Влез за корисници

lock_forum
lupa-6

Меѓународна конференција

111

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2
bannerbg_main
usaid

Најчести прашања

prasalnik 2
26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
October 2020
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
540true dots bottomright 264true true 1500http://kirm.mk/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/white-square-2
 • 5500 slideleft true 70 bottom 30 http://kirm.mk/?p=5129
  Slide7 
  Вонредна седница на Собрание на Комора на извршители на РСМ
 • 4000 slideleft true 60 bottom 30 http://kirm.mk/?p=4716
  Slide6 
  5 годишнина Комора на Р. Косово
 • 4000 slideleft true 60 bottom 30 http://balkaninitiative.net/news/regular-spring-council-meeting-held-tirana
  Slide4 
  Седница на Советот на Балканската иницијатива за извршување
 • 4000 slideleft true 60 bottom 30 http://balkaninitiative.net/news/meeting-president-sannino
  Slide5 
  Средба со г-дин Патрик Санино, Претседател на Француската Национална комора за судски службеници
 • 4000 slideleft true 60 bottom 30 http://kirm.mk/?p=4190
  Slide8 
  Tркалезна маса “Стручна расправа по Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за извршување”
 • 4000 slideleft true 60 bottom 30 http://kirm.mk/?p=4164
  Slide7 
  IX Меѓународна теоретска и практична конференцијa
 • 4000 slideleft true 60 bottom 30 http://kirm.mk/?p=4125
  Slide6 
  Состанок со Министерот за правда Рената Дескоска

Logotype1111
   
КОНКУРС за именување на извршители ( Службен весник на РСМ бр. 245 од 13.10.2020 година)

Вонредна седница на Собрание на Комора на извршители на РСМ

Logotype1111Собранието на Kомората на извршители на Република Северна Македонија на седница во Скопје на 01.10.2020 година избра нов Претседател на Комората со мандат од три години започнувајќи од 11.10.2020 година. За нов Претседател на Комората на извршители на РСМ е избран Ванчо Марковски, извршител од Тетово.

На седницата на Собрание на КИРСМ беа избрани и нови членови на Управниот одбор на  Комората на извршители на РСМ со мандат од три години започнувајќи од 16.11.2020 година. За член на Управниот одбор од подрачјето на Апелациониот суд Штип е избран извршител Славе Дончев од Кочани а за член на Управниот одбор од подрачјето на Апелациониот суд Гостивар е избран извршител Чедомир Личковски од Гостивар.

За членови на Управен одбор од подрачјето на Апелациониот суд Скопје не беше избран ниту еден од кандидатите.

За член на Дисциплинска комисија од редот на извршителите со мандат од три години започнувајќи од 01.10.2020 година е избран извршител Славица Ацовска од Тетово.

Вонредна седница на Собранието на Комората на извршители на РСМ.

Logotype1111Собранието на Kомората на извршители на Република Северна Македонија на седница во Скопје на 10.08.2020 година избра нови членови на органите на Комората на извршители со мандат започнувајки од 10.08.2020 година.
За член на Управниот одбор од подрачјето на Апелациониот суд Битола се избра извршител Николче Диневски од Битола а за Заменик член на Дисциплинска комисија на КИРСМ од редот на извршителите се избра извршител Благој Бањански од Неготино.
За Претседател на Комората на извршители на РСМ не беше избран ниту еден од кандидатите

Одлука на Уставен суд

Logotype1111Одлука на Уставен суд

Известување до јавноста

Logotype1111По повод написите во дел од медиумите и социјалните мрежи, Комората на извршители на РСМ ја известува јавноста за следното:
Согласно Уредба со законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредна состојба ( Службен весник бр. 86 од 01.04.2020 година) е предвидено дека Законот за извршување ( Службен весник бр. 72/16,142/16,233/18 и 14/20) нема да се применува од денот на влегување во сила на уредбата со законска сила до 30 јуни 2020 година, a согласно Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за извршување за време на вонредна состојба ( Службен весник бр. 156 од 12.06.2020 година) се менуваат зборовите од првата Уредба ,, до 30 јуни” со зборовите,, заклучно со истекот на 30 дена по престанувањето на вонредната состојба”.
Согласно последната Уредба со законска сила за измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за извршување, важењето на Уредбата е уште 30 дена по престанувањето на вонредната состојба а која заврши на 23.06.2020 година, што значи дека од 24.07.2020 година продолжува целосната примена на Законот за извршување.

Комора на извршители на РСМ

Претседател,
Зоран Димов

Одлука на Уставен суд на РСМ

Logotype1111

Службен весник на РСМ, бр. 136 од 27.5.2020 година
20201361835

УСТАВЕН СУД НА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот
на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/2019), на седницата одржана
на 12 мај 2020 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 18 став 2 од Законот за извршување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018).

Одлука на Уставен суд ( Службен весник бр. 136 од 27.05.2020 година) PDF формат
повеќе...

Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на законот за извршување за време на вонредната состојба

Logotype1111

 

 

 

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на
вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/20 и
103/20), во член 1 и член 2 ставови 1 и 4, зборовите „до 30 јуни 2020 година“ се
заменуваат со зборовите „заклучно со истекот на 30 дена по престанувањето на
вонредната состојба“.

Член 2
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.

повеќе...

Известување

Logotype1111
Комората на извршители на РСМ ги известува граѓаните кои биле странки кај извршител Благој Панов од Кочани во иднина да се јавуваат во канцеларијата на извршител Орце Гоцевски од Делчево, определен за преземање на предметите од страна на Министер за правда на РСМ за подрачјето на Основен суд Кочани, Основен суд Берово, Основен суд Виница и Основен суд Делчево, со седиште на адреса ул.Бул.Македонија бр.45/5-14 во Делчево, телефон: 033/411-608; 033/270-266 и e-mail:  gocevski_orce@t-home.mk

Известување

 

Logotype1111Комората на извршители на РСМ ги известува граѓаните кои биле странки кај извршител Весна Кавракова од Куманово во иднина да се јавуваат во канцеларијата на извршител Билјана Николовска именуван за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово, на адреса ул.Ленинова бр. 20А влез 1, стан 1 Куманово , телефон: 031 550-722 и e-mail: izvrshitel@izvrshitel.mk

Уредба со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредна состојба, дополнение (Сл. весник РСМ, бр.103 од 16.04.2020)

corrona

Текст на Уредбата (Сл. весник РСМ, бр.103 од 16.04.2020)

Уредба со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредна состојба ( Сл. весник бр. 86 од 01.04.2020 година)

corrona

Текст на Уредбата ( Сл. весник бр. 86 од 01.04.2020 година)

Дополнителни препораки и мерки со цел превенција од ширење на Ковид -19

Почитувани,

corrona

Комората на извршители на РСМ ја известува јавноста дека согласно дополнителните препораки и мерки за превенција од ширење на Ковид -19 донесени од страна на Владата на РСМ, КИРСМ донесе дополнителни препораки и мерки со цел превенција од ширење на Ковид -19 и тоа :

- На влезот на секоја извршителска канцеларија да се постават средства за дезинфекција и секој вработен да врши дезинфекција;

- Да не се врши прием на странки додека траат мерките за превенција донесени од Влада на РСМ, за дополнителни информации сите странки да се обраќаат во канцелариите на извршителите по телефон или по електронска пошта. Повеќе информации за граѓаните се достапни на следниов линк 

- Секој извршител доколку е во можност во соработка со доверителите да го одолжат спроведувањето на попис, процена и пленидба на предметите, како и извршување на недвижности и одлагање на одржување на продажби во канцелариите;

- Секој извршител доколку е во можност во соработка со доверителите да донесат Заклучок за запирање со извршување за извршување врз побарување по сметка кај банка на физичко лице со цел да им се овоможи на граѓаните на РСМ набавка на основни средства за живот како и во периодот додека се на сила мерките од Владата на РСМ да не издаваат Налози за извршување врз побарување по сметка кај банка на физичко лице доколку извршувањето можат да го спроведуваат со друго средство за извршување;

- Да се ослободат од работа бремените жени и лица со хронично респиратони заболувања;

- Канцелариите на извршителите и Комората на извршители на РСМ додека траат мерките за превенција од Ковид- 19 донесени од страна на Влада на РСМ да работат со скратено работно време

Се препорачува на извршителите и вработените во нивните канцеларии како и на Комората на извршители на РСМ доследно да ги почитуваат мерките донесени од Влада на РСМ донесени на 20 – та седница со кое се препорачува на Нотарската комора, Адвокатската комора како и на Комората на извршители да ги спроведуваат сите мерки, заклучоци и препораки донесени од страна на Влада на РСМ како и да се придржуваат до препораките на Претседателот на КИРСМ донесени во консултација со членовите на Управен одбор на КИРСМ.

 Претседател на КИРСМ
Зоран Димов

Дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од ширење на Ковид-19

Почитувани,

corrona
Комората на извршители на РСМ ја известува јавноста дека согласно Заклучоците на Влада на РСМ од 15- та редовна седница за преземање на дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од ширење на Ковид- 19 вирусот од 10.03.2020 година ги донесе следните превентивни мерки:

- Набавка на средства за дезинфекција во секоја канцеларија и редовно вршење на дезинфекција на канцелариите на извршителите и Комората на извршители на РСМ;

- Ограничување на времето за прием на странки во канцелариите на извршителите и Комората на извршители на РСМ и утврдување на еден ден во текот на неделата за прием на странки во посебна просторија во канцеларија на извршителот и Комората на извршители на РСМ;

- Задолжително носење на заштитни маски од страна на странки кои ќе пристапат во канцеларија на извршителот и Комората на извршители на РСМ;

- Објава на соопштение од секоја канцеларија на извршителот за редуцирање на деновите за прием на странки;

- Сите писмена до канцелариите на извршителите и Комората на извршители на РСМ да се доставуваат по поштенски пат.

 

 

Претседател на КИРСМ
Зоран Димов

Мерки на Владата на РСМ, превенција од Ковид -19

corronaСе известуваат странките дека по повод мерките воведени од Владата на РСМ кои се однесуваат на превенција од Ковид -19, Комората на извршители на РСМ во периодот од 11.03.2020 година до 24.03.2020 година, ги презема следните заштитни мерки:

1. Стручната служба при КИРСМ, ќе врши прием на странки само во деновите 13.03.2020 и 20.03.2020 година (петок) од 11 часот до 12 часот;
2. Се препорачува на странките кои ќе пристапат во просториите на Комората, да носат заштитни маски;
3. Сите писмена да се оставаат во поштенското сандаче на Комората (кое се наоѓа веднаш до влезната врата на Комората), или да ги испратат по пошта. За сите информации можете да се обратите на телефонскиот број: 02/ 3 225 674 ; 02/3 239 877 или на е-маил: izvrsitelinarm@yahoo.com

Претседател на КИРСМ
Зоран Димов

 

Средба со Претседател

rsmНа ден 30.12.2019 година, делегација на Комората на извршители на РСМ во состав од Претседателот на КИРСМ Зоран Димов, Извршител Христо Јованов од Скопје и Извршител Николче Диневски од Битола остварија средба со Претседателот на РСМ Г-дин Стево Пендаровски и Министерот за правда Г-ѓа Рената Десковска.

Конференција на Балканска извршна исправа

s001Во деновите од 17.10.2019-18.10.2019 година во Будва, Црна Гора, Претседателот на КИРСМ зеде учество на Конференцијата за Балканска извршна исправа.
повеќе...

10 та Интернационална конференција на судски извршители

moskva001Во деновите од 31.07.2019-03.08.2019 година делегација на Комората на извршители на РСМ во состав од Претседателот на Комората Зоран Димов и извршител Саветка Георгиева ,член на УО на Комората, учествуваа на Х Интернационална Конференција на судски извршители во Москва-Русија,на која конференција свое излагање имаше Претседателот на Комората.
повеќе...

Указ за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за извршување

Logotype11111-300x145

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
16 јануари 2020 година.

Целосен текст на законот објавен во службен весник Бр. 08-434/1, 16 јануари 2020 година

Известување

Logotype11111-300x145Комората на извршители на РМ ги известува граѓаните кои биле странки кај извршител Снежана Фитеска од Скопје, во иднина да се јавуваат во канцеларијата на извршител Александар Максимовски именуван за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје, на адреса ул. Орце Николов бр.52/1-1, Скопје, телефон: 02/313-0331 и e-mail: izvrsitel@gmail.com
повеќе...

Известување

Logotype11111-300x145Се известуваат граѓаните дека Комората на извршители на РСМ по повод проектот „Отворени денови со граѓаните“ организира средби со извршители на подрачјето на Основите судови во Република Северна Македонија

и тоа на ден 05.12.2019 година ( четврток)
– во просториите на Основен суд Струмица во период од 12 – 14 часот

и на ден 06.12.2019 година (петок)
– во просториите на Основен суд Штип во период од 12-14 часот, заради давање правна помош и укажување со кои правни средства можат да си ги остварат своите права во извршувањето и да обезбедат правна заштита.

Комора на извршители на РСМ,
Претседател,
Зоран Димов

Покана за прес конференција

Почитувани медиуми,

Комората на извршители на Република Северна Македонија на ден 29.11.2019 година (петок), со почеток во 12:00 часот ќе одржи прес конференција во просториите на Комората на извршители кои се наоѓаат на ул. Костурски херои бр. 66-4 Скопје.
Logotype11111-300x145Конференцијата се одржува по повод донесената одлука на Управниот одбор на КИРСМ, за запознавање на јавноста со планот за организирање на ,,Отворени денови со граѓаните”.
повеќе...

ЕВРОПСКИ ДЕН НА ПРАВДАТА

european-day-justiceДваесет и петти октомври е Европски ден на правдата, кој секоја година се одбележува во сите држави во Европа. Целта за негово одбележување е во сите европски држави правдата да се доближи до граѓаните и тие да бидат запознаени со нејзиното спроведување.
повеќе...

5 годишнина Комора на Р. Косово

66790930_1027653040754092_6237793961344237568_nПретседателот на Комората на извршители на Република Северна Македонија, Зоран Димов, учествуваше на 5 годишнина од формирањето на Комората на приватни извршители на Република Косово на ден 16.07.2019 година во Приштина.

Одлука за измена на називот на Комората

Комората на извршители на РМ на седница на Вонредно собрание на КИРМ одржана на ден 25.06.2019 година, донесе одлука за измена на Статутот на Комората Одлука на Собрание на КИРСМ од 25.06.2019.

Семинар на извршители

thumbnail (9)

Во согласност со законската обврска за континуирано стручно усовршување и едукација на извршителите, на 17и 18 мај 2019 година, во хотелот „Дрим “, Струга се одржа семинар на извршителите во форма на тркалезни маси, во организација на Комората на извршители на Република Македонија. повеќе...

Средба со г-дин Патрик Санино, Претседател на Француската Национална комора за судски службеници

212На 17 април 2019 година, во Тирана, Република Албанија, Претседателот на Комората на извршители на РМ учествуваше во средба на претставници на Балканската иницијатива за извршување со г-дин Патрик Санино, Претседател на Француската Национална комора за судски службеници (Chambre Nationale des Huissiers de Justice). Повеќе…

Седница на Советот на Балканската иницијатива за извршување

 

Untitled

На 17 април 2019 година во седиштето Националната комора на приватни извршители на Албанија во Тирана се одржа редовна пролетна седница на Советот на Балканската иницијатива за извршување. Комората на извршители на Р.Македонија беше претставувана од Зоран Димов, Претседател на КИРМ, Роза Родиќ, член на Управен одбор на КИРМ. Повеќе…

Список на распределени предмети преземени од извршител Зорица Митровска

Logotype11111-300x145

Список на распределени предмети преземени од извршител Зорица Миторвска.

Список на распределени предмети преземени од извршител Биљана Мартиновска

Список на распределени предмети преземени од извршител Биљана Мартиновска.Logotype11111-300x145

ЈАВНА ОБЈАВА врз основа на член 48, од Законот за измени и дополнувања на Законот за извршување, Сл. Весник бр.233 од 20.12.2018 година

Logotype11111-300x145

Весна Јакимовска

Јадранка Јовановска повеќе...

Средба со Амбасадорот на Република Македонија во Франција

46985936_794413567560170_4810649601025507328_nАмбасадорот на Република Македонија во Франција Јадранка Чаушевска Димов оствари средба со извршителите Васко Блажевски и Методија Костадинов, претставници на Комората на извршители на Република Македонија кои учествуваа на Постојаниот совет на Меѓународната унија на извршители што се одржува во Париз,од 27 до 30 ноември 2018 година. повеќе...

Постојан совет на Меѓународната унија на судски извршители (UIHJ)

46996641_10210961450106127_5168617365457338368_oДелегација на Комората на извршители на Република Македонија во состав од извршител Методија Костадинов од Скопје и извршител Васко Блажевски од Скопје учествуваат на постојан совет на Меѓународната унија на судски извршители (UIHJ) во Париз, Франција во период од 29-30.11.2018 година.

Зоран Димов: Во досегашното работење вратени се 1.205.397.895 евра на доверителите

IMG_0262Зоран Димов, претседател на Комората на извршители на Република Македонија, зборува за професијата извршител, проблемите со кои се соочуваат тие, но и проблемите на граѓаните, нефункционалноста и некоордираноста на институциите и (не)оправданоста на критиките упатени кон нив. ПОВЕЌЕ…

Извор: ЦИВИЛ МЕДИА

Tркалезна маса “Стручна расправа по Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за извршување”

IMG-685ab011aab23ce118222b8782d30894-VНа ден 20.11.2018 година, во организација на Комората на извршители на Република Македонија се одржа тркалезна маса на тема “Стручна расправа по Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за извршување”. Покрај Претседателот на КИРМ Зоран Димов, свое излагање имаа и Министерот за правда д-р Рената Дескоска,  Претседател на Меѓународната унија на извршители (UIHJ) Марк Шмитц, Секретарот на Меѓународната унија на извршители (UIHJ) Јос Утехааг, Антончо Коштанов, извршител од Скопје, член на УО на КИРМ, Игор Спировски, адвокат и поранешен судија на Уставен суд на РМ и д-р Арсен Јаневски професор во пензија. повеќе...

Претседателот на Комората на извршители на РМ Зоран Димов учествуваше во одбележување на Европскиот ден на граѓанска правда

2222

Во организација на Основниот суд Скопје 2 Скопје се одржа настан по повод Европскиот ден на граѓанска правда, во рамки на кој Претседателот на Комората имаше обраќање со кое истакна дека како резултат на постоењето на извршителите во РМ, свесноста на граѓаните за доброволно плаќање на своите обврски значително се зголеми а за тоа говори и фактот што, согласно податоци прибавени за потребите на Комората повеќе...

IX Меѓународна теоретска и практична конференцијa

IMG-35cba5d8d195057c3de809e93ab68f39-VПретседателот на Комората на извршители на Република Македонија г-дин Зоран Димов и членот на Управен одбор на КИРМ г-дин Владе Милевски, во период од 10 до 13 октомври 2018 година во Сочи, Русија учествуваа на IX Меѓународна теоретска и практична конференција за прашања од извршување на судските акти и актите на други органи -”Државни и приватни системи за извршување: компаративна анализа и најдобри практики”. Покрај македонската делегација на Конференцијата учествуваа и г-дин Марк Шмиц Претседател на Меѓународната унија на судски извршители и делегации од членките на МУСИ. повеќе...

Состанок со Министерот за правда Рената Дескоска

39876131_2202485536697221_3504549045584527360_nНа ден 21.08.2018 година, Претседателот на Комората на извршители на Република Македонија Зоран Димов, оствари работен состанок со Министерот за правда Рената Дескоска.

Правно мислење на Врховниот суд за укинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправа

foto-5Одделот на граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија донесе правно мислење во врска правосилното укинување на потврдата (клаузулата) за правосилност и извршност на извршната исправа. Според правното мислење на Одделот на граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, „Правосилното укинување на потврдата (клаузулата) за правосилност и извршност на извршната исправа не претставува основ за противизвршување.

Тркалезна маса на тема: Воведување на единствен регионален инструмент за прекугранично извршување.

DSC_4197На 6 јули во конференциската сала на Србија Палас во Белград, во организација на Комората на извршители на Република Србија се одржа тркалезната маса посветена на темата за воведување на единствен регионален инструмент за прекугранично извршување. Повеќе…

Работна средба со Г-дин Jos Uitdehaag

Logotype11111-300x145

На ден 01.07.2018 година Претседателот на КИРМ Зоран Димов, Потпретседателот на КИРМ Антончо Коштанов и Роза Родиќ, член на УО на КИРМ  остварија работна средба во Приштина- Р. Косово со г-дин Jos Uitdehaag. повеќе...

Зоран Димов, претседател на Комората на извршители на Република Македонија: Извршителите за правото се како хирургијата за медицината

zoran-dimov-janevska-ilieva-04

 

Постои ли меѓународна соработка меѓу македонската комора на извршители и сличните тела од регионот и од светот и какви искуства од работата на коморите на другите земји може да се преточат кај нас во Македонија? повеќе...

Дебата: Извршители и принудна наплата

2222 Повеќе…

 

извор: Телевизија Телма

Дебата

111 Повеќе…

 

извор: ТВ 24 вести

Интервју со Зоран Димов, Комора на извршители: Извршувањето 99 отсто е во полза на граѓаните

Ziran-Dimov-Izvrsitel-1-bg_resizeНие постапуваме врз основа на извршни и правосилни пресуди, извршителот нема право да одбие. Согласно Законот за платен промет, налогот за извршување е и налог за наплата. Извршителите се најконтролирана професија, ги контролира министерот за правда, претседателот на судот, јавен обвинител, претседателот на Комората, омбудсманот. Повеќе…

Извор: Независен весник

Интервју со Зоран Димов- Претседател на Комората на извршители на РМ

zoran-dimov-izvrsitel_0-640x359Извршителите им вратиле на доверителите 1,2 милијарди евра во изминативе 11 години. Тоа не се пари што ние сме ги одземале од граѓаните, туку тоа се пари што тие ги должеле некому, а правото на доверителот не е ништо помало од правото на должникот, вели претседателот на Комората на извршители Зоран Димов, по острите обвинувања во јавноста упатени на нивна сметка. Повеќе..
Извор: Слободен печат

Дебата

слик

Видео дебата на Независната новинска агенција „Макфакс“ 

повеќе...

Реакција на Комората на извршители на РМ

Logotype11111-300x145Реакција на Комората на извршители; „Нечесно е да не се врати кредит“ повеќе...

Уставниот суд во врска со предноста во рангирањето на кандидат за извршител со подолг работен стаж кај извршител, адвокат и нотар

foto-1-3Уставниот суд не поведе постапка за оценување на уставноста на членот 34 ставот 8 во делот: „Предност во рангирањето има оној кандидат со подолг работен стаж стекнат кај извршител, нотар, адвокат, во правосудни органи и органи на државна управа од областа на правосудство и финансии“ од Законот за извршување. Повеќе…

Меморандум за соработка

22Комората на извршители и Министерството за труд и социјална политика потпишаа меморандум за соработка преку кој се утврдија заедничките активности на Министерството и Комората. Меморандумот го потпишаа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и претседателот на комората на извршители Зоран Димов. „Потпишувањето на меморандум со Комората на извршители е со единствена цел – да ги заштитиме правата на лицата што се во социјален ризик со тоа што ќе спречиме да се блокираат нивните сметки“, истакна министерката Царовска. повеќе...

Тркалезна маса

1На ден 15.12.2017 година, во организација на Комората на извршители на Република Македонија, се одржа тркалезна маса на тема „ Правни последици од Одлука на Уставен суд на РМ бр. У.бр: 143/2016-0-1 од 29.11.2017 („Службен весник на РМ“ бр.178/2017 )“. Покрај извршителите, на тркалезната маса присуствуваа судии, претставници на Министерството за правда како и претставници на доверителите: банки и јавни претпријатија.

Меморандум за соработка со Управата за водење на матични книги

1 Претседателот на Kомората на извршители на Република Македонија, Зоран Димов и директорот на Управата за водење на матичните книги Ѓоко Котевски на 18 октомври 2017 година потпишаа меморандум за соработка. повеќе...

Извршителот Зоран Димов – нов претседател на Комората на извршители

Logotype11111-300x145Собранието на Комората на извршители, кое го сочинуваат сите извршители на територијата на Република Македонија, го избра Зоран Димов, извршител од Скопје за нов претседател на Комората на извршители на Република Македонија. повеќе...

Известување

Logotype1111

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Димитар Стаменков со седиште во Охрид, дека извршител Елена Стрезоска именуван за подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар со Решение бр. 09-810/1 од ден 20.02.2017 година на  Министерот за правда на РМ, ќе ги преземе предметите, книгите и евиденцијата која ја водел извршител  Димитар Стаменков со седиште во Охрид, чија должност престана.

Комората на извршители на РМ известува дека извршителот Елена Стрезоска ќе започне со работа на ден  14.07.2017 година на адреса Димитар Влахов бр.57 влез А стан 12 во Охрид, телефон 046/277-170.

Известување

Logotype1111Комората на извршители на РМ ги известува граѓаните кои биле странки кај извршител Љубиша Димитров од Скопје, во иднина да се јавуваат во канцеларијата на извршител Васко Блажевски именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје, на адреса ул. бул. Свети Климент Охридски бр.66/1-1 Скопје, телефон 02/3214-280  и на e-mail: vasko@izvrsitelblazevski.mk

Итната природа на извршноста од аспект на Советот на Европа

akademik-foto-12Глобалниот кодекс на извршување на Меѓународната унија на извршители во делот на основните права на извршување го елаборира и прашањето за итната природа на извршувањето. Повеќе...

Известување

Logotype1111Комората на извршители на Република Македонија ги известува граѓаните дека е направена промена на седиштето на Комората на извршители на РМ сметано од 03.01.2017 година на адреса:  ул.  Костурски херои бр. 66 /4 Скопје, телефоните за контакт остануваат непроменети  023225674 023239877 како и e-mail адресите :  izvrsitelinarm@yahoo.com  и kirm@kirm.mk .

Известување

 

Logotype1111Комората на извршители на РМ ги известува граѓаните кои биле странки кај извршител Алберто Ребула од Скопје, во иднина да се јавуваат во канцеларијата на извршител Благоја Каламатиев именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје, на адреса ул. Дебарца бр. 25а/1-2  Скопје, телефон  02-2044-554 и на e-mail: info@izvrsitelkalamatiev.mk

Листа на кандидати кои се пријавиле за полагање на испитот за извршители

45410министерство за правда 2Министерството за правда објави листа на кандидати кои се пријавиле за полагање на испитот за извршители во декемвриска испитна сесија, кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот за извршители. Повеќе…

Eвропска унија на судски извршители: Конститутивно Генерално Собрание на 25 земји членки

UntitledEвропска унија на судски извршители: Конститутивно Генерално Собрание на 25 земји членки

Седница на постојан совет на МУСИ

111Членови на Управниот одбор на Комората на извршители на Република Македонија земаа учество на седница на постојаниот совет на Меѓународната  униja на судски извршители во Париз.

Конкурс за именување на извршител

45410министерство за правда 2Конкурс за именување на извршител за подрачјето на Основниот суд во Охрид, Основниот суд во Струга и Основниот суд во Дебар.

Конкурс за именување на извршител за подрачјето на Основниот суд во Велес , Основниот суд во Гевгелија, Основниот суд во Кавадарци и Основниот суд во Неготино.

Интервју

Интервју на Зоран Петрески, Претседател на Комората на извршители на Република Ма1111кедонија повеќе...

Барања за прибирање на понуди

Logotype1111Барање за прибирање на понуди од бироа за сметководство и консалтинг услуги

Барање за прибирање на понуди за изнајмување на деловни простории

Известување

Logotype1111

Комората на извршители на РМ ги известува граѓаните кои биле странки кај извршител Благоја Николовски од Скопје, во иднина да се јавуваат во канцеларијата на извршител Моника Муча  именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје, на адресаБулевар “Свети Климент Охридски” бр.23/1-1 Скопје, телефон: 02 3208-002  и  e-mail: izvrsitel.m.mucha@gmail.com

Испит за извршители

Известување за испит за извршители во октомвриска испитна сесија45410министерство за правда 2

Работилници за примена на новиот Закон за извршување

image (00F)На ден 17.08.2016 година во Скопје , Комората на извршители на РМ ја одржа последната работилница за примена на новиот Закон за извршување, која беше дел од низата работилници што се одржаа на ниво на Република Македонија во Охрид, Прилеп, Гостивар, Кавадарци, Кратово, Струмица и Штип, кој беа наменети за извршителите, замениците извршители, помошниците извршители и вработените во канцелариите на извршителите. Модератори на обуките беа извршител Гордан Станковиќ од Скопје, извршител Снежана Фитеска од Скопје и извршител Снежана Андреевска од Скопје.

Извршителската канцеларија мора да работи како швајцарски часовник – Јос Уитдехааг, правен консултант и прв квестор на Комитетот на Меѓународната унија

222222На меѓународната конференција „Актуелни правни ризици и предизвици во извршувањето“ имавте излагање за правната положба, заштитата и протоколите за безбедност на извршителската канцеларија. Кои се клучните пораки на вашето излагање? повеќе...

Примена на безбедносен протокол е повеќе од потребно – Јос Уитдехааг, правен консултант и прв квестор на Комитетот на Меѓународната унија

111111

На меѓународната конференција на тема „Актуелни правни ризици и предизвици во извршувањето“, во организација на Комората на извршители на Република Македонија, холандскиот правен консултант и прв квестор на Комитетот на Меѓународната унија, Јос Уитдехааг, говореше за правната положба, заштитата и протоколите за безбедност на извршителската канцеларија. повеќе...

Комората на извршители на РМ и Централниот регистар ја унапредуваат соработката

UntitledИнтензивирање на соработката за унапредување на постапките за извршување и зголемување на правната сигурност во Република Македонија, беше темата на работната средба меѓу претседателот на Комората на извршители Зоран Петрески и директорот на Централниот регистар на РМ Андреа Поповски. Повеќе…

Интервју на претседателот на КИРМ

1Интервју на претседателот на Комората на извршители на РМ, Зоран Петрески .

 

Советување за извршување

13392112_279884899024322_8231699768703859484_oСпецификите на Новиот Закон за извршување и насоки за негова примена од аспект на корисниците на извршителските услуги, извршителите, адвокатите, правниците во трговските друштва, правниците во јавните претпријатија со посебен фокус на вонсудската наплата на побарувањата”. повеќе...

Советување за извршување

 

UntitledНа претсојното советување за вонсудската наплата на побарувањата на ќе говори извршителот Гордан Станковиќ од Скопје.

Линк повеќе...

Зоран Петрески: Летуваат во луксуз, а алиментација плаќаат само преку извршител

Zoran-Petreski-KIRM (1)Граѓаните не се најголемите и најчестите должници кои завршуваат на Извршител, напротив фирми и лица со имот и пари. Претседателот на Комората за извршители, Зоран Петрески во интервју за Прес24, вели дека е погрешно да се стави равенство помеѓу граѓаните и должниците. Должници се фирми, приватни компании, Локални самоуправи,  јавни претпријатија,  државни органи, вели Петрески во интервјуто. повеќе...

10 ГОДИНИ КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

akad 2

На ден 03.06.2016 година се одбележа свечен јубилеј по повод 10-годишнината од основањето на Комората на извршители на РМ. Извршувањето е една од најуспешните реформи во македонскиот правосуден систем, а воведувањето на системот на извршување го оправда своето постоење и ги положи сите испити во изминатите 10 години, беше нагласено на свечениот настан. повеќе...

Новиот Закон за извршување има значајни промени во статусниот и во процесниот дел – ГОРДАН СТАНКОВИЌ

foto-akademik1Со новиот Закон за извршување ќе се надминат проблемите што ги предизвикува во праксата постојниот Закон за извршување, кој има бројни недоречености, противречности и контрадикторности, вели извршителот Гордан Станковиќ. повеќе...

Барање за прибирање на понуди

Logotype1111

 

Барање за прибирање на понуди за изработка и одржување на Програма за рамномерна распределба на барања за извршување (предмети)

Веќе нема извршување без граѓаните да знаат

Untitled

 

ИНТЕРВЈУ СО ЗОРАН ПЕТРЕСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РМ

 

Нов извршител за подрачјето на Основен суд Тетово

viber imageМинистерот за правда Аднан Јашари го назначи Дашмир Саити од Тетово за извршител на подрачјето на Основниот суд Тетово.

Известување за испит за извршители во мајска испитна сесија

Известување за испит за извршители во мајска испитна сесијаheader_bg1_mak

Собранието на Република Македонија го донесе Законот за извршување.

sobranieСобранието на Република Македонија на 98. седница  на 05.04.2016 година го донесе Законот за извршување. Пратениците во Собранието со мнозинство гласови го усвоија Законот за извршување. повеќе...

Пред стопанствениците промовирана книгата – „СУДСКА ЗАШТИТА ВО ИЗВРШУВАЊЕТО – АНАЛИЗА И КОМЕНТАР НА СУДСКА ПРАКТИКА“ од авторот Михајло Маневски

ElenaMilevska-04.02.2016Извршувањето  на судска одлука која гласи на исполнување на одредена обврска, на нотарска или друга извршна исправа и на одлука донесена од управен орган која гласи на исполнување на парично побарување е несомнено сложена и одговорна професија. Со извршувањето се остваруваат целите на постапката, а круна на секоја постапка е извршување на донесената одлука, независно дали се работи за судска или управна постапка или, пак, се работи за извршување на нотарска исправа. Ова го истакна господин Михајло Маневски, кој пред стопанствениците ја промовираше својата книга „Судска заштита во извршувањето – Анализа и коментар на судската практика“. повеќе...

Конкурс за именување на извршител

header_bg1_mak Конкурс за именување на извршител

Новиот Закон за извршување нуди ефикасност, намалување на трошоците и заштита на најранливите категории

Zoran-Petreski-KIRM (1)Новиот законот за извршување, кој се наоѓа во собраниска процедура, нуди квалитетни решенија и придобивки за сите учесници во извршувањето. Извршителите добиваат јасни и прецизни одредби за постапување, оневозможување на нелојалната конкуренција која влијаеше и на квалитетот на работата. Доверителите добиваат ефикасност. Сепак, Законот најмногу нуди решенија за физичките лица –должници, за заштита на најранливите категории. Повеќе…

Наместо блокада на сметката и трошоци од 10.000 денари, извршителот ќе ве “замоли” да си го платите долгот

80055A91C114464E87E16A03AB428FFEДолгот од  1.000 денари за “заборавени” сметки за парно, струја, вода, кабелска, мобилни наместо блокирана сметка од извршител и извлечени 10.000 денари за трошоците при извршувањето- граѓаните да ги чини само онолку колку што е долгот со мала законска камата. Повеќе…

Соопштение

Logotype1111Ве известуваме дека на ден 28.12.2015 година Комората на извршители на РМ ќе одржи Прес конференција во 11 часот во Бизнис салата во просториите на Стопанската комора РМ во Скопје. Целта на конференцијата е запознавање на јавноста со придобивките од донесување на новиот Закон за извршување кој е во собраниска процедура.

 

“ Судска заштита во извршувањето. Анализа и коментар на судска практика “

UntitledКомората има чест да Ве извести дека излезе од печат книгата “ Судска заштита  во извршувањето. Анализа и коментар на судска практика “ од автор г-дин Михајло Маневски а чиј издавач е  Комората на извршители на РМ. повеќе...

НОВИНИ ВО ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ: Вонсудска наплата на долгови, задолжително известување пред блокада…

Izvrsiteli-11Предлог – законот за извршување, кој подолго време беше во владина постапка, е на прво читање во Собранието. Целта на новото законско решение, како што се наведува,  е поефикасно остварување на правата на граѓаните и правните лица и сите учесници во постапката пред извршител, а со правец на надградување на системот за брзо и ефикасно спроведување на извршување и остварување на правата на доверителите. Повеќе…

Промовирана книгата „Судска заштита во извршувањето – Анализа и коментар на судската практика“ од Михајло Маневски

Mihajlo-Manevski-promocija-kniga-izvrsuvanje-izvrsiteli-2Извршувањето е несомнено многу сложена и одговорна професија. Со извршувањето се остваруваат целите на постапката, а круна на секоја постапка е извршување на донесената одлука, независно дали се работи за судска или управна постапка или, пак, се работи за извршување на нотарска исправа. Ова го истакна поранешниот министер за правда, Михајло Маневски, кој денеска ја промовираше својата книга „Судска заштита во извршувањето – Анализа и коментар на судската практика“.Повеќе…

Известување

Logotype1111Комората на Извршители на РМ најостро реагира против злоупотребата на Извршителите  во политички цели. Како што се наближува денот на изброите вообичаено пред секоја изборна кампања извршителите се злоупотребуваат  со цел да се остварат ситни  дневнополитички и партиски цели. Сакаме да апелираме дека Извршувањето како во целиот западен свет така и во Република Македонија е столб и гаранција на правната заштита на имотот на граѓаните. повеќе...

Тркалезна маса на тема „Судска заштита против неправилности при извршувањето”

132914045Тркалезна маса на тема „Судска заштита против неправилности при извршувањето” во организација на Комората на извршители на РМ во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев. Галерија

Тркалезна маса на тема „Судска заштита против неправилности при извршувањето“.

PRAVOSUDSTVOКомората на извршители на РМ во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев  на 26 ноември 2015 година, во просториите на Академијата, организира тркалезна маса на тема „Судска заштита против неправилности при извршувањето“.

Повеќе…

Ефикасната наплата на побарувањата од интерес и за членките на Здружението на трговијата и за извршителите

ZdruzenieTrgovija-03.11.2015-1

Здружението на трговијата одржа состанок со претставници на Комората на извршители на Република Македонија, со цел разгледување на спорните прашања поврзани со примената на Законот за извршување, а во функција на ефикасна наплата на побарувањата на доверителите. Повеќе…

Граѓаните можат да здивнат, извршителите се помалку наплатуваат долгови од пред повеќе години

UntitledОд 2011 година кога судовите се ослободија од наплата на старите сметки, кај извршителите се префрлени 62.349 предмети, од кои првата година 7.833, во 2012 година 48.829, во 2013 година 1.336, лани 4.349, а во првите девет месеци од оваа година до извршителите дошле за наплата само 332 вакви предмети. Повеќе…

За 9 месеци наплатени скоро 78 милиони евра

Izvrsiteli-3Во првите девет месеци од годинава извршителите наплатиле 77.808.745 евра. Според Комората на извршители  на Македонија (КИРМ), како и последните две години, продолжува трендот на намалување на барањата за извршување и на вкупно наплатените средства во извршните постапки. Повеќе…

УЈП со “закани” за радиодифузната такса! 15 ноември краен рок.

Интервју со Премтим Ќерими, член на Управен одбор на КИРМPremtim

Меѓународна правна конференција „Управување со правни ризици: Правна етика и естетика“

konferencija-n-2Стартуваше меѓународната правна конференција „Управување со правни ризици: Правна етика и естетика“. Главниот град на Македонија повторно е центар на светската и регионалната правна и економска елита. На големиот меѓународен  настан, во присуство на бројни учесници од земјата и регионот, говорат реномирани светски адвокати, универзитетски професори, експерти и претставници од бизнис секторот. Повеќе…

Владимир Путин врачи знаме на Федералната служба на судски извршители

UntitledПовеќе

Колкава е наплатата на заостанатите долгови

UntitledКолкави се сумите што ги должат и зашто граѓаните велат дека добиле опомена од извршител за само една или две неплатени сметки, интервју со Зоран Петрески претседател на Комората на извршители на РМ.

Повеќе…

 

Известување

11050280_870354566384093_6997325910461388323_nВо Сл.весник на РМ бр.178 од 15.10.2015 година се објавени : Правилник за видот на опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи
• Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за примените барања за извршување
• Правилник за начинот на вршење надзор над работата на комората на извршители на Република Македонија и на извршителите

Потпишан Меморандум за соработка

memorandum-za-sorabotkaПретседателот на Комората на извршители на Македонија, Зоран Петрески и претседателката на Комората на извршители на Косово, Емине Шерифи-Љубеничи,  потпишаа Меморандум за соработка.

Целта на Меморандум е воспоставување на соработката меѓу двете комори, како и унапредување на професијата преку имплементација на најдобрите практики и искуства. повеќе...

Јавни објави

Logotype1111

Новости

 

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

12741923_223063811373098_4535535635364534759_n

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot

Ј О_abstract

discrimination
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode