Влез за корисници

lock_forum
lupa-6

Меѓународна конференција

111

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2
bannerbg_main
usaid

Најчести прашања

prasalnik 2
26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
June 2020
M T W T F S S
« May    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


📰 Јавни oбјави од извршители


Предупредување: Овај начин на доставување се смета за уредна достава. Штетните последици кои можат да настанат ги сноси странката.

 

2020/513
Извршител: Весна Младеновиќ
Име/назив на странката: Марјан Стојменовски
Позната адреса: ул.Сава Ковачевиќ бр.20А Скопје
Бр.на предмет: И.бр.284/14
Повикувањето е заради достава на: - Записник за превземање на извршни дејствија И.бр.284/14 од 10.03.2020 година врз основа на чл.84 ст.8 од ЗИ за ИЛ 101032 за КО Центар 1
- Записник за испразнување и предавање на недвижност И.бр.284/14 од 10.03.2020 година врз основа на чл.226 ст.1 и чл.189 ст.3 од ЗИ за ИЛ 101032 за КО Центар 1
- Записник за превземање на извршни дејствија И.бр.284/14 од 10.03.2020 година врз основа на чл.84 ст.8 од ЗИ за ИЛ 100831 за КО Центар 1
- Записник за испразнување и предавање на недвижност И.бр.284/14 од 10.03.2020 година врз основа на чл.226 ст.1 и чл.189 ст.3 од ЗИ за ИЛ 100831 за КО Центар 1

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 3 (ТРИ) ДЕНА, сметано од денот на објавување
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава Комора.pdf
Датум на објава: 20/05/2020

2020/512
Извршител: Фанија Каламатиева
Име/назив на странката: Александар Тасевски
Позната адреса: бул.Јане Сандански бр.36/3-20
Бр.на предмет: И.бр.1523/2019
Повикувањето е заради достава на: Записник од 18.03.2020 год. за продажба на недвижност со усно јавно наддавање(врз основа на член 186 став(4) од Законот за извршување И.бр.1523/2019 од 18.03.2020 година,Заклучок за предавање на недвижност во владение(врз основа на член 189 став(1) од Законот за извршување И.бр.1523/2019 од 19.03.2020 година,Заклучок за извршена продажба на недвижост(врз основа на член 186 став(6) од Законот за извршување И.бр.1523/2019 од 19.03.2020 година и Налог за извршување заради испразнување и предавање на недвижност(врз основа на член 226 став(2) од Законот за извршување И.бр.1523/2019 од 19.03.2020 година
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1(еден) ден
Комплетниот текст на објавата: јавна објава комора.docx
Датум на објава: 11/05/2020

2020/510
Извршител: Саветка Георгиева
Име/назив на странката: ДПТУ Б и Б 17 Блажо и Билјана ДООЕЛ увоз-извоз с.Доброшинци
Позната адреса: с.Доброшинци бр.104
Бр.на предмет: И.бр.2463/2016
Повикувањето е заради достава на: -Записник за втора продажба на предмети со усно јавно наддавање (врз основа на чл.109 ст.6 од ЗИ) од 18.02.2020 година,
-Заклучок за определување на времето за делба од 28.02.2020 година,
-Записник за делба на износот постигнат со продажба на подвижни предмети од 09.03.2020 година,
-Заклучок за намирување на еден доверител од 09.03.2020 година
-Заклучок за утврдување на трошоци за извршување од 09.03.2020 година,
-Извештај за пресметка на ДДВ-ПНПИ/ДС од 10.03.2020 година

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 3 (три) дена од објавување на огласот
Комплетниот текст на објавата: јавна објава нова македонија-3.docx
Датум на објава: 07/05/2020

2020/511
Извршител: Саветка Георгиева
Име/назив на странката: Стојан Темелков
Позната адреса: с.Бориево бр.137
Бр.на предмет: И.бр.1911/2018
Повикувањето е заради достава на: -Записник за ТРЕТА продажба на недвижност со усно јавно наддавање (врз основа на член 186 став (4) од ЗИ) од 10.03.2020 година,
-Заклучок за утврдување на трошоци за извршување од 11.03.2020 година и
-Заклучок за запирање на извршување (врз основа на чл.185 ЗИ) од 11.03.2020 година,

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 3 (три) дена од објавување на огласот
Комплетниот текст на објавата: јавна објава нова македонија-4.docx
Датум на објава: 07/05/2020

2020/509
Извршител: Андреја Буневски
Име/назив на странката: Александар Тодоровски
Позната адреса: ул.Франклин Рузвелт бр.8-18
Бр.на предмет: И.бр.6381/2019
Повикувањето е заради достава на: Решение ППНИ.бр.1081/19 од 23.01.2020 година на Основен Граѓански суд Скопје и одговор на жалба од доверител
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 04/05/2020 до 05/05/2020
Комплетниот текст на објавата: Јавна објава ППНИ-1081-19, одговор на жалба.docx
Датум на објава: 28/04/2020

2020/508
Извршител: Весна Јакимовска
Име/назив на странката: Мири ПЛАСТ ДОО Г-вар/Салији Зирап/Јакупи Џелал
Позната адреса: с.Галате/с.Д.Бањица/с.Чајле
Бр.на предмет: И.бр.1610/19
Повикувањето е заради достава на: 1.Заклучок за дозволување за разгледување на недвижност по чл.174 од ЗИ од 11.02.2020 год.
2.Записник за продажба на недв.со 2 усно јавно наддавање по чл.186 од ЗИ од 12.02.2020 год.
3.Заклучок за извршена продажба на недвижност по чл.186 од ЗИ од 02.04.2020 год.
4.Заклучок за определување на време за делба по чл.202 од ЗИ од 02.04.2020 год.
5.Заклучок за предавање на недв.во владение по чл.189 од ЗИ од 02.04.2020 г.

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Комплетниот текст на објавата: јавна објава._13.04.2020_2612.doc
Датум на објава: 13/04/2020

2020/507
Извршител: Чедомир Личковски
Име/назив на странката: Ѓорѓи Димитриевски, Марјан Димитриевски и Велибор Димитриевски
Позната адреса: c.Волковија Тетово
Бр.на предмет: и.бр.734/15
Повикувањето е заради достава на: Записник за трета продажба на недвижност со усно јавно наддавање (врз чл.186 ст.4 од ЗИ) од 23.03.2020 год,-Заклучок за извршена продажба на недвижност (врз чл.186 ст.6 од ЗИ ) од 23.03.2020 год,-Заклучок за предавање на недвижност во владение (врз чл.189 ст.1 од ЗИ ) од 30.03.2020год и Заклучок за определување на времето за делба (врз чл.202 ст.1 од ЗИ ) од 30.03.2020 год
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 1 (еден) ден сметано од денот на објавувањето
Комплетниот текст на објавата: scan1.pdf
Датум на објава: 08/04/2020

2020/506
Извршител: Зоран Димов
Име/назив на странката: МЕНЧА ТРЕНДАФИЛОВА и Друштво за транспорт,производство и услуги ЏМС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Позната адреса: Ул.Хо Ши Мин бр.421 А Скопје – За Менча<br />
Ул.10 бр.16 Арачиново – За ЏМС<br />

Бр.на предмет: 1078/19
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за определување на времето за делба (член 202 ст.1 од Закон за извршување) од 02.04.2020 година, И.бр.1078/19 – За Менча
Заклучок за определување на времето за делба (член 202 ст.1 од Закон за извршување) од 02.04.2020 година, И.бр.1078/19
- Записник за продажба на предмети со усно јавно наддавање (член 109 ст.6 од Закон за извршување) од 24.03.2020 година, И.бр.1078/19
- Заклучок за втора продажба на подвижни предмети со усно јавно наддавање (член 108 и чл.109 од Закон за извршување) од 05.03.2020 година, И.бр.1078/19
- Записник за продажба на предмети со усно јавно наддавање (член 109 ст.6 од Закон за извршување) од 26.02.2020 година, И.бр.1078/19 – За ЏМС

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: во рок од 3 дена од денот на последното објавување на овој јавен повик
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 06/04/2020

2020/504
Извршител: Ванчо Марковски
Име/назив на странката: Самет Рамадани, Назиф Нухија, Фазљи Ибиши, Башким Ибиши, Јакуп Решити и Басри Рамадани
Позната адреса: ул. Штипска бр. 32
Бр.на предмет: И.бр. 513/2016
Повикувањето е заради достава на: Заклучок за усна јавна продажба И.бр. 513/2016 од 04.03.2020 година, по член 179 ст. 1, 181 ст. 1 и 182 ст. 2 од ЗИ
Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1
Комплетниот текст на објавата: 2016_513_Јавна објава.docx
Датум на објава: 31/03/2020

2020/505
Извршител: Ванчо Марковски
Име/назив на странката: Ул Руси
Позната адреса: ул. 101 бр. 6 во Тетово
Бр.на предмет: 513/2016
Повикувањето е заради достава на: - заклучок за усна јавна продажба И.бр. 513/2016 од 04.03.2020 година, по член 179 ст.1, 181 ст. 1 и 182 ст. 1 од ЗИ;
- Заклучок за утврдување на вредност на недвижност И.бр. 513/2016 од 04.03.2020 година, по член 177 од ЗИ;
- Извештај – наод и мислење од проценител ПУМ МИГ ДООЕЛ;

Да се јави во: Канцеларијата на извршителот
Рок: 1
Комплетниот текст на објавата:
Датум на објава: 31/03/2020

Јавни објави

Logotype1111

Новости

 

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

12741923_223063811373098_4535535635364534759_n

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot

Ј О_abstract

discrimination
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode