмет: И.бр.1535/18

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Забелешка: -Почетна цена: 94.959,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9969

Број на предмет: И.бр.974/12

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,067,093 денари.

Дата на продажба :2022-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2022 година во 12:30 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9968

Број на предмет: И.бр.314/11

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Почетна цена: 22.564,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9966

Број на предмет: И.бр.1181/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 1,303,800 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9965

Број на предмет: И.бр.77/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2935м2 , со почетна цена : 179,460 денари.

Дата на продажба :2022-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9964

Број на предмет: И.бр.86/2022

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 6449м2 , со почетна цена : 20,292,690 денари.

Дата на продажба :2022-07-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива. Продажбата ќе се одржи на ден 04.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9963

Број на предмет: И.бр.129/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 834м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Деловен објект на две нивоа приземје и кат, Згради во останато стопанство, стан во семејна зграда. Почетна цена: 72.186,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9962

Број на предмет: И.бр.584/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4598м2 , со почетна цена : 190,050 денари.

Дата на продажба :2022-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9961

Број на предмет: И.бр.100/2022

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,605,211 денари.

Дата на продажба :2022-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9960

Број на предмет: И.бр.361/22

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 2,683,706 денари.

Дата на продажба :2022-07-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.07.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9958

Број на предмет: И.бр.1307/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 47м2 , со почетна цена : 1,618,434 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9957

Број на предмет: И.бр.1012/15

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 1,579,520 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9956

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 382м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Дата на продажба :2022-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Земјиште под зграда, нива, помошни површини и станбена куќа. Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9955

Број на предмет: И.бр.948/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 736м2 , со почетна цена : 9,714,270 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Згради во земјоделство и шумарство. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9954

Број на предмет: И.бр.1240/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 5,191,746 денари.

Дата на продажба :2022-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9953

Број на предмет: И.бр.1180/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 3,089,381 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9951

Број на предмет: И.бр.805/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 106,740,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за продажба на недвижност со непосредна спогодба. Цената утврдена на недвижноста за втората продажба со непосредна спогодба изнесува 106.740.000,00 денари, па се повикува купувачот – доверителот Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со ЕДБ 4030993252736 и ЕМБС 4646088 и седиште на ул.Максим Горки бр.6 да пристапи во канцеларијата на Извршителот Андреја Буневски од Скопје, ул.Њуделхиска бр.4-2/1 заради склучување на договорот за продажба со непосредна спогодба кој се склучува во писмена форма.

Број на Оглас : 9950

Број на предмет: И.бр.246/21

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 257м2 , со почетна цена : 3,923,483 денари.

Дата на продажба :2022-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9949

Број на предмет: И.бр.1043/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 7678м2 , со почетна цена : 2,159,335 денари.

Дата на продажба :2022-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9948

Број на предмет: И.бр.238/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 2,691,456 денари.

Дата на продажба :2022-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9947

Број на предмет: И.бр.974/2021

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 2,848,979 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9944

Број на предмет: И.бр.533/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 245м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 69.680,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9943

Број на предмет: И.бр.3340/10

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 1130м2 , со почетна цена : 576,123 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Нива. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9941

Број на предмет: И.бр.13/22

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 2,596,011 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9940

Број на предмет: И.бр.42/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 2,035,770 денари.

Дата на продажба :2022-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9939

Број на предмет: И.бр.1781/2015

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 105.36м2 , со почетна цена : 2,434,466 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9938

Број на предмет: И.бр.45/11

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 3583м2 , со почетна цена : 31,058,423 денари.

Дата на продажба :2022-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9937

Број на предмет: И.бр.770/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 50.248,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9936

Број на предмет: И.бр.489/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 4144м2 , со почетна цена : 671,328 денари.

Дата на продажба :2022-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Овоштарници. Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9935

Број на предмет: И.бр.1183/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 1311м2 , со почетна цена : 11,852,219 денари.

Дата на продажба :2022-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот

Број на Оглас : 9934

Број на предмет: И.бр.468/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 7,616,338 денари.

Дата на продажба :2022-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9933

Број на предмет: И.бр.89/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 397,536 денари.

Дата на продажба :2022-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9932

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3446.02м2 , со почетна цена : 530,687 денари.

Дата на продажба :2022-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2022 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9930

Број на предмет: И.бр.510/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,776,313 денари.

Дата на продажба :2022-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9929

Број на предмет: И.бр.823/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 53м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 74.870,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9928

Број на предмет: И.бр.194/2017

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3738м2 , со почетна цена : 887,700 денари.

Дата на продажба :2022-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2022 година во 14:00 часот во просториите на Извршителот Моника Муча од Скопје со седиште на Бул.Св.Климент Охридски бр.66/2-4 Скопје.

Број на Оглас : 9927

Број на предмет: И.бр.1682/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 15,912,302 денари.

Дата на продажба :2022-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2022 година во 11:30 часот во просториите на извршител Гордан Станковиќ на ул. Петар Попарсов бр.36А, тел 3239-631, 3216-909.

Број на Оглас : 9926

Број на предмет: И.бр.172/2022

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2156м2 , со почетна цена : 3,409,915 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9925

Број на предмет: И.бр.1658/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 6,272,079 денари.

Дата на продажба :2022-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2022 година во 11:00 часот во просториите на извршител Гордан Станковиќ на ул. Петар Попарсов бр.36А, тел 3239-631, 3216-90

Број на Оглас : 9924

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,295,700 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9923

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 668,833 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9921

Број на предмет: И.бр.1331/2018

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 590,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9920

Број на предмет: И.бр.530/2018

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 93м2 , со почетна цена : 1,727,460 денари.

Дата на продажба :2022-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9919

Број на предмет: И.бр.1347/2021

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 227м2 , со почетна цена : 10,835,648 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Деловен простор и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9918

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,099,600 денари.

Дата на продажба :2022-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9917

Број на предмет: И.бр.852/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 8814м2 , со почетна цена : 5,624,123 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9916

Број на предмет: И.бр.406/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 427м2 , со почетна цена : 198,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9913

Број на предмет: И.бр.361/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4694м2 , со почетна цена : 256,710 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9912

Број на предмет: И.бр.305/20

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 6238м2 , со почетна цена : 2,183,300 денари.

Дата на продажба :2022-06-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.06.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9911

Број на предмет: И.бр.950/2019

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 5,100,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 12 и 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9910

Број на предмет: И.бр.941/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 472м2 , со почетна цена : 5,600,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9909

Број на предмет: И.бр.2366/2021

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 1,126,535 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9908

Број на предмет: И.бр.207/22

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 5,999,325 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 14 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9907

Број на предмет: И.бр.682/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 5977м2 , со почетна цена : 334,712 денари.

Дата на продажба :2022-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9906

Број на предмет: И.бр.196/20

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 155м2 , со почетна цена : 5,651,517 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9905

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 13,470,361 денари.

Дата на продажба :2022-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9904

Број на предмет: И.бр.993/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,200,070 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9903

Број на предмет: И.бр.1658/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 709м2 , со почетна цена : 14,564 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9902

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 747м2 , со почетна цена : 15,371,713 денари.

Дата на продажба :2022-06-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9901

Број на предмет: И.бр.919/2022

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 321м2 , со почетна цена : 9,589,409 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9900

Број на предмет: И.бр.529/2016

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 141м2 , со почетна цена : 2,219,576 денари.

Дата на продажба :2022-06-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9899

Број на предмет: И.бр.766/21

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 3,330,040 денари.

Дата на продажба :2022-06-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9898

Број на предмет: И.бр.1893/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 26м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: 

Број на Оглас : 9897

Број на предмет: И.бр.336/2022

Извршител :Ивана Нешовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 166м2 , со почетна цена : 10,539,212 денари.

Дата на продажба :2022-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 10:00 часот во просториите на извршител Ивана Нешовска од Скопје на ул. Никола Вапцаров бр.7/1-15.

Број на Оглас : 9896

Број на предмет: И.бр.1180/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 203м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.1180/19 од 19.05.2022 год. Тип на недвижнина: стан, земјиште. Почетна цена: 106.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9895

Број на предмет: И.бр.1516/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 397м2 , со почетна цена : 36,914,256 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за продажба на недвижност со непосредна спогодба. Продажната вредност на недвижноста е утврдена со Заклучок за утврдување на вредност од 14.12.2021 година и истата изнесува 36.914.256,00 денари а продажната цена за продажба со непосредна спогодба изнесува не помала од 430.000,00 евра во денарска противвредност, под која недвижноста не може да се продаде. Договорот за продажба на недвижноста со непосредна спогодба ќе се склучи на ден 31.05.2022 година во 12.00 часот во просториите на Извршител Весна Јакимовска.

Број на Оглас : 9894

Број на предмет: И.бр.284/21

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 5851м2 , со почетна цена : 164,909,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9893

Број на предмет: И.бр.3589/2013

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 84м2 , со почетна цена : 5,813,890 денари.

Дата на продажба :2022-06-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9892

Број на предмет: И.бр.2204/2018

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14354м2 , со почетна цена : 4,115,220 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9891

Број на предмет: И.бр.574/21

Извршител :Методија Костадинов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1875м2 , со почетна цена : 5,625,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9890

Број на предмет: И.бр.519/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 460м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 25.300,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9889

Број на предмет: И.бр.129/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 834м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, деловен објект, земјиште и др. Почетна цена: 75.799,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9888

Број на предмет: И.бр.990/2021

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10599м2 , со почетна цена : 1,163,162 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9887

Број на предмет: И.бр.154/2022

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 3,134,908 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 18м2 и ДП од 19м2. Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9886

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,099,600 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77 м2 и стан од 56 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9885

Број на предмет: И.бр.07/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 43.639,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9884

Број на предмет: И.бр.238/2022

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 91м2 , со почетна цена : 4,037,183 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9883

Број на предмет: И.бр.578/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 23,785,330 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9882

Број на предмет: И.бр.1315/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 3,886,915 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9881

Број на предмет: И.бр.837/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 267м2 , со почетна цена : 43,582,938 денари.

Дата на продажба :2022-06-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9880

Број на предмет: И.бр.462/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 2,105,877 денари.

Дата на продажба :2022-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9879

Број на предмет: И.бр.38/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 343м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 27.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9878

Број на предмет: И.бр.14/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 5250м2 , со почетна цена : 350,000 денари.

Дата на продажба :2022-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9877

Број на предмет: И.бр.256/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1428м2 , со почетна цена : 533,120 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9876

Број на предмет: И.бр.958/21

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 484м2 , со почетна цена : 6,580,500 денари.

Дата на продажба :2022-06-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9875

Број на предмет: И.бр.406/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 427м2 , со почетна цена : 295,833 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9874

Број на предмет: И.бр.117/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 382м2 , со почетна цена : 9,198,123 денари.

Дата на продажба :2022-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9873

Број на предмет: И.бр.742/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2112м2 , со почетна цена : 69,443,968 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9872

Број на предмет: И.бр.930/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 7,565,300 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9871

Број на предмет: И.бр.197/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 5202м2 , со почетна цена : 25,388,195 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9870

Број на предмет: И.бр.147/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 288.361,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9869

Број на предмет: И.бр.4498/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 238м2 , со почетна цена : 10,295,098 денари.

Дата на продажба :2022-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП, земјиште. Недвижноста се наоѓа во Скопје и Прилеп. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9868

Број на предмет: И.бр.625/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 332м2 , со почетна цена : 29,802,876 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 13 станови и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9867

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 429м2 , со почетна цена : 23,922,222 денари.

Дата на продажба :2022-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9866

Број на предмет: И.бр.1097/2013

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 509м2 , со почетна цена : 1,114,641 денари.

Дата на продажба :2022-06-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9865

Број на предмет: И.бр.1180/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 203м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 106.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9864

Број на предмет: И.бр.892/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,156,645 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9862

Број на предмет: И.бр.1641/2014

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 600м2 , со почетна цена : 400,000 денари.

Дата на продажба :2022-05-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9861

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 6988м2 , со почетна цена : 622,977 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9860

Број на предмет: И.бр.993/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,200,070 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9859

Број на предмет: И.бр.886/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 4,055,726 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9858

Број на предмет: И.бр.698/2020

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 895,854 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9857

Број на предмет: И.бр.805/2022

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 184м2 , со почетна цена : 136,961,484 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Деловни простории, апартмани, гаражи и др. Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9856

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 6988м2 , со почетна цена : 622,977 денари.

Дата на продажба :2022-05-26

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9855

Број на предмет: И.бр.1658/2019

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 709м2 , со почетна цена : 14,564 денари.

Дата на продажба :2022-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9854

Број на предмет: И.бр.941/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 472м2 , со почетна цена : 7,710,722 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9853

Број на предмет: И.бр.533/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 245м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 91.907,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9852

Број на предмет: И.бр.149/2017

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 993м2 , со почетна цена : 4,947,829 денари.

Дата на продажба :2022-05-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9851

Број на предмет: И.бр.408/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 51.479,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9850

Број на предмет: И.бр.510/2022

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 1,976,240 денари.

Дата на продажба :2022-05-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9849

Број на предмет: И.бр.89/22

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 596,304 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9848

Број на предмет: И.бр.948/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 736м2 , со почетна цена : 9,714,270 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9847

Број на предмет: И.бр.178/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 151м2 , со почетна цена : 6,253,369 денари.

Дата на продажба :2022-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.06.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9846

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1565м2 , со почетна цена : 15,371,713 денари.

Дата на продажба :2022-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2022 година8 во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9845

Број на предмет: И.бр.30/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 18м2 , со почетна цена : 216,070 денари.

Дата на продажба :2022-05-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - гаража од 17 м2 и гаража од 18 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 23.05.2022 година8 во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9843

Број на предмет: И.бр.237/2018

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 173м2 , со почетна цена : 510,370 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 173 м2 и ДП од 41 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9842

Број на предмет: И.бр.205/2021

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 4,656,105 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Забелешка: - стан од 124 м2 и стан од 104 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9841

Број на предмет: И.бр.503/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 35.277,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9840

Број на предмет: И.бр.503/2015

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-06-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 100.688,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.06.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9839

Број на предмет: И.бр.242/2017

Извршител :Емилија Бојаџиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 15486м2 , со почетна цена : 101,275 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9838

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,099,600 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77 м2 и стан од 56 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9836

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 1250м2 , со почетна цена : 3,953,485 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража и др. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9835

Број на предмет: И.бр.244/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 55.349,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9834

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1071м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена: 166.266,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9832

Број на предмет: И.бр.1461/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 120.085,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9831

Број на предмет: И.бр.415/2019

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 745м2 , со почетна цена : 6,216,206 денари.

Дата на продажба :2022-05-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 25.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9830

Број на предмет: И.бр.1658/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 3244м2 , со почетна цена : 4,430,492 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9829

Број на предмет: И.бр.401/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3369м2 , со почетна цена : 192,033 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9828

Број на предмет: И.бр.969/2020

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 5,932,720 денари.

Дата на продажба :2022-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9827

Број на предмет: И.бр.694/2021

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 2,023,653 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9826

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,295,700 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловни простории: 22 м2, 35 м2, 22 м2, 20 м2, 66 м2 и 40 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9825

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 668,833 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловни простории: 24 м2, 24 м2, 27 м2 и 26 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9824

Број на предмет: И.бр.2366/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 1,609,336 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9823

Број на предмет: И.бр.128/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 994м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 750.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9821

Број на предмет: И.бр.735/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 37194м2 , со почетна цена : 16,028,854 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9820

Број на предмет: И.бр.1055/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1097м2 , со почетна цена : 15,810,459 денари.

Дата на продажба :2022-05-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9819

Број на предмет: И.бр.134/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,842,733 денари.

Дата на продажба :2022-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9818

Број на предмет: И.бр.578/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 16,393,685 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - станови: 71 м2, 81 м2, 123 м2, 126 м2 и 105 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9817

Број на предмет: И.бр.578/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 23,785,330 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9815

Број на предмет: И.бр.886/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 4,059,000 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9814

Број на предмет: И.бр.42/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 374м2 , со почетна цена : 3,047,701 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9813

Број на предмет: И.бр.815/17

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 66м2 , стан од 88 м2 и друго. Почетна цена: 53.475,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9812

Број на предмет: И.бр.436/2016

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 395м2 , со почетна цена : 726,666 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9811

Број на предмет: И.бр.2065/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 333,379 денари.

Дата на продажба :2022-05-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе гаражни места. Продажбата ќе се одржи на ден 18.05.2022 година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 9810

Број на предмет: И.бр.2065/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 2,613,585 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 12 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 9808

Број на предмет: И.бр.14/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 801м2 , со почетна цена : 480,600 денари.

Дата на продажба :2022-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 11,00 часот во просториите на Извршител Александар Кузмановски во Гостивар на ул.Браќа Ѓиноски бр.20-1/5/2.

Број на Оглас : 9806

Број на предмет: И.бр.1169/2015

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 7,307,860 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 10:00 часот во просториите на Извршител Благојче Кипровски од Скопје.

Број на Оглас : 9805

Број на предмет: И.бр.485/2021

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 191,361 денари.

Дата на продажба :2022-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2022 година во 11:30 часот во просториите на извршител Маја Гркова Караколева

Број на Оглас : 9803

Број на предмет: И.бр.997/2010

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 1,832,734 денари.

Дата на продажба :2022-05-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.05.2022 година во 12:00 часот во просториите на извршителот Андреја Буневски на ул.Њуделхиска бр.4-2/1 во Скопје

Број на Оглас : 9801

Број на предмет: И.бр.86/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 2631м2 , со почетна цена : 405,237 денари.

Дата на продажба :2022-05-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.05.2022 година во 09:30 часот во просториите на Извршител Васко Еленов, ул.Мито Х. Василев бр.36-1/1 во Кавадарци.

Број на Оглас : 9799

Број на предмет: И.бр.990/2021

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10599м2 , со почетна цена : 1,163,162 денари.

Дата на продажба :2022-05-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9798

Број на предмет: И.бр.436/2016

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 395м2 , со почетна цена : 726,000 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9797

Број на предмет: И.бр.717/2020

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 351м2 , со почетна цена : 3,705,724 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9796

Број на предмет: И.бр.779/20

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 4,881,320 денари.

Дата на продажба :2022-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9795

Број на предмет: И.бр.63/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5088м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 917.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9793

Број на предмет: И.бр.4/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 142м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП и друго. Почетна цена: 307.080,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9792

Број на предмет: И.бр.5/2022

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 26.523,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9791

Број на предмет: И.бр.578/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 23,785,330 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9790

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 23,700,751 денари.

Дата на продажба :2022-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9789

Број на предмет: И.бр.950/2019

Извршител :Никола Богатинов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3473м2 , со почетна цена : 6,954,650 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот и во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9786

Број на предмет: И.бр.698/2020

Извршител :Сашо Перовски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 24м2 , со почетна цена : 1,343,713 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9785

Број на предмет: И.бр.757/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4936м2 , со почетна цена : 861,775 денари.

Дата на продажба :2022-04-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9784

Број на предмет: И.бр.1180/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 203м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 139.430,80 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9783

Број на предмет: И.бр.178/22

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 151м2 , со почетна цена : 9,369,648 денари.

Дата на продажба :2022-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9781

Број на предмет: И.бр.1605/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Богданци

Квадратура: 263м2 , со почетна цена : 3,520,400 денари.

Дата на продажба :2022-05-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 13.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9780

Број на предмет: И.бр.2204/2018

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 14354м2 , со почетна цена : 4,115,220 денари.

Дата на продажба :2022-05-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9777

Број на предмет: И.бр.243/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 5967м2 , со почетна цена : 249,515,463 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9775

Број на предмет: И.бр.266/2022

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 2,913,651 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9774

Број на предмет: И.бр.256/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1428м2 , со почетна цена : 799,680 денари.

Дата на продажба :2022-05-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - лозје. Продажбата ќе се одржи на ден 12.05.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9773

Број на предмет: И.бр.1614/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 128м2 , со почетна цена : 3,398,549 денари.

Дата на продажба :2022-05-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 06.05.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9772

Број на предмет: И.бр.51/20

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3007м2 , со почетна цена : 27,327,050 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9771

Број на предмет: И.бр.1284/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 90.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9770

Број на предмет: И.бр.781/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 593м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-28

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Почетна цена: 57.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9767

Број на предмет: И.бр.1477/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 34.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9765

Број на предмет: И.бр.148/2022

Извршител :Александра Заринска Дуровска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 54.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9764

Број на предмет: И.бр.196/20

Извршител :Златко Трајаноски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 155м2 , со почетна цена : 5,651,517 денари.

Дата на продажба :2022-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9763

Број на предмет: И.бр.543/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 1208м2 , со почетна цена : 4,392,761 денари.

Дата на продажба :2022-04-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 26.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9762

Број на предмет: И.бр.615/2019

Извршител :Мики Лазаров линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 1,793,402 денари.

Дата на продажба :2022-05-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.05.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9760

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 429м2 , со почетна цена : 35,883,293 денари.

Дата на продажба :2022-05-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 04.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9756

Број на предмет: И.бр.3320/2020

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 817м2 , со почетна цена : 4,170,037 денари.

Дата на продажба :2022-05-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - градина. Продажбата ќе се одржи на ден 05.05.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9753

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1071м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена: 166.266,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9749

Број на предмет: И.бр.205/2021

Извршител :Влатко Лалков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 124м2 , со почетна цена : 5,477,770 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9747

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,733,507 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловни простории и гаражи. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9746

Број на предмет: И.бр.21/22

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,003,249 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 24 м2, ДП од 24 м2, ДП од 26 м2 и ДП од 27 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9744

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1071м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Почетна цена: 166.266,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9742

Број на предмет: И.бр.694/2021

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 171м2 , со почетна цена : 2,248,503 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9740

Број на предмет: И.бр.1064/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 511м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 152.609,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9739

Број на предмет: И.бр.587/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 76.587,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9738

Број на предмет: И.бр.220/12

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 3.056,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9737

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 3513м2 , со почетна цена : 12,391,950 денари.

Дата на продажба :2022-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9734

Број на предмет: И.бр.487/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 79м2 , со почетна цена : 3,734,337 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9732

Број на предмет: И.бр.147/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,291,500 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9731

Број на предмет: И.бр.1065/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2970м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 76.013,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9730

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 16,587,552 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9729

Број на предмет: И.бр.1378/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 6.226,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9728

Број на предмет: И.бр.1461/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Почетна цена: 120.085,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9725

Број на предмет: И.бр.128/2022

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 992м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 920.507,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9723

Број на предмет: И.бр.1513/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 51.011,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9722

Број на предмет: И.бр.1654/21

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 10,074,069 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 58 м2 и ДП од 112 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9721

Број на предмет: И.бр.956/18

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 212м2 , со почетна цена : 1,981,651 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9720

Број на предмет: И.бр.1078/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 267м2 , со почетна цена : 28,421,998 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9719

Број на предмет: И.бр.174/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 926,652 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9718

Број на предмет: И.бр.969/2020

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 5,932,720 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9717

Број на предмет: И.бр.665/2021

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 844м2 , со почетна цена : 6,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, стан и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9716

Број на предмет: И.бр.538/21

Извршител :Антонио Коштанов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 6,569,654 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9715

Број на предмет: И.бр.401/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3369м2 , со почетна цена : 192,033 денари.

Дата на продажба :2022-04-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9714

Број на предмет: И.бр.187/20

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 170м2 , со почетна цена : 4,000,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9713

Број на предмет: И.бр.42/2022

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 374м2 , со почетна цена : 3,047,701 денари.

Дата на продажба :2022-04-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9712

Број на предмет: И.бр.990/2021

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 10599м2 , со почетна цена : 1,163,162 денари.

Дата на продажба :2022-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9711

Број на предмет: И.бр.535/18

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 3,991,393 денари.

Дата на продажба :2022-04-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - став од 77 м2 и стан од 56 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9709

Број на предмет: И.бр.1362/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 2,127,618 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9708

Број на предмет: И.бр.1325/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3100м2 , со почетна цена : 12,219,133 денари.

Дата на продажба :2022-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9707

Број на предмет: И.бр.41/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 385м2 , со почетна цена : 11,348,323 денари.

Дата на продажба :2022-04-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9706

Број на предмет: И.бр.604/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 216м2 , со почетна цена : 11,273,442 денари.

Дата на продажба :2022-04-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 08.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9705

Број на предмет: И.бр.604/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 216м2 , со почетна цена : 11,273,442 денари.

Дата на продажба :2022-04-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9703

Број на предмет: И.бр.1658/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 3244м2 , со почетна цена : 4,430,492 денари.

Дата на продажба :2022-04-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9701

Број на предмет: И.бр.1198/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 127м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Почетна цена: 71.861,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9700

Број на предмет: И.бр.436/2016

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 846м2 , со почетна цена : 1,089,999 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9699

Број на предмет: И.бр.1169/2015

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 7,307,860 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9698

Број на предмет: И.бр.18/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 200м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште и др. Почетна цена: 58.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9697

Број на предмет: И.бр.650/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 5,721,478 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9696

Број на предмет: И.бр.649/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 3,769,999 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 28м2 и ДП од 81м2. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9695

Број на предмет: И.бр.648/19

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 175м2 , со почетна цена : 9,830,126 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9694

Број на предмет: И.бр.1614/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 128м2 , со почетна цена : 3,398,549 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9693

Број на предмет: И.бр.92/2022

Извршител :Николчо Саздов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Свети Николе

Квадратура: 65596м2 , со почетна цена : 18,200,039 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9692

Број на предмет: И.бр.255/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 1,387,479 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9691

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Почетна цена: 110.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9690

Број на предмет: И.бр.1582/16

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 3,300,682 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 8 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9689

Број на предмет: И.бр.723/2019

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1091м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 341.523,87 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9688

Број на предмет: И.бр.238/2018

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 3246м2 , со почетна цена : 3,373,706 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9687

Број на предмет: И.бр.42/2016

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 244м2 , со почетна цена : 825,474 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9686

Број на предмет: И.бр.232/2017

Извршител :Емилија Бојаџиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 251.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9685

Број на предмет: И.бр.4274/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,009,850 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9684

Број на предмет: И.бр.1444/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3026м2 , со почетна цена : 12,361,500 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште, магацин. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9682

Број на предмет: И.бр.1516/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 397м2 , со почетна цена : 29,028,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - магацини. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9681

Број на предмет: И.бр.910/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 700,000 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, викенд куќа. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9680

Број на предмет: И.бр.560/2021

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11787м2 , со почетна цена : 622,977 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9679

Број на предмет: И.бр.132/2021

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3100м2 , со почетна цена : 18,328,700 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9671

Број на предмет: И.бр.4274/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,009,850 денари.

Дата на продажба :2022-04-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9670

Број на предмет: И.бр.232/2017

Извршител :Емилија Бојаџиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 251.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9669

Број на предмет: И.бр.461/18

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 273,922 денари.

Дата на продажба :2022-04-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.04.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9659

Број на предмет: И.бр.655/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 372м2 , со почетна цена : 5,049,146 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05/04/2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9658

Број на предмет: И.бр.492/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 247.860,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9657

Број на предмет: И.бр.134/2022

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 2,521,500 денари.

Дата на продажба :2022-04-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9656

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 35,551,127 денари.

Дата на продажба :2022-04-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9655

Број на предмет: И.бр.1036/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 5,879,141 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9654

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 231м2 , со почетна цена : 9,732,492 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9653

Број на предмет: И.бр.865/13

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 1328м2 , со почетна цена : 79,680 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9652

Број на предмет: И.бр.757/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4936м2 , со почетна цена : 889,275 денари.

Дата на продажба :2022-03-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9651

Број на предмет: И.бр.717/2020

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 351м2 , со почетна цена : 4,632,155 денари.

Дата на продажба :2022-04-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, станови и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 06.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9650

Број на предмет: И.бр.405/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 7208м2 , со почетна цена : 44,766,091 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, деловни простории и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9649

Број на предмет: И.бр.1683/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2460м2 , со почетна цена : 3,936,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, станови и гаражни места. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9648

Број на предмет: И.бр.1011/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 5,330,763 денари.

Дата на продажба :2022-03-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9647

Број на предмет: И.бр.230/21

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 2,890,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9646

Број на предмет: И.бр.846/20

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 5595м2 , со почетна цена : 627,225 денари.

Дата на продажба :2022-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9645

Број на предмет: И.бр.538/21

Извршител :Антонио Коштанов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 114м2 , со почетна цена : 9,854,453 денари.

Дата на продажба :2022-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9644

Број на предмет: И.бр.742/20

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 2067м2 , со почетна цена : 69,443,968 денари.

Дата на продажба :2022-04-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9643

Број на предмет: И.бр.57/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 491м2 , со почетна цена : 1,888,299 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9642

Број на предмет: И.бр.73/2021

Извршител :Златко Пејовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 199м2 , со почетна цена : 668,400 денари.

Дата на продажба :2022-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9641

Број на предмет: И.бр.781/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 593м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 65.419,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9640

Број на предмет: И.бр.1806/2021

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 223м2 , со почетна цена : 26,019,007 денари.

Дата на продажба :2022-04-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9639

Број на предмет: И.бр.967/19

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2422м2 , со почетна цена : 1,489,530 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9638

Број на предмет: И.бр.1695/09

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2357м2 , со почетна цена : 776,475 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9637

Број на предмет: И.бр.605/18

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крива Паланка

Квадратура: 1566м2 , со почетна цена : 804,462 денари.

Дата на продажба :2022-03-29

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9636

Број на предмет: И.бр.502/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 2,049,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9635

Број на предмет: И.бр.1378/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 1559м2 , со почетна цена : 15,144,322 денари.

Дата на продажба :2022-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9634

Број на предмет: И.бр.1378/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 9.339,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9633

Број на предмет: И.бр.1284/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 113.738,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9632

Број на предмет: И.бр.247/17

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 92м2 , со почетна цена : 2,180,380 денари.

Дата на продажба :2022-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9631

Број на предмет: И.бр.790/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 280м2 , со почетна цена : 16,347,850 денари.

Дата на продажба :2022-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9630

Број на предмет: И.бр.41/2022

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 385м2 , со почетна цена : 11,348,323 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9629

Број на предмет: И.бр.1325/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 380м2 , со почетна цена : 2,697,317 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9628

Број на предмет: И.бр.569/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 45.701,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9627

Број на предмет: И.бр.147/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 296м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 288.361,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9626

Број на предмет: И.бр.1088/2009

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 133м2 , со почетна цена : 5,934,811 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9625

Број на предмет: И.бр.105/2016

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 518,196 денари.

Дата на продажба :2022-04-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.04.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9623

Број на предмет: И.бр.428/2019

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 1302м2 , со почетна цена : 800,281 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - овоштарник. Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9622

Број на предмет: И.бр.172/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 470м2 , со почетна цена : 672,265 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9621

Број на предмет: И.бр.102/2020

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12580м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 3.050.197,34 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9620

Број на предмет: И.бр.371/2020

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 4744м2 , со почетна цена : 3,814,662 денари.

Дата на продажба :2022-03-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 21.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9619

Број на предмет: И.бр.174/2021

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,389,977 денари.

Дата на продажба :2022-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9618

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2022-03-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9617

Број на предмет: И.бр.696/2019

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 4000м2 , со почетна цена : 48,690,904 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9616

Број на предмет: И.бр.1513/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 51.011,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9615

Број на предмет: И.бр.406/16

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 15304м2 , со почетна цена : 4,225,789 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.406/16 од 25.02.2022 година. Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9614

Број на предмет: И.бр.808/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 2529м2 , со почетна цена : 16,522,600 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9613

Број на предмет: И.бр.855/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 278м2 , со почетна цена : 7,087,152 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9612

Број на предмет: И.бр.1362/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 3,191,426 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9611

Број на предмет: И.бр.1055/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1097м2 , со почетна цена : 15,810,459 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9610

Број на предмет: И.бр.63/2022

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5088м2 , со почетна цена : 84,652,421 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9609

Број на предмет: И.бр.5440/2013

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 4,200,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9608

Број на предмет: И.бр.105/2020

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1640м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 532.853,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9607

Број на предмет: И.бр.349/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2235м2 , со почетна цена : 275,754 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9605

Број на предмет: И.бр.806/2015

Извршител :Златко Пејовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 6404м2 , со почетна цена : 499,770 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9604

Број на предмет: И.бр.187/20

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 170м2 , со почетна цена : 4,709,751 денари.

Дата на продажба :2022-03-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9603

Број на предмет: И.бр.4235/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,558,062 денари.

Дата на продажба :2022-03-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 69 м2,33 м2 и 36 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 16.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9602

Број на предмет: И.бр.2975/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 89м2 , со почетна цена : 5,582,073 денари.

Дата на продажба :2022-03-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9601

Број на предмет: И.бр.188/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 546м2 , со почетна цена : 23,020,716 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9600

Број на предмет: И.бр.315/2020

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 2294м2 , со почетна цена : 45,468 денари.

Дата на продажба :2022-03-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9599

Број на предмет: И.бр.113/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 37.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9598

Број на предмет: И.бр.4484/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 7,340,594 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9597

Број на предмет: И.бр.2683/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 4,618,015 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан од 74 м2 и стан од 67 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9596

Број на предмет: И.бр.595/19

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 268м2 , со почетна цена : 1,500,458 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9595

Број на предмет: И.бр.17/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 134м2 , со почетна цена : 3,516,996 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9594

Број на предмет: И.бр.800/18

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 1,599,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан од 72 м2 и стан од 63 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9593

Број на предмет: И.бр.1001/2020

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1284м2 , со почетна цена : 1,083,900 денари.

Дата на продажба :2022-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9592

Број на предмет: И.бр.595/19

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 268м2 , со почетна цена : 1,500,458 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9591

Број на предмет: И.бр.17/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 211м2 , со почетна цена : 3,516,996 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9590

Број на предмет: И.бр.461/18

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 410,882 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9589

Број на предмет: И.бр.1078/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 267м2 , со почетна цена : 28,421,998 денари.

Дата на продажба :2022-03-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9588

Број на предмет: И.бр.961/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 359м2 , со почетна цена : 4,318,650 денари.

Дата на продажба :2022-03-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 11.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9587

Број на предмет: И.бр.1169/2015

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 7,307,860 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9586

Број на предмет: И.бр.1654/21

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 10,074,069 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9585

Број на предмет: И.бр.4274/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,542,968 денари.

Дата на продажба :2022-03-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9584

Број на предмет: И.бр.201/2012

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,350,917 денари.

Дата на продажба :2022-03-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9583

Број на предмет: И.бр.6461/21

Извршител :Александар Максимовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 1/8 од недвижноста. Почетна цена: 6.379,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.03.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9582

Број на предмет: И.бр.2091/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП, земјиште, гаража. Почетна цена: 185.891,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9581

Број на предмет: И.бр.406/2016

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 15304м2 , со почетна цена : 4,225,789 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9580

Број на предмет: И.бр.910/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 146м2 , со почетна цена : 1,014,801 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9579

Број на предмет: И.бр.550/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 59м2 , со почетна цена : 1,017,210 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9578

Број на предмет: И.бр.783/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 783м2 , со почетна цена : 14,861,226 денари.

Дата на продажба :2022-03-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9577

Број на предмет: И.бр.2142/21

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 35,551,127 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9576

Број на предмет: И.бр.973/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9964м2 , со почетна цена : 168,584,460 денари.

Дата на продажба :2022-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9575

Број на предмет: И.бр.560/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 11787м2 , со почетна цена : 889,967 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9574

Број на предмет: И.бр.1893/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 43м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 37.760,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9573

Број на предмет: И.бр.2065/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 37м2 , со почетна цена : 2,613,585 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9572

Број на предмет: И.бр.142/21

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 3,498,243 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за продажба на недвижност со непосредна спогодба И.бр.142/21. Договорот за продажба на недвижност со непосредна спогодба ќе се склучи на ден 22.02.2022 година во 12,00 часот во просториите на извршителот.

Број на Оглас : 9571

Број на предмет: И.бр.405/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 7208м2 , со почетна цена : 67,149,136 денари.

Дата на продажба :2022-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - повеќе ДП, земјиште,гаража и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9570

Број на предмет: И.бр.653/2016

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 1,644,554 денари.

Дата на продажба :2022-02-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9569

Број на предмет: И.бр.1529/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 516м2 , со почетна цена : 2,136,132 денари.

Дата на продажба :2022-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, помошни простории и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9568

Број на предмет: И.бр.2267/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 561м2 , со почетна цена : 13,025,360 денари.

Дата на продажба :2022-02-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9567

Број на предмет: И.бр.1036/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 96м2 , со почетна цена : 6,494,141 денари.

Дата на продажба :2022-03-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9566

Број на предмет: И.бр.1059/2019

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 307м2 , со почетна цена : 2,367,422 денари.

Дата на продажба :2022-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП со дворно место. Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9565

Број на предмет: И.бр.1516/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 471м2 , со почетна цена : 29,028,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, Магацини. Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9564

Број на предмет: И.бр.1695/09

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2357м2 , со почетна цена : 862,750 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9563

Број на предмет: И.бр.855/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 278м2 , со почетна цена : 10,630,729 денари.

Дата на продажба :2022-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП во комплекс и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9562

Број на предмет: И.бр.846/20

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 14793м2 , со почетна цена : 627,225 денари.

Дата на продажба :2022-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9561

Број на предмет: И.бр.230/21

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 62м2 , со почетна цена : 3,143,542 денари.

Дата на продажба :2022-02-24

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9560

Број на предмет: И.бр.1240/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1972м2 , со почетна цена : 5,773,977 денари.

Дата на продажба :2022-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште, гаража и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9559

Број на предмет: И.бр.1533/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 109м2 , со почетна цена : 4,465,282 денари.

Дата на продажба :2022-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9558

Број на предмет: И.бр.735/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 37194м2 , со почетна цена : 16,028,854 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9557

Број на предмет: И.бр.1697/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2540м2 , со почетна цена : 47,672,242 денари.

Дата на продажба :2022-02-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште, гаража и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9556

Број на предмет: И.бр.756/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 550м2 , со почетна цена : 19,412,100 денари.

Дата на продажба :2022-02-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2022 година во 7 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9555

Број на предмет: И.бр.1088/2009

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 133м2 , со почетна цена : 5,934,811 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9554

Број на предмет: И.бр.179/2021

Извршител :Зоран Ангеловски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 2,142,112 денари.

Дата на продажба :2022-03-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9553

Број на предмет: И.бр.124/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1770м2 , со почетна цена : 3,119,625 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9552

Број на предмет: И.бр.502/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 2,792,518 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9551

Број на предмет: И.бр.178/2015

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 294м2 , со почетна цена : 2,951,270 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9550

Број на предмет: И.бр.14/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 5250м2 , со почетна цена : 525,000 денари.

Дата на продажба :2022-03-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.03.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9549

Број на предмет: И.бр.790/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 280м2 , со почетна цена : 21,646,832 денари.

Дата на продажба :2022-02-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 24.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9548

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 231м2 , со почетна цена : 10,813,880 денари.

Дата на продажба :2022-03-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стамбена куќа, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9547

Број на предмет: И.бр.352/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3000м2 , со почетна цена : 1,182,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9546

Број на предмет: И.бр.1141/19

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2560м2 , со почетна цена : 27,218,905 денари.

Дата на продажба :2022-02-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9545

Број на предмет: И.бр.1142/19

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2560м2 , со почетна цена : 244,970,147 денари.

Дата на продажба :2022-02-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9544

Број на предмет: И.бр.232/2017

Извршител :Емилија Бојаџиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 251.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9543

Број на предмет: И.бр.288/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1684м2 , со почетна цена : 140,350 денари.

Дата на продажба :2022-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9542

Број на предмет: И.бр.158/20

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 800,143 денари.

Дата на продажба :2022-02-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.02.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9541

Број на предмет: И.бр.1012/15

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 1,579,520 денари.

Дата на продажба :2022-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9540

Број на предмет: И.бр.102/2020

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 12580м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, деловни простории и друго. Почетна цена: 4.575.296,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9539

Број на предмет: И.бр.223/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 988м2 , со почетна цена : 5,360,657 денари.

Дата на продажба :2022-02-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 21.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9538

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 110.000,00 евра во денарска противвредност.Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9537

Број на предмет: И.бр.4235/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 5,337,093 денари.

Дата на продажба :2022-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9536

Број на предмет: И.бр.1101/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5043м2 , со почетна цена : 7,866,638 денари.

Дата на продажба :2022-02-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 11.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9535

Број на предмет: И.бр.69/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1137м2 , со почетна цена : 20,181,309 денари.

Дата на продажба :2022-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловни простории со земјиште и др. Недвижноста се наоѓа во Кичево и Битола. Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9534

Број на предмет: И.бр.454/2018

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 3,274,814 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9533

Број на предмет: И.бр.569/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 45.701,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 16.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9532

Број на предмет: И.бр.147/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 86м2 , со почетна цена : 820,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9531

Број на предмет: И.бр.147/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 765,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9530

Број на предмет: И.бр.147/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,291,500 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9529

Број на предмет: И.бр.2091/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 241м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП, земјиште, гаража и др. Почетна цена: 278.833,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 08.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9528

Број на предмет: И.бр.1055/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1097м2 , со почетна цена : 15,810,459 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9527

Број на предмет: И.бр.1174/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 410м2 , со почетна цена : 3,591,108 денари.

Дата на продажба :2022-02-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9526

Број на предмет: И.бр.791/2018

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 900м2 , со почетна цена : 46,756,913 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9525

Број на предмет: И.бр.3230/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 273м2 , со почетна цена : 15,415,128 денари.

Дата на продажба :2022-02-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, гаража, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9524

Број на предмет: И.бр.969/2020

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 5,932,720 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9523

Број на предмет: И.бр.492/2016

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1326м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 354.086,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9522

Број на предмет: И.бр.2683/21

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 5,018,015 денари.

Дата на продажба :2022-02-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 74 м2 и стан од 67 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 15.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9521

Број на предмет: И.бр.1937/2012

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 420м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 31.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9520

Број на предмет: И.бр.450/2020

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 666м2 , со почетна цена : 11,377,500 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9519

Број на предмет: И.бр.1121/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 675м2 , со почетна цена : 140,444,721 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - хотел со гаража и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9518

Број на предмет: И.бр.815/2017

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 163м2 , со почетна цена : 12,671,728 денари.

Дата на продажба :2022-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП, гаража и др.Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9517

Број на предмет: И.бр.815/2017

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1111м2 , со почетна цена : 2,222,000 денари.

Дата на продажба :2022-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9516

Број на предмет: И.бр.815/2017

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 5,296,283 денари.

Дата на продажба :2022-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9515

Број на предмет: И.бр.815/2017

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 191м2 , со почетна цена : 19,226,423 денари.

Дата на продажба :2022-02-09

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - хотел.Продажбата ќе се одржи на ден 09.02.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9514

Број на предмет: И.бр.937/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 949,437 денари.

Дата на продажба :2022-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9513

Број на предмет: И.бр.1493/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 951м2 , со почетна цена : 14,953,757 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9512

Број на предмет: И.бр.513/20

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 2,843,514 денари.

Дата на продажба :2022-02-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9511

Број на предмет: И.бр.336/2021

Извршител :Станислав Тасески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,114,202 денари.

Дата на продажба :2022-02-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9510

Број на предмет: И.бр.51/20

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3007м2 , со почетна цена : 12,891,700 денари.

Дата на продажба :2022-02-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9509

Број на предмет: И.бр.50/20

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 3007м2 , со почетна цена : 14,435,350 денари.

Дата на продажба :2022-02-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9508

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 422м2 , со почетна цена : 4,370,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9507

Број на предмет: И.бр.201/2012

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 3,350,917 денари.

Дата на продажба :2022-02-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.02.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9506

Број на предмет: И.бр.524/15

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 123м2 , со почетна цена : 1,277,313 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9505

Број на предмет: И.бр.483/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 3918м2 , со почетна цена : 3,134,400 денари.

Дата на продажба :2022-02-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 02.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9504

Број на предмет: И.бр.288/18

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 169м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Почетна цена: 26.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9503

Број на предмет: И.бр.313/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 32.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9502

Број на предмет: И.бр.937/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 949,437 денари.

Дата на продажба :2022-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9501

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 726м2 , со почетна цена : 876,412 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9500

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 600м2 , со почетна цена : 34,061,978 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9499

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 7,328,452 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9498

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 789м2 , со почетна цена : 4,483,350 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9497

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1477м2 , со почетна цена : 6,709,084 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9496

Број на предмет: И.бр.3054/2008

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 811,390 денари.

Дата на продажба :2022-01-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9495

Број на предмет: И.бр.958/21

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 484м2 , со почетна цена : 6,765,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9494

Број на предмет: И.бр.1697/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2540м2 , со почетна цена : 71,508,363 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9493

Број на предмет: И.бр.524/15

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 123м2 , со почетна цена : 1,277,313 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9492

Број на предмет: И.бр.232/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 28м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-02-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 104.135,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.02.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9491

Број на предмет: И.бр.855/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4128м2 , со почетна цена : 10,630,729 денари.

Дата на продажба :2022-01-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9490

Број на предмет: И.бр.1240/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1972м2 , со почетна цена : 5,773,977 денари.

Дата на продажба :2022-02-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 02.02.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9489

Број на предмет: И.бр.99/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 792м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - заменик извршител Јадранка Јовановска постапува по предмет 99/21 на поранешен извршител Драган Алексиќ. Почетна цена: 94.674,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9488

Број на предмет: И.бр.1516/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 397м2 , со почетна цена : 36,914,256 денари.

Дата на продажба :2022-01-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9487

Број на предмет: И.бр.892/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 1,156,645 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 36 м2,стан од 35 м2, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9486

Број на предмет: И.бр.889/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 681м2 , со почетна цена : 1,419,554 денари.

Дата на продажба :2022-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 37 м2, стан од 35м2, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9485

Број на предмет: И.бр.735/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 37194м2 , со почетна цена : 20,036,068 денари.

Дата на продажба :2022-01-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9484

Број на предмет: И.бр.1601/2013

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 6638м2 , со почетна цена : 58,660 денари.

Дата на продажба :2022-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2022 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9482

Број на предмет: И.бр.886/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 4,055,726 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9481

Број на предмет: И.бр.562/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 1,228,965 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9479

Број на предмет: И.бр.1012/15

Извршител :Петре Темелков линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 106м2 , со почетна цена : 2,367,419 денари.

Дата на продажба :2022-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9478

Број на предмет: И.бр.756/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 550м2 , со почетна цена : 29,118,128 денари.

Дата на продажба :2022-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2022 година во 7 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9477

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 19.686,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9476

Број на предмет: И.бр.1443/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 266м2 , со почетна цена : 8,453,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 63 м2, стан од 105м2 и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9475

Број на предмет: И.бр.1160/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 819м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Почетна цена: 740.837,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9474

Број на предмет: И.бр.158/20

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 800,143 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9473

Број на предмет: И.бр.178/2015

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 294м2 , со почетна цена : 4,426,905 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9472

Број на предмет: И.бр.562/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 1,228,965 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9471

Број на предмет: И.бр.791/2018

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 900м2 , со почетна цена : 46,756,913 денари.

Дата на продажба :2022-01-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9470

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2022-01-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 31.01.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9469

Број на предмет: И.бр.65/20

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,520,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Заклучок за исправање на грешки во акти на извршителот.Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9468

Број на предмет: И.бр.65/20

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,520,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП и др.Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9467

Број на предмет: И.бр.65/20

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 769,242 денари.

Дата на продажба :2022-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за исправање на грешки во акти на извршителот. Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9466

Број на предмет: И.бр.65/20

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 769,242 денари.

Дата на продажба :2022-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9465

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 39.871,92 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9464

Број на предмет: И.бр.1273/14

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 2498м2 , со почетна цена : 13,470,361 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9463

Број на предмет: И.бр.1174/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 410м2 , со почетна цена : 3,591,108 денари.

Дата на продажба :2022-01-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 24.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9462

Број на предмет: И.бр.288/2010

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2175м2 , со почетна цена : 210,500 денари.

Дата на продажба :2022-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9461

Број на предмет: И.бр.866/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 5,250,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9460

Број на предмет: И.бр.753/2019

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 508м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2022-01-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште и др. Почетна цена: 57.652,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9459

Број на предмет: И.бр.1088/2009

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 133м2 , со почетна цена : 5,934,811 денари.

Дата на продажба :2022-01-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 13.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9458

Број на предмет: И.бр.468/2021

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 352м2 , со почетна цена : 211,200 денари.

Дата на продажба :2022-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9457

Број на предмет: И.бр.1493/19

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 951м2 , со почетна цена : 22,430,631 денари.

Дата на продажба :2022-01-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9456

Број на предмет: И.бр.969/2020

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 5,932,720 денари.

Дата на продажба :2022-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9455

Број на предмет: И.бр.382/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 263м2 , со почетна цена : 21,525,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе станови. Продажбата ќе се одржи на ден 14.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9454

Број на предмет: И.бр.1/2016

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Демир Капија

Квадратура: 150м2 , со почетна цена : 883,092 денари.

Дата на продажба :2022-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9453

Број на предмет: И.бр.54/20

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 8143м2 , со почетна цена : 1,292,480 денари.

Дата на продажба :2022-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - овошна градина. Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2022 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9452

Број на предмет: И.бр.751/2020

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 343м2 , со почетна цена : 15,444,665 денари.

Дата на продажба :2022-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9451

Број на предмет: И.бр.450/2020

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 666м2 , со почетна цена : 12,689,016 денари.

Дата на продажба :2022-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9450

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 9,555,382 денари.

Дата на продажба :2022-01-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9449

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 231м2 , со почетна цена : 10,813,880 денари.

Дата на продажба :2022-01-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стамбена куќа, гаража, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9448

Број на предмет: И.бр.71/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 460м2 , со почетна цена : 2,788,333 денари.

Дата на продажба :2022-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9447

Број на предмет: И.бр.886/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 4,059,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9446

Број на предмет: И.бр.483/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 3918м2 , со почетна цена : 4,701,600 денари.

Дата на продажба :2022-01-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9445

Број на предмет: И.бр.1121/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 675м2 , со почетна цена : 140,444,721 денари.

Дата на продажба :2022-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9444

Број на предмет: И.бр.732/19

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 131м2 , со почетна цена : 6,027,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9443

Број на предмет: И.бр.352/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3000м2 , со почетна цена : 1,282,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9441

Број на предмет: И.бр.578/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 13412м2 , со почетна цена : 4,124,190 денари.

Дата на продажба :2021-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.578/2021 од 14.12.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9440

Број на предмет: И.бр.295/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 195м2 , со почетна цена : 3,890,182 денари.

Дата на продажба :2022-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9439

Број на предмет: И.бр.69/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1137м2 , со почетна цена : 20,181,309 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - станови, деловни простории со земјиште и др. Недвижноста се наоѓа во Скопје, Кичево и Битола. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9438

Број на предмет: И.бр.313/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-31

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 46.753,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 31.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9437

Број на предмет: И.бр.815/2017

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 191м2 , со почетна цена : 28,839,635 денари.

Дата на продажба :2022-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - хотел, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2022 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9436

Број на предмет: И.бр.815/2017

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 7,944,425 денари.

Дата на продажба :2022-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2022 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9435

Број на предмет: И.бр.815/2017

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 163м2 , со почетна цена : 19,007,592 денари.

Дата на продажба :2022-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе станови и ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2022 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9434

Број на предмет: И.бр.815/2017

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1111м2 , со почетна цена : 3,333,000 денари.

Дата на продажба :2022-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2022 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9433

Број на предмет: И.бр.247/21

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 348м2 , со почетна цена : 11,741,297 денари.

Дата на продажба :2022-01-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 10.01.2022 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9432

Број на предмет: И.бр.267/2020

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1765м2 , со почетна цена : 21,280,174 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9431

Број на предмет: И.бр.99/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 792м2 , со почетна цена : 8,733,615 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - заменик извршител Јадранка Јовановска постапува по предмет 99/21 на поранешен извршител Драган Алексиќ. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9429

Број на предмет: И.бр.1275/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 4206м2 , со почетна цена : 1,476,063 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Недвижноста се наоѓа во Скопје и Битола. Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9428

Број на предмет: И.бр.229/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,120,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9427

Број на предмет: И.бр.873/2020

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 2048м2 , со почетна цена : 84,831,928 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9426

Број на предмет: И.бр.158/20

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 1,200,215 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9425

Број на предмет: И.бр.195/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 121.772,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9424

Број на предмет: И.бр.33/12

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 734м2 , со почетна цена : 409,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9423

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1477м2 , со почетна цена : 7,454,538 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9422

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 8,142,724 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9421

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 726м2 , со почетна цена : 973,791 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9420

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 789м2 , со почетна цена : 4,981,500 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе гаражни места. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9419

Број на предмет: И.бр.220/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 600м2 , со почетна цена : 37,846,642 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9418

Број на предмет: И.бр.142/21

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 3,498,243 денари.

Дата на продажба :2021-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9417

Број на предмет: И.бр.1477/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 34.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9416

Број на предмет: И.бр.3054/2008

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 811,390 денари.

Дата на продажба :2021-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9415

Број на предмет: И.бр.958/21

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 484м2 , со почетна цена : 9,306,900 денари.

Дата на продажба :2021-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9414

Број на предмет: И.бр.469/15

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5029м2 , со почетна цена : 94,876,443 денари.

Дата на продажба :2021-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - рафинерија за масло со земјиште под згради и дворно место. Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9413

Број на предмет: И.бр.1443/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 266м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.1443/21 од 07.12.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9412

Број на предмет: И.бр.562/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 1,843,447 денари.

Дата на продажба :2021-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9411

Број на предмет: И.бр.1023/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 16,591,542 денари.

Дата на продажба :2021-12-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - предмет на продажба се 7 станови во Струмица. Продажбата ќе се одржи на ден 24.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9409

Број на предмет: И.бр.54/20

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 8143м2 , со почетна цена : 1,292,480 денари.

Дата на продажба :2021-12-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9408

Број на предмет: И.бр.288/18

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 169м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -стан од 51 м2, земјиште од 169 м2. Почетна цена: 26.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.12.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9407

Број на предмет: И.бр.326/13

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 156м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-24

Повеќе за огласот...

Забелешка:  -стан, земјиште. Почетна цена: 89.100,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9406

Број на предмет: И.бр.591/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 3843м2 , со почетна цена : 1,906,500 денари.

Дата на продажба :2021-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9405

Број на предмет: И.бр.1443/21

Извршител :Катерина Кокина линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 266м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште и др. Почетна цена: 137.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9404

Број на предмет: И.бр.1160/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 819м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП, земјиште и др. Почетна цена: 740.837,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9403

Број на предмет: И.бр.253/20

Извршител :Менка Мицеска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 670,366 денари.

Дата на продажба :2021-12-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9402

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 126м2 , со почетна цена : 16,587,552 денари.

Дата на продажба :2021-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9401

Број на предмет: И.бр.267/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 22272м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 1.700.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9400

Број на предмет: И.бр.1162/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 2,500,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9399

Број на предмет: И.бр.877/2020

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 509м2 , со почетна цена : 1,271,615 денари.

Дата на продажба :2021-12-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9398

Број на предмет: И.бр.1146/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 6,779,726 денари.

Дата на продажба :2021-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9397

Број на предмет: И.бр.343/14

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 281м2 , со почетна цена : 5,604,123 денари.

Дата на продажба :2021-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9396

Број на предмет: И.бр.48/20

Извршител :Наташа Катова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 3,831,138 денари.

Дата на продажба :2021-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9395

Број на предмет: И.бр.697/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 331м2 , со почетна цена : 8,523,385 денари.

Дата на продажба :2021-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП во коплекс. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9394

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 422м2 , со почетна цена : 5,467,998 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9393

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 252м2 , со почетна цена : 5,226,237 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9392

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 793м2 , со почетна цена : 3,690,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9391

Број на предмет: И.бр.855/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 278м2 , со почетна цена : 7,087,152 денари.

Дата на продажба :2021-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП во коплекс. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9390

Број на предмет: И.бр.462/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 158м2 , со почетна цена : 2,427,700 денари.

Дата на продажба :2021-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9389

Број на предмет: И.бр.564/19

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 33120м2 , со почетна цена : 993,600 денари.

Дата на продажба :2021-12-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9388

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2021-12-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9387

Број на предмет: И.бр.756/2014

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 29.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9386

Број на предмет: И.бр.16/2021

Извршител :Драган Кочовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 678м2 , со почетна цена : 960,630 денари.

Дата на продажба :2021-12-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9385

Број на предмет: И.бр.2065/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 112м2 , со почетна цена : 8,222,771 денари.

Дата на продажба :2021-12-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9384

Број на предмет: И.бр.974/2021

Извршител :Дашмир Саити линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 4,273,468 денари.

Дата на продажба :2021-12-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9383

Број на предмет: И.бр.578/2021

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 13412м2 , со почетна цена : 4,124,190 денари.

Дата на продажба :2022-01-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.01.2022 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9382

Број на предмет: И.бр.292/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 1756м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП, земјиште и др.Почетна цена: 574.116,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9381

Број на предмет: И.бр.110/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 287м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 2.124.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9380

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 3947м2 , со почетна цена : 31,713,800 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9379

Број на предмет: И.бр.337/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16683м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 26.346,88 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9378

Број на предмет: И.бр.646/2013

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 153м2 , со почетна цена : 5,764,406 денари.

Дата на продажба :2021-12-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 16.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9377

Број на предмет: И.бр.515/2020

Извршител :Санида Јашар линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 245м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 146.453,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9376

Број на предмет: И.бр.510/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 172м2 , со почетна цена : 2,829,448 денари.

Дата на продажба :2021-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9375

Број на предмет: И.бр.154/17

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 866м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 52.826,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9374

Број на предмет: И.бр.153/17

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 307м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 270.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9373

Број на предмет: И.бр.721/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1634м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 1.139.390,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9372

Број на предмет: И.бр.723/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 10.921,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9371

Број на предмет: И.бр.5440/2013

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 4,200,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9370

Број на предмет: И.бр.2186/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 38.913,48 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9369

Број на предмет: И.бр.3362/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1261м2 , со почетна цена : 3,803,034 денари.

Дата на продажба :2021-12-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 21.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9368

Број на предмет: И.бр.468/21

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 145м2 , со почетна цена : 7,413,410 денари.

Дата на продажба :2021-12-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9367

Број на предмет: И.бр.751/2020

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 343м2 , со почетна цена : 18,775,396 денари.

Дата на продажба :2021-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, гаража, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9366

Број на предмет: И.бр.411/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 115м2 , со почетна цена : 2,525,295 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9365

Број на предмет: И.бр.502/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 44.528,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9364

Број на предмет: И.бр.1169/2009

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 12979м2 , со почетна цена : 3,575,102 денари.

Дата на продажба :2021-12-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9363

Број на предмет: И.бр.882/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 1,178,375 денари.

Дата на продажба :2021-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9362

Број на предмет: И.бр.886/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 5,743,239 денари.

Дата на продажба :2021-12-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 57 м2 и стан од 61 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9361

Број на предмет: И.бр.754/2016

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 3,143,730 денари.

Дата на продажба :2021-12-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9360

Број на предмет: И.бр.1128/2020

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 3839м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 1.788,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9359

Број на предмет: И.бр.616/2019

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 1,185,187 денари.

Дата на продажба :2021-12-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9358

Број на предмет: И.бр.42/2016

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 244м2 , со почетна цена : 825,474 денари.

Дата на продажба :2021-12-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9357

Број на предмет: И.бр.297/2019

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 2955м2 , со почетна цена : 280,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9356

Број на предмет: И.бр.267/2020

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 1765м2 , со почетна цена : 31,920,261 денари.

Дата на продажба :2021-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9355

Број на предмет: И.бр.518/2020

Извршител :Санида Јашар линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 29.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9354

Број на предмет: И.бр.403/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 599м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и друго. Почетна цена: 50.761,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9353

Број на предмет: И.бр.399/2018

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 285м2 , со почетна цена : 4,920,984 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9352

Број на предмет: И.бр.71/21

Извршител :Павел Поп Иванов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 460м2 , со почетна цена : 4,182,499 денари.

Дата на продажба :2021-12-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9351

Број на предмет: И.бр.85/2012

Извршител :Валентина Спасова – Јованова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 14175м2 , со почетна цена : 829,747 денари.

Дата на продажба :2021-12-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9350

Број на предмет: И.бр.1275/2017

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4206м2 , со почетна цена : 2,214,094 денари.

Дата на продажба :2021-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Недвижноста се наоѓа во Скопје и Битола. Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9349

Број на предмет: И.бр.158/20

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 1,200,215 денари.

Дата на продажба :2021-12-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9348

Број на предмет: И.бр.644/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 21.157,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 03.12.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9346

Број на предмет: И.бр.1776/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 3,500,000 денари.

Дата на продажба :2021-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9345

Број на предмет: И.бр.518/2020

Извршител :Санида Јашар линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 29.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 06.12.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9344

Број на предмет: И.бр.1146/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 47 м2 и 70 м2. Почетна цена: 122.469,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9343

Број на предмет: И.бр.195/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 121.772,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9342

Број на предмет: И.бр.1477/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 37.158,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9341

Број на предмет: И.бр.259/21

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 258м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП. Почетна цена: 19.686,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9340

Број на предмет: И.бр.142/21

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 5,247,303 денари.

Дата на продажба :2021-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9339

Број на предмет: И.бр.530/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1561м2 , со почетна цена : 142,324,101 денари.

Дата на продажба :2021-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9338

Број на предмет: И.бр.1952/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 792м2 , со почетна цена : 2,549,430 денари.

Дата на продажба :2021-12-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 09.12.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9337

Број на предмет: И.бр.394/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 1,637,447 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9336

Број на предмет: И.бр.361/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 1,953,695 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9335

Број на предмет: И.бр.251/17

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 2887м2 , со почетна цена : 334,417 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9334

Број на предмет: И.бр.299/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 22м2 , со почетна цена : 446,700 денари.

Дата на продажба :2021-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9333

Број на предмет: И.бр.842/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 8,390,520 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9332

Број на предмет: И.бр.723/2019

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 965м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 382.252,68 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9330

Број на предмет: И.бр.253/20

Извршител :Менка Мицеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 1,001,244 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9329

Број на предмет: И.бр.1162/2019

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 2,672,421 денари.

Дата на продажба :2021-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9328

Број на предмет: И.бр.866/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 5,250,000 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9327

Број на предмет: И.бр.869/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1702м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Почетна цена: 36.665,30 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9326

Број на предмет: И.бр.267/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 22272м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 2.099.155,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9325

Број на предмет: И.бр.672/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 53.410,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9324

Број на предмет: И.бр.1394/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 1,837,251 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9323

Број на предмет: И.бр.1394/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 3281м2 , со почетна цена : 20,426,548 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9322

Број на предмет: И.бр.1582/16

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 4,795,830 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9321

Број на предмет: И.бр.591/21

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 3843м2 , со почетна цена : 2,766,960 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9320

Број на предмет: И.бр.924/15

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 1366м2 , со почетна цена : 937,106 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, гаража, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9319

Број на предмет: И.бр.855/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 4128м2 , со почетна цена : 7,087,152 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Деловен простор во комплекс. Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9318

Број на предмет: И.бр.344/2016

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 290м2 , со почетна цена : 3,120,424 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9317

Број на предмет: И.бр.384/2021

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,281,773 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9316

Број на предмет: И.бр.514/2017

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 441м2 , со почетна цена : 2,036,100 денари.

Дата на продажба :2021-12-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.12.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9315

Број на предмет: И.бр.1325/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 576м2 , со почетна цена : 2,470,000 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9314

Број на предмет: И.бр.722/12

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4547м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 16.443,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9313

Број на предмет: И.бр.1174/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 410м2 , со почетна цена : 3,591,108 денари.

Дата на продажба :2021-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9312

Број на предмет: И.бр.686/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 343м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан и земјиште. Почетна цена: 23.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9311

Број на предмет: И.бр.302/2018

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 1,468,436 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.302/2018 од 03.11.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9310

Број на предмет: И.бр.2805/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 241м2 , со почетна цена : 4,100,000 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.2805/2021 од 02.11.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9309

Број на предмет: И.бр.714/19

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 8694м2 , со почетна цена : 318,780 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9308

Број на предмет: И.бр.314/2018

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4363м2 , со почетна цена : 109,075 денари.

Дата на продажба :2021-11-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9307

Број на предмет: И.бр.1050/2018

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 342м2 , со почетна цена : 1,427,795 денари.

Дата на продажба :2021-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9306

Број на предмет: И.бр.1253/2019

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 1,652,669 денари.

Дата на продажба :2021-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9305

Број на предмет: И.бр.2805/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 241м2 , со почетна цена : 4,100,000 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште.Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9304

Број на предмет: И.бр.485/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12м2 , со почетна цена : 932,955 денари.

Дата на продажба :2021-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9303

Број на предмет: И.бр.400/2021

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 1,860,660 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9302

Број на предмет: И.бр.302/2018

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 1,468,436 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9301

Број на предмет: И.бр.746/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 3,365,262 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.746/2014 од 01.11.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9300

Број на предмет: И.бр.646/2013

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 153м2 , со почетна цена : 6,404,895 денари.

Дата на продажба :2021-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9299

Број на предмет: И.бр.180/20

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 4995м2 , со почетна цена : 194,758 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9298

Број на предмет: И.бр.166/19

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4148м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 20.470,66 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9297

Број на предмет: И.бр.343/14

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 281м2 , со почетна цена : 8,406,184 денари.

Дата на продажба :2021-11-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9296

Број на предмет: И.бр.262/18

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 23м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 26.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9295

Број на предмет: И.бр.261/18

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 18.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9294

Број на предмет: И.бр.337/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 16683м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 39.520,32 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9293

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 39.871,92 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9292

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 793м2 , со почетна цена : 3,690,000 денари.

Дата на продажба :2021-11-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9291

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9290

Број на предмет: И.бр.697/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 331м2 , со почетна цена : 8,523,385 денари.

Дата на продажба :2021-11-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9289

Број на предмет: И.бр.961/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 359м2 , со почетна цена : 4,931,845 денари.

Дата на продажба :2021-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9288

Број на предмет: И.бр.169/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крушево

Квадратура: 2528м2 , со почетна цена : 37,495,999 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9287

Број на предмет: И.бр.705/17

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1760м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Почетна цена: 70.890,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9286

Број на предмет: И.бр.176/21

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 408м2 , со почетна цена : 46,771 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9285

Број на предмет: И.бр.1046/12

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 408м2 , со почетна цена : 46,771 денари.

Дата на продажба :2021-11-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9284

Број на предмет: И.бр.462/2021

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 158м2 , со почетна цена : 3,629,448 денари.

Дата на продажба :2021-11-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9283

Број на предмет: И.бр.1536/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1779м2 , со почетна цена : 638,715 денари.

Дата на продажба :2021-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9282

Број на предмет: И.бр.8/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4158м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 196.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9281

Број на предмет: И.бр.131/2019

Извршител :Драган Кочовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 893м2 , со почетна цена : 15,291,744 денари.

Дата на продажба :2021-11-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9280

Број на предмет: И.бр.16/2021

Извршител :Драган Кочовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 678м2 , со почетна цена : 960,630 денари.

Дата на продажба :2021-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9279

Број на предмет: И.бр.31/2017

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 1,109,401 денари.

Дата на продажба :2021-11-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 12.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9278

Број на предмет: И.бр.54/20

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 8143м2 , со почетна цена : 1,938,720 денари.

Дата на продажба :2021-11-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - овошна градина. Продажбата ќе се одржи на ден 19.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9277

Број на предмет: И.бр.502/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 49.456,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9276

Број на предмет: И.бр.99/21

Извршител :Драган Алексиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 792м2 , со почетна цена : 8,733,615 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9275

Број на предмет: И.бр.1011/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 5,330,763 денари.

Дата на продажба :2021-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9274

Број на предмет: И.бр.397/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 4,613,042 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 98 м2 и ДП од 49 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9273

Број на предмет: И.бр.552/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 30м2 , со почетна цена : 1,384,741 денари.

Дата на продажба :2021-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9272

Број на предмет: И.бр.746/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 3,365,262 денари.

Дата на продажба :2021-11-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9271

Број на предмет: И.бр.877/2020

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 509м2 , со почетна цена : 1,907,423 денари.

Дата на продажба :2021-11-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9270

Број на предмет: И.бр.80/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 900,000 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9269

Број на предмет: И.бр.468/2021

Извршител :Јадранка Антовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 145м2 , со почетна цена : 9,785,142 денари.

Дата на продажба :2021-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9268

Број на предмет: И.бр.57/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 491м2 , со почетна цена : 4,627,125 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, стан, гаража и друго. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9267

Број на предмет: И.бр.910/2019

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 40м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 45.000,00 евра за секоја од недвижностите или вкупно 90.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9266

Број на предмет: И.бр.882/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 1,767,562 денари.

Дата на продажба :2021-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9265

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 422м2 , со почетна цена : 5,467,998 денари.

Дата на продажба :2021-11-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 19.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9264

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 252м2 , со почетна цена : 5,226,237 денари.

Дата на продажба :2021-11-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 19.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9263

Број на предмет: И.бр.1325/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 576м2 , со почетна цена : 3,475,068 денари.

Дата на продажба :2021-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: -стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9262

Број на предмет: И.бр.403/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 599м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 76.141,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9261

Број на предмет: И.бр.494/2018

Извршител :Игор Антевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 44м2 , со почетна цена : 2,355,918 денари.

Дата на продажба :2021-11-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9260

Број на предмет: И.бр.412/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 21м2 , со почетна цена : 1,932,213 денари.

Дата на продажба :2021-11-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9259

Број на предмет: И.бр.1066/2019

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 180м2 , со почетна цена : 8,730,175 денари.

Дата на продажба :2021-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9258

Број на предмет: И.бр.666/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1068м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 437.327,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9257

Број на предмет: И.бр.609/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 1032м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 406.988,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 05.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9256

Број на предмет: И.бр.855/2018

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 1,330,816 денари.

Дата на продажба :2021-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9255

Број на предмет: И.бр.669/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 1063м2 , со почетна цена : 14,104,963 денари.

Дата на продажба :2021-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - индустриска хала. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2021 година во 13 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9254

Број на предмет: И.бр.227/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3026м2 , со почетна цена : 11,815,853 денари.

Дата на продажба :2021-11-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9253

Број на предмет: И.бр.2186/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 43.237,20 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 09.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9252

Број на предмет: И.бр.498/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 53 м2 и стан од 60 м2. Почетна цена: 82.361,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9251

Број на предмет: И.бр.515/2020

Извршител :Санида Јашар линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 245м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 146.453,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 04.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9250

Број на предмет: И.бр.1325/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 576м2 , со почетна цена : 3,475,068 денари.

Дата на продажба :2021-11-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 03.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9249

Број на предмет: И.бр.746/18

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1020м2 , со почетна цена : 1,666,589 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9248

Број на предмет: И.бр.1692/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 140м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 33.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9247

Број на предмет: И.бр.2495/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77м2/стан од 85 м2/стан од 78 м2/ и стан од 76 м2. Почетна цена: 40.100 евра/ 42.600 евра/ 40.200 евра и 37.800 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9246

Број на предмет: И.бр.683/2017

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2540м2 , со почетна цена : 50,672,216 денари.

Дата на продажба :2021-11-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 02.11.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9245

Број на предмет: И.бр.774/16

Извршител :Јадранка Јовановска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 231м2 , со почетна цена : 10,813,880 денари.

Дата на продажба :2021-11-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Недвижноста се наоѓа во Скопје и Куманово. Тип на недвижнина: куќа, стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 10.11.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9244

Број на предмет: И.бр.1176/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1338м2 , со почетна цена : 1,662,644 денари.

Дата на продажба :2021-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9243

Број на предмет: И.бр.1176/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 4,928,970 денари.

Дата на продажба :2021-11-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.11.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9242

Број на предмет: И.бр.5440/2013

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 68м2 , со почетна цена : 4,420,658 денари.

Дата на продажба :2021-11-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9241

Број на предмет: И.бр.1013/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 402м2 , со почетна цена : 72,877 денари.

Дата на продажба :2021-10-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9240

Број на предмет: И.бр.282/2019

Извршител :Љопче Димитковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,121,000 денари.

Дата на продажба :2021-10-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9239

Број на предмет: И.бр.1140/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3868м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 33.551,33 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9238

Број на предмет: И.бр.855/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 278м2 , со почетна цена : 10,630,729 денари.

Дата на продажба :2021-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9237

Број на предмет: И.бр.361/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 2,782,168 денари.

Дата на продажба :2021-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 82м2 и гаража од 23м2. Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9236

Број на предмет: И.бр.394/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 2,331,834 денари.

Дата на продажба :2021-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77м2 и гаража од 11м2. Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9235

Број на предмет: И.бр.1582/16

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 4,795,830 денари.

Дата на продажба :2021-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9234

Број на предмет: И.бр.169/21

Извршител :Менка Мицеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крушево

Квадратура: 2528м2 , со почетна цена : 56,243,999 денари.

Дата на продажба :2021-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9233

Број на предмет: И.бр.518/21

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 2663м2 , со почетна цена : 5,646,233 денари.

Дата на продажба :2021-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9232

Број на предмет: И.бр.518/2020

Извршител :Санида Јашар линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 29.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9231

Број на предмет: И.бр.344/2016

Извршител :Маја Гркова Караколева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 290м2 , со почетна цена : 4,680,636 денари.

Дата на продажба :2021-10-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9230

Број на предмет: И.бр.251/17

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 2887м2 , со почетна цена : 993,286 денари.

Дата на продажба :2021-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9229

Број на предмет: И.бр.485/18

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 136м2 , со почетна цена : 4,455,733 денари.

Дата на продажба :2021-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9228

Број на предмет: И.бр.452/2021

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 50.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9227

Број на предмет: И.бр.362/2021

Извршител :Благојче Кипровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 66м2 , со почетна цена : 6,084,933 денари.

Дата на продажба :2021-10-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9226

Број на предмет: И.бр.530/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1561м2 , со почетна цена : 142,324,101 денари.

Дата на продажба :2021-10-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9225

Број на предмет: И.бр.2805/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 241м2 , со почетна цена : 5,307,110 денари.

Дата на продажба :2021-10-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9224

Број на предмет: И.бр.804/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 3,236,901 денари.

Дата на продажба :2021-10-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9223

Број на предмет: И.бр.1651/2015

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 69м2 , со почетна цена : 1,521,728 денари.

Дата на продажба :2021-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9222

Број на предмет: И.бр.722/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1995м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Почетна цена: 1.534.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9221

Број на предмет: И.бр.672/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 80.115,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9218

Број на предмет: И.бр.12/2020

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 31м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 20.150,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9217

Број на предмет: И.бр.2521/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 752м2 , со почетна цена : 2,650,000 денари.

Дата на продажба :2021-10-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9216

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 2,248,116 денари.

Дата на продажба :2021-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9215

Број на предмет: И.бр.2377/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 120м2 , со почетна цена : 16,587,552 денари.

Дата на продажба :2021-10-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9214

Број на предмет: И.бр.166/19

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4148м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, овошни насади. Почетна цена: 30.706,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9213

Број на предмет: И.бр.1529/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 516м2 , со почетна цена : 2,136,132 денари.

Дата на продажба :2021-10-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 26.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9212

Број на предмет: И.бр.1011/21

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 7,996,143 денари.

Дата на продажба :2021-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9211

Број на предмет: И.бр.502/20

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 49.476,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9210

Број на предмет: И.бр.666/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1068м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 655.999,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9209

Број на предмет: И.бр.197/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 5202м2 , со почетна цена : 34,274,063 денари.

Дата на продажба :2021-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража.Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9208

Број на предмет: И.бр.529/2021

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Кратово

Квадратура: 213м2 , со почетна цена : 3,287,826 денари.

Дата на продажба :2021-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа, земјиште, гаража.Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9207

Број на предмет: И.бр.434/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 793м2 , со почетна цена : 4,393,525 денари.

Дата на продажба :2021-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9206

Број на предмет: И.бр.8/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4158м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 247.401,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9205

Број на предмет: И.бр.552/2019

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 30м2 , со почетна цена : 1,384,741 денари.

Дата на продажба :2021-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9204

Број на предмет: И.бр.58/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 3,357,657 денари.

Дата на продажба :2021-10-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 28.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9203

Број на предмет: И.бр.609/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 1032м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 610.481,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9202

Број на предмет: И.бр.177/2017

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,192,707 денари.

Дата на продажба :2021-10-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9201

Број на предмет: И.бр.1050/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 1,728,273 денари.

Дата на продажба :2021-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9200

Број на предмет: И.бр.1256/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крушево

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 789,273 денари.

Дата на продажба :2021-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9199

Број на предмет: И.бр.239/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 747м2 , со почетна цена : 1,079,664 денари.

Дата на продажба :2021-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9198

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2021-10-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.10.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9197

Број на предмет: И.бр.16/2021

Извршител :Драган Кочовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 678м2 , со почетна цена : 1,440,945 денари.

Дата на продажба :2021-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9196

Број на предмет: И.бр.754/2016

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 4,715,359 денари.

Дата на продажба :2021-10-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.754/2016 од 14.09.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9195

Број на предмет: И.бр.80/2018

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 1,281,537 денари.

Дата на продажба :2021-10-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9194

Број на предмет: И.бр.1641/2019

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 687,226 денари.

Дата на продажба :2021-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - станбен простор, земјиште, деловен објект. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9193

Број на предмет: И.бр.782/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 599м2 , со почетна цена : 5,191,110 денари.

Дата на продажба :2021-10-13

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9192

Број на предмет: И.бр.498/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 53м2 и 60м2. Почетна цена: 91.512,13 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9191

Број на предмет: И.бр.1536/21

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 1779м2 , со почетна цена : 826,713 денари.

Дата на продажба :2021-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9190

Број на предмет: И.бр.842/19

Извршител :Зоран Димов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 184м2 , со почетна цена : 9,328,260 денари.

Дата на продажба :2021-10-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9189

Број на предмет: И.бр.131/2019

Извршител :Драган Кочовски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 19691м2 , со почетна цена : 22,937,615 денари.

Дата на продажба :2021-10-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9188

Број на предмет: И.бр.855/2018

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 1,996,223 денари.

Дата на продажба :2021-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9187

Број на предмет: И.бр.924/15

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 1366м2 , со почетна цена : 937,106 денари.

Дата на продажба :2021-10-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ДП, гаража, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 08.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9186

Број на предмет: И.бр.10/2020

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 4186м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 3.481.781,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9185

Број на предмет: И.бр.201/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1099м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Почетна цена: 46.374,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9184

Број на предмет: И.бр.31/2017

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 1,109,401 денари.

Дата на продажба :2021-10-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9183

Број на предмет: И.бр.31/2017

Извршител :Николина Стојковска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 1,109,401 денари.

Дата на продажба :2021-10-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: 4/6 идеален дел од недвижен имот означен како СТ со површина од 47 м2 и СТ со површина од 60 м2 Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9182

Број на предмет: И.бр.57/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 190м2 , со почетна цена : 6,166,835 денари.

Дата на продажба :2020-10-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: СТ со вкупна површина од 85м2 со ПП со почетна цена од 3.499.691,00 денари СТ со вкупна површина од 40 м2 со ПП, и СТ со површина од 75 м2 со пп и СТ со површина од 75 м2 со пп со почетна цена од 6.166.835,00 денари ДП со вкупна површина од 633 м2, со почетна цена од 2.823.511,00 денари Продажбата ќе се одржи на ден 13.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9181

Број на предмет: И.бр.227/21

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 3794м2 , со почетна цена : 17,723,779 денари.

Дата на продажба :2021-10-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/3 од недвижност КО Куманово, со вкупна површина од 3026 м2, со почетна цена од 2.419.287,00 денари Деловна зграда КО Куманово, со вкупна површина од 768 м2, со почетна цена од 11.984.873,00 денари Објект 2 и 3 со почетна цена од 319.619,00 денари Продажбата ќе се одржи на ден 08.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9180

Број на предмет: И.бр.683/2017

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2540м2 , со почетна цена : 50,672,216 денари.

Дата на продажба :2021-10-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 08.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9179

Број на предмет: И.бр.251/2012

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 358,434 денари.

Дата на продажба :2021-10-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - недвижноста се наоѓа во Стар Дојран. Продажбата ќе се одржи на ден 20.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9178

Број на предмет: И.бр.1056/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 3,939,382 денари.

Дата на продажба :2021-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.1056/2021 од 20.09.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9177

Број на предмет: И.бр.1023/19

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 270м2 , со почетна цена : 2,748,512 денари.

Дата на продажба :2021-10-19

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, замјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 19.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9176

Број на предмет: И.бр.540/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 3,951,132 денари.

Дата на продажба :2021-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9175

Број на предмет: И.бр.564/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 4,085,558 денари.

Дата на продажба :2021-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 15 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9174

Број на предмет: И.бр.1307/20

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 1,908,591 денари.

Дата на продажба :2021-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9173

Број на предмет: И.бр.2495/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 77м2,стан од 78м2, стан од 85м2 и стан од 76м2, Почетна цена за стан од 85 м2 - 63.896,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 04.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9172

Број на предмет: И.бр.2/21

Извршител :Манолева Милена линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 1,327,908 денари.

Дата на продажба :2021-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9171

Број на предмет: И.бр.159/2020

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 347м2 , со почетна цена : 3,773,160 денари.

Дата на продажба :2021-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, замјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9170

Број на предмет: И.бр.866/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 60м2 , со почетна цена : 5,250,000 денари.

Дата на продажба :2021-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9169

Број на предмет: И.бр.553/2019

Извршител :Златко Пејовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 49м2 , со почетна цена : 691,638 денари.

Дата на продажба :2021-10-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9168

Број на предмет: И.бр.765/2018

Извршител :Елена Стрезоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 1,811,192 денари.

Дата на продажба :2021-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.765/2018 од 06.09.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9167

Број на предмет: И.бр.765/2018

Извршител :Елена Стрезоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 1,811,192 денари.

Дата на продажба :2021-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9166

Број на предмет: И.бр.719/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5122м2 , со почетна цена : 15,312,722 денари.

Дата на продажба :2021-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9165

Број на предмет: И.бр.15/20

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 1005м2 , со почетна цена : 4,037,973 денари.

Дата на продажба :2021-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9164

Број на предмет: И.бр.397/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 4,613,042 денари.

Дата на продажба :2021-10-14

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП од 98 м2 и ДП од 49 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 14.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9163

Број на предмет: И.бр.1135/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 2750м2 , со почетна цена : 38,410,676 денари.

Дата на продажба :2021-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9162

Број на предмет: И.бр.1054/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 156м2 , со почетна цена : 50,041,989 денари.

Дата на продажба :2021-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП и земјиште на КО Маврово. Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9161

Број на предмет: И.бр.222/21

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 3947м2 , со почетна цена : 33,828,107 денари.

Дата на продажба :2021-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9160

Број на предмет: И.бр.105/2016

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 15м2 , со почетна цена : 561,470 денари.

Дата на продажба :2021-10-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9159

Број на предмет: И.бр.773/2018

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 1225м2 , со почетна цена : 753,375 денари.

Дата на продажба :2021-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2021 година во 9 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9158

Број на предмет: И.бр.203/2020

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3100м2 , со почетна цена : 11,029,164 денари.

Дата на продажба :2021-09-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: -Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.203/2020 од 10.09.2021 година. Продажбата ќе се одржи на ден 24.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9157

Број на предмет: И.бр.99/21

Извршител :Драган Алексиќ линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 293м2 , со почетна цена : 8,733,615 денари.

Дата на продажба :2021-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9156

Број на предмет: И.бр.874/19

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 694м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП, земјиште. Почетна цена: 341.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9155

Број на предмет: И.бр.485/18

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 136м2 , со почетна цена : 6,683,266 денари.

Дата на продажба :2021-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9154

Број на предмет: И.бр.282/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 38м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ДП со квадратура од 38 м2 со почетна цена од : 16.004,00 евра во денарска противвредност; -ДП со квадратура од 36 м2 со почетна цена од : 15.300,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9153

Број на предмет: И.бр.273/2018

Извршител :Ванчо Марковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 3776м2 , со почетна цена : 358,730 денари.

Дата на продажба :2021-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9152

Број на предмет: И.бр.1056/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 3,939,382 денари.

Дата на продажба :2021-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9151

Број на предмет: И.бр.452/2021

Извршител :Кети Арсова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 41м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 73.264,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9150

Број на предмет: И.бр.1576/2018

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 27м2 , со почетна цена : 1,696,847 денари.

Дата на продажба :2021-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9149

Број на предмет: И.бр.195/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 155м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 174.283,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9148

Број на предмет: И.бр.1140/2019

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3868м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-10-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 50.327,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9147

Број на предмет: И.бр.696/2019

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 4000м2 , со почетна цена : 48,690,904 денари.

Дата на продажба :2021-09-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9146

Број на предмет: И.бр.203/2020

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 3100м2 , со почетна цена : 11,029,164 денари.

Дата на продажба :2021-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9145

Број на предмет: И.бр.622/2021

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 287м2 , со почетна цена : 1,228,560 денари.

Дата на продажба :2021-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9144

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 252м2 , со почетна цена : 5,226,237 денари.

Дата на продажба :2021-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - семејна куќа со дворно место, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9143

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 422м2 , со почетна цена : 5,467,998 денари.

Дата на продажба :2021-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП , земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9142

Број на предмет: И.бр.564/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 36м2 , со почетна цена : 1,602,172 денари.

Дата на продажба :2021-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 31 м2 и ДП од 36 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9141

Број на предмет: И.бр.804/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 4,855,351 денари.

Дата на продажба :2021-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9140

Број на предмет: И.бр.754/2016

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 9,430,687 денари.

Дата на продажба :2021-10-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 01.10.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9139

Број на предмет: И.бр.1529/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 516м2 , со почетна цена : 3,204,197 денари.

Дата на продажба :2021-09-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др. Продажбата ќе се одржи на ден 28.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9138

Број на предмет: И.бр.782/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 599м2 , со почетна цена : 5,191,110 денари.

Дата на продажба :2021-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9137

Број на предмет: И.бр.1594/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 53.900,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 24.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9136

Број на предмет: И.бр.518/21

Извршител :Слободанка Балгурова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 2663м2 , со почетна цена : 8,469,350 денари.

Дата на продажба :2021-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9135

Број на предмет: И.бр.239/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 747м2 , со почетна цена : 1,619,495 денари.

Дата на продажба :2021-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9134

Број на предмет: И.бр.654/19

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2281м2 , со почетна цена : 65,360,426 денари.

Дата на продажба :2021-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9133

Број на предмет: И.бр.63/21

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 484м2 , со почетна цена : 7,625,000 денари.

Дата на продажба :2021-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9132

Број на предмет: И.бр.882/2018

Извршител :Орце Гоцевски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Делчево

Квадратура: 2157м2 , со почетна цена : 66,538 денари.

Дата на продажба :2021-09-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9131

Број на предмет: И.бр.297/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 5623м2 , со почетна цена : 672,756 денари.

Дата на продажба :2021-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9130

Број на предмет: И.бр.197/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 5202м2 , со почетна цена : 38,082,292 денари.

Дата на продажба :2021-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, ДП, земјиште, гаража и др. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9129

Број на предмет: И.бр.384/2021

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 61м2 , со почетна цена : 2,281,773 денари.

Дата на продажба :2021-10-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.10.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9128

Број на предмет: И.бр.110/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 515м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Почетна цена: 6.470.600,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9127

Број на предмет: И.бр.110/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 2.124.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9126

Број на предмет: И.бр.367/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 245м2 , со почетна цена : 5,866,815 денари.

Дата на продажба :2021-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9125

Број на предмет: И.бр.785/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 673м2 , со почетна цена : 49,685,222 денари.

Дата на продажба :2021-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - Недвижноста се наоѓа во Битола и Охрид. Тип недвижен: ДП и стан. Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9124

Број на предмет: И.бр.1641/2019

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 46м2 , со почетна цена : 763,584 денари.

Дата на продажба :2021-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште, ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9123

Број на предмет: И.бр.177/2017

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,192,707 денари.

Дата на продажба :2021-09-17

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 17.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9122

Број на предмет: И.бр.1774/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 253м2 , со почетна цена : 4,243,500 денари.

Дата на продажба :2021-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9121

Број на предмет: И.бр.1341/2017

Извршител :Јасер Асани линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 180м2 , со почетна цена : 1,357,180 денари.

Дата на продажба :2021-09-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 21.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9120

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2021-09-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.09.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9119

Број на предмет: И.бр.1135/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 2750м2 , со почетна цена : 52,039,762 денари.

Дата на продажба :2021-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9118

Број на предмет: И.бр.1054/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 156м2 , со почетна цена : 50,041,989 денари.

Дата на продажба :2021-09-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: - повеќе ДП и земјиште на КО Маврово. Продажбата ќе се одржи на ден 13.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9117

Број на предмет: И.бр.1918/16

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 267м2 , со почетна цена : 1,442,461 денари.

Дата на продажба :2021-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9116

Број на предмет: И.бр.564/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 5,836,511 денари.

Дата на продажба :2021-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9115

Број на предмет: И.бр.1692/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 140м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 33.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9114

Број на предмет: И.бр.12/2020

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 31м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 28.280,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9113

Број на предмет: И.бр.806/15

Извршител :Златко Пејовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 6404м2 , со почетна цена : 596,988 денари.

Дата на продажба :2021-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9112

Број на предмет: И.бр.769/21

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 234м2 , со почетна цена : 436,035 денари.

Дата на продажба :2021-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9111

Број на предмет: И.бр.231/2016

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 82м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 76.948,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9110

Број на предмет: И.бр.229/2021

Извршител :Благоја Николовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,150,000 денари.

Дата на продажба :2021-09-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9109

Број на предмет: И.бр.540/2021

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 3,951,132 денари.

Дата на продажба :2021-09-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.09.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9108

Број на предмет: И.бр.1050/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 73м2 , со почетна цена : 2,592,410 денари.

Дата на продажба :2021-09-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 73 м2 и 36 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 20.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9107

Број на предмет: И.бр.1204/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 10468м2 , со почетна цена : 543,619 денари.

Дата на продажба :2021-09-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9106

Број на предмет: И.бр.1256/19

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Крушево

Квадратура: 81м2 , со почетна цена : 1,183,909 денари.

Дата на продажба :2021-09-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9105

Број на предмет: И.бр.1056/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 3,075,000 денари.

Дата на продажба :2021-09-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 09.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9104

Број на предмет: И.бр.1056/2021

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 19м2 , со почетна цена : 3,939,382 денари.

Дата на продажба :2021-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9103

Број на предмет: И.бр.815/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 105м2 , со почетна цена : 2,628,678 денари.

Дата на продажба :2021-09-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9102

Број на предмет: И.бр.783/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 783м2 , со почетна цена : 14,861,226 денари.

Дата на продажба :2021-09-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9101

Број на предмет: И.бр.973/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9964м2 , со почетна цена : 251,618,596 денари.

Дата на продажба :2021-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9100

Број на предмет: И.бр.442/2015

Извршител :Елена Стрезоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 615м2 , со почетна цена : 24,491,200 денари.

Дата на продажба :2021-09-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Недвижност означена како ПР-77 м2, Згради во останато стопанство -615 м2 и ПП 87 м2 Продажбата ќе се одржи на ден 06.09.2021 година во 10 часот и 45 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9099

Број на предмет: И.бр.30/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 17м2 , со почетна цена : 104,960 денари.

Дата на продажба :2021-09-01

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9098

Број на предмет: И.бр.1506/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 499м2 , со почетна цена : 25,627,944 денари.

Дата на продажба :2021-09-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Станбена куќа со вкупна површина од 499 м2- со почетна цена од 22.818.290 м2 ЗПЗ И ГИЗ со вкупна површина од 377 м2-со почетна цена од 2.809.654,00 денари. Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9097

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 104м2 , со почетна цена : 4,412,830 денари.

Дата на продажба :2021-09-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: Недвижност означена како П со површина од 78 м2 Недвижност означна како Г со површина од 26 м2, а кои недвижности на лице место се споени и изведени како еден деловен простор. Продажбата ќе се одржи на ден 03.09.2021 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9096

Број на предмет: И.бр.1328/2013

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 0м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: СЕ КОНСТАТИРА дека закажаната усна јавна продажба со која е определена втора продажба на недвижноста запишана во ИМОТЕН ЛИСТ број 3946 за КО Кавадарци 2 на заложен должник Цветанка Ѓорова од Кавадарци, закажана за ден 13.08.2021 година во 10:00 часот во просториите на Извршител Васко Еленов, ул.Мито Х. Василев бр.36-1/1 во Кавадарци, истата НЕМА ДА СЕ ОДДРЖИ

Број на Оглас : 9095

Број на предмет: И.бр.82/2021

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 7,786,664 денари.

Дата на продажба :2021-09-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: Недвижен имот со ознака-ГЗ, ГНЗ- со површина од 599.73м2- со почетна цена од 720.000,00 ден. Недвижен имот СТ со пп-со површина од 7.786.664,00 ден. Продажбата ќе се одржи на ден 02.09.2021 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9094

Број на предмет: И.бр.282/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-09-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: -ДП со квадратура од 38 м2 со почетна цена од : 24.005,00 евра во денарска противвредност; -ДП со квадратура од 36 м2 со почетна цена од : 22.949,00 евра во денарска противвредност Продажбата ќе се одржи на ден 02.09.2021 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9093

Број на предмет: И.бр.110/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 292м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Згради во останато стопанство и др. За подетални информации погледнете го прикачениот документ. Почетна цена: 2.748.260 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.08.2021 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9092

Број на предмет: И.бр.110/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3078м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Повеќе деловни простории и пп, хс и др. Почетна цена: 9.023.150,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 27.08.2021 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9091

Број на предмет: И.бр.110/2019

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3355м2 , со почетна цена : 3,989,084 денари.

Дата на продажба :2021-09-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Земјиште-нива со квадратура од 3355 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 01.09.2021 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9090

Број на предмет: И.бр.181/2021

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 128м2 , со почетна цена : 2,966,956 денари.

Дата на продажба :2021-08-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: СТ 62 м2 со ПП и СТ 66 м2 со ПП Продажбата ќе се одржи на ден 27.08.2021 година во 15:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9089

Број на предмет: И.бр.203/2020

Извршител :Данче Чурлинова линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 796м2 , со почетна цена : 16,543,746 денари.

Дата на продажба :2021-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2021 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9088

Број на предмет: И.бр.099/21

Извршител :Драган Алексиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 792м2 , со почетна цена : 8,733,615 денари.

Дата на продажба :2021-08-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: ДМ 792 м2 и зпз 499 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 27.08.2021 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9087

Број на предмет: И.бр.510/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 136м2 , со почетна цена : 2,829,448 денари.

Дата на продажба :2021-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: СТ 23 м2, СТ 71 м2, СТ 42 м2 со пп, гз и гиз Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2021 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9086

Број на предмет: И.бр.564/2020

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 67м2 , со почетна цена : 4,574,877 денари.

Дата на продажба :2021-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: ДП бр.90 со квадратура од 31м2-2.171.629,00 ден ДП бр.124 со квадратура од 36 м2-2.403.258,00 ден Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2021 година во 13:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9085

Број на предмет: И.бр.295/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 335м2 , со почетна цена : 15,879,531 денари.

Дата на продажба :2021-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: СТ 83 м2 и пп-2.767.275,00 ден-Скопје СТ 87 м2 и пп-3.890.182,00 ден-Струмица СТ 66 м2 и пп-2.705.780,00 ден-Струмица СТ 99 м2 и пп-6.516.294,00 ден-Струмица Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2021 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9084

Број на предмет: И.бр.866/21

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 110м2 , со почетна цена : 7,597,830 денари.

Дата на продажба :2021-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: СТ од 60 м2 и СТ од 50 м2 и пп. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2021 година во 10:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9083

Број на предмет: И.бр.1451/2019

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 7046м2 , со почетна цена : 22,923,275 денари.

Дата на продажба :2021-09-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Згради во останато стопанство, ГИЗ, ПР, под зграда, двор и др. За подетални информации во поглед на недвижноста погледнете го прикачениот документ. Продажбата ќе се одржи на ден 07.09.2021 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9082

Број на предмет: И.бр.1826/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 5,330,762 денари.

Дата на продажба :2021-08-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.08.2021 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9081

Број на предмет: И.бр.297/2021

Извршител :Силвана Митевска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 1451м2 , со почетна цена : 672,756 денари.

Дата на продажба :2020-08-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Подетални податоци во поглед на недвижноста со соодветни квадратури во прикачениот документ. Продажбата ќе се одржи на ден 20.08.2021 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9080

Број на предмет: И.бр.696/2019

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 2851м2 , со почетна цена : 73,036,356 денари.

Дата на продажба :2021-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Згради во останато стопанство, ЗЗ и ГИЗ. Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2021 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9079

Број на предмет: И.бр.1446/18

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 0м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2021-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2021 година во 14:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9078

Број на предмет: И.бр.288/18

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 51м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/2 од недвижност означена како СТ. Почетна цена: 34.567,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.08.2021 година во 11:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9077

Број на предмет: И.бр.1594/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 69.792,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2021 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9076

Број на предмет: И.бр.1692/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 140м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: 1/3 идеален дел од недвижност означена како СТ. Почетна цена: 33.200,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.08.2021 година во 12:00 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9075

Број на предмет: И.бр.229/2021

Извршител :Билјана Николовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 65м2 , со почетна цена : 1,209,449 денари.

Дата на продажба :2021-08-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: 3/6 идеален дел од недвижноста означена како: лоѓии, балкони и тераси, помошни простории, стан во семејна зграда. Продажбата ќе се одржи на ден 17.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9074

Број на предмет: И.бр.1446/2018

Извршител :Славица Ацовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 116м2 , со почетна цена : 723,814 денари.

Дата на продажба :2021-08-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.08.2021 година во 14 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9073

Број на предмет: И.бр.332/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 287м2 , со почетна цена : 11,109,996 денари.

Дата на продажба :2021-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9072

Број на предмет: И.бр.748/2021

Извршител :Емилија Павловска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Штип

Квадратура: 218м2 , со почетна цена : 4,266,563 денари.

Дата на продажба :2021-08-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 10.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9071

Број на предмет: И.бр.19/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3199м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - бензиска пумпа- земјиште, ДП, ДПД. Почетна цена: 762.292,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 20.08.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9070

Број на предмет: И.бр.165/16

Извршител :Слободанка Колоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 28м2 , со почетна цена : 41,236 денари.

Дата на продажба :2021-08-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.08.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9069

Број на предмет: И.бр.1328/2013

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,797,955 денари.

Дата на продажба :2021-08-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9068

Број на предмет: И.бр.110/2021

Извршител :Александар Чамоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 133м2 , со почетна цена : 3,331,244 денари.

Дата на продажба :2021-08-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 19.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9067

Број на предмет: И.бр.177/2017

Извршител :Благоја Каламатиев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 177м2 , со почетна цена : 4,192,707 денари.

Дата на продажба :2021-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, стан. Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9066

Број на предмет: И.бр.521/2021

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 117м2 , со почетна цена : 5,491,287 денари.

Дата на продажба :2021-08-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9065

Број на предмет: И.бр.973/2021

Извршител :Павел Томашевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9964м2 , со почетна цена : 251,618,596 денари.

Дата на продажба :2021-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9064

Број на предмет: И.бр.999/2020

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 25м2 , со почетна цена : 863,716 денари.

Дата на продажба :2021-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9063

Број на предмет: И.бр.1025/2020

Извршител :Фанија Каламатиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 1,320,610 денари.

Дата на продажба :2021-08-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 17.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9062

Број на предмет: И.бр.442/2015

Извршител :Елена Стрезоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 615м2 , со почетна цена : 36,734,964 денари.

Дата на продажба :2021-08-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9061

Број на предмет: И.бр.1247/2013

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 2046м2 , со почетна цена : 1,259,108 денари.

Дата на продажба :2021-08-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9060

Број на предмет: И.бр.972/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 252м2 , со почетна цена : 5,226,237 денари.

Дата на продажба :2021-08-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: -куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 06.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9059

Број на предмет: И.бр.22/2017

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12559м2 , со почетна цена : 139,545 денари.

Дата на продажба :2021-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9058

Број на предмет: И.бр.291/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9590м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 6.229,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9056

Број на предмет: И.бр.782/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 599м2 , со почетна цена : 7,786,664 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, стан. Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9055

Број на предмет: И.бр.1181/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 352м2 , со почетна цена : 1,950,472 денари.

Дата на продажба :2021-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9054

Број на предмет: И.бр.80/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 3141м2 , со почетна цена : 1,570,500 денари.

Дата на продажба :2021-08-13

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 13.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9053

Број на предмет: И.бр.806/15

Извршител :Златко Пејовски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 6404м2 , со почетна цена : 662,167 денари.

Дата на продажба :2021-08-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9052

Број на предмет: И.бр.1406/19

Извршител :Чедомир Личковски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 3843м2 , со почетна цена : 2,203,320 денари.

Дата на продажба :2021-08-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 11.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9051

Број на предмет: И.бр.330/20

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 35м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-08-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 17.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9050

Број на предмет: И.бр.792/11

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 2,829,391 денари.

Дата на продажба :2021-08-03

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 87м2 и од 98м2. Продажбата ќе се одржи на ден 03.08.2021 година во 9 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9049

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 2,868,808 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 12 часот и 45 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9048

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 3,350,028 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 12 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9047

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 2,905,825 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 12 часот и 15 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9046

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,035,384 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9045

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 3,942,289 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 11 часот 45 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9044

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 3,831,247 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 11 часот 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9043

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,738,705 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 11 часот 15 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9042

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 3,738,705 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9041

Број на предмет: И.бр.388/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 533,458 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9040

Број на предмет: И.бр.783/21

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 783м2 , со почетна цена : 22,291,839 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: - магацински простор, канцеларии, силоси. Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9039

Број на предмет: И.бр.83/2020

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 2,951,242 денари.

Дата на продажба :2021-08-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 11.08.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9038

Број на предмет: И.бр.595/2020

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 1,403,660 денари.

Дата на продажба :2021-08-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 11.08.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9037

Број на предмет: И.бр.828/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 1922м2 , со почетна цена : 1,736,172 денари.

Дата на продажба :2021-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9036

Број на предмет: И.бр.110/2019

Извршител :Моника Муча линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 3355м2 , со почетна цена : 5,983,625 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9035

Број на предмет: И.бр.719/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5122м2 , со почетна цена : 19,932,766 денари.

Дата на продажба :2021-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - земјиште и објекти во градба- ДП, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9034

Број на предмет: И.бр.1157/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1871м2 , со почетна цена : 2,221,013 денари.

Дата на продажба :2021-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9033

Број на предмет: И.бр.181/2021

Извршител :Владо Мицковски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 400м2 , со почетна цена : 2,966,956 денари.

Дата на продажба :2020-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9032

Број на предмет: И.бр.2030/19

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 2,800,000 денари.

Дата на продажба :2020-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9031

Број на предмет: И.бр.2030/19

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 2,800,000 денари.

Дата на продажба :2020-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9030

Број на предмет: И.бр.1181/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 352м2 , со почетна цена : 1,950,472 денари.

Дата на продажба :2021-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9029

Број на предмет: И.бр.1307/20

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Гаража

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 129м2 , со почетна цена : 1,908,591 денари.

Дата на продажба :2021-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и др. Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2021 година во 10 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9028

Број на предмет: И.бр.1306/20

Извршител :Роза Родиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 278м2 , со почетна цена : 5,247,303 денари.

Дата на продажба :2021-07-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и др. Продажбата ќе се одржи на ден 30.07.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9027

Број на предмет: И.бр.501/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 2,416,533 денари.

Дата на продажба :2021-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9026

Број на предмет: И.бр.1776/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1338м2 , со почетна цена : 1,662,644 денари.

Дата на продажба :2021-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, стан. Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9025

Број на предмет: И.бр.1776/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 788м2 , со почетна цена : 850,360 денари.

Дата на продажба :2021-07-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9024

Број на предмет: И.бр.107/19

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 735,968 денари.

Дата на продажба :2021-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9023

Број на предмет: И.бр.510/2021

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 172м2 , со почетна цена : 4,244,172 денари.

Дата на продажба :2021-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, стан, ДП и др. Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9021

Број на предмет: И.бр.466/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 1559м2 , со почетна цена : 15,144,322 денари.

Дата на продажба :2021-07-27

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 27.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9020

Број на предмет: И.бр.1506/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 253м2 , со почетна цена : 25,627,944 денари.

Дата на продажба :2021-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2021 година во 11 часот и 15 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9019

Број на предмет: И.бр.1504/2018

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 4,412,830 денари.

Дата на продажба :2021-08-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - помошна просторија, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 05.08.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9018

Број на предмет: И.бр.76/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 1,850,775 денари.

Дата на продажба :2021-07-26

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 26.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9017

Број на предмет: И.бр.288/18

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 34.567,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9016

Број на предмет: И.бр.1204/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 10468м2 , со почетна цена : 815,429 денари.

Дата на продажба :2021-08-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9015

Број на предмет: И.бр.1056/2014

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 147м2 , со почетна цена : 3,347,814 денари.

Дата на продажба :2021-08-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 09.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9014

Број на предмет: И.бр.1218/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 2,152,500 денари.

Дата на продажба :2021-08-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9013

Број на предмет: И.бр.432/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 297м2 , со почетна цена : 3,388,650 денари.

Дата на продажба :2021-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9012

Број на предмет: И.бр.1084/20

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Валандово

Квадратура: 72м2 , со почетна цена : 2,124,613 денари.

Дата на продажба :2021-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 72 м2, стан од 62м2. Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9011

Број на предмет: И.бр.1774/2015

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 253м2 , со почетна цена : 4,443,560 денари.

Дата на продажба :2021-08-16

Забелешка: - стан од 85 м2, стан од 91м2, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 16.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9010

Број на предмет: И.бр.1920/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 679м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште и др. Почетна цена: 50.500,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9009

Број на предмет: И.бр.800/2019

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 1335м2 , со почетна цена : 5,157,697 денари.

Дата на продажба :2021-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9008

Број на предмет: И.бр.1692/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 140м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 49.521,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9007

Број на предмет: И.бр.219/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 923м2 , со почетна цена : 2,792,131 денари.

Дата на продажба :2021-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: - семејна куќа, гаража, дворно место. Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9006

Број на предмет: И.бр.295/21

Извршител :Данче Попчотрова – Ѓеоргиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 224м2 , со почетна цена : 6,516,294 денари.

Дата на продажба :2021-07-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - станови, земјиште, гаража и др. Продажбата ќе се одржи на ден 28.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9005

Број на предмет: И.бр.314/11

Извршител :Музафер Хоџиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 71м2 , со почетна цена : 1,400,485 денари.

Дата на продажба :2021-07-21

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 21.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9004

Број на предмет: И.бр.1893/19

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 33м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП од 26м2 и 33м2 физички споени. Почетна цена: 59.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 22.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9003

Број на предмет: И.бр.2963/2020

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Македонски Брод

Квадратура: 2067м2 , со почетна цена : 5,799,462 денари.

Дата на продажба :2021-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште и др. Недвижноста се наоѓа во Скопје и Македонски Брод. Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9002

Број на предмет: И.бр.1066/2019

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 180м2 , со почетна цена : 8,730,175 денари.

Дата на продажба :2021-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: - земјиште, стан. Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9001

Број на предмет: И.бр.1826/20

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Кичево

Квадратура: 276м2 , со почетна цена : 7,996,143 денари.

Дата на продажба :2021-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 9000

Број на предмет: И.бр.221/2016

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Струга

Квадратура: 2367м2 , со почетна цена : 485,235 денари.

Дата на продажба :2021-08-04

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 04.08.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8999

Број на предмет: И.бр.22/2017

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 12559м2 , со почетна цена : 832,125 денари.

Дата на продажба :2021-07-16

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 16.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8998

Број на предмет: И.бр.519/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 84.771,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8997

Број на предмет: И.бр.140/19

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 2176м2 , со почетна цена : 659,638 денари.

Дата на продажба :2021-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - земјиште, ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8996

Број на предмет: И.бр.169/21

Извршител :Ангел Костадиновски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 145м2 , со почетна цена : 1,733,329 денари.

Дата на продажба :2021-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8995

Број на предмет: И.бр.130/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 117м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 91м2 и 117м2. Почетна цена: 85.000,00 евра /105.000,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8994

Број на предмет: И.бр.388/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 77м2 , со почетна цена : 80,187 денари.

Дата на продажба :2021-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8993

Број на предмет: И.бр.1025/2020

Извршител :Фанија Каламатиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 1,886,586 денари.

Дата на продажба :2021-07-19

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 19.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8992

Број на предмет: И.бр.746/18

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 1020м2 , со почетна цена : 1,666,589 денари.

Дата на продажба :2021-07-20

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 20.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8991

Број на предмет: И.бр.241/13

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Крушево

Квадратура: 3003м2 , со почетна цена : 180,180 денари.

Дата на продажба :2021-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8990

Број на предмет: И.бр.291/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 9590м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 9.344,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8989

Број на предмет: И.бр.201/2020

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1099м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-07-12

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан и земјиште. Почетна цена: 46.374,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 12.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8988

Број на предмет: И.бр.2462/2018

Извршител :Александар Кузмановски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 87м2 , со почетна цена : 2,233,024 денари.

Дата на продажба :2021-07-15

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 15.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8987

Број на предмет: И.бр.1260/20

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 2483м2 , со почетна цена : 27,205,880 денари.

Дата на продажба :2021-07-08

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 08.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8986

Број на предмет: И.бр.792/11

Извршител :Весна Јакимовска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Гостивар

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 4,244,086 денари.

Дата на продажба :2021-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 87 м2 и 98 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8985

Број на предмет: И.бр.686/2019

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 343м2 , со почетна цена : 1,419,017 денари.

Дата на продажба :2021-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 07.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8984

Број на предмет: И.бр.719/2020

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 5122м2 , со почетна цена : 29,899,148 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: - деловни простории, земјиште, гаража. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8983

Број на предмет: И.бр.80/2021

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 3141м2 , со почетна цена : 2,355,750 денари.

Дата на продажба :2021-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8982

Број на предмет: И.бр.75/2021

Извршител :Гордана Џутеска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Охрид

Квадратура: 107м2 , со почетна цена : 4,625,046 денари.

Дата на продажба :2021-07-09

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 09.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8981

Број на предмет: И.бр.215/17

Извршител :Славе Кромидоски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 406м2 , со почетна цена : 220,255 денари.

Дата на продажба :2021-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8980

Број на предмет: И.бр.1776/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 1338м2 , со почетна цена : 2,493,966 денари.

Дата на продажба :2021-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8979

Број на предмет: И.бр.1776/2019

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 788м2 , со почетна цена : 1,275,540 денари.

Дата на продажба :2021-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8978

Број на предмет: И.бр.1328/2013

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,797,955 денари.

Дата на продажба :2021-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8977

Број на предмет: И.бр.430/16

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Радовиш

Квадратура: 322м2 , со почетна цена : 7,712,137 денари.

Дата на продажба :2021-07-02

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 02.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8976

Број на предмет: И.бр.556/2020

Извршител :Премтим Ќерими линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 344м2 , со почетна цена : 491,877 денари.

Дата на продажба :2021-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8975

Број на предмет: И.бр.855/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 57м2 , со почетна цена : 1,233,930 денари.

Дата на продажба :2021-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8974

Број на предмет: И.бр.800/20

Извршител :Жанета Пријевиќ линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 108м2 , со почетна цена : 2,375,300 денари.

Дата на продажба :2021-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 108 м2 и стан 54 м2. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8973

Број на предмет: И.бр.828/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 802м2 , со почетна цена : 2,604,256 денари.

Дата на продажба :2021-07-05

Повеќе за огласот...

Забелешка: - куќа и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 05.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8972

Број на предмет: И.бр.4429/2014

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 5,716,915 денари.

Дата на продажба :2021-07-14

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 14.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8971

Број на предмет: И.бр.107/19

Извршител :Славе Дончев линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 48м2 , со почетна цена : 919,960 денари.

Дата на продажба :2021-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8970

Број на предмет: И.бр.159/2020

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Берово

Квадратура: 347м2 , со почетна цена : 3,773,160 денари.

Дата на продажба :2021-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка:  Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8969

Број на предмет: И.бр.38/2021

Извршител :Весна Деловска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 397м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 127.621,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8968

Број на предмет: И.бр.9/2021

Извршител :Николина Иванова линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Битола

Квадратура: 50м2 , со почетна цена : 1,220,501 денари.

Дата на продажба :2021-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8967

Број на предмет: И.бр.1157/2021

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 70м2 , со почетна цена : 2,834,434 денари.

Дата на продажба :2021-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 01.07,2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8966

Број на предмет: И.бр.501/2021

Извршител :Сузана Гилевска линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 55м2 , со почетна цена : 3,071,863 денари.

Дата на продажба :2021-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06,2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8965

Број на предмет: И.бр.466/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 1559м2 , со почетна цена : 22,688,124 денари.

Дата на продажба :2020-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8964

Број на предмет: И.бр.466/2017

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Виница

Квадратура: 1559м2 , со почетна цена : 22,688,124 денари.

Дата на продажба :2020-07-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 01.07.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8963

Број на предмет: И.бр.1069/2020

Извршител :Горан Манојлов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кочани

Квадратура: 543м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2020-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Почетна цена: 79.304,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 30.06,2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8962

Број на предмет: И.бр.1920/20

Извршител :Снежана Андреевска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 679м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: - ДП, земјиште. Почетна цена: 59.507,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 29.06,2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8961

Број на предмет: И.бр.1136/2020

Извршител :Андреја Буневски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 85м2 , со почетна цена : 5,525,293 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06,2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8960

Број на предмет: И.бр.2030/19

Извршител :Игор Ромевски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 3,797,875 денари.

Дата на продажба :2021-07-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 07.07,2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8959

Број на предмет: И.бр.434/2020

Извршител :Гордан Станковиќ линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Велес

Квадратура: 1505м2 , со почетна цена : 42,974,284 денари.

Дата на продажба :2021-07-06

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП, комплекс објекти, производствен покон и др. Продажбата ќе се одржи на ден 06.07,2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8958

Број на предмет: И.бр.76/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 83м2 , со почетна цена : 2,663,281 денари.

Дата на продажба :2021-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8957

Број на предмет: И.бр.514/2017

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 441м2 , со почетна цена : 2,035,440 денари.

Дата на продажба :2021-06-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8956

Број на предмет: И.бр.222/2013

Извршител :Васко Еленов линк...

Тип на недвижност :Деловен простор

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 489м2 , со почетна цена : 4,424,621 денари.

Дата на продажба :2021-09-24

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 24.09.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8955

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 75м2 , со почетна цена : 3,531,054 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8954

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 88м2 , со почетна цена : 4,072,091 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 11 часот и 45 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8953

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 76м2 , со почетна цена : 3,621,916 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8952

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,698,004 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 11 часот и 15 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8951

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 100м2 , со почетна цена : 4,638,076 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8950

Број на предмет: И.бр.850/2017

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 52м2 , со почетна цена : 1,245,412 денари.

Дата на продажба :2021-06-30

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 30.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8949

Број на предмет: И.бр.242/2021

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Кавадарци

Квадратура: 78м2 , со почетна цена : 3,164,405 денари.

Дата на продажба :2021-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан и ДП. Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8948

Број на предмет: И.бр.219/2021

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Куќа

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 923м2 , со почетна цена : 4,188,196 денари.

Дата на продажба :2021-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8947

Број на предмет: И.бр.432/2018

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 297м2 , со почетна цена : 4,391,900 денари.

Дата на продажба :2021-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8945

Број на предмет: И.бр.557/2014

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 923м2 , со почетна цена : 11,076 денари.

Дата на продажба :2021-06-29

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 29.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8944

Број на предмет: И.бр.1535/18

Извршител :Васко Блажевски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 74м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-23

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - ДП,стан и др. Почетна цена: 94.959,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 23.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8943

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 101м2 , со почетна цена : 4,573,142 денари.

Дата на продажба :2021-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8942

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 4,594,982 денари.

Дата на продажба :2021-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2021 година во 11 часот и 30 минути во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8941

Број на предмет: И.бр.1095/2019

Извршител :Зоран Петрески линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 98м2 , со почетна цена : 4,501,514 денари.

Дата на продажба :2021-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8940

Број на предмет: И.бр.34/2021

Извршител :Златко Пејовски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 56м2 , со почетна цена : 3,357,334 денари.

Дата на продажба :2021-06-01

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за продажба на недвижност со непосредна спогодба И.бр.34/2021 од 01.06.2021 година.

Број на Оглас : 8936

Број на предмет: И.бр.317/21

Извршител :Томислав Џумеркоски линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 63м2 , со почетна цена : 2,384,535 денари.

Дата на продажба :2021-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8935

Број на предмет: И.бр.1221/2018

Извршител :Цветанка Треневска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Тетово

Квадратура: 58м2 , со почетна цена : 747,225 денари.

Дата на продажба :2021-06-22

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 22.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8934

Број на предмет: И.бр.584/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4598м2 , со почетна цена : 833,693 денари.

Дата на продажба :2021-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: Заклучок за поправање на грешки во актите на извршителот И.бр.584/2020. Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8933

Број на предмет: И.бр.584/2020

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 4598м2 , со почетна цена : 833,693 денари.

Дата на продажба :2021-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8932

Број на предмет: И.бр.60/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 1260м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-17

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште и др.Почетна цена: 159.256,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 17.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8931

Број на предмет: И.бр.83/2020

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 2,951,242 денари.

Дата на продажба :2021-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8930

Број на предмет: И.бр.595/2020

Извршител :Лазар Петровски линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Куманово

Квадратура: 312м2 , со почетна цена : 1,403,660 денари.

Дата на продажба :2021-06-28

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан и земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 28.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8928

Број на предмет: И.бр.119/17

Извршител :Благој Бањански линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Неготино

Квадратура: 385м2 , со почетна цена : 1,549,806 денари.

Дата на продажба :2021-06-25

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 25.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8927

Број на предмет: И.бр.489/2017

Извршител :Николче Диневски линк...

Тип на недвижност :Земјиште

Недвижноста се наоѓа во: Ресен

Квадратура: 4144м2 , со почетна цена : 671,328 денари.

Дата на продажба :2021-06-10

Повеќе за огласот...

Забелешка: - овоштарници. Продажбата ќе се одржи на ден 10.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8926

Број на предмет: И.бр.1066/2019

Извршител :Каролина Таневска линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Прилеп

Квадратура: 180м2 , со почетна цена : 13,095,263 денари.

Дата на продажба :2021-06-16

Повеќе за огласот...

Забелешка:  - стан, земјиште. Продажбата ќе се одржи на ден 16.06.2021 година во 13 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8925

Број на предмет: И.бр.1260/20

Извршител :Данчо Диманчев линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Гевгелија

Квадратура: 1431м2 , со почетна цена : 27,205,880 денари.

Дата на продажба :2021-06-18

Повеќе за огласот...

Забелешка: Продажбата ќе се одржи на ден 18.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8922

Број на предмет: И.бр.1422/2020

Извршител :Саветка Георгиева линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Струмица

Квадратура: 95м2 , со почетна цена : 8,700,692 денари.

Дата на продажба :2021-06-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - семејна куќа со дворно место и ДП со подрум. Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2021 година во 12 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8921

Број на предмет: И.бр.130/21

Извршител :Анѓелка Ефкоска линк...

Тип на недвижност :Стан

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 117м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-11

Повеќе за огласот...

Забелешка: - стан од 91м2 и стан од 117м2 . Почетна цена: 103.731,00 евра/ 145.948,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 11.06.2021 година во 11 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8919

Број на предмет: И.бр.196/2021

Извршител :Христо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се наоѓа во: Скопје

Квадратура: 80м2 , со почетна цена : 0 денари.

Дата на продажба :2021-06-07

Повеќе за огласот...

Забелешка: - 7 стана и 2 гаражи со степен на изграденост 84,6% / 92%. Почетна цена: 60.613,00 евра во денарска противвредност. Продажбата ќе се одржи на ден 07.06.2021 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот.

Број на Оглас : 8918

Број на предмет: И.бр.609/2014

Извршител :Љупчо Јованов линк...

Тип на недвижност :Друго

Недвижноста се