Влез за корисници

lock_forum
lupa-6

Испит за извршители

ispit na izvrsiteli 2
bannerbg_main
usaid

Најчести прашања

prasalnik 2
26122011162156_g_komisija-za-zastita-na-prav

Анкета

Новиот дизајн е:

Резултати од гласањето

Loading ... Loading ...
January 2022
M T W T F S S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Слободен пристап на информации

Пристап до информации од јавен карактер

 

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

Комора на извршители на РСМ

ул.Костурки херои бр.66/4
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Или на e-mail:  kirm@kirm.mk
Службенo лицe за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Снежана Пижевска

Кристина Терзиевска Вучевска

Контакт тел.:     + 389 2 3239 877
Факс:                 + 389 2 3239 877
e-mail:                kirm@kirm.mk

Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер

Образец- Барање за пристап до информации од јавен карактер

Надоместок на материјални трошоци

ОДЛУКА за дополнување на одлуката за матерјални трошоци

 

Листа на информации од јавен карактер кои ги поседува и со кои располага Комората на извршители:

I. Пречистен текст на Законот за извршување

Правилник за работа на Надзорен одбор на КИРМ

Правилник за табла,печат,штембил,пломба и електонски сертификат.

Правилник за начин на примопредавање

Правилник за работно време на извршителот и Комората

Правилник за работа на Комисија за надзор-пречистен текст

Правилник за начинот на распределба на предметите

Статут на КИРМ

Статутарна одлука

Одлука за измена на Статут (2)

Одлука за измена на Статут

Кодекс на професионална етика

Правилник за ДО и ДП

Правилник за континуирана едукација

Правилник за назначување на помошник на изршител – пречистен текст

Правилник за спроведување на конкурс за извршители

Правилник за извршителска тајна и слободен пристап до информации од јавен карактер во извршувањето

Деловник за работа на УО

Одлука на 02-571-9-09.11.2020 за дополнување на деловник на УО

Деловник за работа на Собранието на КИРМ

Одлука за дополнување на Деловник за работа на Собрание дел.бр.02-577-11 од 12.11.2020-

 

 

II.      Правилник за формата на налозите, заклучоците, записниците, бaрањата, службените белешки, потврдите и другите акти кои ги изготвува извршителот при преземањето на извршните дејствиja;

Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Уписникот за примените барања за извршување;

Правилник за начинот на водење на електронската евиденција на извршителите, замениците на извршителите и помошниците на извршителите;

Правилник за формата и содржината на легитимацијата на извршителoт и заменикoт на извршителoт, начинот на нејзиното издавање, одземање и поништување;

Правилник за видот на опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи;

Правилник за потребниот простор и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на квалификациониот испит и испитот за рангирање на из- вршители, испитот за заменици из вршители и стручниот испит за проверка на знаењата на извршителите;

Правилник за начинот на вршење надзор над работата на Комората на извршители на Република Македонија и на извршителите;

Тарифа 2019

___________________________________________________

 

 

Јавни објави

Logotype1111

Обука за обучувачи (ТоТ)

1111

Новости

 

Одлуки

Logotype1111

Дисциплинска комисија

12741923_223063811373098_4535535635364534759_n

Најди извршител

mapa_mk

Огласи за продажба

nedvizen imot

Ј О_abstract

discrimination
New Image
LogoHeader2014
aukciska_kukja

Академик

image001

Член на Деловен совет

uacs_logo

зсрм

header
QRCode